حضور در نمایشگاه بین الملی قرآن کریم جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم به لطف خدای متعال، حضور دربیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - با وجود جبرمحدودیت مکانی و تخصیص فضا ی نامتعادل و غیر عادلانه نمایشگاه را به حکم وظیفه شرعی مغتنم شمرده و حتی در فضایی کوچکتر هم، نشر اندیشه و آثار صاحب الفرقان درعلوم حقّه قرآن کریم را با وجود تکلفات شیرین بر خود تکلیفی شایسته می دانیم، و از حضور انتشارات شکرانه – نشر آثار صاحب الفرقان – در این مجموعه خرسندیم.   والله الهادی  

بسم الله الرحمن الرحیم

به لطف خدای متعال، حضور دربیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم - با وجود جبرمحدودیت مکانی و تخصیص فضا ی نامتعادل و غیر عادلانه نمایشگاه را به حکم وظیفه شرعی مغتنم شمرده و حتی در فضایی کوچکتر هم، نشر اندیشه و آثار صاحب الفرقان درعلوم حقّه قرآن کریم را با وجود تکلفات شیرین بر خود تکلیفی شایسته می دانیم، و از حضور انتشارات شکرانه – نشر آثار صاحب الفرقان – در این مجموعه خرسندیم.  

    والله الهادی

 جامعة علوم القرآن

  مسعود صادقی