کوثر

ولایت و حکومت | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

«الكوثر» با (ل) جنس كوثر را نمايان گر تمامى خير بى انتهاى ربانى است كه در دو نشئه بعثت و رجعت و دو نشئه برزخ و قيامت است و شامل كل خيرات درونى وبرونى، متصل و منفصل ويژه حضرت ختمى مرتبت است. كه كوثر علم، معرفت، عصمت علياى رسالت، قرآن و ساير امتيازات معنوى ويژه حضرتش را در بر دارد و بر حسب آياتى چند در تمامى آنها گوى سبقت را بر همگان درعرض زمين و طول زمان ربوده است.

از نظر فرزندش حضرت صديقه كوثر (عليهما السلام) است كه هم خود كوثر است و هم شوهر و فرزندان معصومش كوثرند.

از نظر داماد على (عليه السلام) است كه وزير، برادر و خود حضرتش مى باشد، و در جمع از نظر تمامى كمالات شايسته سرآمد همگان است.

خدا آنچه درمقام ربوبيتش امكان داشته به شخص شخيص حضرت خاتم، ارزانى داشته كه اينجا جنبه ايجاب است.

و سلبش در آيه آخرين نمودار مى باشد كه بدخواه محمد (ص) همو ابتر و منقطع از كل خيرات است، ولى حضرتش تا رستاخيز همچنان باقى است.

در اين ميان پى آمد ايجاب "انا اعطيناك" "فصل لربك" است كه براى اين رب كه ربوبيت ويژه برايت انجام داده كلا حالت ويژه اى برقرار كن كه نماز و ساير عبادتها و تمامى كارهايش تنها «لربك» باشد، و خوشا آنان كه دائم در نمازند، دائم الحضورند كه زندگيشان سراسر نور است.

سپس پى آمد سلبيش «وانحر» كه خود را و خوديهايت را در برابرش ناچيز و تسليم گردان، برايش گلو نِه، گلو و جانت را در راهش ارزانى بدار چنانكه او هم كوثرش را برايت ارزانى داشته.

«انحر» از نحر و گلو است، كه هم گلوى خودش را نخست و هم گلوهاى وابستگانش را در بر دارد.

«انحر»  تنها نحر شتر نيست كه قربانى هم در انحصار آن نيست و عبارت درستش "وانحر الابل" است. و تنها بالا بردن دستها به هنگام تكبير نماز هم نيست كه جمله درستش «و كبر» است، بلكه نخست نحر خودى است براى حضرتش در تمامى حالات از جمله در نماز تكبير گويان باش، با بلند كردن دستهايت برابر گلويت كه هم اشاره به گلو نهادن و فناپذيرى در راه اوست، و هم نفى غير او و تنها اثبات اوست كه با پشت دست عقب راندن ديگرن و با روى دست تنها توجه حضرت رب است، و در ثانى گلوهاى بستگانش را كه قربانيها انسانى، حيوانى و همه قربانى هايت را به محضرش تقديم نما كه در كل «وانحر» به معناى «گلو نِه» است، كه كلا فدايى حق باش و بس، و همين معنى با "فصل لربك"مناسب است، كه نماز چهره اى از گلو نهادن در برابر خدا است.

در خبر است كه مشركان با انحصار فرزندان محمد(ص)  به يك دختر، او را بشادى مذمت مى كردند، كه با مرگش درب خانه اش بسته مى شود و رسالتش پايان مى پذيرد. با اين مناسبت  سوره کوثر بر حضرتش نازل گشته.

ولى اين هم بيانگر اختصاص كوثر به فاطمه اش ندارد، بلكه اين خود نمونه اى از كوثرهاى منفصلش مى باشد كه اضافه بر ساير كوثرهاى درونى و برونيش به حضرتش عطا شده است.

و نيز در خبر ديگر است كه كوثر نهرى است در بهشت كه ويژگان از آن مى آشامند، ولى نهر كوثرش در كل مراحل چهارگانه حياتش، آبشخور تمامى ويژگان است كه از نهر معرفتش همى مى نوشند.

در نشيدالانشاد سليمان (5:16) به زبان عبرانى در باره كوثر حضرت چنان آمده كه: «حِكوْ مَمْتَقَيّم وِكوُلو مَحمّديم زِهْ دَودى وِزه رِعى بِنُتْ يِرُشالام» دهانش شيرين است و تمامش محمد و بسى پسنديده است اين محبوب من است و اين يار من است اى دختران اورشليم»

 والسلام علی عباد الله الصالحین

برداشتی از تفسیر ترجمان فرقان

خادم القرآن آیت الله العظمی دکتر محمّد صادقی تهرانی


اکمال دین

ولایت و حکومت | ۱۳۹۵/۶/۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰ |

امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم، و این اسلام را برای شما (به عنوان) طاعتی (شایسته و بایسته و پیوسته) پسندیدم‌ ...

ادامه مطلب »


ولایت

ولایت و حکومت | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

مسلمان بایستی همیشه دنباله رو اصلاح خویش و خود سازی باشد. و نیز بایستی دنباله روی اصلاح دیگران باشد که ولایت به مفهوم وسیعش دو بعدی خواهد بود مگر برای دیوانگان وصفیان که صلاح کار خودشان را نمی دانند. در مورد اینان ولایت فاعلی نسبت به آن‌ها تنها در بعد دوم است و دیگری بایست عهده دار سازندگی آن‌ها باشد و در اطفال چه یتیمان و چه غیر یتیمان که اصلاحشان در هر دو بعد ناقص و نیازمندند به نظارت ولی است. بنابراین ولایت دارای زوایا و ابعاد گوناگون است

ادامه مطلب »


ولایت و رهبری شورایی

ولایت و حکومت | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

ولایت رهبری تقلیدی و سیاسی در زمان غیبت در اختصاص شوری است وآن هم چون صددرصد مصون از خطا نیست نه ولایت مطلقه است و نه اولویتی که رسول و ائمه بر مؤمنان داشته‌اند؛ بلکه ولایتی است اضطراری در زمان غیبت که احیاناً قابل عزل ونقض بوده. گرچه مادامی که دلیلی قاطع بر خطای شورای رهبری نباشد لازم الاطاعه است.

ادامه مطلب »


ولایت رسول

ولایت و حکومت | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

ولایت رسول در انحصار ابلاغ شرع الهی است اعم از فردی و اجتماعی، احکامی و سیاسی. چون رسول هم مرجع احکامی و هم سیاسی است؛ بنابراین رسالتش شامل هر دو و در انحصار وحی است. وحی رسول در رهبری به همه ابعادش معصوم و بدون خطا است ولی برای فقیهان غیر معصوم در یک بعدش که قرآن است معصوم و در بعد سنت و حاکمیت سیاسی غیر معصوم است بلکه در استفاده از کتاب هم آن گونه صددرصد معصوم نیست گرچه کتاب در بعد اصلی اش معصوم ولی از نظر اجتهاد احیاناً مورد خطای مجتهدان است ولی سنت و حاکمیت سیاسی در اصل و فرعش جایز الخطا است که شورای با شرایط اصلی اسلامیش در دو بعد رهبری، حاکمیت غیر معصوم را نزدیک به حاکمیت معصوم می‌کند. و اصولاً این خود تفره‌ای است نابجا که از حاکمیت معصوم به حاکمیت فرع انتقال یابیم با آن که حاکمیت شورا هم تقویت آراء این افراد صلاحیت دا است و هم ثابت تر و هم مورد اعتقاد بیشتر است و هم از خطا و استدلال دور تر است

ادامه مطلب »


ظهور دولت مهدی

ولایت و حکومت | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

ظهور و انقلاب و تشكیل قواى دولت مهدى‏ (عج) یک اتفاق شگفت‏انگیز است. اصحابش از اكناف جهان در چشم بر هم زدنى به گِردش فراهم آیند. نداى او را طوایف بشریّت به لغات گوناگون خود بشنوند. طلوعش همچون طلوع خورشید براى هر بیننده‏اى هویدا و قابل هیچ گونه تردیدى نیست.

ادامه مطلب »