توضیحات

کتاب حاضر، بر گرفته از تفسیر مختصر ترجمان فرقان است. این ترجمان‌گرانقدر، تفسیر مختصر سوره های حمد ، نجم ، یونس ، نوح ، حجرات ، واقعه ، ابراهیم (ع) ، مریم (س) ، یس ، لقمان (ع) و یوسف (ع) است؛ به گونه‌ای شایسته، و با کمال باریک‌بینی و حقیقت‌نگری و بدور از پیش‌فرض‌ها، عوامل بیرونی، آراء و اقوال مختلف و انتظارات تحمیلی، تنها بر مبنای قرآن و با استفاده از ابزار و لغات و یافته‌های درونی آیات آن، که با آگاهی دقیق، به زبان فارسی، تفسیر شده است.


مشخصات

تعداد صفحات : 0


کتاب های مشابه


ترجمان فرقان تفسیر مختصر سوره ها ترجمان فرقان تفسیر مختصر سوره ها
قیمت : ریال