حقوق مشترك همسران‏ جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰

از ديدگاه قرآن حقوق زندگى، ميان زن و مرد، همسان و عادلانه است، نه آن‏كه مرد بيش از زن حق داشته باشد و آيۀ « الرّجال قوّامون على‏النّسأ » نيز تنها مردان را پاسدار زندگى زنان قرار داده كه هم از جهت ادارۀ مادى زندگى و هم از نظر نگهبانى عفّت، بايستى آنها را پاسدارى كنند، و نه آن‏كه « قوّامون » به‏معنى مردسالارى و رياست و برترى مطلق مردان بر زنان باشد، و چون توانايى زنان در حفاظت از كيان خود در مواقع خطر كمتر از مردان مى‏باشد، مردان براين مهم به‏عنوان پاسداران نيرومند ذكر شده‏اند نه آن‏كه زنان را مورد ستم و دستورهاى نابخردانه قرار دهند


از ديدگاه قرآن حقوق زندگى، ميان زن و مرد، همسان و عادلانه است، نه آن‏كه مرد بيش از زن حق داشته باشد: « و لهنّ مثل‏الّذى عليهنّ بالمعروف و للرجال عليهن درجةُ » (سوره‏ بقره، آيه‏ 228) براى زنان است همانند آن‏چه - در زندگى زناشويى- برعهده‏ى ايشان است به‏گونه‏اى شناخته شده [در عرف و شرع اسلامى‏]. و تنها مردان مرتبه‏اى از زنان برترند و اين برترى، كرامتى عنداللَّه نيست، بلكه مفرد بودن « درجةٌ » از نظر ادبيات عرب، تنها جواز رجوع مرد در طلاق رجعى به‏شرط اراده‏ى‏ اصلاح است، كه از صدر آيه روشن است: « شوهرانشان در رجوع كردن به ايشان پس از اين طلاق در صورت تصميم اصلاح - از ديگران – برترند و اين‏هم اشاره‏اى است به‏اين جريان كه طلاق كلًا در زمينه‏ى فساد تحمل‏ناپذيرى در تداوم زناشويى است و بس.

و آيۀ « الرّجال قوّامون على‏النّسأ » (سوره‏ نساء، آيه‏ 24) نيز تنها مردان را پاسدار زندگى زنان قرار داده كه هم از جهت اداره‏ى مادى زندگى و هم از نظر نگهبانى عفّت، بايستى آنها را پاسدارى كنند، و نه آن‏كه « قوّامون » به‏معنى مردسالارى و رياست و برترى مطلق مردان بر زنان باشد، زيرا واژه‏ى قَوّام بر وزن فَعّال، برگرفته از قِوام و قيام و قيمت، به‏معنى بسيار استقامت‏دهنده و پايداركننده و ارزش‏بخش به‏زندگى است، و چون توانايى زنان در حفاظت از كيان خود در مواقع خطر كمتر از مردان مى‏باشد، مردان براين مهم به‏عنوان پاسداران نيرومند ذكر شده‏اند نه آن‏كه زنان را مورد ستم و دستورهاى نابخردانه قرار دهند، البته اگر مردان در زمينه‏ى حفظ عفاف زنان، نكاتى شرعى را لازم دانستند، بر زنان نيز رعايت اين نكات ضرورى است كه « والصالحات قائنات حافظات للغيب بماحفظاللَّه ... » (زنان صالح قانت و خاضع (در برابر خدا) مى‏باشند، و (نيز) نگهبان (خودشان و مصالح شوهرانشان) در پنهانى هستند بدان‏گونه كه خدا نگهبانى كرده است كه اين‏هم قواميت زنان نسبت به‏مردان است در حد امكان و توانشان). « و من عَمِلَ صالحاً من ذَكَرٍ أو انثى و هو مؤمنُ فأولئك يدخلون‏الجنة » (سوره‏ غافر، آيه‏ 40) و هركه كار شايسته‏اى انجام دهد از مرد يا زن، در حالى‏كه مؤمن باشد - نتيجه‏اش اين‏است كه - ايشان وارد بهشت مى‏شوند.

والسلام علی عباد الله الصالحین

برداشتی از کتاب حقوق زن از دیدگاه کتاب و سنت

خادم القرآن آیت الله العظمی دکتر محمّد صادقی تهرانی