توضیحات

اسلام، والاتر از تمامی ادیان، شریعت طهارت و پاکی و پلیدی‌ زدایی در تمامی ابعاد انســانی است، چه پاکی‌های درونی که اصل‌اند  و چه برونی که چهره ظاهری انـســان را پاک می‌کنند. مسلمان، همانگونه که به حکم ایمــان موظف است فطرت، عقل، علم، اخلاق، عقیده و تمامی ابعاد درونی‌اش را از بدی‌ها و ناپاکی‌ها بزداید، همین طور، ظاهر خود را نیز باید به پاکی و پاکیزگی آراسته سازد که خدا زیباست و زیـبایی را  دوست دارد.


مشخصات

زبان : فارسی


کتاب های مشابه


طهارت و نجاست (1) طهارت و نجاست (1)
قیمت : 10000 ریال