همایش بیداری قرآنی در تاریخ معاصر جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰

همایش بیداری قرآنی در تاریخ معاصر سیری در اندیشه و آثار علامه مجاهد آیت‌ الله‌ العظمی دکتر محمد صـادقی‌ تهرانی، که سرسلسله‌ دار بیداری قرآنی در تاریخ معاصر جهان اسلام بود و با پیشینۀ بیش از نیم‌قرن مجاهدت در حوزه‌های‌علمیۀ قم، تهران، نجف، مکـه، مدینه، بیروت و سوریه و کاوش بی‌شائبۀ درون قرآنی برای دریافت و نشر حقایق و ظرائف کلام وحی الهی و تألیف بسیاری کتب فقهی، اصولی، مقارنات ادیان، فلسفی، عرفانی، عقیدتی، سیاسی و ... بر مبنای قرآن‌کریم، بنیانی نوین در بیـداری قـرآنی تاریخ معاصر جهان اسلام نهاد. انتظار می‌رود فرهیختگان، علمـا، اسـاتید و دانش‌پژوهانِ حوزه و دانشگاه برای بزرگداشت و تکریم فقیه قرآنی و معرفی الگویی شایسته به تشنگان معارف الهی با ارسال مقاله در یکی از محورهای ذیل بر غنای همایش بیافزایند.


همایش بیداری قرآنی در تاریخ معاصر  سیری در اندیشه و آثار علامه مجاهد آیت‌ الله‌ العظمی دکتر محمد صـادقی‌ تهرانی، که سرسلسله‌دار بیداری قرآنی در تاریخ معاصر جهان اسلام بود و با پیشینۀ بیش از نیم‌قرن مجاهدت در حوزه‌های‌علمیۀ  قم، تهران، نجف، مکـه، مدینه، بیروت و سوریه و کاوش بی‌شائبۀ درون قرآنی برای دریافت و نشر حقایق و ظرائف کلام وحی الهی و تألیف بسیاری کتب فقهی، اصولی، مقارنات ادیان، فلسفی، عرفانی، عقیدتی، سیاسی و ... بر مبنای قرآن‌کریم، بنیانی نوین در بیـداری قـرآنی تاریخ معاصر جهان اسلام نهاد. انتظار می‌رود فرهیختگان، علمـا، اسـاتید و دانش‌پژوهانِ حوزه و دانشگاه برای بزرگداشت و تکریم فقیه قرآنی و معرفی الگویی شایسته به تشنگان معارف الهی با ارسال مقاله در یکی از محورهای ذیل بر غنای همایش بیافزایند.     ·         زندگی و حیات علمی ·         مبارزات سیاسی ·         مقام و منزلت فقهی ·         مقارنات ادیان ·         روش فقهی ·         فقه قرآنی ·         روش تفسیری ·         عرفان قرآنی ·         سیرة اخلاقی ·         فلسفه قرآنی ·         آثار و تألیفات ·         بیداری قرآنی در تاریخ معاصر ارسال چکیده مقاله تا تاریخ 20 / 9 / 1391 الزامی است.  آخرین مهلت ارسـال اصل مقـاله تا تـاریخ 10 / 10 / 91 می‌باشد. شایسته خواهد بود مقاله ارسالی حداکثر در 15 صفحه A4) ترجیحاً هر صفحه شامل 250 تا 300 کلمه) بوده و ....اصول نگارش فنی (کلمات کلیدی، نتیجه‌گیری، ارجاعات و ذکر منابع در آخر مقاله) رعایت شود. ارسالCD متن مقاله ارسالی تحت برنامه word 2003 به همراه فایل PDF الزامی است. خواهشمند است نشانی دقیق و خوانای پستی منزل و محل کار، نشانی پست الکترونیکی (ایمیل)، شماره تلفن‌های ثابت و همراه و نمابر را به صورت تایپی در برگه جداگانه، ضمیمه مقاله فرمایید. برای شناخت شخصیت علمی صاحب مقاله، ارسال خلاصه شرح‌حال علمی با یک قطعه عکس موجب امتنان خواهد بود. ارسال مقالات به صورت پیشتاز حصول اطمینان بیشتر را به دنبال دارد. آدرس پستی: قـم؛ بلوار امین، کوچۀ 21 ، پلاک 7 - جامعة علوم القرآن - صندوق پستی: 3713934894