توضیحات

در این کتاب، نموداری بسیار جالب و در عین حال، ساده از گفت‌و‌گوی خدا پرستان و مادی‌گرایان ارایه شده است. در این‌گفتگو، علی رغم برخورد با مسایل علمی مختلف و روش‌های پیچیده استـدلال،‌ که دریافت آن‌ها نیازمنـد تحقــیق و بررسی مفصل در رشتـه‌های مربوطــه دارد؛ با بهره‌گیری از ساده‌ترین الفاظ و روشن‌ترین مفاهیم، شیوه‌ای بسیار روان و آسان بکار‌گرفته‌شده، تا برای دریافت مطالب، و اثبات وجود خدای یکتا، نیازی به آموختن فلسفـه الهی و منطق رسمی و کلاسیک نباشد.


مشخصات

زبان : فارسی


کتاب های مشابه


آفـریدگار و آفــریده آفـریدگار و آفــریده
قیمت : 20000 ریال