تشابه اسمی!!؟ جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰

تشابه اسمی با جامعة علوم القرآن  و یا ... !!؟ به تازگی مشاهده می شود گروهی با انگیزه های مختلف و تبلیغات صنفی در راستای توسعه کسب و کار!! و احیاناً با جعل مدارج علمی از این مرکز و با استفاده نابجا و نادرست در تشابه اسمی جامعة علوم القرآن و شخصیت معظمٌ له  برآمده اند. و الله الهادی.....


تشابه اسمی با جامعة علوم القرآن  و یا ... !!؟

به تازگی مشاهده می شود گروهی با انگیزه های مختلف و تبلیغات صنفی در راستای توسعه کسب و کار!! و احیاناً با جعل مدارج علمی از این مرکز و با استفاده نابجا و نادرست در تشابه اسمی جامعة علوم القرآن و شخصیت معظمٌ له  برآمده اند.

و الله الهادی.....

بدین وسیله وجود هر گونه شعبه، سایت یا وبلاگ وابسته و یا موازی با سایت رسمی جامعة علوم القرآن (دفتر آیت الله العظمی دکتر صادقی تهرانی) تکذیب می گردد و هر گونه بیانیه و اظهار نظر و ابراز سلیقه از جانب نزدیکان، شاگردان و دوستداران، صرفاً نظر شخصی ایشان بوده و مربوط به دفتر و بیت معظمٌ له نمی باشد . بدیهی است در صورت نیاز به ابراز هر گونه بیانیه، از طریق سایت فرقان و یا جراید عمومی به اطلاع محبان  و دوستداران گرانقدر خواهد رسید.  (www.forghan.ir)

جامعة علوم القرآن

دفتر حضرت آیت الله العظمی دکتر محمّد صادقی تهرانی (ره)