انتشارات شکرانه در نهمین نمایشگاه کتاب قم جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰

انتشارات شکرانه ناشر آثار صاحب تفسیرالفرقان، آیت الله العظمی دکتر محمّد صادقی تهرانی(ره)  با حضوری شایسته و تازه های نشر در نهمین نمایشگاه کتاب قم 30  دی – 5 بهمن 1392 در مجتمع ناشران قم پذیرای علاقمندان علوم و معارف قرآن کریم است. از جمله آثار درخور توجه در این غرفه می توان به تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنة (برگزیده کتاب سال 91)، بشارات عهدین، ترجمان وحی، ترجمان فرقان، أین، آفریدگار و آفریده و فقه گویا، حقوق بانوان، قضاوت از دیدگاه کتاب و سنت، نماز و روزه مسافران، توضیح المسائل نوین و....


انتشارات شکرانه ناشر آثار صاحب تفسیرالفرقان، آیت الله العظمی دکتر محمّد صادقی تهرانی(ره)  با حضوری شایسته و تازه های نشر در نهمین نمایشگاه کتاب قم 30  دی – 5 بهمن 1392 در مجتمع ناشران قم پذیرای علاقمندان علوم و معارف قرآن کریم است. مکان: قم - خیابان معلم - مجتمع ناشران - غرفه 222

از جمله آثار درخور توجه در این غرفه می توان به تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن والسنة (برگزیده کتاب سال 91)، بشارات عهدین، ترجمان وحی، ترجمان فرقان، أین، آفریدگار و آفریده و فقه گویا، حقوق بانوان، قضاوت از دیدگاه کتاب و سنت، نماز و روزه مسافران، توضیح المسائل نوین و.... اشاره نمود که با آرایشی بدیع و شایسته پیش روی بازدیدکنندگان محترم خواهد بود.

"الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن والسنة"  تفسیری‌ است گسترده، بلیغ و بدیع، که فصاحت و زیبایی تعبیر و ژرفای معنا را توأمان دارد و در هر دو زمینه‌ی لفظ و معنا، در میان تفاسیرقدیم و جدید بی‌همتا ست؛

 از جمله امتیازات آن جمع روش‌های تفسیری قدیم و جدید است، ایشان قرآن را با قرآن و سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) تفسیر کرده و با توجه به تازه ترین نظریات علوم جدید، در تمام زمینه‌ها، قرآن را امام و محور و غیر آن را پیرو قرار داده است، دلالات الفاظ قرآن را به معنای خاص محدود نمی‌کند و دایره تفسیر لفظ را تنگ نمی‌گیرد .

مباحث فقهی را به تفصیل در پرتو آیات فقهی بررسی می کند و در تفسیر معانی آیات الاحکام، روایات‌ و اجماعات و یا شهرت‌ها را گرچه متعدد باشند دخالت نمی‌دهد، قرآن را در تمامی موضوعاتش و در مقارنه و مقایسه با دیگر کتب وحیانی و غیر آن قرار می دهد .

قرآن را با قرآن، تفسیر، و روایات را در پرتو  و حاشیه آیات نقل می کند. که بر خلاف تصور برخی سطحی نگران و مغرضین که این روش را به معنای تحقیر روایت و یا سخن عالمان می دانند .  این روش نمایان کردن هیمنه‌ی درخشان قرآن و تعظیم و بزرگداشت قرآن و سنت بالنده اسلامی است، و نیز برای نجات کتاب الله از معرکه آراء، نظرات و روش‌های متعصبانه و بی‌ارزش است.