توضیحات

کتاب حاضر، بر گرفته از تفسیر مختصر ترجمان فرقان است. این ترجمان‌گرانقدر، تفسیر مختصر سوره های حمد ، نجم ، یونس ، نوح ، حجرات ، واقعه ، ابراهیم (ع) ، مریم (س) ، یس ، لقمان (ع) و یوسف (ع) است؛ به گونه‌ای شایسته، و با کمال باریک‌بینی و حقیقت‌نگری و بدور از پیش‌فرض‌ها، عوامل بیرونی، آراء و اقوال مختلف و انتظارات تحمیلی، تنها بر مبنای قرآن و با استفاده از ابزار و لغات و یافته‌های درونی آیات آن، که با آگاهی دقیق، به زبان فارسی، تفسیر شده است.


مشخصات


کتاب های مشابه


ترجمان فرقان تفسیر مختصر سوره ها ترجمان فرقان تفسیر مختصر سوره ها
قیمت : ریال