توضیحات


مشخصات

مؤلف : آیت‌الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

تنظیم : جامعة علوم القرآن

انتشارات : شکرانه

زبان : فارسی


کتاب های مشابه


وصیت و ارث از دیدگاه کتاب و سنت (ع) وصیت و ارث از دیدگاه کتاب و سنت (ع)
قیمت : 10000 ریال