فداک یا رسول الله جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰

هر لحظه بت عیار به رنگی در آید ... و هر گه گاهی شیطان هفت جوش به رنگی خودنمایی می کند، تا شایدغفلت زدگانی ساده لوح و بی خبر را به دام افکند، و تا سر حد امکان از هر چه حقیقت است دور و بیزارشان سازد، که راهیان حقیقت را بی راه کند و گمراهان را گمراهتر، که به فکر راهیاب با سیاست گام به گامش که در قرآن به نام " خطوات الشیطان " آمده، رفته رفته تعدادی هر چه بیشتر از ساده لوحان را به دام خود می افکند، و در بسیج شیطنت به کارشان می گمارد. و دست به جعل خیالاتی می زند که حتی در بی پایه ترین اساطیر و خرافات تاریخ هم نام و نشان و نمونه ای هرگز ندارد.این جا می کوشد همگی حقایق را وارونه جلوه دهد تا شاید با وسعت بیشتری خوش خیالان و زود باوران بی دین یا بی شعور را به دامی افکند که امید نجاتی هرگز نداشته باشند، و تا دانایان با ایمان را به جوش و خروش وا دارد.ی نباشند و ...


فداک یا رسول الله

هر لحظه بت عیار به رنگی در آید  ... و هر گه گاهی شیطان هفت جوش به رنگی خودنمایی می کند، تا شایدغفلت زدگانی ساده لوح و بی خبر را به دام افکند، و تا سر حد امکان از هر چه حقیقت است دور و بیزارشان سازد، که راهیان حقیقت را بی راه کند و گمراهان را گمراهتر، که به فکر راهیابی نباشند و ... و بالاخره نقش اصلی شیطان راهبُری و راهزنی است که در برابر هر راهبَری با نیرنگ های گونه گونش می کوشد تا " لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ  إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ " «همگان را بی‌گمان بس گمراه می‌کنم، مگر بندگان اخلاص‌یافته‌ات را.»  (سوره ص – 82/83)

شیطان چند رنگ گاه هم خود به چهره دلیل و برهان، آن هم از خود حدیث قرآن، بر ضد حدیث قرآن هم چنان جولان می دهد، و با سیاست گام به گامش که در قرآن به نام " خطوات الشیطان " آمده، رفته رفته تعدادی هر چه بیشتر از ساده لوحان را به دام خود می افکند، و در بسیج شیطنت به کارشان می گمارد.

و هنگامی هم که از این ترفند، نتیجه ای کامل و مطلوب خود را نگرفت، هنگامۀ دیگری برپا می کند و دست به جعل خیالاتی می زند که حتی در بی پایه ترین  اساطیر و خرافات تاریخ هم نام و نشان و نمونه ای هرگز ندارد.

این جا می کوشد همگی حقایق را  وارونه جلوه  دهد تا شاید با وسعت بیشتری خوش خیالان و زود باوران بی دین یا بی شعور را به دامی افکند که امید نجاتی هرگز نداشته باشند، و تا دانایان با ایمان را به جوش و خروش وا دارد.

 " أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ  "

خدا ایشان را لعنت می‌کند و لعنت‌کنندگان (نیز) لعنتشان می‌کنند.

والله الهادی

برداشتی از کتاب آیات رحمانی و تفسیر ترجمان فرقان

خادم القرآن آیت الله العظمی دکتر صادقی تهرانی