گزارش فرقان با نقدی بر نمایشگاه قرآن جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰

تخصیص فضا در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، با عدم اهمیت به شاخص های کیفی و کمّی آثار قرآنی تدوین شده است و حضور انتشارات شکرانه، نشر آثار صاحب الفرقان، آیت الله العظمی دکتر صادقی تهرانی، با فضای بسیار محدودی که به آن تخصیص داده شده، فارغ از رنگ و بوی اقتدار و وزن بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و تکریم آثار تخصصی در حوزه علوم قرآن است.

 تخصیص فضا در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، با عدم اهمیت به شاخص های کیفی و کمّی آثار قرآنی تدوین شده است. 

 حضور انتشارات شکرانه، نشر آثار صاحب الفرقان، آیت الله العظمی دکتر صادقی تهرانی، با فضای بسیار محدودی که به آن تخصیص داده شده، فارغ از رنگ و بوی اقتدار و وزن بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و تکریم آثار تخصصی در حوزه علوم قرآن است. 

معمولاٌ در نمایشگاههای تخصصی بین المللی، رسومی در اختصاص میزان فضای غرفه و شأن شرکت کنندگان وجود دارد که رعایت آن موجب وقار و شاخص کیفی نمایشگاه است و عدم توجه برگزارکنندگان نمایشگاه به این مقوله، اهداف تشکیل آن را از مقصود واقعی دور نموده و سوی انزوای محتوا خواهد برد. و متاسفانه نتیجه حاصل از این همّت وافر، بسیار محدودتر از انتظار خواهد شد.

آیا شایسته است که ناشر تفسیر الفرقان، برنده جایزه کتاب سال 91 - با داوری 30 ساله را - غرفه ای در حد 3 متر مربع و ....

و آیا فضایی اینچنین محدود، درخور ناشری است که بیش از یکصد اثر منحصر بفرد در حوزه تخصصی علوم قرآن باشد، در حالی که ناشرانی عمومی و کم محتوا را فضایی بزرگتر لحاظ شده است. مگردر این نمایشگاه، چند ناشر قرآن پژوهی تخصصی وجود دارد.

با این وصف انتشارات شکرانه ناشر تخصصی علوم و معارف قرآن کریم درنشر علوم حقّه قرآن، با همین فضای کوچک حضور دارد تا تکلیف شایسته خود را ادا کند.

والسلام علی عبادالله الصالحین