اعلام زمان و مکان سومین همایش بیداری قرآنی سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۳۰

 زمان برگزاری همایش به 31 اردیبهشت 94  از ساعت صبح - 18 عصر  و مکان همایش: پژوهشگاه امام خمینی (ره) واقع در تهران/ عوارضی تهران - قم/ جنب مرقد امام خمینی(ره) منتقل گردید


« پس هرگاه فتنه‌ها شما را همانند قطعه‌ای از شب تار پوشاند پس بر شماست که به قرآن بازگردید، همانا قرآن بسی شفاعتگر و دوستی تصدیق‌کننده است، کسی‌که آن را پیشوای خویش قرار دهد، او را به بهشت راهنمایی می‌کند و کسی‌که آن را پشت سر خویش قرار دهد، او را به آتش می‌راند، و این دلیلی است که به نیکوترین راه، رهنمون، و کتابی است که در آن تفصیل و بیان و دستاورد است، و فصل و جدایی است و شوخی نیست ...

ظاهرش آراسته و باطنش ژرف است. قرآن ستاره‌هایی دارد و ستاره‌هایش، ستاره‌هایی دارند، شگفتی‌هایش از شمارش و اندازه بیرونند، در آن چراغ‌های هدایت و جایگاه‌های نورافشانی حکمت و راهنمای شناخت انسان با صفت و با معرفت است، پس باید انسان بزرگ‌منش چشمانش را بگشاید، دیدگانش به معرفت برسد و حق را دریابد تا از هلاکت و وابستگی رها گردد، چه آن که تفکر و اندیشه زندگی دل بیناست؛ چنان که پی‌جوی نور در تاریکی‌ها به وسیله نور راه می‌پوید، پس بر شماست که خلوص نیکو و مقدار کمی قوّت و صلابت پیشه کنید. »[1]

 با توجه به تعدد درخواست های واصله در خصوص ارائه مقالات همایش، به استحضار محققین و اندیشمندان علوم قرآن می رساند؛ در راستای افزایش غنای علمی سومین همایش بیداری قرآنی، تاریخ پذیرش مقالات تا بیستم اردیبهشت ماه 94 تمدید شد. متعاقباً زمان برگزاری همایش به 31 اردیبهشت 94   و مکان همایش: پژوهشگاه امام خمینی (ره) واقع در تهران/ عوارضی تهران - قم/ جنب مرقد امام خمینی(ره) منتقل گردید می شود.
 
   والسلام علی عباد الله الصالحین            
 روابط عمومی جامعة علوم القرآن                             
 
والسلام علی عباد الله الصالحین
جامعة علوم القرآن       

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم
 با توجه به تعدد درخواست های واصله در خصوص ارائه مقالات همایش، به استحضار محققین و اندیشمندان علوم قرآن می رساند؛ در راستای افزایش غنای علمی سومین همایش بیداری قرآنی، تاریخ پذیرش مقالات تا بیستم اردیبهشت ماه 94 تمدید می شود.
بدیهی است زمان و مکان برگزاری همایش متعاقباً اعلام می گردد.
 
«به تحقیق پیامبر(ص) یادگاری برای شما باقی گذاشته که آن کتاب ناطق خدا، قرآن صادق، نور ساطع و شعاع درخشان اوست، کتابی که دلایلش روشن، باطنش مبرهن، ظواهرش پر فروغ و پیروانش پر افتخارند، کتابی که پیروان خود را به بهشت رضوان می‌خواند و گوش فرادهندگان به دعوتش را به ساحل نجات می‌کشاند، همان که با چنگ زدن به دریای حکمتش می‌توان به برهان‌های روشن و کافی نایل شد، و همچنین توسط آن گنجینه اسرار، می‌توان مکارم اخلاق، کارهای مشروع، مجاز و واجبات الهی را شناخت.»[1]
 
والسلام علی عباد الله الصالحین            
جامعة علوم القرآن                   
دبیرخانه سومین همایش بیداری قرآنی