نهضت حسین (ع) شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۰

نهضت بى ‌سابقۀ حضرت حسين ‌بن ‌على عليه السلام بزرگ‌ترين نهضت مؤثر دينى و اجتماعى عليه استبداد و خودسرى و ستم ‌گرى بوده كه تاريخ كليۀ نقاط‍‌ درخشان آن را نقطه به نقطه ثبت و ضبط‍‌ داشته و تا انقراض جهان پايدار است.
حسین (ع) با مرگ، ايجاد حيات ابدى نمود و با مغلوبيت ظاهرى، حاكم و فرمانرواى دل‌هاى رادمردان و خردمندان جهان گرديد.
فى قلوب من والاه قبره


 نهضت بى ‌سابقۀ حضرت حسين ‌بن ‌على عليه السلام بزرگ‌ترين نهضت مؤثر دينى و اجتماعى عليه استبداد و خودسرى و ستم ‌گرى بوده كه تاريخ كليۀ نقاط‍‌ درخشان آن را نقطه به نقطه ثبت و ضبط‍‌ داشته و تا انقراض جهان پايدار است.
 و در حقيقت می توان گفت قطرات خون پاك شهداى كربلا تنها نيروى استحكام و بقاء پايۀ درخت ديانت و استقرار كاخ رفيع و پرافتخار اسلام است.
 نگريستن در سطور درخشان نهضت بى ‌نظير امام حسین (ع) آزادمردان و خردمندان را به انديشۀ قيام در برابر ظلم و استبداد انداخته و به پيروى از آن يگانه قائد حرّيت و ايمان به طرفدارى از حق و عدالت برمى‌انگيزد.آن بزرگ ‌منجى انسانيت، حسین (ع) گرچه جان خود و عزيزانش را فداى حق و عدالت نمود و به ظاهر، آن پيكرهاى پاك به زير خاك نهفته گرديدند، ولى بدين وسيله آيين و قوانين مقدسۀ الهى را زنده و به ارواح مرده و پژمرده، حيات و طراوت بخشيد؛
و فى قلوب من والاه قبره.
حسین (ع) با مرگ، ايجاد حيات ابدى نمود و با مغلوبيت ظاهرى، حاكم و فرمانرواى دل‌هاى رادمردان و خردمندان جهان گرديد.

گزیده ای از کتاب بشارات عهدین
آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی