جلسه 1 : چگونگی برخورد با قرآن برای به دست آوردن معارف بی نظیرش
 • برای برخورد با قرآن باید با چهارده نیرو مجهز شد، و چهارده ماده و دستور برای ما مقرر شده است:
  ۱- قرائت، ۲- تلاوت، ۳- ترتیل، ۴- تذکر، ۵- تدبر، ۶- تفکر، ۷- تعقل، ۸- شعور، ۹- فطرت، ۱۰- صدر، ۱۱- قلب، ۱۲- فؤاد، ۱۳- تفسیر، ۱۴- تاویل
 • استفسار آیه «واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا» و بیان منظور از کلمات «اعتصموا - حبل الله - جمیعا»
 • معنای تفسیر و استفسار - بررسی نیاز یا عدم نیاز قرآن به تفسیر
 • گوینده تأثیر کامل دارد بر دقتی که در مطلب او می‌شود و قرآن سخن خداست
 • قرآن شامل و حامل تمام وحی‌های ربانی است
 • قرآن را باید با دقت و تدبر با ابزارهای معصومانه برونی و درونی مطالعه کرد
 • حقایق قرآن مختص معصومان، اما عبارات و اشارات و لطائف قرآنی مربوط به کلّ مکلفان است با درجاتشان
 • ما وظیفه داریم از قرآن عصمت بگیریم
 • حبل الله قرآن است
 • قرآن افکار کاملاً صحیح را تأیید، افکار صحیح اما ناقص را کامل، و افکار غلط را رد می‌کند
 • قرآن را بایستی به صورت جمعی و گروهی مورد مطالعه قرار داد
 • همه قرآن را باید مورد مطالعه قرار داد: هم جمع ترتیبی، هم جمع موضوعی
 • جمع ترتیبی سه بُعد دارد: خود آیه، آیات قبل و بعد، کلّ آیات مربوط
 • جامع قرآن نه پیامبر(ص) است؛ نه علی(ع) است و نه عثمان؛ بلکه جامع قرآن خود خداست
 • تفسیر یعنی زدودن حجاب‌ها و غبارها و قرآن حجاب و غبار ندارد و بیان و نور و تبیان است
 • ما مفسّر قرآن نیستیم بلکه مفسر خود از حجاب‌ها هستیم
 • ما مفسر قرآن نیستیم بلکه مستفسر از قرآن هستیم
 • امکان عصمتِ علمی نسبت به قرآن هست و مورد امر خداست
 • سه گام در تفسیر: خودمان را تفسیر کنیم؛ بعد از قرآن استفسار کنیم، سپس قرآن خودش را تفسیر می‌کند
 • «لِتُبَیّنَ للنّاس» یعنی قرآن مانند نورافکن است که پیامبر به وسیله آن روشن می‌کند
جلسه 2 : چگونگی برخورد با قرآن برای به دست آوردن معارف بی نظیرش

معنای مراحل: تلاوت، قرائت، ترتیل، تذکر، تفکر و تدبر، در لغت همراه با توضیح

جلسه 3 : چگونگی برخورد با قرآن برای به دست آوردن معارف بی نظیرش
 • انسان دارای ۱۲ حس است. چگونه باید از این حواس برای برخورد با قرآن استفاده کند؟
 • پنج حس، از حواس ظاهری: ۱- شنوایی، ۲- گویایی، ۳- بینایی، ۴- لامسه، ۵- چشایی
 • هفت حس، از حواس باطنی: ۱- فطرت، ۲- عقل، ۳- تفکر و تدبر و شعور، ۴- لبّ، ۵- صدر، ۶- قلب، ۷- فؤاد
 • جایگاه عقل در مغز، و جایگاه قلب در صدر است
 • لا یمسّه الا المطهرون
 • سه نوع صراط پیش پای مکلفان است
 • فؤاد؛مرحله نهایی تکامل روحانی انسان
 • قرآن برای چه کسانی هدایت‌گر است؟
 • قرآن هدایتِ شأنی برای ناس، و هدایتِ فعلی برای متقین است
 • مراحل سه‌گانه تقوا
 • گام اول، تقوایِ علمی است
 • آیه ۸۲ اسراء: قرآن رحمت و شفاء برای مؤمنین و خسارت برای ظالمین است
 • «لا اله الا الله» یعنی اول سَلب و از بین رفتن انحرافات، بعد رسیدن به هدایت
 • آیه ۲۸۲ بقره: علم نتیجه ی تقواست
 • آیه ۲و۳ سوره طلاق: گشایش و روزی نتیجه ی تقواست
 • آیه ۲۹ انفال: فرقان و تشخیص حق از باطل نتیجه تقواست
 • حالت انسان در هنگام مطالعه‌ی قرآن چگونه باید باشد؟
 • بیشترِ قرآن؛ سخن گفتن خدا با ماست
 • بخشی از قرآن این است که ما چگونه با خدا صحبت کنیم
 • باید که بهترین اوقات و خالص‌ترین حالات برای مطالعه قرآن باشد
 • عالمی که می‌گفت از شدت کار علمی لای قرآن را باز نکرده‌ام !!!
 • ای حوزه‌ها؛ ای دانشمندان؛ همه چیز باید بر مبنای قرآن باشد
 • باید تمام حواسّ ظاهری و باطنی متوجه خدا باشد
 • قرآن عقل را زیاد می کند
 • کسب علوم دیگر به شرط عرضه کردنشان به قرآن و رد مخالف قرآن خوب است
جلسه 4 : چگونگی برخورد با قرآن برای به دست آوردن معارف بی نظیرش

 • هفت حس باطنی و روحی عبارتند از: ۱- فطرت، ۲- عقل، ۳- تفکر و تدبر و شعور، ۴- لبّ، ۵- صدر، ۶- قلب، ۷- فؤاد
 • فؤاد
 • فطرت
 • فطرت انسان فوق کلّ فطرت‌هاست

· انسان از نظر شأنیت در احسن تقویم است اما از نظر فعلیت باید مراحل هفتگانه‌ی روحی را طی کند تا برسد

· آیات محوری فطرت در قرآن سه آیه است: ۱ـ آیه ۳۰ سوره روم ۲ـ آیه ۱۷۲ سوره اعراف ۳- آیه ۷۲ سوره احزاب

 • عقل

· عقل دو وظیفه دارد؛ یک وظیفه سَلبی و یک وظیفه ایجابی

· اولین وظیفه‌ی سلبیِ عقل؛ زدودن غبارها از فطرت است

· دومین وظیفه‌ی سلبیِ عقل؛ کنترل شهوت‌ها و نفسانیت است

 • پیامبر فرمود شیطانِ من تسلیم شده است

· وظیفه ایجابیِ عقل، پذیرش فطرت و اقامه‌ی فطرت است

 • در وجودِ انسان، جز فطرت هیچ معصومی وجود ندارد

· وظیفه سوّمِ عقل؛ کوشش در مراتب تعقل و تدبرّ است تا به مرتبه لُبّ برسد

· در مراحل بعدی تعالی ِانسان، این لُب باید به صدر منتقل شود، و از صدر به قلب، و قلب به فؤاد بدل گردد

· قدم اول، عقلانیت است بر مبنای فطرت، با توجه کامل به قرآن

 • دین، تشریع و فطرت، تکوین است

· فطرت نقصانِ معرفتی نداشته و کلیات امور معرفتی را می‌داند

· قرآن هم مانند صاحبش؛ در ابعاد مختلف دارای امتیازاتِ بی‌نظیر است

· خدای سبحان هرگز جانشین ندارد؛ و در قرآن هم هرگز عبارت «خلیفتی» یا «خلیفة الله» به کار نرفته است

 • عقلاً و نقلاً محال است که خدا جانشین داشته باشد

· نسل‌های گذشته‌ی انسانی به علّت فساد و خونریزی زیاد؛ با عذاب الهی هلاک شدند؛ و ما جانشین آنهاییم

· سجده‌ی ملائکه بر آدم نبود؛ بلکه برای آدم(ع) و بر خدا بود

· به کار بردن یک لفظ برای بیشتر از یک معنا محال نیست

· قرآن مانند ربّ مقام «جمع الجمع» داشته و موارد بسیاری استعمال لفظ اکثر از معنای واحد دارد

· آیه «ثَلاثَةَ قُر‌وءٍ» یک مصداق برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است

· آیه «إذ جَعَلنا البَیتَ مَثابَةً لِّلنّاسِ» مصداقی دیگر برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

· بحثی پیرامون آیه «فَلیَنظُرِ الإنسانُ إلَی طَعامِهِ»، و رابطه غذای روح با قرآن

· واجب است انسان علومی که کسب می‌کند را بر قرآن عرضه کند تا درست و نادرست از هم جدا شود

جلسه 5 : فطرت
 • معنای فطرت در لغت
 • تفسیر اولین آیه مربوط به بحث فطرت: «فَأقِم وَجهَکَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لَا تَبدِيلَ لِخَلقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَکِنَّ أکثَرَ النَّاسِ لَا يَعلَمُونَ» (روم،۳۰)
 • رابطه بین جسم و روح و فطرت و نقش نحوی «فطرة الله» در آیه
 • اقامه وجه دو بُعد و دو مرحله است:
  مرحله اول: کلّ وجوه ظاهري و باطني را توجّه دادن به فطرت، که دين حنيف درونی همان فطرت است. مرحله دوم: بَعد از توجه دادن به فطرت و دین حنیف درونی، حالا این «فطرة الله»، باید به دينِ حنيفِ خارجی، که شریعت خاتم است توجه کند
جلسه 6 : فطرت
 • اثبات عدم وجود عالم ذر
 • تفسیر دومین آیه مربوط به فطرت: «وَإذ أخَذَ رَبُّکَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم وَأشهَدَهُم عَلَى أنفُسِهِم ألَستُ بِرَبِّکُم، قَالُوا بَلَى شَهِدنَا أن تَقُولُوا يَومَ القِيَامَةِ إنَّا کُنَّا عَن هَذَا غَافِلِينَ» (اعراف:۱۷۲)
 • اثبات این که آیه فوق درباره عالم ذر نیست و درباره فطرت است و نقد مفسرین درباره این آیه
 • تفسیر سومین آیه فطرت: «إنَّا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ وَالجِبَالِ فَأبَينَ أن يَحمِلنَهَا وَأشفَقنَ مِنهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» (احزاب:۷۲)
 • اثبات این که این امانت همان فطرت است و همه موجودات نیز داری فطرت هستند با این فرق که انسان بر مبنای ظلوم و جهول بودنش بیشترین خیانت را به این امانت کرد
جلسه 7 : قرآن قطعی الدّلالة است
 • ما اگر از برای امام حسین علیه السلام، سالی یکماه یا دو ماه عزاداری می کنیم باید برای قرآن هر روز و هر شب عزاداری کنیم و این عزا را خودمان علیه قرآن ایجاد کرده ایم
 • والقول أنّ القرآن ظنی الدلالة، قطعی الحِماقه!
جلسه 8 : آیا اهل بیت مبیّن قرآنند؟
 • پاسخ به شبهه برخی که با تحمیل به آیات ۶۴ و ۴۴ سوره نحل، قرآن را نیازمند به تبین می دانند
 • از آیاتی از قرآن می فهمیم که مرجع در کل اختلافات قرآن است. اگر مرجع مبهم باشد، متکی به بیان باشد دور بوجود می آید
 • «واعتصموا بحبل الله جمیعا» عصمت علمیِ به ترازِ اولِ احکامِ عقیدتی و احکام عملیِ فرعی است. عصمت گرفتن یعنی این که اختلاف بین مسلمانان، غلط است
جلسه 9 : خلافت آدم (از انسان های پیشین)
 • اثبات این که خلافت در آیه «انی جاعل فی الارض خلیفة» به معنای خلافت انسان از انسان های منقرض شده است و به معنای خلافت انسان از خدا، ملائکه و جن نیست
 • بحثی مفصل پیرامون آیه «و علم آدم الاسماء کلها»
جلسه 10 : عصمت و خلافت آدم
 • بحثی پیرامون عصمت آدم (علیه السلام)
 • پاسخ به سوالات درباره خلافت حضرت آدم
 • پیرامون انسان های زمینی و آسمانی
 • سجده بر آدم یا سجده شکر به خاطر آدم؟
جلسه 11 : مکاتب مختلف در برخورد با قرآن
 • مقدمات و پیش فرض های درونی و برونی قابل قبول برای ورود به قرآن
 • توضیح مفصل در رابطه با ۴ مکتب موجود در برخورد با قرآن که عبارتند از:
 1. مکتب اتصال : مکتب صحیح ما، مکتب اتصالِ تنگاتنگ است با قرآن، با در نظر گرفتن دو پیش فرضِ درونی و برونی که ذکر شد
 2. مکتب انفصال : مکتب انفصال، مکتب نوعی حوزه هاست که کلاً از قرآن انفصال دارد. کاری به قرآن ندارند
 3. مکتب تفکیک : تفکیک می کند نظرات و مطالب و مدالیل قرآنی را، از مطالب غیر قرآنی که احیاناً خَلط شده است با قرآن، حال اگر مطلب موافق قرآن را قبول کند خوب و درست است و مقدمه است برای مکتب اتصال و گر نه این مکتب هم ظالمانه است
 4. مکتب تحمیل : مکتب تحمیل در هر سه بُعد عناد و تقصیر و قصور، از مکتب انفصال در هر سه بُعدش بعیدتر از حق است، و مکتب مغضوبٌ علیهم است و متأسفانه مفسران قرآن، نوعاً مکتب شان، مکتب تحمیل است
 • ذکر چند نمونه که مفسران بر قرآن تحمیل کرده اند
 • بحثی در نفی نسخ قرآن توسط غیر قرآن و حلیت مجسمه انسان سازی با توجه به داستان حضرت سلیمان
 • جلسه 12 : الله در ادیان مختلفه (تفسیر سوره توحید)
  • تمام حقایقی که در قرآن یاد شده، بیانگر بالاترین وحی ربانی است که فوق آن امکان ندارد
  • معرفتِ عقلانی، نسبت به حق سبحانه و تعالی در بُعد اصل این که خدا هست و واحد است کامل است و در بُعد وضعیتِ (چگونگی) وجود ربانی و در وضعیتِ اسماء و افعال ربانی ناقص است
  • بررسی لفظ الله از حیث لغت و ریشه
  • استفسار سوره توحید که شامل: اسامی و شأن نزول سوره توحید و منظور از دو لفظ «قل» و «هو»
  جلسه 13 : الله در ادیان مختلفه (تفسیر سوره توحید)
  • ادامه تفسیر سوره توحید (پیرامون لفظ هو و احد)
  • خدا دارای دو اسم اعظم است. اسم اعظم غائب و رمزی که «هو» است و اسم اعظم حاضر و صریح که «الله» است
  • اوصاف الله در قرآن، شامل وصف سلبی و وصف ایجابی
  • آیه ۱۶۳ سوره بقره «لا اله الا الله، الرحمن الرحیم» مهمترین اسماء و مهمترین صفات ربّانی است
  • اثبات این که هو در آیه «قل هو الله احد» ضمیر صاحب مرجع است نه ضمیر شأن
  • پاسخ به این سوال که آیا خدا صاحب صفات است یا صاحب اسماء؟
  • بیان فرق میان لفظ «احد» و «واحد»
  جلسه 14 : الله در ادیان مختلفه
  • ادامه تفسیر سوره توحید (پیرامون لفظ احد و الصمد)
  • بیان این که کلمه اَلِهَ در لغت به معنای تَحَیَّرَ و عَجَزَ و سَکَنَ و اَولَهَ و فَزِعَ می باشد و چه ارتباطی با لفظ الله دارند
  • بیان این که احدیت صاحب ۷ مرحله است و توضیح این ۷ مرحله، که عبارتند از: ۱-احدی الذات ۲- احدی الشخص ۳- احدیت صفات ذات با یکدیگر ۴- احدیت صفات ذات با ذات ۵- احدی فی السرمدیة ۶-احدی فی الخالقیة ۷- احدی فی المعبودیة
  جلسه 15 : الله در ادیان مختلفه
  • ادامه تفسیر سوره توحید (پیرامون آیه لم یلد ولم یولد)
  • سلب والد بودن از خدا در ۷ جهت و سلب مولود بودن از خدا در ۸ جهت
  • ۷ جهتی که والد بودن خدا را سلب می کند عبارتند از: ۱-والد مجرد بودن ۲- والد نیروی جاذبه بودن ۳- والد روح بودن ۴- والد ماده بودن ۵-والد مادی بودن ۶- والد فرزندی که خود بزاید ۷- والد فرزندی که همسرش بزاید
  • مولود بودن در هفت جهت فوق به اضافه مولود خیال بودن، جمعا هشت جهتی است که مولود بودن خدا را سلب می کند
  • نقد نظر فلسفی با عنوان وحدت در کثرت، کثرت در وحدت
  • پاسخ به شبهه ای در قرائت «مالک» و «کفواً» و این که قرائت صحیح همان است که در قرآن است و غیر آن مبطل صلاة است
  • بیان این که می توان چهار آیه از هر سوره را در نماز به جای سوره خواند و لازم نیست سوره کامل خوانده شود
  جلسه 16 : الله در ادیان مختلفه (تفسیر آیه ی ذاریات)
  • بیان این که غیبت خدا غیبت هویت مطلقه بی زمان بی مکان بی بعد هندسی و فیزیکیست
  • پاسخ به شبهه حلول خدا در اشیاء (توسط افرادی که به آیه ۱۴۳ اعراف «تجلی ربه للجبل» و آیه ۳۰ قصص «فَلَمَّا أتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأيمَنِ فِي البُقعَةِ المُبَارَکَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أن يَا مُوسَى إنِّي أنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ» استدلال می کنند)
  • رد اعتقادات باطل وحدت وجودی ها و کسانی که قائل به حلول و تجسم خدا هستند
  • پاسخ به این سوال که چرا موسی (علیه السلام) خطاب به خدا فرمود: «... رَبِّ أرِنِي أنظُر إلَيکَ...»(اعراف: ۱۴۳)
  • بحث پیرامون آیه «تجلی ربه للجبل» و این که آیه، تجلی فی الجبل نیست بلکه «للجبل» است و فرق این دو عبارت
  جلسه 17 : الله در ادیان مختلفه (تفسیر آیه ی ذاریات)
  • شرح عقیده دو پرستان زردتشتی و یهودی و مسیحی و ردّ استدلالاتشان (دو پرستان زردتشتی شیطان را خدای بدی ها و الله را خدای نیکی ها می دانند - دو پرستان یهودی الله را خدا و عزیر را پسر خدا می دانند - دوپرستان مسیحی دو دسته اند عده مریم را خدای مادر و عیسی را خدای پسر می دانند و عده ای دیگر الله را خدا و عیسی را پسر خدا می دانند)
  • تفسیر سوره کافرون
  • شروع بحث پیرامون آیه ۴۹ ذاریات «وَمِن کُلِّ شَيءٍ خَلَقنَا زَوجَينِ لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ» برای اثبات وجود و وحدت خدا
  • بحثی پیرامون خلقت حضرت عیسی و آیه «الَّتِي أحصَنَت فَرجَهَا فَنَفَخنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا» (تحریم، ۱۲)
  جلسه 18 : الله در ادیان مختلفه (تفسیر آیه ی ذاریات)
  • تفسیر آیه ۵۳ فصلت «سَنُرِيهِم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أنفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أنَّهُ الحَقُّ...» و این که منظور از «هم» و «آیاتنا» چیست
  • توضیحی مفصل پیرامون کلمه «زوجین» در آیه «وَمِن کُلِّ شَيءٍ خَلَقنَا زَوجَينِ لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ» و فرق آن با کلمه «اثنین»
  جلسه 19 : الله در ادیان مختلفه (ادامه آیه ۴۹ , ذاریات)

  • توضیحی مفصل پیرامون عبارت «وَمِن کُلِّ شَيءٍ» در آیه «وَمِن کُلِّ شَيءٍ خَلَقنَا زَوجَينِ لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ»

  · بیان این که ماهیت ماده اولیه چه بوده و آیا انسان قادر به درک ماهیت آن است؟

  · بیان این که ماده اولیه از دو جزء تشکیل شده است و ایجاد و اعدام این دو جزء با هم است و محال است که یک جزء زودتر از دیگری ایجاد یا منعدم شود

  جلسه 20 : الله در ادیان مختلفه (ادامه آیه ۴۹ , ذاریات)
  • اثبات این که ماده اولیه نمی تواند ازلی باشد و نیازمند به خالق است
  • ادامه بحث پیرامون عبارت «وَمِن کُلِّ شَيءٍ» در آیه ۴۹ ذاریات
  • بحث پیرامون آیه ۳۵ سوره طور «أم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أم هُمُ الخَالِقُونَ أم خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأرضَ بَل لَّا يُوقِنُون»
  • اثبات این که موجودات فقیر نیستند بلکه فقر محض هستند. (بیان فرق بین فقر وفقیر)
  جلسه 21 : قطعی الدلالة بودن قران
   • اثبات قطعی الدلالة بودن قرآن کریم عقلاً و کتاباً
   • بحثی پیرامون صراط و طریق وسبیل و فرق میان آنها
   • بحثی پیرامون حروف مقطعه و آیات محکم ومتشابه
   • اثبات این که قرآن مقام جمع الجمع دارد و می تواند از یک لفظ چند معنا اراده کند
   • تفسیر آیه ۲ بقره و بررسی ادبی آن از لحاظ نحوی ونقوش ترکیبی (الم. ذَلِکَ الکِتَابُ لَا رَيبَ فِيهِ هُدًى لِلمُتَّقِينَ)
  • کلمات کلیدی: ظنی الدلالة - قطعی الدلالة - صراط - طریق – سبیل - حروف مقطعه - آیات محکم ومتشابه – ثلاثة قروء – سبع المثانی – ید الله – جاء ربک – صاحب معالم – فرق شک و ریب – بحثی با امام جماعت مسجد الحرام پیرامون بسم الله سوره حمد
  جلسه 22 : قطعی الدلالة بودن قرآن (رد دلایلی که حوزویان برای ظنی بودن قرآن می آورند)
   • توضیحی درباره یقین، ظن، شک، احتمال و فرق میان آنها
   • رد ۵ دلیلی ضعیفی که حوزویان برای ظنی بودن قرآن می آورند که آن ۵ دلیل عبارتند از:
  1. قرآن دارای آیات متشابه است ومتشابه هم ظنی است در نتیجه قرآن هم ظنی الدلالة است
  2. قرآن کتابی ربانی است وفهمش تنها در اختصاص خدا و پیامبرش (ص) و ائمه معصومین (ع) است
  3. اگر قرآن قطعی الدلالة بود مفسرین در فهم آیات قرآن دچار اختلافات و تناقضات نمی شدند
  4. تمامی انسانها دارای پیش فرض ها و انتظاراتی هستند که قابل جدا شدن از آنها نیست پس هر کس برداشتی متفاوت از قرآن خواهد داشت و در نتیجه نمی توان منظور خدا در آیات را فهمید
  5. بنابر روایتی خدا قرآن را به ملاحضه معصومین مجمل فرستاده است تا مردم برای تفصیل و فهمش متوسل به اهل بیت شوند تا مقام علمی ربانی اهل بیت روشن و در نتیجه شیعه شوند
 • کلمات کلیدی: قطعی الدلالة – ظنی الدلالة – صاحب جواهر و آب کر - نص – ظاهر مستقر – نص مطلق یا مقید – ظاهر مطلق یا مقید- محکم – متشابه – قاعده قرآنی - یقین، ظن، شک، احتمال - حجیت ظن خاص
 • جلسه 23 : قطعی الدلالة بودن قران

   • شرح آیه «إنَّ الَّذِينَ يَکتُمُونَ مَا أنزَلنَا مِنَ البَيِّنَاتِ وَالهُدَى مِن بَعدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الکِتَابِ ۙ أولَئِکَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ» (بقره،۱۵۹) و بیان این که قائلان به ظنّی الدلالة بودن قرآن، بدترین کتمان کنندگان قرآن و مصداق این آیه اند
   • بیان این که نباید در بیان قرآن و نشر قرآن محوری تقیه کرد و این تقیه جایز نیست هر چند روح و جانتان فدا شود
  • کلمات کلیدی: محکم و متشابه - سنگباران کردن منزل آیت الله صادقی تهرانی – یأتی بکتاب جدید – تقیه - تبعیت از اکثریت – ظنی الدلالة – امام حسین (ع) – حجیت ظنّ خاص
  جلسه 24 : قطعی الدلالة بودن قران ( تعدی قرآن در آوردن مثل قرآن)
   • اشاره به آیاتی که قطعی الدلالة بودن قرآن را اثبات می کند (از جمله آیه ۲۳ بقره)
   • ذکر آیاتی از قرآن که تحدی به آوردن مثل قرآن می کند
   • شرح مفصل آیه «وَإن کُنتُم فِي رَيبٍ مِمَّا نَزَّلنَا عَلَى عَبدِنَا فَأتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثلِهِ وَادعُوا شُهَدَاءَکُم مِن دُونِ اللَّهِ إن کُنتُم صَادِقِينَ»
   • بیان منظور از لفظ «سوره» در لغت و آیات قرآن
   • شرح آیات «وَکَذَلِکَ أنزَلنَاهُ حُکمًا عَرَبِيًّا...» و «الأعرَابُ أشَدُّ کُفرًا وَنِفَاقًا» و بیان منظور از کلمات «عربی» و «اعرابی» در لغت و قرآن
  • کلمات کلیدی: آیت الله خویی – یهود و نصاری – مشرک و ملحد – تنزیل و انزال – معنای سوره – عربی – تحدی قرآن – حضرت محمد(ص) – ریب و شک
  جلسه 25 : قطعی الدلالة بودن قران
   • اشاره به آیاتی که قرآن را (بصائر – موعظه – لسان قومه – بلاغ – یهدی للتی هی اقوم – فرقان – کاف – لم یجعل له عوجا) معرفی می کند برای اثبات قطعی الدلالة بودن قرآن
   • بحثی پیرامون بصیرت و بصائر
   • بحثی پیرامون آیه «لَکِنِ اللَّهُ يَشهَدُ بِمَا أنزَلَ إلَيکَ...» (نساء: ۱۶۶) وپاسخ به این سوال که چگونه خدا بر حقانیت قرآن شهادت می دهد؟
  • کلمات کلیدی: بصائر – موعظه – لسان قومه – بلاغ – یهدی للتی هی اقوم – فرقان – کاف – لم یجعل له عوجا – شهادت خدا بر حقانیت قرآن – بصیرت – قطعی الدلالة – ظنی الدلالة
  جلسه 26 : عدم تحریف قرآن
   • معنای تحریف
   • بیان نظر علمای شیعه و سنی در رابطه با تحریف قرآن
   • اشاره قرآن به تحریف سایر کتب آسمانی و تأکید بر حفظ قرآن
   • اجماع کلّ مسلمین حکایت از این دارد که هرگز کسی ادعای تحریف به زیاده در قرآن ندارد
   • عده‌ای خیال و ادّعا می‌کنند که آیات یا کلماتی در قرآن حذف شده است!
   • آیاتی از قرآن دلیل بر عدم تحریف قرآن است
   • حاجی نوری در «فصل الخطاب»، آیه‌ی قرآن را غلط نوشته و در نتیجه استدلال غلط کرده است!
   • شدیدترین تأکیدِ خدا در قرآن برای حفظ قرآن است: «إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ»
   • در آیه «إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» خداوند ده تأکید به کار برده است
   • وقتی خدای سبحان کلمه «نا» نسبت به خودش به کار می‌برد منظور جمعیت صفات است
   • در آیه «إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» پنج تأکید برای نزول قرآن و پنج تأکید برای حفظ آن است
   • اگر منظور خدا از «إنّا له لحافظون»، حفظ قرآنی که در علم خداست می‌بود؛ که نیاز به تأکید نداشت
   • اگر قرآن تحریف شده بود؛ آیه «وَإنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ» (فصلت،۴۱) دروغ می‌شد
   • عزت یعنی غلبه مطلق
   • پاسخ به ادعای کسانی که می‌گویند آیه‌ای از قرآن حذف شده است!
   • بحثی پیرامون آیه تطهیر
   • بهترین مکان برای آیه‌ی تطهیر، همین‌جاست که هست، و هرگز تحریف به جابجایی در قرآن نشده است
   • در آیه اکمال دین، «فمن اضطر» یعنی اگر کسی در بیان وصایت رسول به خطر بیفتد تقیه جایز است
   • در هرجایی از قرآن نسبت به تمام مسائل صحبت شده است تا کسی که مقداری از قرآن را می‌خواند از کلّ آن اطلاع نسبی پیدا کند
   • قرائات مختلف برای قرآن باطل است و تنها همین قرائت موجود بین مسلمین است که وحیانی است و با حفظ ربانی باقی بدست ما رسیده است
  • کلمات کلیدی: علمای سنی - علمای شیعه - تحریف - آیه تطهیر - تحریف جابجایی - تحریف قرآن - آیه اکمال دین – حاجی نوری - فصل الخطاب - آقا بزرگ تهرانی – اهل بیت رسالت(ص) - کتب آسمانی - جمعت صفات - جمعیت ذات - عزّت قرآن - استمرار رسالت - وارثان معصوم رسالت - قرائات قرآن - قرائت حفص
  جلسه 27 : عدم تحریف قرآن

   • چون قرآن کتاب خاتم است وعده محافظت آن داده شده ولی این وعده درباره سایر کتب آسمانی نبوده است
   • اگر قرآن مورد دستبرد قرار بگیرد معجزه‌ی پیامبر خاتم نقض می‌شود و دیگر معجزه نیست
   • اگر قرآن تحریف می‌شد دیگر حجّت بالغه‌ی الهی وجد نداشت
   • اگر مکلفین در تورات و انجیل دقت کنند می‌توانند تحریفات خلاف عقل و علم و حس را تشخیص دهند
   • تحریف تورات و انجیل خود رمزی است برای یهود و نصارا که پی‌جوی حجّت بالغه الهی باشند
   • قائلین به تحریف قرآن، فقط قائل به تحریف به نقیصه هستند
   • حاجی نوری در فصل الخطاب، به عدد زبانه های جهنم، ۱۹ جمله آورده و گفته این‌ها آیاتی بوده‌اند که از قرآن حذف شده‌اند!
   • همه جملاتی که حاجی نوری نقل کرده از غالیان است؛ می‌گویند اسم علی(ع) در قرآن بوده و حذف شده است!
   • تمام جملاتی که در تحریف قرآن ذکر شده همه از لحاظ علمی و ادبی دارای نقص و تناقض است
   • اگر آیه‌ای از قرآن در نهج البلاغه باشد کاملاً آشکار است که این جمله با بقیه متن تفاوت دارد
   • پاسخ به این سوال که اگر قرآن کتابی فصیحی است پس چرا در برخی موارد فاعل را منصوب یا مفعول را مرفوع کرده است؟
   • اگر قرآن بر خلاف ادبیات ظاهری مطلبی بگوید؛ اصالت با قرآن است چرا که بلاغت و فصاحت قرآن در اوج است
   • ماجرای حاجی نوری و فصل الخطاب او آبروی قرآن را در جهان و آبروی شیعیان را در بین مسلمانان برد
   • در کل قرآن حتی یک کلمه برخلاف فطرت، عقل، علم، حس و حتی ادبیات عرب نیست
   • علت اصلی تجدید تبوّت و شرایع، ابتلاء و آزمایش است
   • قرآن در کلِّ ابعاد مُهَیمِن است
  • کلمات کلیدی: عدم تحریف قرآن – کتاب فصل الخطاب – تورات – انجیل - امام علی (ع) - یهود – نصاری – ولایت
  جلسه 28 : بیان وبرهان بودن قرآن
   • شرحی مفصل پیرامون ۴ آیه اول سوره الرحمن «الرَّحمَنُ، عَلَّمَ القرآن، خَلَقَ الإنسَانَ، عَلَّمَهُ البَيَانَ»
   • شرحی پیرامون ۴ آیه اول سوره یس «یس، والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم»
   • اثبات این که تبیین قرآن مشروط به بیان پیامبر(صلوات الله علیه وآله) نیست چرا که قرآن سند رسالت است و این دُور مصرّح خواهد شد
  • کلمات کلیدی: پیامبر و تبیین قرآن – خلق روح از جسم – قسم های قرآنی – رحمت عام و رحمت خاص – قرآن سند رسالت پیامبر(صلوات الله علیه وآله)
  جلسه 29 : قران منبع تمامی احکام اصلی و فرعی
   • بحثی مفصل پیرامون آیه «وَاتلُ مَا أوحِيَ إلَيکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ ، لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدًا» (کهف،۲۷)
   • اثبات این مطلب که پیامبر به جز قرآن هیچ پناهگاه وحیانی نداشته است و تمامی احکام اصلی و فرعی برگرفته از قرآن است
   • احکامی که قرآن نسبت به آن نفی و اثباتی ندارد برگرفته از حروف رمزی است و قرآن با احتساب بُعد رمزی شامل کلّ احکام است
   • در اوایل رسالت که تنها سوره حمد و آیاتی از سوره علق نازل شده بود احکام نماز و روزه و... برگرفته از رموز همین آیات بوده است
   • بحثی مختصر پیرامون طهارت و نجاست و اینکه مشرکین نجس نیستند
   • قرآن مبدلی ندارد و هرگز ناسخ بیرونی نداشته و بُعد رمزی قرآن هم ناسخ نصوص و ظواهر قرآن نیست
   • تمام اعمال پیغمبر صد درصد مستفاد از قرآن است و در عرضه اقوال بر کتاب، بُعد رمزی مَعرَض نیست
   • خدا با اختصاص بُعد رمز به رسول، ارتباط تنگاتنگ امت با معصومان محمدی را اراده کرده است
  • کلمات کلیدی: ملتحد پیامبر (ص) - طهارت و نجاست - حروف مقطعه - حروف رمزی قرآن ـ رکعات نماز - قرآن منبع تمامی احکام اصلی و فرعی - عرضه بر کتاب
  جلسه 30 : مراحل نزول قران کریم
   • قرآن سه بُعد دارد ۱- بُعد «لعلیٌ حکیم» قبل از نزول ۲- بُعد تحکیم بعد از نزول ۳- بُعد تفصیل
   • اثبات این که قرآن دارای دو نزول است: ۱-نزول کلی (انزال) ۲- نزول تدریجی (تنزیل)
   • مراتب فهم قرآن و مراحل انزال و تنزیل قرآن
   • قرآنِ مُنزل در شب قدر همان قرآن مفصل نیست
   • تعجیل پیامبر در خواندن قرآن و انواع وحی و حجاب های وحی
   • منبع اصلی تمامی احکام تنها قرآن است
   • بحثی پیرامون آب کُر وقلیل برای اثبات این مطلب که اگر کُر بودن در طهارت شرط باشد آب قلیل به هیچ وجه نمی تواند پاک کننده باشد
  • کلمات کلیدی: آب کُر و قلیل - طهارت و نجاست - نزول قرآن کریم - آیات انزال و تنزیل - نزول کلی- نزول تدریجی (تنزیل) - ملتحد پامبر (ص) - إحکام و تفصیل قرآن
  جلسه 31 : قطعی الدلالة بودن قران
   • توضیحی مفصل پیرامون آیات ۷۵ تا ۷۹ سوره واقعه «فَلَا أقسِمُ بِمَوَاقعِ النُّجُوم، إنَهُ لَقَسَمٌ لَو تَعلَمُونَ عَظِيم، إنَّهُ لَقُرآنٌ کَرِيم، فِي کِتَابٍ مَکنُونٍ، لَا يَمَسُّهُ إلَّا المُطَهَّرُونَ» برای اثبات قطعی الدلالة بودن قرآن کریم
   • اشاره به برخی آیات که قطعی الدّلالة بودن قرآن را ثابت می کند
  • کلمات کلیدی: قطعی الدلالة - ظنی الدلالة - قسم های قرآنی - مس کردن قرآن بدون وضو
  جلسه 32 : قران تنها محور احکام اصلی و فرعی

   • بیان ۵ احتمال به عنوان احکام اصلی و فرعی و اثبات تنها یکی از این ۵ احتمال. این ۵ احتمال عبارتند از:
  1. فقط قرآن محور احکام اصلی و فرعی است به این معنا که احکامی که قرآن نسبت به آن نفی و اثباتی ندارد مثل تعداد رکعات نماز، به صورت رمزی ممحض یا غیر ممحض در قرآن آمده است. (تنها حالت مقبول)
  2. محور احکام دو تاست: ۱- وحی قرآنی ۲- وحی سنتی. به این معنا که احکامی که قرآن نسبت به آن نفی و اثباتی ندارد مثل تعداد رکعات نماز حتی به صورت رمز هم در قرآن نیامده است بلکه به صورت وحی دیگر که وحی سنت نام دارد انجام گرفته است
  3. علاوه بر این که خدا صادر کننده احکام (متشرع) است پیامبر (ص) نیز متشرع است
  4. علاوه بر این که خدا و پیامبرش (ص) متشرع است ائمه معصومین نیز متشرع هستند
  5. علاوه بر این که خدا و پیامبرش (ص) و امامان معصوم متشرعند، شرع مداران نیز در زمان غیبت متشرعند
 • توضیحی مفصل پیرامون آیه «وَاتلُ مَا أوحِيَ إلَيکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلتَحَدًا» (کهف: ۲۷) برای اثبات این مطلب که قرآن تنها محور احکام اصلی و فرعی است
 • کلمات کلیدی: قرآن - سنّت - متشرع - ملتحد پیامبر(ص) - وحی سنت - محور احکام اصلی و فرعی
 • جلسه 33 : منابع احکام شرعی از دیدگاه علمای شیعه وسنی

   • بیان منابع احکام شرعی از دیدگاه علمای شیعه وسنی که روی هم رفته ۱۰ تا است: ۱- قرآن ۲- سنت ۳- عقل ۴- اجماع (منقول و محصل) ۵- سیره ۶- اطباق ۷- خبر واحد ۸- استحسان ۹- استصلاح ۱۰- قیاس
   • اشاره به این مطلب که در میان این منابع تنها قرآن است که مشرِّع است و سنت نیز تنها دلیل شرعی است و مشرِّع نیست و عقل هم تنها وسیله می باشد
  • کلمات کلیدی: قرآن - سنت - عقل - اجماع (منقول و محصل) - سیره - اطباق - خبر واحد - استحسان - استصلاح - قیاس - منابع احکام شرعی از دیدگاه علمای شیعه و سنی - خدا تنها مشرّع
  جلسه 34 : عرفان قرآنی

   • اثبات این که قرآن چگونه «تبیان لکل شی» است با این که بسیاری از مطالب در متن دلالی لغوی همگانی قرآن هرگز موجود نیست
   • بحثی پیرامون عرفان بر مبنای قرآن و لغت
   • بحثی پیرامون معرفت الله و اشاره به این مطلب که عرفا در معرفت الله یا افراطی هستند و یا تفریطی
  • کلمات کلیدی: سبع المثانی - سوره حمد - عرفان - عرفاء - تبیان لکل شی - ملتحد پیامبر (ص) - علم - یقین - رموز قرآنی
  جلسه 35 : عرفان قرآنی
   • اشاره به این مطلب که عرفان قرآنی به طور مفصل در جای جای قرآن ذکر شده و به طور مختصر در سوره حمد بیان شده است
   • شرحی مفصل پیرامون آیه «إيّاکَ نَعبُدُ وَ إيّاکَ نَستَعِينُ» با این عنوان که کل عرفان قرآن به طور خلاصه در این آیه مختصر شده است همرا با پاسخ به این سوال که چرا در نماز با این که تنها نماز می خوانیم خطاب جمع به کار می بریم؟
   • اثبات وجوب نماز جماعت با استدلال به آیات قرآنی
  • کلمات کلیدی: وجوب نماز جماعت - عرفان قرآنی - نسخ احکام توراتی - سوره حمد - سبع المثانی - جمعیت ذات و جمعیت صفات - تسبیح تمامی اشیاء
  جلسه 36 : عرفان قرآنی (فطرة)
   • عرفان دارای دو بُعد است: یکی ایجابی در معرفت حق، و یکی سَلبی در معرفت شیطان
   • انواع هوا در قرآن:۱- هوای نفس ۲- هوای عقل ۳- هوای علم
   • هوا در قرآن فقط هوای نفس امّاره بالسّوء نیست
   • عبادت ده بُعد دارد که همگی غیر از یک بُعد تبعیت از هواست
   • ۳ بُعد از عبادت درونی اند: ۱- اطاعت مطلق از نفس اماره ۲- اطاعت از عقل و علم ۳- گاهی اطاعت از نفس اماره و گاهی اطاعت از عقل و علم
   • ۳ بُعد از عبادت برونی اند و ربطی به خدا ندارند: ۱- اطاعت مطلق از نفس اماره دیگران ۲- اطاعت از عقل و علم دیگران ۳- گاهی اطاعت از نفس اماره و گاهی اطاعت از عقل و علم دیگران
   • ۳ بُعد از عبادت برونی اند و مربوط به خدا هستند: ۱- قراردادن شریکی افضل از خدا ۲- قراردادن شریکی برابر با خدا ۳- قراردادن شریکی پایین تر از خدا
   • عبادت و خشوع انسان برای پروردگار، سرافکندگی و ذُلّ نیست
   • انسان ناگزیر از عبودیت است چه بخواهد و چه نخواهد
   • منظور آیه «لا تَتَّخِذُوا إِلَهَینِ اثنَینِ»؛ دو دسته خدایان درونی و برونی است
   • علم برای رسیدن به نهایت خضوع و خشوع کافی نیست، ما نیازمند ابعاد دیگر عرفان هستیم
   • عرفانِ هر انسانی به اندازه مرحله وجودی اوست، و مرحله نهایی انسان، فؤاد است
   • معنای فطرت در قرآن با محوریت آیه «فَأقِم وَجهَکَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لَا تَبدِيلَ لِخَلقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَکِنَّ أکثَرَ النَّاسِ لَا يَعلَمُونَ (روم،۳۰)»
   • در آیه «فأقم وجهلک للدین حنیفاً» مخطاب در درجه اول پیامبر(ص) است و بعد سایرین
   • در آیه «فأقم وجهک» خطاب به عقل است
   • در آیه «فأقم وجهک» منظور از وجه همان فطرت است
   • کلمه دین در قرآن به معنای طاعت است، چه طاعت رحمان و چه طاعت شیطان
   • «حنیفاً» در آیه روم، سه بُعد دارد: أقم حنیفاً، وجهک حنیفاً، للدّین حنیفاً
   • «فطرة الله» بدل برای «وجهک» است، یعنی وجه همان فطرت است
   • قرآن برای ناس، فَطَرَ به کار می‌برد و برای سایر مخلوقات خلقت
   • فطرت قابل تغییر هست اما هرگز قابل تبدیل و زایل شدن نیست
  • کلمات کلیدی: عبادت - عرفان - انواع هوا - نفس امّاره - امّاره بالسّوء - هوای نفس - هوای عقل - هوای علم - عقل غیر مطلق - علم غیر مطلق - عقل مطلق - علم مطلق - فطرت - شرک - آیت الله شاه آبادی - خضوع - خشوع - معرفت شیطان
  جلسه 37 : عرفان قرآنی (فطرة)

   • ارائه ربّانی در آیات افاقی و أنفسی (برونی و درونی) و بحثی مختصر پیرامون آیه «سَنُرِيهِم آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أنفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أنَّهُ الحَقُّ...» (فصلت،۵۳)
   • شرحی پیرامون فطرت با محوریت آیه «فَأقِم وَجهَکَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لَا تَبدِيلَ لِخَلقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَکِنَّ أکثَرَ النَّاسِ لَا يَعلَمُونَ (روم،۳۰)»
   • در سوره روم قبل از آیه‌ی فطرت، ۶ آیه درباره آیات آفاقی است
   • نگرشِ آفاقی و أنفسی در آیه «فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فظر الناس علیها»
   • در «فأقم وجهک» مخاطب عقل انسانی است که مکلف است
   • «أقم» در آیه فطرت در سوره روم، از سه ریشه است: قیام، قیمت، استقامت
   • منظور از وجه در «قأقم وجهک»، یک وجه است و آن فطرت است
   • فطرت وجیه‌ترین وجه انسان است و از سایر وجوه انسان بسیار برتر است
   • مخاطب در آیه «فأقم وجهک» مکلّف است؛ پس مخاطب فطرت نیست بلکه عقل است
   • در آیه فطرت عبارت «للِدِّین» به جای «إلی الدین» و نظایر آن اشاره به این است که وجه نباید کوچکترین فاصله‌ای با دین و محور دین که قرآن است داشته باشد
   • «حنیفاً» در آیه فطرت، هم برای «أقم» و هم برای «وجهک» و هم برای «دین» در نقش حال است
   • فَطر و ابعاد آن
   • روح انسان از جسم خلق شده و بر فطرت بنا شده است
   • فطرت انسانی کاملترین مقام فعلی و شأنی آفرینش است
   • معنای تغییر و تبدیل در خلق الله
   • مقایسه معانی کلمات تغییر و تبدیل و تحویل
  • کلمات کلیدی: آیات آفاقی و انفسی - ارائه ربانی - فطرت - عرفان قرآنی -آیت الله شاه آبادی - دین - تبدیل و تغییر - تحویل و تبدیل - وجه - عقل - روح - جان
  جلسه 38 : عرفان قرآنی (فطرة)

   • اشاره به این مطلب که در آیه «فَأقِم وَجهَکَ لِلدِّينِ حَنِيفًا...» حنیفاً حال برای ۴ چیز است و باید این ۴ چیز حنیف (رویگردان از باطل) باشد تا به سعادت رسید: ۱- عقل حنیف ۲- قیمت و اقامه و قیام حنیف ۳- وجه (فطرت) حنیف ۴- دین حنیف
   • بیان ۱۲ محور معرفتی و عملی در سلوک الی الله که عبارتند از: ۱- عقل حنیف ۲- قیمت و اقامه و قیام حنیف ۳- وجه (فطرت) حنیف ۴- دین حنیف ۵- فطرة الله ۶- فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا ۷- لا تَبدیلَ لِخَلقِ الله ۸-ذَلِکَ الدِّينُ القَيِّمُ ۹-انابه به سوی خدا ۱۰- تقوا ۱۱- اقامه نماز ۱۲ - از مشرکان نبودن
   • برای اقامه‌ی وجه به دین، باید خودِ مکلف، نوعِ اقامه، وجه و دین، همه حنیف باشند
   • عقل سه بُعد دارد: ۱ـ خطا ۲ـ درستِ غیر مطلق ۳ـ درستِ مطلق
   • دین حنیف قرآن است
   • حنافتِ دین سه بُعد دارد: ۱ـ قرآن ۲ـ کنارگذاشتن پیش‌فرض‌های غیر مطلق در مواجهه با قرآن ۳ـ عرضه سنّت به قرآن
   • دین دارای وحدت است و رمز وحدت در شریعت قرآن است
   • برای سلوکِ سلیمِ حنیفِ بی‌شائبه، دوازده محور و پایه وجود دارد
   • اضافه‌ی «فطرة الله» به معنای فطرتِ خدا نیست؛ بلکه به معنای ویژه و مخصوص بودن این فطرت در نزد خداست
   • فطرتِ انسان مَثَلی است از برای ذات، صفاتِ ذات، صفاتِ فعل و فعلِ رب، که تغییرپذیر نیست
   • فطرت زیربنای روح است
   • عبارت «خلق الله» بیانگر اهمیت و ویژه بودن فطرت انسان، در بین مخلوقات است
   • ذلک در «ذلک الدین القیم» اشاره به دور و نشان‌دهنده عظمت و بزرگی دین قیم است
   • «منیبین إلیه» یعنی دائماً و پی درپی به سوی خدا توجه، زاری و توسل کردن
   • صلات محور تقواست
   • مشرکین طاعت و دینشان وحدت ندارد، بلکه متفرق و پراکنده است
   • اختلاف نتیجه شرک است
   • دینِ حنیفِ أقوَم، همان قرآن است
   • ممتازترین خلق خدا فطرتِ انسانی است که مَثَل ربانی است
   • احزابِ باطل به داشته‌های خودشان شادند (اما مؤمنین به فضل و رحمت الهی شادمانند)
  • کلمات کلیدی: حنیف - فطرت - عرفان قرآنی - اقامه وجه - دین حنیف - وجه -دین قیم - مکلف - قرآن - پیش فرض ها - روح - انابه - طاعت - شرک - تفرقه - مثَل ربانی - حزب - شادمانی - سلوک الی الله - سنت - تبدیل و تغییر فطرت - خلق الله
  جلسه 39 : اعجاز قران کریم
   • قرآن در چه زمان و برای چه کسانی و از چه بُعدی، معجزه‌ی قانع‌کننده است؟
   • اعجاز اصلی قرآن آیا اعجاز علمی است یا عدم تناقض در آن است یا بُعد فصاحت و بلاغتش
   • اگر در قرآن چیزی باشد که برای غیر خدا ناممکن باشد؛ این اعجاز است و می‌فهمیم که قرآن ربّانی است
   • معجزات سایر پیامبران برخلاف پیامبر اسلام برای همه زمان‌ها و همه مکان‌ها نبوده‌است
   • حداقل اعجازِ قرآن این است که آورنده‌ی آن فردی درس نخوانده و امّی بوده است
   • اگر پیغمبر یک کتاب الفبای ساده را هم می‌نوشت برای اثبات رسالتش کافی بود
   • برتر بودن قرآن نسبت به کتاب‌های وحیانی پیشین، اثبات می‌کند که قرآن وحیانی است
   • آیه ۲۳ سوره بقره در درجه اول، به شخص رسول الله تحدّی می‌کند
   • حتی اگر قرآن فصیح و بلیغ هم نبود و بعضاً تضاد هم می‌داشت چون آورنده‌اش درس نخوانده است، باز معجزه است
   • اعجازِ بَعدی قرآن این است که حتی اگر مانند پیامبر و همه عالم جمع شوند و کتابی بیاورند باز مثل قرآن نخواهد بود
   • معجزه در انحصارِ معجزاتِ بصری نیست، قرآن معجزه‌ی بصیرتی و عقلی است
   • در معجزه‌ی بصیرتی و عقلی دیگر شُبهه‌ی سحر وجود ندارد
   • معجزات بصری موقت است و قرآن معجزه‌ی جاوید است
   • در قرآن هیچ اشاره‌ای نیست که پیغمبر معجزه‌ی بصری کرده باشد
   • معجزات علمی و عقلی قرآن تداوم دارد و ابعادِ بصیرتی و علمی و عقلیِ قرآن تا پایان زمان تکلیف از کلّ خلایق مقدم است
   • وجودِ موجودات فضاییِ عاقل، از معجزاتِ علمی قرآن است که بشر هنوز به آستانه کشف آن هم نرسیده است
   • اشاره‌ی زیبای قرآن به دکل‌های فرستنده و گیرنده رادیویی در آیه ۳۸ سوره طور
   • در طول چهارده قرن هنوز کسی نتوانسته است حتی یک نقطه بر قرآن اشکال بگیرد
   • تطابق با فطرت و عقل در گذر زمان و عدم تضادّ معنوی از مراتب اعجاز قرآن است
   • بشر در حالات گوناگون سخنان مختلف بر زبان می‌راند اما قرآن در طول ۲۳سال دارای انسجام معنایی و لفظی است
   • به آیات قرآن جمله نمی‌گوییم چرا که هر جمله از قرآن، آیه و نشانه‌ای از ربّ و ربّانی بودن آن است
   • در قرآن، ترتیب، تألیف، جمع، اسماءِ سُوَر، ترتیب سور، ترتیب آیات، تمام وحیانی است
   • خدا جلوی تحریف کتاب‌های وحیانی سابق را نگرفته است تا مؤمنین عاقل به دنبال حجّت الهی بگردند
   • شق القمر واقع شده است اما حتماً معجزه نبوده بلکه نشانه‌ای بوده است
   • معجزات پیامبران گذشته برای اثبات رسالت بوده و بعد از آن معلوم می‌شده که کتاب آن‌ها وحی است
   • برای وحیانی بودن قرآن به معجزه‌ی دیگری نیاز نیست. قرآن وحیانی بودن خود و رسالت پیغمبر را ثابت می‌کند
   • تورات و انجیل لازم نیست معجزه باشند چون معجزات دیگری حقانیت و وحیانیت آن‌ها را اثبات کرده است
   • عدم اختلاف و تکامل در آراء و نظرات، برای غیر خدا محال ذاتی است
   • معصومین هم در پرتو قرآن است که کلامشان یکسان است و تکامل ندارد
   • معجزات بصری پیامبران از نظر علمی امکانِ وقوع دارد اما انجام آن در آن زمان برای غیر خدا ناممکن است
   • معجزه به معنای امر محال نیست بلکه امری است که برای غیر خدا ناممکن باشد
   • در تورات و انجیل تحریف شده هنوز حدود ۶۰ بشارت درباره پیامبر اسلام وجود دارد اما اهل کتاب زیر بار نمی‌روند
   • قرآن نسبت به کتاب‌های وحیانی پیشین، «مُهَیمِن» است یعنی نگهبان و حاکم و محیط
   • علمای اهل کتاب قبل از قرآن باید درست را از نادرست جدا می‌کردند اما نکردند، و الآن هم ما باید احادیث جعلی را از صحیح جدا کنیم
  • کلمات کلیدی: اعجاز قرآن کریم - فصاحت و بلاغت قرآن - اعجاز معنوی قرآن - معجزات علمی قرآن کریم - اعجاز تکوینی - معجزه - معنای اعجاز - شق القمر- موجودات فضایی عاقل- اشاره قرآن به دکل های گیرنده و فرستنده صوتی و تصویری - امی - اثبات رسالت - معجزه بصری - معجزه بصیرتی - فطرت - ثبات در کلام خدا - اثبات وحیانیت - تورات - انجیل - غوص فی البحار - نجف - محال ذاتی - محال وقوعی - احادیث جعلی
  جلسه 40 : خلافت آدم
   • استفسار آیات ۳۰ و ۳۱ سوره بقره درباره خلافت آدم از پیشینیان
   • آیا الـ در کلمه «الارض» تعریف است و منظو همین زمین است یا الـ جنس است و منظور زمین و زمین های آسمانی و کل زمینه های تکلیف است؟
   • منظور از خلیفه چیست؟
   • خلیفه داشتن برای خدا محال است
   • آدم(ع) خلیفه‌ی نسل‌های منقرض شده‌ی انسانی است
   • آیا سوال ملائکه از خدا اعتراض است و یا سوال استفهامی است؟ و علت سوال چه بوده است؟
   • سؤال ملائکه شاهد است که منظور از خلیفة، خلیفة الله نیست
   • خلیفه با مستخلفٌ عنه متناسب است؛ اگر آیة الله بروجردی بفرماید که فردا به جای خودم فلانی می‌آید، هیچ جاهل و دیوانه‌ای می گوید که آقا آیا می خواهی یک آدم بی‌سواد و فاسق و عوضی بفرستید؟!
   • توضیحی پیرامون آیه «وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُوحِي...» و بیان منظور از کلمه «روحی»
  • کلمات کلیدی: خلافت آدم - انسان های منقرض شده - وَنَفَختُ فِيهِ مِن رُوحِي - زمین های آسمانی - اسماء الله - ملائکه
  جلسه 41 : خلافت آدم
   • آیا آیه «احسن تقویم» شامل انسان‌های قبل از آدم هم می‌شود؟
   • دلیل سؤال ملائکه در آیه «أتَجعَلُ فیها من یفسدُ فیها...» چه بود؟ آیا سؤال اعتراضی بود یا استفهامی؟
   • آیا آدم که گناه کرد برتر است یا ملائکه که معصوم‌اند بودند؟
   • «الأسماء کلّها» چه بوده است؟ لفظ بوده یا ذوات یا اشباح؟
   • انواع ملکوت: ۱- تکلیفی که همه باید با کوشش به آن برسند ۲- وحیانی ۳- منحصر برای خدا
   • آدم(ع) با دو امتیاز بر ملائکه فضل داده شد: ۱- آموختن اسماء از خدا ۲- تعلیم اسماء به ملائکه
  • کلمات کلیدی: ملائکه - انسان های منقرض شده - الاسماء - آدم - تعلیم اسماء - ملکوت - احسن تقویم - خلقت آدم - گناه آدم
  جلسه 42 : خلود در جهنم

   • اثبات لغوی، قرآنی، عقلی بر این مطلب که خلود به معنای ماندن بی نهایت نیست و ماندن بی نهایت در جهنم ظلم است
   • حتی لغت و ادبیاتِ عرب را هم باید به قرآن عرضه کرد
   • توضیحی پیرامون آیه «... وَرَحمَتِي وَسِعَت کُلَّ شَيءٍ...»
   • پاسخ به روایت واحد و ضعیفی که برای خلود در جهنم استدلال می شود
   • پاسخ به استدلالِ غلطی که فلاسفه برای اثبات خلود بی نهایت در جهنم می آورند
   • آیه «ولَکِنَّهُ أخلَدَ إِلَی الأَرض» نشان می‌دهد «خلود» به معنای بی‌نهایت نیست!
   • مگر گناهکار، گناه، و اثر گناه محدود نیست؟ پس چرا باید عذاب نامحدود باشد؟
   • عذاب بی‌نهایت خلاف آیه‌ی «جزاءً وفاقاً» است
   • خدا مظلوم واقع نمی‌شود، که ظلم به او ظلم بی‌نهایت باشد
   • گناهکارِ خالدِ در غذاب که مستحق جنة نیست؛ بعد از عذابش، نیست و نابود می‌شود
   • عذابِ گناهکاران در جهنم، کمتر از استحقاق‌شان است و رحمت خدا به این شکل شامل‌شان می‌شود
   • رحمت خدا نسبت به اهل رحمت بی‌نهایت و نسبت به اهل عذاب محدود است
   • جهنم و اهل آن در زمانی هر چند دور و دیر از بین خواهد رفت و نابود می گردد
  • کلمات کلیدی: خلود در جهنم - فلاسفه - رحمت - جهنم - جهنمیان - عدل و فضل خدا
  جلسه 43 : چگونگی انعکاس اعمال و جزاءی آن
   • شهودِ ناطقِ اعمال در قیامت: ۱- ملائکه ۲- انبیاء و حضرات معصومین(ع)
   • شهودِ صامت اعمال در قیامت: ۱- فضاء ۲- زمین ۳- اعضای درونی و برونی انسان
   • اعمال و چگونگی انعکاس و جزای آن
   • جنّت و بهشت هم اکنون وجود دارد اما جهنم هنوز خلق نشده است
   • حبطِ اعمال
   • آیات مربوط به انعکاس اعمال در قیامت
   • در قیامت انعکاس همه‌ی اعمال را همه نمی‌بینند
   • جزاء در قیامت نیتجه‌ی انعکاسِ ملکوت اعمال است
  • کلمات کلیدی: جهنم - بهشت - انعکاس اعمال - شهود اعمال در قیامت - شهود ناطق و صامت
  جلسه 44 : نسخ در قران

   • پاسخ به عقیده یهودیان که قائلند که خدا هیچ یک از احکامش را نسخ نمی کند چرا که نسخ دلالت بر جهالت و عدم حکمت دارد
   • شرحی مفصل پیرامون آیه «مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أو نُنسِهَا نَأتِ بِخَيرٍ مِنهَا أو مِثلِهَا» (بقره،۱۰۶)
   • معنای نسخ و انساء
   • آیت در آیه «ما ننسخ من آیة» به دلیل اطلاق آیه هر سه نوعِ آیتِ رسولی و آیت رسالتی و آیت لفظی را شامل است
   • توضیحی مختصر پیرامون آیه «سَنُقرِئُکَ فَلَا تَنسَى- إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ...»
   • آیت رسولی در آیه «ما ننسخ من آیة» تنها شامل انبیاء اولوالعزم است که هر یک از قبلی برتر یا برابر است
   • معجزه‌ی خاتم النبیین برتر از همه معجزات پیامبران الهی است
  • کلمات کلیدی: شریعت - نسیان پیامبر(ص) - نسخ در قرآن - انواع آیات الهی - یهودیان - حکمت الهی - اولوالعزم ـ آیت رسولی ـ آیت رسالتی ـ آیت لفظی
  جلسه 45 : نسخ در قران
   • شرحی پیرامون آیه «وَکُلًّا نَقُصُّ عَلَيکَ مِن أنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَکَ وَجَاءَکَ فِي هَذِهِ الحَقُّ...» برای اثبات این مطلب که پیامبر (ص) باید از تمامی گزارشات رسالت های پیشین اطلاع داشته باشد
   • اشاره به ۴ نمونه نسخ در قرآن کریم
  1. جواز ازدواج کافر و مومن با یکدیگر در شرایع پیشین و حرمت آن در شریعت اسلام بر مبنای آیه ۱۰ ممتحنه
  2. عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با زن کافر و کتابی بر حسب آیه ۱۰ ممتحنه ونسخ این قسمت آیه با آیه ۵ مائده
  3. عدم جواز ازدواج زناکار با غیر زناکار و جواز ازدواج زناکار با زناکار بر حسب آیه ۳ نور و نسخ جواز ازدواج زناکار با زناکار بر حسب آیه ۵ مائده
  4. حبس زن زناکار در خانه و اذیت مرد زناکار بر حسب آیه ۱۵ و ۱۶ نساء و نسخ این حد به تازیانه زدن بر حسب آیه ۲ نور
 • کلمات کلیدی: اطلاع پیامبر(ص) از رسالت های پیشین - نسخ در قرآن - زنا - حد - ازدواج ناهمسان - ازدواج با اهل کتاب - ازدواج با زناکار
 • جلسه 46 : نسخ در قران
   • انواع نسخ در قرآن
   • تفاوت بین ناسخ با مقید و مخصّص
   • بعد از نزول کلّ قرآن؛ دیگر برای ما ناسخ با مقیّد و مخصص تفاوتی ندارد
   • انواع عام و مطلق‌های قرآن
   • سنت هرگز ناسخ قرآن نیست
   • نصوص قرآن در عموم و اطلاق، هرگز با سنت قابل نسخ یا تخصیص و تقیید نیست
   • نسخ تنها در احکام امکان دارد نه در اخبار و موضوعات
   • بررسی آیاتی که با مضمون «الا ما قد سلف» همراه است
   • آیاتی مثل «احلّ لکم» و «الیوم احلّ» اشاره است در نسخِ حکمِ قبلی، که حرام بوده است و حلال شده
   • برای روزه در شریعت تورات، خوردن و آشامیدن در طول شب ممنوع بوده و فقط افطاری و سحری مجاز بوده است
   • هر خبری که موافق یا مخالف کتاب نباشد و معارض روایی هم نداشته باشد مورد قبول است، حتی خبر واحد
   • بحثی پیرامون احادیث قدسی و انواع آن
   • معنا و برخی مصادیق انساء در آیه «ما ننسخ او ننسها»
  • کلمات کلیدی: سنت - خبر واحد - انساء - نسخ - ناسخ و منسوخ - عموم و اطلاق - مخصص - مقید - بقای بر جنابت تا اذان صبح در رمضان - روزه در شریعت تورات - عام و مطلق - احادیث قدسی - ملتحد پیامبر(ص)
  جلسه 47 : نسخ در قران
   • تعریف و معیار تشخیص نص، ظاهر مستقر، عام، خاص، مطلق و مقید در قرآن
   • چگونگی تشخیص رابطه ناسخ و منسوخ بین دو آیه
   • چگونگی تشخیص ناسخ از منسوخ میان دو آیه که با یکدیگر رابطه ناسخ و منسوخ دارند
   • پاسخ به این سوال که در «مَا نَنسَخ مِن آيَةٍ أو نُنسِهَا نَأتِ بِخَيرٍ مِنهَا أو مِثلِهَا...» «ما»، «ما»ی موصوله شرطیه است
   • ظاهر مستقر در قرآن همان جایگاه نصّ را دارد اما در غیر قرآن این‌طور نیست
   • مثالی از مراحل عبارت و اشاره و لطیفه و حقایق در قرآن در آیه «لا یمسّه الا المطهرون»
  • کلمات کلیدی: نص - ظاهر مستقر - عام و خاص - مطلق و مقید - نسخ در قرآن - اشاره و لطیفه و عبارت - ناسخ و منسوخ
  جلسه 48 : تفسیر سوره ناس
   • تفسیری مختصر از کل سوره ناس
   • بیان اینکه چرا در «قل أعوذ برب الناس» ربوبیت خاص در مورد «ناس» آمده نه ربوبیت فراگیر مثل «رب العالمین»
   • ربوبیت‌ها نسبت به همه مخلوقات یکسان نیست و انسان و ناس در قلّه ربوبیت قرار دارند
   • همان‌طور که عبودیت در انحصار خداست؛ استعاذه هم منحصر به اوست
   • پناه‌بردن به «رب الناس» شامل کسانی که کمتر و پایین تر از انسان هم هستند؛ می‌شود
   • در آسمان‌ها هم انسان‌هایی هم‌سطح انسانِ زمینی هست و انسانِ زمین و نظیرهای او در آسمان، برترین مخلوقات خدا در بُعد ربوبیت هستند
   • توضیح وسواس و خنّاس و اینکه محل وسوسه در سینه (صدر) است
   • «من الجنّة» شامل همه عوامل وسوسه کننده مخفی است و منحصر به جن نیست
   • حوزه‌های علمیه ما به دلیل وجود وسواس‌های خناس از قرآن دور مانده‌اند!
  • کلمات کلیدی: سوره ناس- جن - ناس - انسان های آسمانی - انسان های منقرض شده - مالکیت خدا - ربوبیت خدا - وسواس - قلب - صدر - عقل
  جلسه 49 : لزوم تمسک به قران
   • پاسخ به این سوال که قرآن از چه کسی نازل و در چه وضعی تدوین و برای چه نازل شده است؟
   • تفسیر آیه «وَالَّذِينَ يُمَسِّکُونَ بِالکِتَابِ وَأقَامُوا الصَّلَاةَ إنَّا لَا نُضِيعُ أجرَ المُصلِحِينَ» وبیان معنای تمسک و انواع تمسک
   • اشاره به مهجوریت و مظلومیت قرآن در میان حوزویان وعوام و لزوم تمسک به قرآن
   • «یسمکون» به معنای نگهبانی و پاسداری خود و دیگران از خطاها و خطرات
   • شیطنت استعمار و حماقت ما باعث شده که حوزه‌های علمیه از قرآن دور بیفتند
   • زمانی در حوزه‌ها کسی که روی قرآن کار می‌کرد را مسخره می‌کردند!
   • تمسک به قرآن چهار بُعد دارد: علم، عقیده، اخلاق، عمل
   • فضّه کنیز حضرت زهرا(س) به قرآن استدلال می‌کرد و علمای امروز از قرآن دورند!
   • توجّه و حضور قلب در نماز و رابطه نماز و قرآن
   • بزرگان علمای ما به قرآن توجه نکردند
   • هر بلایی بر سر ما بیاورند؛ إن شاء الله از قرآن دست بر نمی‌داریم
   • ما نسبت به معصومین هیچ نیستیم؛ آنها خودشان را فدای قرآن کردند؛ جان ما چه ارزشی دارد
   • سنگباران کردن خانه آیت الله تهرانی و حمله به مسجد امام رضا بعد از انقلاب
   • سخن امام خمینی(ره) در افسوس برای دوری از قرآن
   • روایت امام صادق(ع) در مصباح الشریعة درباره شرایط مطالعه قرآن
  • کلمات کلیدی: فضّه - قرآن - مظلومیت قرآن - لزوم سکوت هنگام قرائت قرآن - دوری علمای شیعه از قرآن - صاحب کفایه - شیخ انصاری - صاحب مکاسب
  جلسه 50 : شرح احادیثی و آیاتی در وصف قران
   • ادامه شرح حدیثی از امام صادق (ع) در بیان فضیلت و توجه به قرآن
   • بیان سه ضلع برای هندسه قرائت قرآن با محوریت حدیثی از امام صادق (ع) که عبارتند از: ۱- قلب خاشع ۲- بدن فارق ۳- موضع خالی
   • جواب به حوزویان به خاطر فهم اشتباهشان از حدیث «انما یعرف القرآن من خوطب به» (نسبت به قرآن کسی معرفت پیدا می کند که مخاطب قرار گرفته است)
   • اشاره به برخی از آیات که قطعی الدلالة بودن قرآن را ثابت می کند
   • توضیحی مختصر پیرامون منظور امام صادق در حدیث «یا ابا حنیفة والله انک لا تعرف من القرآن حرفا»
  • کلمات کلیدی: امام صادق و ابوحنیفه - حروف مقطعه - إنّ القرآن علی اربعة اشیاء - مخاطب قرآن - قرائت قرآن - قطعی الدلالة و ظنی الدلالة
  جلسه 51 : شرح احادیثی در وصف قران
   • بررسی روایت «یا أبا حنیفة ویلک ما ورثک الله من کتابه حرفا»
   • بررسی یکی از اشارات قرآن در آیه «فَاخلَع نَعلَیکَ» و لزوم درآوردن کفش در نماز
   • بررسی روایت «انما یعرف القرآن من خوطب به»
   • شرح «فی قرائة القرآن» از کتاب مصباح الشریعة
   • شرح روایت «القرآن هدی من الضلالة» از رسول الله(ص)
   • شرح روایت «فإذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن» از رسول الله(ص)
  • کلمات کلیدی: وصف قرآن - امام صادق - ابوحنیفه - لزوم در آوردن کفش در نماز - اشارات قرآن - ظنی الدلالة
  جلسه 52 : شرح خطبه ای از امیرالمومنین (ع) در عظمت قرآن
   • شرح مفصل خطبه ۱۹۸ نهج البلاغه در عظمت قرآن
   • بحوث حول علم غیب و زمان قیامت و چیزهایی که علمش در اخصاص خداست
  • کلمات کلیدی: امیرالمومنین(ع) - عظمت قرآن - محدوده علم غیب اهل بیت(ع)
  جلسه 53 : محکم و متشابه در قرآن

   • پاسخ به سوالات پیرامون آیه «هُوَ الَّذِي أنزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ مِنهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الكِتَابِ وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ...»:
  1. این آیه خود از محکمات است یا از متشابهات؟
  2. آیا تقسیم موجود در این آیه تقسیم حصری است؟
  3. آیا این آیه با آیاتی که کل قرآن را محکم دانسته «... كِتَابٌ أحكِمَت آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ» یا با آیاتی که کل قرآن را متشابه دانسته «اللَّهُ نَزَّلَ أحسَنَ الحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا...» در تضاد نیست؟
 • شرحی پیرامون آیه «وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...» وبیان اشتباه علمای شیعه و سنی در فهم این آیه
 • کلمات کلیدی: محکم و متشابه - ثلاثة قروء - شب قدر - معراج - نزول فشرده قرآن - تفصیل قرآن - تعجیل پیامبر (ص) در خواندن قرآن
 • جلسه 54 : محکم و متشابه در قرآن

   • پاسخ به سوالات ذیل پیرامون آیه «هُوَ الَّذِي أنزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ مِنهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الكِتَابِ وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ...»:
  1. چرا در این آیه ضمیر «هن» که برای عقلاء است برای آیات به کار رفته است؟
  2. چرا «هن» با این که جمع است «ام الکتاب» مفرد آمده است؟
  3. راه تشخیص آیه محکم از متشابه چیست؟
  4. چرا خدا در قرآن آیات متشابه آورده است؟
  5. چرا قرآن را که «تبیان لکل شی» است به صورت روزنامه وار نیامده است بلکه به صورتی است که نیاز به دقت دارد و اگر کمی دقت نشود منظوری از آیه برداشت نمی شود و یا منظوری اشتباه برداشت می شود؟
 • کلمات کلیدی: محکم و متشابه - علت عدم تفصیل بیش از حد قرآن - تشخیص محکم از متشابه - فرق صفات مشترک بین خالق و مخلوق - علم و حیات و قدرت خدا
 • جلسه 55 : محکم و متشابه در قرآن
   • اثبات این که قرآن تشابه دلالی ندارد بلکه تشابه مدلولی دارد
   • توضیحی پیرامون تشابهی که حول الفاظ مشترک ما بین خالق و مخلوق پیش می آید مانند: علم، حیات، جاء، سمیع،...
   • شرحی پرامون آیه «وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا» و رفع تشابه موجود در این آیه با دقت در خود آیه
  • کلمات کلیدی: تشابه - وصیت - حرمت ازدواج با زناکار - فصاحت و بلاغت قرآن - محکم و متشابه - الفاظ مشترک ما بین خالق و مخلوق - جاء ربک
  جلسه 56 : محکم و متشابه در قرآن
   • شرحی حول آیاتی که قرآن را بلاغ و وظیفه پیامبر (ص) را ابلاغ این بلاغ دانسته است
   • ذکر مراحل بلوغ مورد نیاز برای فهم دلالات و مدلولات قرآن کریم
   • اشاره به آیاتی محکمه ای که عده ای سعی کرده اند آن را متشابه کنند
   • بیان معنای متشابه و بیان علت متشابه بودن برخی از آیات بر مکلفین
   • بیان این مطلب که آیات علمی قرآن مثل حرکت زمین و... قبل از این که علم به آن برسد، متشابه هستند
   • اثبات حرکت کره زمین بر مبنای آیاتی از قرآن
  • کلمات کلیدی: محکم و متشابه - حرمت ازدواج با زناکار - حرکت زمین- قرآن و گیرنده های صوتی و تصویری - فخر رازی و حرکت کره زمین - فخر رازی و ادعای امکان رویت خدا در قیامت - بلاغ
  جلسه 57 : محکم و متشابه در قرآن
   • پاسخ به چند سوال پیرامون آیه «هُوَ الَّذِي أنزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ مِنهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الكِتَابِ وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ...»:
  1. منظور از انزال در این آیه چیست؟ (بحثی پیرامون انزال و تنزیل و فرق بین این دو)
  2. تقسیم آیات به محکم و متشابه به حساب ربانیت نزول است و یا به به حساب ربانیت نزول و مربوبین است؟
  3. مکلفین در برخورد با قرآن بر طبق این آیه چند دسته اند؟
 • بیان معنای تاویل و اشاره به اشتباه افراد در فهم معنای تاویل
 • کلمات کلیدی: محکم و متشابه - عدم نجاست مشرکین - ثلاثة قروء - تاویل - انزال و تنزیل - حداد بیروتی - بحثی با یک بهایی - اسم محمد علی باب در قرآن
 • جلسه 58 : محکم و متشابه در قرآن
   • بحثی مفصل پیرامون آیاتی که لفظ تأویل در ان امده است
   • توضیح این مطلب که تاویل دارای دو مرحله لفظی و معنوی است که هر کدام از این ها دارای انواعی هستند.
   • بحثی مفصل حول معنای «علم» و «راسخون فی العلم» در آیه «هُوَ الَّذِي أنزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ مِنهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الكِتَابِ وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ ابتِغَاءَ الفِتنَةِ وَابتِغَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إلَّا أولُو الألبَابِ»
  • کلمات کلیدی: محکم و متشابه - حضرت یوسف - موسی و خضر - راسخون - انواع علم - علمای یهود و نصاری
  جلسه 59 : محکم و متشابه در قرآن

   • بحثی حول آیه «هُوَ الَّذِي أنزَلَ عَلَيكَ الكِتَابَ مِنهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هُنَّ أمُّ الكِتَابِ وَأخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنهُ ابتِغَاءَ الفِتنَةِ وَابتِغَاءَ تَأوِيلِهِ وَمَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إلَّا أولُو الألبَابِ» و توضیحاتی پیرامون تاویل و راسخون در علم، انواع علم، محکم و متشابه و...
   • اشاره به لزوم یادگیری لغت قران برای فهمش
   • توضیحی پیرامون کلمه ذنب و آیه «إنَّا فَتَحنَا لَكَ فَتحًا مُبِينًا-لِيَغفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأخَّرَ...»
  • کلمات کلیدی: تأویل - راسخون در علم - انواع علم - محکم و متشابه - علمای اهل کتاب - قصر نماز - ذنب - ذنب پیامبر - لغت عربی - لغت قرآنی
  جلسه 60 : برخورد قران با غیر قران

   • توضیحی مفصل پیرامون آیه «إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكرِ لَمَّا جَاءَهُم وَإنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ - لَا يَأتِيهِ البَاطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلَا مِن خَلفِهِ تَنزِيلٌ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٍ»
   • توضیح این مطلب که قران در برخورد با غیر خودش یا برخورد توافقی دارد و یا برخورد تقابلی که در صورت توافقی آن مطلب پذیرفته و در صورت تقابلی پذیرفته نمی شود
   • بیان برخورد میان سنت و قران
   • توضیح مفصل پیرامون حدیث ثقلین
   • بحث حول وحی قرآن و وحی سنت (بحث نهایی در شماره ۳۲)
   • بحث حول جمع بین دو خواهر در ازدواج (بحث نهایی در شماره 150)
  • کلمات کلیدی: اهل کتاب - عدم تحریف قرآن - حرمت ازدواج با زناکار - حدیث ثقلین - برخورد قرآن با غیر قرآن
  جلسه 61 : برخورد قرآن با غیر قرآن

   • ادامه بحث پیرامون حدیث ثقلین و پاسخ به این سوال که آیا خود رسول الله (ص) جز عترت است یا نه؟
   • اثبات عصمت اهل بیت (ع) به وسیله حدیث ثقلین
   • بیان دلیل تبعیت از قرآن هنگام تعارض حدیث با آن
   • شرحی مختصر پیرامون فطرت و عالم ذر
   • بحث حول وحی قرآن و وحی سنت (بحث نهایی در شماره ۳۲)
  • کلمات کلیدی: عالم ذر - فطرت - حدیث ثقلین - اهل بیت - عدم رجولیت در اجتهاد - تعارض قرآن با حدیث - علامه طباطبایی
  جلسه 62 : فطرت
   • توضیحی مختصر پیرامون برخی از آیات که پیرامون فطرت آمده است
   • بحثی پیرامون تجرد روح و اثبات عدم مجرد بودنش
   • بیان رابطه دو حجت درونی (عقل و فطرت) و حجت برونی (شریعت)
  • کلمات کلیدی: فطرت - عدم تجرد روح - عقل - شریعت - حجج درونی و حجت برونی
  جلسه 63 : فطرت
   • شرحی پیرامون آیه «ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِن أنفُسِكُم هَل لَكُم مِن مَا مَلَكَت أيمَانُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقنَاكُم فَأنتُم فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُم كَخِيفَتِكُم أنفُسَكُم كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَومٍ يَعقِلُونَ» وبیان رابطه آن با فطرت
   • پاسخ به این سوال که مگر پیامبر (ص) اقامه وجه نداشته است که در آیه «فَأقِم وَجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطرَتَ اللَّهِ...» مامور به اقامه وجه شده است؟
   • بیان گام های ۱۴ گانه برای رهایی از شهوات و شیطنت های درونی و برونی
   • شروع بحث پیرامون آیه «فَأقِم وَجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيهَا لَا تَبدِيلَ لِخَلقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لَا يَعلَمُونَ (روم: ۳۰)» با توضیحی مختصر پیرامون اقم - وجهک - دین - حنیفا - فطرت الله
   • بحث حول نقش نحوی کلمه فطرت الله از نظر نقش نحوی، (بحث نهایی در سخنرانی شماره ۶۵)
  • کلمات کلیدی: فطرت - پیامبر (ص) - اقامه وجه - دین - تفاوت تبدیل و تغییر - شیطان
  جلسه 64 : فطرت
   • بیان معنای وجه در آیه آیه «فَأقِم وَجهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطرَتَ اللَّهِ...»
   • بیان معنای کلمه «دین» و اشاره به اشتباه مترجمین در ترجمه آیه «مالک یوم الدین»
   • بحث حول نقش نحوی کلمه فطرت الله از نظر نقش نحوی، (بحث نهایی در سخنرانی شماره ۶۵)
   • توضیحی مفصل پیرامون دو لفظ؟ «تبدیل و تغییر» و فرق این دو با یکدیگر
   • بحث حول نقش نحوی کلمه فطرت الله از نظر نقش نحوی و وجه (بحث نهایی در سخنرانی شماره ۶۵)
  • کلمات کلیدی: فطرت - تفاوت تبدیل و تغییر - معنای کلمه «دین» - شیطان - ابراهیم (ع) و تبدیل گوشت به پرنده - شق القمر - عیسی (ع) و تبدیل گِل به پرنده
  جلسه 65 : فطرت
   • بیان معنای کلمه «وجهک» و نقش نحوی کلمه «فطرت الله»
   • اشاره به این که فطرت بهترین و مهمترین راه برای رسیدن به دین الله است
   • بیان معنای کلمه «وجه الله» همراه با توضیحاتی پیرامون آیاتی که کلمه «وجه» در آن آمده است
   • توضیحی پیرامون برخی از آیات که لفظ «فطرت» و «حنیفا» در آن آمده است
  • کلمات کلیدی: معنای کلمه «وجه الله» - فطرت - دین الله - عقل - علم - حواس ظاهری و باطنی
  جلسه 66 : فطرت
   • بیان سه وجه که می توان به وسیله آن به حق و توحید حق توجه داشته باشیم
   • بیان رابطه میان حواس باطنی و شریعت و فطرت با یکدیگر
   • بیان و شرح احادیثی پیرامون فطرت
  • کلمات کلیدی: عالم ذر - فطرت - زراره - شریعت - ولایت - رابطه میان عقل و شریعت و فطرت
  جلسه 67 : فطرت
   • پاسخ به این سوال که مخاطب در «أقِم: به پا دار» کیست؟ عقل است یا روح و یا فطرت؟
   • اشاره به لزوم شناخت نفس در سلوک الی الله
   • بیان توجهات ده گانه که حنافت آنها (روی گردانی آنها از باطل) و عدم جنافت آنها (روی آوری آنها به باطل) لازم است
  • کلمات کلیدی: معرفت نفس - فطرت - عقل - روح - لب - صدر - قلب - فؤاد - اثبات وجود خدا - حنافت وجنافت
  جلسه 68 : فطرت
   • بیان پیامد ناشی از عدم توجه به فطرت معصومه و شریعت معصومه
   • توضیحی پیرامون یکی از احکام فطرت که حب کمال مطلق است
   • بیان این که فطرت انسانی طالب وجود و وحدانیت خداست
  • کلمات کلیدی: فطرت - عقل - شریعت - وحدانیت خدا - وجود خدا - حب کمال مطلق
  جلسه 69 : فطرت
   • اثبات وحدانیت خدا از نظر عقلی
   • شرحی پیرامون آیه «لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا...» برای اثبات وحدانیت خدا
   • توضیحی پیرامون یکی دیگر از احکام فطرت که حب زندگی پس از مرگ (معاد) است
  • کلمات کلیدی: فطرت - وحدانیت خدا - وجود خدا - زندگی پس از مرگ (معاد) - عقل
  جلسه 70 : فطرت
   • بیان سومین احکام فطرت که احترام محبوب کامل، عالم، حاضر، منعم، مقتدر، منتقم است
   • اشاره به نکاتی اخلاقی، عرفانی و معرفتی نسبت به خدا و بیان لزوم اطاعت از اوامرش
   • بحثی پیرامون عصمت آدم و اشاره به این که آعمل آدم گناه بود نه ترک اولی
  • کلمات کلیدی: عصمت آدم - عصمت انبیاء - فطرت - عقل - شریعت - لزوم احترام خدا
  جلسه 71 : فطرت (آیه ی ذریة معروف به آیه ی ذر)
   • اشاره به وضعیت احادیث موجود و پیامد عدم سنجش احادیث با قرآن و فواید قرآنی بودن و سنجش احادیث با آن
   • شروع بحث پیرامون دومین آیه فطرت «وَإذ أخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم وَأشهَدَهُم عَلَى أنفُسِهِم ألَستُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى شَهِدنَا أن تَقُولُوا يَومَ القِيَامَةِ إنَّا كُنَّا عَن هَذَا غَافِلِينَ» (اعراف: ۱۷۲) و اشاره به عدم وجود عالم ذر
   • بحث و طرح سوالاتی حول آیه ذریة:
  1. آیا «اذ» در آیه برای زمان است یا مکان؟ واگر زمانی است آیا شامل هر سه زمان است یا تنها یک زمان مراد است؟
  2. آیا اخذ ربانی نیاز به ماخوذ دارد یا خیر؟
  3. چرا در آیه «ربک» آمده است و تنها پیامبر (ص) مورد خطاب قرار گرفته و «رب العالمین» نیامده است؟
  4. آیا «بنی آدم» شامل خود آدم است یا نه؟ و در هر صورت آیا تنها فرزندان اولی آدم شامل است یا تمامی انسانها را شامل است؟
  5. منظور از «ظهورهم» پشت جسمانی است یا پشت روحانی؟
 • کلمات کلیدی: عالم ذر - حدیث - قرآن - فطرت - آدم - خلق روح - خلق جسم - حضرت محمد (ص)
 • جلسه 72 : فطرت
   • پاسخ به این سوال که کلمه «ذریتهم» اجداد بنی آدم را شامل است یا اولادشان را و یا این که کل بنی آدم را شامل است؟
   • بحثی پیرامون انواع شهادت و شرحی مفصل پیرامون این قسمت از آیه «وَأشهَدَهُم عَلَى أنفُسِهِم»
   • اشاره و نقدی به برخی از احادیث جعلی پیرامون پیرامون عالم ذر
   • بیان دلایلی بر عدم وجود عالم ذر
  • کلمات کلیدی: عالم ذر - علامه مجلسی - احادیث جعلی - قرآن - فطرت - انواع شهادت - بنی آدم - حضرت آدم
  جلسه 73 : فطرت (آیه ی ذریة معروف به آیه ی ذر)
   • اشاره ای به مظلومیت قرآن و علت آن در میان مسلمین
   • اشاره ای به عدم وجود عالم ذر و تحمیلات صورت گرفته بر روی آیه ذریة (معروف به آیه ذر)
   • بحثی مفصل پیرامون آیه «وَآيَةٌ لَهُم أنَّا حَمَلنَا ذُرِّيَّتَهُم فِي الفُلكِ المَشحُونِ» با اشاره به اشتباه صاحب تفسیر مجمع البیان در تفسیر این آیه
   • پاسخ به این سوال که چرا در آیه «وَإذ أخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتَهُم وَأشهَدَهُم عَلَى أنفُسِهِم ألَستُ بِرَبِّكُم قَالُوا بَلَى شَهِدنَا أن تَقُولُوا يَومَ القِيَامَةِ إنَّا كُنَّا عَن هَذَا غَافِلِينَ» (اعراف: ۱۷۲) «ربک» آمده است و تنها پیامبر (ص) مورد خطاب قرار گرفته و «رب العالمین» نیامده است؟
  • کلمات کلیدی: تفسیر مجمع البیان - یهود و نصاری - تحریف کتب عهدین - اتهامات وارده بر انبیاء در کتب عهدین - تهمت های وارده بر امام سجاد و سکینه - عالم ذر - فطرت - معنای ذریة -حضرت محمد (ص)
  جلسه 74 : فطرت (آیه ی ذریة معروف به آیه ی ذر)
   • توضیحی پیرامون خطابات قرآنی و درجات فهم مخاطبین همراه با توضیح آیاتی که خطاب «ربک» در آن آمده است
   • پاسخ به این سوال که کلمه «إذا» در آیه ذریة آیا تنها یک زمان را شامل است و یا این که تمامی زمان ها را در بر می گیرد؟
   • توضیحی مفصل پیرامون دلایلی که عدم وجود عالم ذر را ثابت می کند
  • کلمات کلیدی: عالم ذر - فطرت - خلقت روح - خلقت جسم - حضرت محمد (ص) - قیامت - برزخ - عالم دنیا - حضرت آدم
  جلسه 75 : فطرت (آیه ی ذریة معروف به آیه ی ذر)
   • اشاره به وجود ماخوذ (انسان) هنگام اخذ خدا برای اثبات عدم وجود عالم ذر
   • بیان این که تقلید دارای دو نوع درونی و برونی است و تقلید در شرک یا توحید کلا محکوم است
   • پاسخ به این سوال که آیا خود حضرت آدم مشمول کلمه بنی آدم در آیه ذریه می شود یا خیر؟
  • کلمات کلیدی: عالم ذر - فطرت - تقلید - اجتهاد - مجتهد - مقلد - شرک - توحید - حضرت آدم - ذریه - اخذ ربانی
  جلسه 76 : فطرت (آیه ی ذریة معروف به آیه ی ذر)
   • شرح احادیثی که بیانگر این هستند که آیه ذریه درباره فطرت است نه عالم ذر
   • بیان این که علت و فایده وجود فطرت در تمامی انسان ها چیست
   • توضیحی پیرامون تقلید و محکومیت تقلید کورکورانه در اصول و فروع
   • توضیحی مختصری پیرامون این که تکلیف در میان انسان ها و حیوانات به چه صورت است
  • کلمات کلیدی: حرمت ازدواج با زناکار- عالم ذر - فطرت - تقلید - اصول و فروع - تکلیف در میان انسان ها و حیوانات - شرک - توحید - ذریه
  جلسه 77 : فطرت
   • بیان فرق های میان آیه ذریة و آیه فطرت
   • اشاره به این که کلمه «فطرت الله» در آیه فطرت از نظر نقش نحوی دارای دو احتمال است همراه با بیان فرق معنوی میان این دو احتمال
   • اشاره به این که تنها دین حنیف قرآن دین حنیف است و غیر قرآن هرگز دین حنیف نیست
   • انتقادات شدید نسبت به فیلسوفان و فلسفه و منطق بشری
  • کلمات کلیدی: عالم ذر - آیه فطرت - آیه ذریة - دین حنیف - فیلسوفان و فلسفه و منطق بشری - سنت و حدیث
  جلسه 78 : فطرت
   • بیان این که انسان از نظر جسمانی دارای دو بعد است:
  1. بدن جسمانی دنیوی که خود دارای دو عالم است: ۱- بدن جسمانی در عالم دنیا ۲- بدن جسمانی در قیامت که چکیده ای مهمی از همین بدن است
  2. بدن برزخی که این نیز دارای دو عالم است: ۱- بدن برزخی در عالم خیلی موقت که عالم رویا و خواب در همین دنیاست ۲- بدن برزخی در عالم موقت که عالم برزخ است
 • بیان این که انسانها از نظر روحی دارای سه بعد هستند: ۱- روح نباتی ۲- روح حیوانی ۳- روح انسانی
 • اشاره به این که این روح انسانی است که مخاطب در اوامر و نواهی خداست
 • بحثی پیرامون نفس و اشاره به اشتباه بودن نفس کشی و صحت کنترل نفس
 • کلمات کلیدی: فطرت - بدن جسمانی - بدن برزخی - دنیا - برزخ - قیامت - عالم رویا - نفس - نفس اماره و لوامه - روح نباتی - روح حیوانی - روح انسانی - روح - عقل
 • جلسه 79 : فطرت
   • توضیحی پیرامون این مطلب که درمیان عقل و علم و حس و فطرت کدام یک دارای اصالت هستند
   • بیان رابطه عقل با فطرت و نقش عقل در استخراج فطرت
   • بیان این که فطرت به تنهایی تکلیف آور نیست بلکه وجود عقل تکلیف آور است
  • کلمات کلیدی: عقل و علم و حس و فطرت - فلسفه و منطق بشری - فلاسفه - عرفان
  جلسه 80 : اثبات وجود خدا
   • بیان دو گام برای دریافت کامل شریعت که یکی از این گام ها درونی که فطرت و عقل است و دیگری برونی که همان قرآن است
   • شروع بحث پیرامون آیه «أم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أم هُمُ الخَالِقُونَ» برای اثبات وجود خالق
   • بحثی پیرامون خالق و مخلوق و مخلوق منه و بیان فرق میان من شی و من لا شی و لا من شی
   • بحثی پیرامون انواع رابطه بین والد و مولود و خالق و مخلوق و بیان فرق میان این ها
  • کلمات کلیدی: فطرت - عقل - خدا - قرآن - شریعت - ملحد - مشرک - سبب و مسبب - والد و مولود - خالق - مخلوق - مخلوق منه - من شی - من لا شی - لا من شی
  جلسه 81 : خدا شناسی
   • توضیحی پیرامون دو نوع تفسیر (موضوعی و تسلسلی) و بیان طریقه صحیح در تفسیر و تفکر در قرآن
   • توضیح مختصر پیرامون ۱۵ آیه اول سوره طور به عنوان مقدمه ای برای آیه «أم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أم هُمُ الخَالِقُونَ»
   • توضیحی مفصل پیرامون آیه «أم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أم هُمُ الخَالِقُونَ» همراه با توضیحاتی پیرامون خالق و مخلوق و مخلوق منه و من شی و من لا شی و لا من شی
   • پاسخی به ادعای مادیون که خلقت انسان به این هیئت و شکل را از روی صدفه (تصادف) می دانند
  • کلمات کلیدی: فلسفه بشری - حضرت محمد (ص) - قرآن - تفسیر موضوعی و تسلسلی - خالق - مخلوق - مخلوق منه - من شی - من لا شی - لا من شی - مادیون - خلقت انسان - صدفه (تصادف) - وجود خدا
  جلسه 82 : خدا شناسی
   • اشاره به این که هر ادعا و مدلول از سه حال خارج نیست
  1. یا بدون دلیل است مثل این ادعا که متنجس منجس است و یا این که روح مجرد است
  2. یا دارای دلایلی است مثل این ادعا که ازدواج با زناکار توبه نکرده حرام است
  3. یا کل هستی (نشانه های درونی و برونی) دلیل بر ادعاست مثل وجود خدا که کل هستی دلیل بر وجود اوست
 • ادامه بحث پیرامون آیه «أم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أم هُمُ الخَالِقُونَ» همراه با توضیحاتی پیرامون خالق و مخلوق و مخلوق منه و من شی و من لا شی و لا من شی
 • بحثی پیرامون قدرت خدا و پاسخ به این قبیل سوالها که آیا خدا می تواند خدایی دیگر بیافریند یا خود را بکشد و...
 • شروع بحث پیرامون یکی از مشکلترین مسائل که چگونگی خلقت ماده اولیه است
 • کلمات کلیدی: طهارت و نجاست - حرمت ازدواج با زناکار - وجود خدا - خالق - مخلوق - مخلوق منه - من شی - من لا شی - لا من شی - خلقت ماده اولیه
 • جلسه 83 : خدا شناسی
   • ادامه بحث پیرامون آیه «أم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أم هُمُ الخَالِقُونَ» همراه با توضیحاتی پیرامون خالق و مخلوق و مخلوق منه و من شی و من لا شی و لا من شی
   • شرحی پیرامون قصه حضرت ابراهیم و در سوالش از خدا درباره چگونگی زنده کردن مردگان
   • بیان این که تمامی مخلوقات از سه حال خارج نیستند یا مخلوق از «لا من شی» هستند که تنها ماده اولیه خلقت را شامل است و یا مخلوق از «من شیء دنیوی» هستند مثل تمامی کائنات و یا مخلوق از «من شی ءاخروی» هستند مثل خلقت دوباره انسان از جسم خاک شده اش
  • کلمات کلیدی: وجود خدا - خالق - مخلوق - مخلوق منه - من شی - من لا شی - لا من شی - حضرت ابراهیم - زنده کردن مردگان - ملحد ومشرک - ماده اولیه - انسان
  جلسه 84 : خدا شناسی
   • بیان دلایل و نظر فیلسوفان مبنی بر این که مخلوقات جزئی از ذات خدایند و از نظر ذاتی حادث و از نظر زمانی ازلی هستند؛ و رد آنها از جمله:
  1. علت و معلول ملازم یکدیگرند و از آنجا که خدا علت مخلوقات است پس مخلوقات نیز باید مانند خدا ازلی باشند
  2. فاقد شی معطی شی نیست پس در نتیجه مخلوقات نیز باید جزئی از ذات خدا باشند تا خدا بتواند آنها را به وجود بیاورد
  3. خدا دائم الفیض است و اگر مخلوقات ازلی نباشند پس در زمانی فیض خدا نبود است و این با دائم الفیض بودن خدا سازگار نیست
 • کلمات کلیدی: نقد فلسفه - نقد فلاسفه - علت و معلول - خدا شناسی - دائم الفیض - حادث - قدیم - ازلی - ابدی- زمان و مکان - سبب و مسبب- خالق و مخلوق
 • جلسه 85 : خدا شناسی
   • بیان این که چرا در آیه «أم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أم هُمُ الخَالِقُونَ» کلمه «من غیر شیء» آمده و «من لا شیء» نیامده است
   • توضیحی پیرامون زمان و اشاره به این که چرا زمان درباره خدا صدق نمی کند
   • اشاره به این که کائنات در برابر زمان از سه بعد خارج نیستند
  1. یا این که نه در زمان، نه از زمان و نه به سوی زمان هستند که تنها خدا را شامل است
  2. یا این که خلقتشان مساوی با خلقت زمان هستند که تنها ماده اولیه است
  3. یا این که مساوی با زمان نیستند ودر زمان هستند که بقیه کائنات است
 • اشاره به عقیده مسیحیان درباره خدا
 • کلمات کلیدی: من غیر شیء - خالق - مخلوق - مخلوق منه - من شی - من لا شی - لا من شی - زمان - خدا شناسی - کائنات - ماده اولیه - مسیحیان - عیسی - مریم - تجرد و ماده - حلول خدا
 • جلسه 86 : خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)
   • ادامه بحث پیرامون آیه «أم خُلِقُوا مِن غَيرِ شَيءٍ أم هُمُ الخَالِقُونَ» برای اثبات وجود خالق
   • توضیحی حول وحی و انواع آن
   • توضیحی مفصل پیرامون آیه «أم لَهُم سُلَّمٌ يَستَمِعُونَ فِيهِ فَليَأتِ مُستَمِعُهُم بِسُلطَانٍ مُبِينٍ» به عنوان بکی از معجزات علمی قرآن که اشاره به گیرنده های صوتی و تصویری دارد
   • اشاره ای به چگونگی پیدایش آسمان و زمین با محوریت آیات ۹ تا ۱۲ سوره فصلت
  • کلمات کلیدی: پیدایش آسمان و زمین - دخان - ماده اولیه - گیرنده های صوتی و تصویری - معجزات علمی قرآن - انواع وحی- خدا شناسی
  جلسه 87 : خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)
   • ادامه بحث پیرامون چگونگی خلقت آسمان ها و زمین
   • بیان جنس و ماهیت ماده اولیه خلقت
   • بیان این که اولین مخلوق خدا چه چیزی بوده است همراه با بیان احادیث به ظاهر متضاد در این رابطه
  • کلمات کلیدی: خلقت آسمان ها و زمین و ستارگان - ماده اولیه خلقت - خدا شناسی - نقدشیخ طوسی - خالق و مخلوق و مخلوق منه
  جلسه 88 : خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)
   • بیان تشابه خالقی موجود در کلمه «عرش» در آیه «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضَ فِي سِتَّةِ أيَّامٍ وَكَانَ عَرشُهُ عَلَى المَاءِ...»
   • بیان تشابه خلقی موجود در کلمه «ماء» در آیه «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضَ فِي سِتَّةِ أيَّامٍ وَكَانَ عَرشُهُ عَلَى المَاءِ...»
   • بیان این که عمر ماده اولیه خلقت قبل از تبدیل شدنش به آسمان ها و زمین چقدر بوده است
  • کلمات کلیدی: محکم و متشابه - تشابه خالقی - تشابه خلقی - عرش - ماء - ماده اولیه خلقت - آسمان ها و زمین - خدا شناسی
  جلسه 89 : خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)
   • شرح و بیان احادیثی پیرامون ماده اولیه خلقت
   • بیان این که اولین مخلوق خدا چه چیزی بوده است همراه با بیان احادیث به ظاهر متضاد در این رابطه
   • بحثی پیرامون روح و اشاره به مجرد نبودن روح
  • کلمات کلیدی: نقد فلاسفه - نقد فلسفه - ماده اولیه خلقت - مخلوق اول - مجرد نبودن روح - ماده و مجرد - خدا شناسی
  جلسه 90 : خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)
   • بحث و توضیحاتی پیرامون ماده و مجرد و مادی
   • اشاره به دلیلی که مجرد نبودن روح را ثابت می کند
   • شرح و بیان احادیثی پیرامون ماده اولیه خلقت
  • کلمات کلیدی: خدا شناسی - ماده - مجرد و مادی - مجرد نبودن روح - ماده اولیه خلقت - نقد فلاسفه - نقد فلسفه
  جلسه 91 : خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا(
   • شروع بحث پیرامون آیه «وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنَا زَوجَينِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ» و اشاره به این که تمامی خلقت دارای ترکّب و زوجیت هستند و تنها خداست که دارای هیچگونه ترکبی نیست
   • توضیحی پیرامون علم و اشاره به محدوده بودن علم تمامی انسان ها و عدم محدودیت علم خدا
   • بیان فرق میان دو کلمه کون و کیان و انواع کیان
  • کلمات کلیدی: ماده اولیه خلقت - خدا شناسی - ترکب - وحدت - مجرد، ماده، مادی - علم و جهل - فرق کون و کیان - حضرت محمد(ص)
  جلسه 92 : خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)
   • بیان معنای کلمه زوج با توضیحی مفصل پیرامون آیه «احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأزوَاجَهُم وَمَا كَانُوا يَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهدُوهُم إلَى صِرَاطِ الجَحِيمِ» و اشاره به این که کلمه ازواج در این آیه به معنای همسر نیست
   • اثبات ترکب ماده و عدم امکان تشکیل ماده از اجزاء نا محدود
   • اشاره به این که فقر مطلق (تمام هستی) به غنای مطلق (الله) نیازمند است
  • کلمات کلیدی: ماده اولیه - خدا شناسی - ترکب مخلوقات - تجرد خدا - زوج - آیت الله کاشانی - فقر مطلق - کفار- غنای مطلق
  جلسه 93 : خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)
   • بیان چگونگی بحث با افراد مخالف در مباحث اختلافی
   • اثبات نیاز ماده اولیه به خالق و عدم ازلی بودنش
   • بیان منظور حضرت محمد (ص) از حدیث «الفقر فخری»
   • اشاره به این که فقر مطلق (تمام هستی) به غنای مطلق (الله) نیازمند است
  • کلمات کلیدی: خدا شناسی - ترکب مخلوقات - تجرد خدا - ماده اولیه - حضرت محمد (ص) - فقر مطلق - غنای مطلق - فقر
  جلسه 94 : خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)
   • بیان این که چرا از چهار ویژگی ماده (ترکب - تغیر - حرکت - زمان) تنها به به ویژگی ترکّب ماده در قرآن اشاره شده است
   • توضیحی مختصر پیرامون سه ویژگی دیگر ماده (تغیر - حرکت - زمان)
   • پاسخ به ادعای مادیون که می گویند چون ما خدا را با حواس ظاهری حس نمی کنیم پس به او اعتقاد نداریم
   • اثبات این که محال است ازلی صفت حادث به خود بگیرد
   • توضیحی مختصر پیرامون معاد جسمانی
  • کلمات کلیدی: رد الشمس - خدا شناسی - ترکب مخلوقات - تجرد خدا - ویژگی ماده (ترکب - تغیر - حرکت - زمان) - حواس ظاهری - حادث و ازلی - معاد جسمانی/li>
  جلسه 95 : خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)
   • شرح احادیثی که بیانگر حادث بودن ماده و عدم ازلی بودن آن است
   • اثبات این که محال است ازلی صفت حادث به خود بگیرد
   • بیان این که چرا قرآن در موضاعات مختلف به صورت متفرقه آیه دارد و تمامی آیات پیرامون یک موضوع در یک سوره جمع نشده است
  • کلمات کلیدی: خدا شناسی - ترکب مخلوقات - تجرد خدا - حادث بودن ماده - حادث و ازلی - قرآن - احادیث پیرامون ماده
  جلسه 96 : خدا شناسی (اثبات وحدانیت خدا «توحید»)
   • توضیحی مفصل پیرامون آیه «شَهِدَ اللَّهُ أنَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ وَالمَلَائِكَةُ وَأولُو العِلمِ قَائِمًا بِالقِسطِ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ» برای اثبات وحدانیت خدا
   • پاسخ به این سوال که چگونه خدا بر وحدانیت خود شهادت می دهد
   • بیان معنای شهادت و انواع آن
  • کلمات کلیدی: انواع شهادت - توحید - ملائکه - معصومین - اولو العلم - اثبات وحدانیت خدا
  جلسه 97 : خدا شناسی (اثبات وحدانیت خدا «توحید»)
   • توضیح مفصل پیرامون آیه «لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا...» برای اثبا وحدانیت خدا
   • بیان این که ضمیر مثنی در کلمه «لفسدتا» به «الهة الا الله» برمیگردد نه به «السماوات و الارض»
  • کلمات کلیدی: شرک و توحید - السماوات و الارض - الله - اثبات وحدانیت خدا «توحید»
  جلسه 98 : خدا شناسی (اثبات وحدانیت خدا «رد عقیده ی تثلیث مسیحیان »)
   • بیان هشت احتمال موجود در تعدد الوهیت
   • بیان عقیده مسیحیان درباره تثلیث و سه خدایی «الله - عیسی - روح القدس»
   • رد یکی از تناقضات مسیحیان که قائلند خدا سه تا است و درهمان حال یکی است یعنی سه مساوی یک است
  • کلمات کلیدی: تثلیث - مسیحیت - مشرکین - شرک - توحید - سه خدایی - مریم - پسر خدا - پدر، پسر، روح القدس - انجیل
  جلسه 99 : خدا شناسی (اثبات وحدانیت خدا «رد عقیده ی تثلیث مسیحیان »)
   • بیان این که اگر فرضا هیچ دلیلی بر وحدانیت خدا نداشته باشیم همین که هیچ دلیلی بر وجود خدای دوم نداریم ثابتگر این مطلب است که خدا یکی است
   • بیان تناقضات مسیحیان در باب ذات و صفات خدا
   • رد یکی از تناقضات مسیحیان که قائلند خدا سه تا است و درهمان حال یکی است یعنی سه مساوی یک است
  • کلمات کلیدی: تثلیث - مسیحیت - مشرکین- شرک - توحید - سه خدایی-- پسر خدا - پدر، پسر، روح القدس - انجیل
  جلسه 100 : خدا شناسی (اثبات وحدانیت خدا «رد عقیده ی تثلیث مسیحیان »)
   • رد عقیده به تثلیث به صورت نقلی
   • اشاره با آیاتی از انجیل و تورات که تثلیث را مردود و وحدانیت خدا را ثابت می کند
   • بحثی پیرامون دو تا از آیات انجیل که برای اثبات تثلیث از طرف مسیحیان به آن استدلال می شود
  • کلمات کلیدی: تثلیث - مسیحیت - مشرکین - شرک - توحید - سه خدایی - پسر خدا - پدر، پسر، روح القدس - انجیل - تورات
  جلسه 101 : خداشناسی (اثبات وحدانیت خدا)
   • پاسخ به مثال خورشید، نور و حرارت، که توسط مسیحیان برای اثبات این که خدا سه تا است و در همان حال یکی است گفته می شود
   • بحثی پیرامون وحدت صفات ذات با ذات، و صفات ذات با یکدیگر
   • بحثی پیرامون صفات ذات و صفات فعل خدا
   • شرحی درباره آیه «فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ جَعَلَ لَكُم مِن أنفُسِكُم أزوَاجًا وَمِنَ الأنعَامِ أزوَاجًا، يَذرَؤُكُم فِيهِ لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ» که بیانگر وحدت الله است با بیان این که کلمه «ک» در عبارت «لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ» به چه معناست
  • کلمات کلیدی: خداشناسی - توحید - مسیحیان - تثلیث - وحدت صفات ذات با ذات - وحدت صفات ذات با یکدیگر - صفات ذات - صفات فعل - فرق میان مِثل و مَثَل
  جلسه 102 : خداشناسی (اثبات وحدانیت خدا)
   • بیان این که روابط میان اشیاء از یکی از این چهار حال خارج نیست: ۱- عینیت ۲- مماثلت ۳- تباین جزئی ۴- تباین کلی
   • بیان این که احدیت خدا دارای هفت مرحله است که عبارتند از: ۱- احدی الذات (عدم ترکب و تعدد) ۲- احدی الشخص ۳- احدیت صفات ذات با یکدیگر در حقیقت ۴- احدیت صفات ذات با ذات ۵- احدی فی السرمدیة ۶- احدی فی الخالقیة ۷- احدی فی المعبودیة
   • شرح حدیث «تخلقوا باخلاق الله»
   • بیان فرق میان مِثل و مَثَل و بیان این که عالم هستی مَثَل خدا است نه مِثل خدا
   • اشاره به این که معجزات و کرامات صورت گرفته به اراده شخصی نبوده و فقط به اراده و اذن خدا است
  • کلمات کلیدی: عینیت - مماثلت - تباین جزئی - تباین کلی - توحید - مراحل احدیت - وحدت صفات ذات با ذات - وحدت صفات ذات با یکدیگر - اخلاق - خلیفة الله - فرق میان مِثل و مَثَل - حضرت موسی(ع) - حضرت عیسی(ع)
  جلسه 103 : خداشناسی (صفات ذات و فعل الله)
   • توضیحی پیرامون دو نوع حدوث: ۱- حدوث نسبت به خالق ۲- حدوث نسبت به مخلوق
   • توضیحی پیرامون سه نوع جعل ربانی: ۱- جعل تکوینی رحمانی ۲- جعل تکوینی رحیمی ۳- جعل جزائی
   • بحثی حول معجزات انبیاء و اشاره به این که به جای لفظ معجزه به کار بردن لفظ آیت رسولی بهتراست
   • رد عقیده وهابیان که میگویند: همان گونه که خدا شیء است ولی شیئیتش متباین از مخلوقات است، به همان گونه هم خدا جسم است ولی جسمیتش متباین از مخلوقات است
  • کلمات کلیدی: وهابیت - جسمیت خدا - شیئیت خدا - معجزه - حضرت موسی(ع) - حضرت عیسی(ع) - آیت رسولی - جعل تکوینی رحمانی - جعل تکوینی رحیمی - جعل جزائی- حدوث
  جلسه 104 : خداشناسی ( ذات و ماهیت الله)
   • بیان این که چرا قرآن نسبت به خدا هرگز لفظ «وجود» را به کار نبرده و از لفظ «شیء» استفاده کرده است
   • انتقاد شدید و رد نظریه حکیم سبزواری و دیگر فلاسفه که قائلند ذات الله و مخلوقات یکی است فقط با یک تفاوت که ماهیت مخلوقات محدود و برای الله نامحدود است
   • شرح آیه «لَا تُدرِكُهُ الأبصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأبصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ» و بیان چهار امتیاز مخصوص الله در این آیه، و تشابه موجود در آن
  • کلمات کلیدی: حکیم سبزواری - فلاسفه - وهابیت - فخر رازی - وجود - بصر و بصیرت - محکم و متشابه - فرق وصول و حصول - ذات الله - حدوث
  جلسه 105 : خداشناسی (عدم امکان دیدن الله)
   • در آیه «لَا تُدرِكُهُ الأبصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأبصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ» کلمه «الابصار»جمع کلمه «بصر» است یا «بصیرة» و یا هر دو؟
   • اشاره به ارتباط میان عبارت «و هو اللطیف الخبیر» با «لَا تُدرِكُهُ الأبصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأبصَارَ»
   • توضیحی پیرامون داستان ابراهیم (ع) و درخواست چگونگی زنده کردن مردگان
   • رد عقیده فخر الدین رازی که می گوید امکان دارد عده ای در دنیا و برزخ یا قیامت خدا را ببینند
   • شرح احادیثی که اشاره به عدم امکان دیدن خدا دارد
  • کلمات کلیدی: حضرت موسی(ع) - حضرت محمد(ص) - حضرت ابراهیم(س) - صوفیه - دیدن خدا - فخر الدین رازی - فرق وصول و حصول - ذات الله - بصر و بصیرت
  جلسه 106 : خداشناسی (عدم امکان دیدن الله)
   • توضیحی حول محکم و متشابه و بیان این که چرا برخی از آیات برای برخی متشابه است
   • توضیحی حول چهار حجاب موجود میان خالق و مخلوق: ۱- حجاب ظلمت ۲- حجاب نور ۳- حجاب خلقی (صعود مخلوقات از حالت ماده به مجرد ۴- حجاب ذات حق بودن (نزول مجرد به حالت ماده)
   • بیان این که چرا خدا خود را به مخلوقات نشان نمی دهد؟
   • رد دلیل کسانی که قائل به جسمانیت الله هستند و به آیه «وُجُوهٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ ، إلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» استدلال می کنند
  • کلمات کلیدی: محکم و متشابه - وهابیت - مجسمیون - جسمانیت الله - حجاب ظلمت - حجاب نور - حجاب خلقی - ماده - مجرد - ذات الله - حادث - ازلی
  جلسه 107 : خداشناسی (معرفت الله)
   • بیان سه ضلع مثلث معرفت الله: ۱- اعتقاد به این که خدا هست و یکی است ۲- خدا هست ولی مانند مخلوقات نیست ۳- عبودیت
   • شرح حدیث «أعبد ربّکَ کأنّکَ تَراهُ و إن لمَ تَکُن تَراهُ فإنّهُ یَراک»
   • بیان این که منظور از «تبدیل خلق الله» و «تغییر خلق الله» چیست و همچنین رد دلیل کسانی که علت حرمت ریش تراشی را تغییر خلق الله می دانند
   • شرح یکی از خطب توحیدی رسول اکرم (ص)
  • کلمات کلیدی: خداشناسی - معرفت الله - خطب توحیدی - عبودیت - وجود الله - ریش تراشی - تغییر خلق الله - تبدیل خلق الله - حدوث - زمان و مکان - ازلی و ابدی - مادی و مجرد - ماده اولیه - ذات الله - صفات الله - علم، حیات، قدرت - صفات فعل - صفات ذات - حضرت محمد(ص)
  جلسه 108 : خداشناسی (معرفت الله)
   • شرح یکی از خطب توحیدی رسول اکرم (ص)
   • شرح دو تا از خطب توحیدی امیر المومنین (ع)
   • اشاره به این که زمان ومکان برای مادیات است نه برای مجرد
  • کلمات کلیدی: حدوث - زمان و مکان - ازلی و ابدی - مادی و مجرد - ماده اولیه - ذات الله - صفات الله -علم، حیات، قدرت - صفات فعل - صفات ذات - حضرت محمد(ص) - امیر المومنین علی(ع) - خداشناسی - معرفت الله
  جلسه 109 : خداشناسی (معرفت الله)
   • شرح یکی از خطب توحیدی امیر المومنین (ع)
   • بحثی پیرامون معنا و انواع اسم، و این عبارت که «خدا اسم نیست»
   • اثبات این که ساختن مجسمه انسان و حیوان برای غیر عبادت حلال است
   • شرح یکی از خطب توحیدی امام حسن مجتبی(ع)
   • شرح یکی از خطب توحیدی امام رضا(ع)
  • کلمات کلیدی: حدوث - زمان و مکان - ازلی و ابدی - مادی و مجرد - ماده اولیه - ذات الله - صفات الله -علم، حیات، قدرت - صفات فعل - صفات ذات - امیر المومنین علی(ع) - خداشناسی - معرفت الله - امام رضا(ع) - امام حسن مجتبی(ع) - ساختن مجسمه انسان و حیوان - اسم و انواع آن - جسمانیت الله
  جلسه 110 : خداشناسی ( اسماء الله)
   • بیان این که چرا تاکید قرآن بر این است که خدا صاحب اسماء است نه صاحب صفات
   • بیان این که اسماء الله سه دسته اند: ۱-اسماء لفظی ذات (هو و الله) ۲-اسماءصفات ذات (عالم و قادر و حی) ۳-اسماء صفات فعل (محیی و ممیت و خالق و...)
   • بیان این که به کار بردن اسم هایی مثل واجب الوجود و علة العلل و... برای خدای سبحان که برگرفته از وحی نمی باشد، نوعی الحاد است
   • بیان این که اسماء از یک نظر، سه دسته اند: ۱- اسامی مخصوص مخلوق ۲- اسامی مخصوص خالق ۳- اسامی مشترک الاستعمال
  • کلمات کلیدی: اسماء فعل - اسماء ذات - اسم ظاهر - اسم باطن - علم، حیات، قدرت - واجب الوجود - علة العلل - مخلوق - خالق - اسماء الله - الحاد - شرک
  جلسه 111 : خداشناسی (اسماء الله)
   • شرح این مطلب که اسماء نسبت به الله از ۴ حال خارج نیستند: ۱- احسن ۲- حسن ۳- سیئة ۴- اسوء
   • شرحی پیرامون برخی از اسماء الله
   • شرح یکی از خطب توحیدی امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)
  • کلمات کلیدی: اسماء الله - امیرالمؤمنین (علیه السلام) - علم - قدرت - حادث و ازلی - واجب الوجود - علّة العلل - مخلوق و خالق - اسماء ذات - اسم ظاهر - اسم باطن - اسماء فعل
  جلسه 112 : خداشناسی (قدرت خدا)

   • اشاره به این که ذات و صفات ذات در غیر خدا قابل جدا شدن از یکدیگرند ولی در الله هرگز قابل انفصال نیست
   • رد عقیده فلاسفه که قائلند: «الواحد لایصدر منه الا الواحد»
   • بیان این که قدرت خدا بر محال و لاشیء تعلق نمی گیرد بلکه بر ممکن و شیء تعلق می گیرد
   • شرحی مفصل حول این مطلب که آیا امکان دارد خدا زمین بدون این که کوچکتر کند در یک تخم مرغ بدون این که بزرگتر کند قرار دهد با اشاره به این مطلب که این جریان از یک لحاظ ممکن و از لحاظی دیگر غیر ممکن است
  • کلمات کلیدی: فلاسفه - قدرت خدا - صفات ذات - ولادت از خدا - خلق - محال - لاشیء - ممکن و شیء - زمین - آفریدن خدای دیگر -اتم- پروتون -الکترون
  جلسه 113 : خداشناسی (خاتمه بحث قدرت خدا با بحثی حول احادیث جعلی)
   • اثبات این که از لازمه های ماده توخالی بودن آن است
   • توضیحی مختصر حول معاد جسمانی و معاد روحانی
   • بیان انتقاداتی نسبت به اهل سنت و نیز شیعیان همراه با اشاره به برخی از احادیث جعلی در کتب شیعه
   • اشاره به این که خطاب «دابّة الارض» از طرف شیعیان یکی از اهانت های وارده بر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است
   • توضیحی مفصل پبرامون خرافه «ردّ الشمس» برای امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)
  • کلمات کلیدی: خرافه «رد الشّمس» - امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) - شیعه و سنی - بِن باز مفتی عربستان - حرکت زمین - «دابّة الارض» - معاد جسمانی و معاد روحانی - توخالی بودن ماده - بحار الانوار - احادیث جعلی -اجماع
  جلسه 114 : خداشناسی (توحید افعالی «جبر و اختیار»)
   • توضیحی پیرامون جبر و اختیار با توضیحی مفصل پیرامون حدیث «لا جبر و لا تفویض بل امرٌ بین الامرین»
   • بیان این که چرا خدا اراده می کند که اراده گناه مکلّفین تحقق پذیرد
   • اشاره به آیاتی که تحقق اراده مکلفین در انجام اعمال خیر و شر را با اراده الهی می داند و اختیار مطلق مکلفین را نفی می کند
   • توضیحی حول دو نوع مرگِ محقق و معلق با اشاره به این مطلب که هر دو مرگ با اراده الهی صورت می گیرد.
  • کلمات کلیدی: جبر و اجبار - تفویض و اختیار - مرگ محقق و معلق - اراده الهی - اراده مکلفین - آیت الله بروجردی(ره) - آخوند خراسانی(ره) - حضرت عیسی و موسی (علیهم السلام) - حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) - آیت الله بهبهانی(ره)
  جلسه 115 : خداشناسی (توحید افعالی «جبر و اختیار»)
   • بیان این که اعمال صادره از مکلفین از ۳ حال خارج نیست: ۱- صدور و سبب اعمال هر دو از طرف خالق ۲- صدور و سبب اعمال هر دو از طرف مخلوق ۳-صدور اعمال از خالق و سبب اعمال از مخلوق یا بر عکس
   • توضیحی مفصل حول آیه «... وَإن تُصِبهُم حَسَنَةٌ یَقُولُوا هَذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ، وَإن تُصِبهُم سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هَذِهِ مِن عِندِکَ قُل کُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ...»
   • توضیحی حول خودکشی با بیان این مطلب که آیا جایز است انسان اسباب مرگ را برای خود فراهم کند؟
   • توضیحی مفصل پیرامون آیه «قَالَ أتَعبُدُونَ مَا تَنحِتُون، وَاللَّهُ خَلَقَکُم وَمَا تَعمَلُونَ» برای اثبات این مطلب که خالق تمامی اعمال مکلفین خداست
  • کلمات کلیدی: جبر و اجبار - تفویض و اختیار - مرگ محقق و معلق - اراده الهی - اراده مکلفین - اسباب مرگ - صدور و سبب اعمال -خالق اعمال
  جلسه 116 : خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)
   • بیان ۲۲ مرحله از مراحل توحید
   • اشاره به این که عبودیت بر خلاف طاعت تنها در انحصار خداست
   • بیان فرق های میان طاعت و عبودیت
   • بیان این که در آیاتی که امر به طاعت الله و طاعت الرّسول شده است؛ طاعت الله اصل و طاعت رسالت رسول فرع است
   • اثبات انحصار سجده برای الله و این که سجده ملائکه به آدم(علیه السلام) نبوده است بلکه برای آدم(علیه السلام) و به خدا و برای شکرانه معلمی آدم(علیه السلام) بوده است که اسماء را به ملائکه تعلیم نمود
  • کلمات کلیدی: علامه طباطبایی - شیطان - ملائکه - سجده - طاعت الله - طاعت الرسول - طاعت و عبودیت - آدم (ع) - سجده شکر - مراحل توحید
  جلسه 117 : خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)
   • بحث حول آیاتی که سجده را منحصر برای خدا دانسته است
   • شرحی مفصل حول آیه «إذ نُسَوِّیکُم بِرَبِّ العَالَمِینَ» برای اثبات این که تساوی قرار دادن میان فاضل و افضل در کلیه جهات حرام است
   • توضیحی حول «نسخ» و اشاره به این که نسخ تنها در تشریع است نه تکوین
   • اثبات این که سجده ملائکه به آدم(علیه السلام) نبوده است بلکه برای آدم و به خدا و به شکرانه تعلیم آدم بوده است
  • کلمات کلیدی: حرمت دست بوسی - نسخ - آدم(علیه السلام) - ملائکه - سجده - تکوین - تشریع - فاضل و افضل - یعقوب(علیه السلام) - یوسف(علیه السلام) - شیطان
  جلسه 118 : خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)
   • شرح مفصل آیه «وَ أنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدعُوا مَعَ اللَّهِ أحَدًا» برای اثبات اختصاص سجده برای الله
   • اشاره به احادیثی که سجده را منحصر برای الله می داند
   • اثبات این که دو کلمه «کراهت» و «لاینبغی» به معنای حرمت شدید است نه به معنای مرجوع
   • توضیح حول درجات و مراتب شرک و توحید شرکی
  • کلمات کلیدی: نماز - شیطان -ریشه - مَسجَد - مّسجِد - مِسجّد - «کراهت» - «لا ینبغی» - مراتب شرک - توحید شرکی - سجده - آدم(علیه السلام) - ملائکه
  جلسه 119 : خداشناسی (توحید خدا در علم)
   • اشاره به منقطع النظیر بودن علم الله و عدم تشابه آن به علم مخلوقات
   • پاسخ به این عقیده که «خدا عالم به تمامی اعمال ما قبل از انجامش است و این سلب اختیار و اثبات جبر می کند»
   • بیان فرق میان علم و معرفت
   • توضیحی حول کلمه «یعلم» و بیان این که این کلمه اگر از ریشه «عَلم» باشد به معنای نشانه گزاری است و اگر از ریشه «عِلم» باشد به معنای دانستن است
   • توضیح پیرامون برخی از آیات که در آن کلمه «یعلم» از ریشه «عَلم» است
  • کلمات کلیدی: یعلم، عَلم، عِلم - علم الله - معرفت - علامه طباطبایی - عمر خیام - آیت الله حکیم -مظلومیت قرآن - علم حادث - علم ازلی - جبر و اجبار - تفویض و اختیار
  جلسه 120 : خداشناسی (توحید خدا در علم)
   • شرح آیه «ألَا یَعلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الخَبِیرُ» برای اثبات این مطلب که خدا به تمامی اعمال مکلفین قبل از خلقتشان آگاهی دارد
   • توضیحی حول «بداء» و بیان این که در علم الهی «بداء» هرگز وجود ندارد بلکه در علم مکلفین «بداء» وجود دارد
   • اشاره به حرمت صید بدون ضرورت با محوریت آیه «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیءٍ مِنَ الصَّیدِ تَنَالُهُ أیدِیکُم وَرِمَاحُکُم لِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَخَافُهُ بِالغَیبِ فَمَنِ اعتَدَی بَعدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِیمٌ»
   • توضیح پیرامون برخی دیگر از آیات که در آن کلمه «یعلم» از ریشه «عَلم» است
  • کلمات کلیدی: علامه طباطبایی - شیخ حسین نوری - امام کاظم(علیه السلام) - یعلم، عَلم، عِلم - صید - بداء - حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) - حضرت علی(علیه السلام) - علم الله
  جلسه 121 : خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)
   • بیان این که هدایت و اضلال خدا تنها برمبنای اختیار مکلفین است
   • توضیحی حول سه نوع اضلال: ۱-اضلال شخصی (داخلی) ۲-اضلال دیگران (خارجی) ۳-اضلال خدا
   • اشاره به لزوم استقامت قرآنیون در برابر آزار و اذیت جاهلان و مخالفین
   • پاسخ به ادعای کسانی که برای اثبات جبر به آیاتی که هدایت و اضلال را مربوط به خدا می داند استدلال می کند
   • شرح برخی از آیات مربوط به اضلال و هدایت الهی
  • کلمات کلیدی: هدایت و اضلال خدا - جبر و اختیار - مظلومیت قران - کفار - منافقین - مسلمانان - فطرت - شریعت - عقل - اضلال داخلی - اضلال خارجی
  جلسه 122 : خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)
   • شرح مفصل آیه «فَمَن یُرِدِ اللَّهُ أن یَهدِیَهُ یَشرَح صَدرَهُ لِلإسلَامِ وَمَن یُرِد أن یُضِلَّهُ یَجعَل صَدرَهُ ضَیِّقًا حَرَجًا کَأنَّمَا یَصَّعَّدُ فِی السَّمَاءِ...» که حول هدایت و اضلال الهی است
   • اشاره به برخی از خواب ها و مکاشفات که مهر تایید بر روش آیت الله محمد صادقی تهرانی می زند
   • شرح مفصل آیه «وَاختَارَ مُوسَی قَومَهُ سَبعِینَ رَجُلًا لِمِیقَاتِنَا فَلَمَّا أخَذَتهُمُ الرَّجفَةُ قَالَ رَبِّ لَو شِئتَ أهلَکتَهُم مِن قَبلُ وَإیَّایَ أتُهلِکُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إن هِیَ إلَّا فِتنَتُکَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهدِی مَن تَشَاءُ...» که حول هدایت و اضلال الهی است
   • شرح برخی دیگر از آیات مربوط به اضلال و هدایت الهی
   • بیان علت اختلاف میان معجزات انبیاء و علت عدم محسوس و حسی بودن معجزه پیامبر اسلام (ص)
  • کلمات کلیدی: معجزه علمی قرآن - امام زمان(ع) - سقیفه بنی ساعده - احیاء - اماتة - معجزه محسوس - علامه طباطبایی - اضلال و هدایت الهی - شق القمر - جبر و اختیار
  جلسه 123 : خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)
   • شرح آیه «أفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَی کُلِّ نَفسٍ بِمَا کَسَبَت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکَاءَ قُل سَمُّوهُم أم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا یَعلَمُ فِی الأرضِ أم بِظَاهِرٍ مِنَ القَولِ بَل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مَکرُهُم وَصُدُّوا عَنِ السَّبِیلِ وَمَن یُضلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ» که حول هدایت و اضلال الهی است
   • شرح آیه «وَمَا أرسَلنَا مِن رَسُولٍ إلَّا بِلِسَانِ قَومِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُم فَیُضِلُّ اللَّهُ مَن یَشَاءُ وَیَهدِی مَن یَشَاءُ...» که حول هدایت و اضلال الهی است. با اشاره به این نکته که کلمه «لسان» به معنای لغت نیست
   • شرح آیه «یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِتِ فِی الحَیَاةِ الدُّنیَا وَفِی الآخِرَةِ وَیُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِینَ وَیَفعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ...» که حول هدایت و اضلال الهی است
   • شرح آیه «وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن یُضِلُّ مَن یَشَاءُ وَیَهدِی مَن یَشَاءُ وَلَتُسألُنَّ عَمَّا کُنتُم تَعمَلُونَ» که حول هدایت و اضلال الهی است
   • شرح برخی دیگر از آیات مربوط به اضلال و هدایت الهی
  • کلمات کلیدی: اضلال و هدایت الهی - توحید - لسان - لغت - انسان های آسمانی - حضرت محمد(ص) - شیطان - جبر و اختیار - جهاد با نفس - معرفت الله
  جلسه 124 : خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)
   • شرح آیه «اللَّهُ نَزَّلَ أحسَنَ الحَدِیثِ کِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِیَ تَقشَعِرُّ مِنهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخشَونَ رَبَّهُم ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُم وَقُلُوبُهُم إلَی ذِکرِ اللَّهِ ذَلِکَ هُدَی اللَّهِ یَهدِی بِهِ مَن یَشَاءُ وَمَن یُضلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ» که حول هدایت و اضلال الهی است
   • توضیحی حول محکم و متشابه و بیان این که میان آیاتی که کل قران را محکم یا متشابه یا بعضی را محکم و بعضی را متشابه دانسته چگونه باید جمع کرد
   • اثبات قطعی الدلالة بودن قرآن با آیه «اللَّهُ نَزَّلَ أحسَنَ الحَدِیثِ کِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِیَ...»
   • توضیحی میان خوف و خشیت وبیان فرق میان این دو
   • شرح برخی دیگر از آیات مربوط به اضلال و هدایت الهی
  • کلمات کلیدی: قرآن - یوسف(ع) - ظنی الدلالة - محکم و متشابه - سوره حمد - سبع المثانی - خوف و خشیت - هدایت و اضلال الهی - قطعی الدلالة
  جلسه 125 : رسالت (بلوغ عقلی اولین مرحله ی دریافت رسالت)
   • اشاره ای به مباحث مطرح شده درباره فطرت، عقل، توحید در تفسیر موضوعی
   • اشاره به این که در سه نوع عقل (عقل در مقابل جنون، عقل در مقابل صغار، عقل در مقابل وحی ایمانی) تنها عقل در مقابل وحی ایمانی تکلیف آور است
   • اشاره ای به مراحل شش گانه بلوغ
   • توضیحی پیرامون آیه بلوغ «... وَأوحِیَ إلَیَّ هَذَا القُرآنُ لِأنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ...»
   • اثبات این که فتوای مشهور در سن بلوغ (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) ظلم به دختران است و با تمام موازین عقلی و شرعی مخالف است
  • کلمات کلیدی: سن تکلیف - خمس - زکات - سفیه - مجنون - عاقل - نکاح - حج - جهاد - عقل - فطرت - توحید - قرآن - وحی ایمانی - روزه - نماز - رسالت - بلوغ - آیه بلوغ
  جلسه 126 : رسالت (علت مبعوث شدن پیامبران)
   • اشاره به این که بلوغ عقلی اولین مرحله دریافت رسالت است
   • اشاره به لزوم و وجوب جستجوی مکلفین برای یافتن شریعت حق
   • اشاره به مباحث لزوم به بحث در مبحث رسالت
   • بیان دلایل احتیاج مکلفین به رسالت ربانی
   • بیان علت مبعوث شدن پیامبران با محوریت آیه «رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا»
  • کلمات کلیدی: سن تکلیف - سفیه - مجنون - عاقل - عقل - فطرت - توحید - قرآن - روزه - نماز - رسالت - وحی - انبیاء - بلوغ -ارسال رسل - آیه بلوغ
  جلسه 127 : رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)
   • اشاره به عدم حجیت عقل تنها یا رسالت تنها و حجت آور بودن عقل و رسالت با یکدیگر
   • پاسخ به این سوال که آیا حجتی که انبیاء در آیه «قَالُوا رَبُّنَا یَعلَمُ إنَّا إلَیکُم لَمُرسَلُونَ» برای مشرکین آوره اند قابل قبول است یا خیر؟
   • پاسخ به این سوال که چرا خدا بر تک تک انسان ها شریعت و رسالتش را وحی نکرد؟
  • کلمات کلیدی: شریعت - رسالت - فطرت - عقل - معجزه علمی قرآن - فلسفه - اخباریون - تحریف قرآن - آدم(ع) - حضرت محمد(ص) - مشرکین
  جلسه 128 : رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)
   • پاسخی عام به سوالاتی از قبیل چرا خدا بر تک تک انسان ها وحی نکرد یا چرا بر فلانی وحی کرد و بر فلانی وحی نکرد و...
   • توضیحی پیرامون معجزات انبیاء و اشاره به این که تعبیر قرآنی از معجزه آیت رسالتی است نه معجزه
   • پاسخی تفصیلی به این سوال که چرا خدا بر تک تک انسان ها شریعت و رسالتش را وحی نکرد؟
   • شرح آیه «قَالَت لَهُم رُسُلُهُم إن نَحنُ إلَّا بَشَرٌ مِثلُکُم وَلَکِنَّ اللَّهَ یَمُنُّ عَلَی مَن یَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا کَانَ لَنَا أن نَأتِیَکُم بِسُلطَانٍ إلَّا بِإذنِ اللَّهِ وَعَلَی اللَّهِ فَلیَتَوَکَّلِ المُؤمِنُونَ» که صراحت درعدم آوردن معجزه انبیاء بدون اذن الهی دارد
  • کلمات کلیدی: معجزه - آیت رسالتی - حضرت محمد(ص) - موسی(ع) - وحی- حکمت الله - انبیاء - رسالت - شریعت
  جلسه 129 : رسالت ( امامت ، استمرار رسالت)
   • توضیحی مفصل حول اصول دین و اصول مذهب و اثبات اشتباه بودن انحصار اصول مذهب در «عدل و امامت»
   • ذکر دلایل لزوم وجود امامت بعد از رسالت محمدی (صلی الله و علیه و آله)
   • توضیحی حول چهار دوره اسلام: ۱-اسلام در زمان حیات رسول اکرم(ص) ۲-اسلام پس از شهادت رسول اکرم(ص) تا غیبت امام مهدی(ع) ۳-اسلام در زمان غیبت امام مهدی(ع) ۴-اسلام پس از ظهور امام مهدی(ع)
   • اشاره به یکی از آیات توراتی که مژده به آمدن رسول خاتم(ص) و ۱۲ امام پس از او می دهد با پاسخ به ادعای حداد بیروتی که این آیه را در شان رسول خاتم(ص) و ۱۲ امام پس از او نمی داند
  • کلمات کلیدی: حضرت محمد(ص) - حداد بیروتی - تورات - انجیل - اسلام - دوازده امام - عدل - معاد - نبوت - امامت - توحید - جسمانیت خدا - ازلیت خدا - اصول دین - فروع دین - اسماعیل - ابراهیم - قرآن - سنت - برزخ - امام مهدی(ع)
  جلسه 130 : رسالت(علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)
   • پاسخی قرآنی به این سوال که چرا خدا بر تک تک انسان ها شریعت و رسالتش را وحی نکرد؟
   • شرح آیاتی از قبیل «وَلَو أنَّنَا نَزَّلنَا إلَیهِمُ المَلَائِکَةَ وَکَلَّمَهُمُ المَوتَی وَحَشَرنَا عَلَیهِم کُلَّ شَیءٍ قُبُلًا مَا کَانُوا لِیُؤمِنُوا إلَّا أن یَشَاءَ اللَّهُ وَلَکِنَّ أکثَرَهُم یَجهَلُونَ» که کفار ایمان آوردنشان را مشروط به رؤیت الله و ملائکه می دانند
   • پاسخ به این سوال که چرا خدا خود و ملائکه را به مکلفین نشان نمی دهد تا همگان ایمان بیاورند؟
  • کلمات کلیدی: شیطان - ملائکه - وحی - روئیت الله - رؤیت الملائکة - آیات الله - قوم یونس - ایمان - شریعت و رسالتش - انبیاء - حضرت محمد(ص)
  جلسه 131 : رسالت انواع وحی
   • بیان این که وحی در لغت به معنای «رمز فی الاشارة» است
   • توضیحی پیرامون انواع وحی که عبارتند: ۱-وحی تکوینی ۲-وحی تکوینی غریزی ۳- وحی الهامی بعضا (مثل وحی الایمان و وحی ازدیاد الایمان) ۴- وحی الهامی کلا (مثل وحی نبُوءَت و وحی رسالت و وحی نبوّت)
   • بیان فرق میان رسول، نبیّ، نبیء و ولی عزم، و فرق میان رسالت و نبوت و نبوءت
   • اشاره به اشتباه بودن این که گفته می شود رسالت بالاتر از نبوّت است، بلکه نبوت بالاتر از رسالت است
  • کلمات کلیدی: ملائکه - مادر موسی - انبیاء - رسول - لقمان - شیطان - جن- انس - زکریاء - زمین - زنبور عسل - وحی - ایمان - تقوا - رسالت - نبوت - وحی تکوینی - رمز - الهامات - وحی نبُوءت و وحی رسالت و وحی نبوّت
  جلسه 132 : رسالت (افضلیت نبیّ بر رسول)
   • بررسی حدیثی که برای اثبات افضلیت رسول بر نبیّ استدلال می شود
   • اثبات افضلیت نبیّ بر رسول با بررسی لغوی کلمه رسول و نبیّ
   • شرح آیاتی که اثبات می کند که مقام نبوت از مقام رسالت بالاتر است
   • اشاره به این که آدم(ع) با این که هیچ آیه ای به صراحت او را رسول نداسته ولی جز رسولان بوده است
   • اشاره به افضلیت وحی قرآن و رسول قرآن بر تمامی رسل و وحی ها
  • کلمات کلیدی: ابراهیم(س) - اسماعیل(ع) - حضرت محمد(ص) - وحی - رسول - نبیّ - نبیء - امام - رسالت - نبوت - نبوءت - قرآن - آدم(ع) - اولوالعزم
  جلسه 133 : رسالت (مراتب وحی )
   • توضیحی مفصل درباره آیه «وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحیًا أو مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أو یُرسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإذنِهِ مَا یَشَاءُ إنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیم» که بیانگر مراتب وحی بر بندگان است
   • پاسخ به این که چرا تمامی وحی ها بدون حجاب بر پیامبر اسلام(ص) نازل نمی شد بلکه بعضاً با حجبی از قبیل جبرئیل و لفظ همراه بود
   • توضیحی حول آیات «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّی، فَکَانَ قَابَ قَوسَینِ أو أدنَی، فَأوحَی إلَی عَبدِهِ مَا أوحَی» که بیانگر وحی بدون حجاب صورت گرفته در شب معراج است
  • کلمات کلیدی: ملائکه - جبرئیل - ذات خدا - حجاب وحی - وحی - مسیحیان - حضرت محمد(ص) - شب معراج - شب قدر - قرآن - مراتب وحی
  جلسه 134 : رسالت (شناخت پیامبران اولوالعزم)
   • توضیحی مفصل حول این آیه «فَاصبِر کَمَا صَبَرَ أولُو العَزمِ مِنَ الرُّسُلِ...» با پاسخ به این که مگر رسول اکرم(ص) صبر نداشته است که مامور به اقامه صبر شده است؟
   • بیان ویژگی هایی که پیامبران اولو العزم باید داشته باشند
   • اشاره به احادیث و آیاتی که اثبات می کنند پیامبران اولو العزم(علیهم السلام) پنج نفر بوده اند
  • کلمات کلیدی: صبر - استقامت - اولو العزم - آدم(ع) - نوح و ابراهیم و موسی و عیسی(علیهم السلام) و حضرت محمد(صلوات الله علیه وآله) - عزم - یونس - شریعت - ام القری
  جلسه 135 : رسالت (وجود یا عدم وجود شریعت و رسالت قبل از حضرت نوح)
   • توضیحی حول دو مرحله تفکر و تفسیر قرآن کریم: ۱-تفسیر موضوعی ۲-تفسیر تسلسلی
   • اثبات این که تمامی حیوانات نیز به اندازه شعورشان مکلف هستند با محوریت آیه «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِی الأرضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیهِ إلَّا أمَمٌ أمثَالُکُم مَا فَرَّطنَا فِی الکِتَابِ مِن شَیءٍ ثُمَّ إلَی رَبِّهِم یُحشَرُونَ» (انعام/۶)
   • بحثی مفصل حول این که آیا قبل از حضرت نوح(ع) رسالت و شریعتی بوده است؟
   • اثبات این که بر مبنای عقل و قرآن قبل از نوح نبی(ع) رسالت هایی بوده است
   • بحثی مفصل حول این که آیا قبل از نوح نبی(ع) شریعتی بوده است؟
  • کلمات کلیدی: حیوان - جن - ملائکه - انسان - دابة - تفسیر موضوعی - تفسیر تسلسلی - هدهد و سلیمان(ع) - آدم(ع) - اولوالعزم - نوح - رسالت - شریعت - عقل - فطرت - رسول - ادریس- نبی
  جلسه 136 : رسالت (وجود یا عدم وجود شریعت و رسالت قبل از حضرت نوح)
   • اشاره به این که برمبنای آیات قرآن و عقل قبل از نوح حتماً رسالت بوده است
   • توضیحی مختصر حول آیه «ثُمَّ أورَثنَا الکِتَابَ الَّذِینَ اصطَفَینَا مِن عِبَادِنَا فَمِنهُم ظَالِمٌ لِنَفسِهِ وَمِنهُم مُقتَصِدٌ وَمِنهُم سَابِقٌ بِالخَیرَاتِ بِإذنِ اللَّهِ ذَلِکَ هُوَ الفَضلُ الکَبِیرُ» که بیانگر عصمت اهل بیت(ع) است
   • بحثی مفصل حول این که آیا قبل از نوح نبی(ع) شریعتی بوده است؟
   • بیان این که انبیاء اولوالعزم دارای ۵ ویژگی بوده اند و هر کس یکی از این ویژگی ها را نداشته باشد جز اولو العزم محسوب نمی شود
  • کلمات کلیدی: اولو العزم - نوح(ع) - آدم(ع) - عصمت - اهل بیت(علیهم السلام) - رسالت - شریعت - رسول - نبی - یونس - عقل - فطرت - یوسف
  جلسه 137 : رسالت (وجود یا عدم وجود شریعت و رسالت قبل از حضرت نوح)
   • پاسخ به کسانی که برای اثبات این که قبل از نوح نبی(ع) رسالت و شریعت نبوده است به آیاتی از قبیل آیه ۲۱۳ سوره بقره استدلال می کنند
   • بحثی مفصل حول آیه «کَانَ النَّاسُ أمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأنزَلَ مَعَهُمُ الکِتَابَ بِالحَقِّ لِیَحکُمَ بَینَ النَّاسِ فِیمَا اختَلَفُوا فِیهِ...» و بیان این که منظور از کلمه «کان» و «الناس» و «امة واحدة» چیست؟
  • کلمات کلیدی: امت - رسل - انبیاء - عقل - فطرت - رسالت - هدایت - ضلالت - اختلاف - ادریس - آدم - عیسی - انجیل - حضرت محمد(ص) - شریعت

  جلسه 138 : رسالت (فترة رسولی و رسالتی)

   • بیان معنای «فترة» با توضیحی مفصل پیرامون دو نوع فترة رسولی و رسالتی
   • توضیحاتی حول کتب تورات و انجیل و وضع تحریف در این دو کتاب
   • بیان این که انسان های پس از پیامبر اسلام(ص) غنی ترین مکلفین از نظر رسولی و رسالتی هستند
   • اشاره به این که حکم وضو بر مبنای ۴۰ روایت شیعی قبل از آیه وضو شستن سر و پا بوده است
  • کلمات کلیدی: رسالت - رسول - فطرت - آدم(ع) - ادریس(ع) - عیسی(ع) - حضرت محمد(ص) - نوح(ع) - انجیل - تورات - موسی(ع) - انجیل بارنابا - قرآن - تحریف - حواریون - ائمه - ناسخ و منسوخ - آیه وضو - مسح سر و پا

  جلسه 139 : رسالت (فترة رسولی و رسالتی)

   • پاسخ به این که تکلیف کسانی که ما بین عروج حضرت عیسی(ع) تا رسالت حضرت محمد(ص) زندگی می کرده اند و دارای فترة رسولی (فاقد رسول) و تحریف رسالت بوده اند چه بوده است؟
   • اشاره به این که در مرجعیت حلال زادگی شرط نیست و اگر مرجع تقلیدی زنا زاده و اعلم اتقی باشد واجب التقلید است
   • شرح یکی از خطب امیرالمومنین(ع) حول رُسُل و رسالتها
  • کلمات کلیدی: اجتهاد و تقلید - ولد الزنا - مرجعیت - امیرالمؤمنین(ع) - عیسی(ع) - حضرت محمد(ص) - علمای یهود و نصاری - صحف - مسیحیان - یهود - انجیل - تورات - رسالت - رسل - فطرة - قرآن - آدم - ادریس

  جلسه 140 : رسالت (فترة رسولی و رسالتی)

   • بیان این که هرچند انسان ها پس از عروج مسیح دارای فطرة رسولی و تحریف رسالتی بوده اند ولی بر طبق آیه ۲۱۳ بقرة خدا کسانی را که به دنبال حقیقت هستند به حق هدایت می کند هر چند که کتب آسمانی از نظر لفظی یا معنوی تحریف شده باشد
   • ادامه شرح خطبه امیرالمومنین(ع) حول رُسُل و رسالتها
   • شرح یکی دیگر از خطب امیرالمومنین (ع) حول رُسُل و رسالتها
  • کلمات کلیدی: تحریف - انجیل - آیات الله - رسالت - رسل - نبی - تقلید - عیسی - موسی - حضرت محمد(ص) - امیرالمؤمنین(ع) - قرآن - حقیقت

  جلسه 141 : رسالت (علت تعدد و اختلاف شرایع)

   • شرح یکی دیگر از خطب امیرالمومنین(ع) حول فترة رسولی
   • بیان علت تعدد شرایع
   • رد این تفکر که علت تعدد شرایع تکامل عقول مکلفین بوده است
   • شروع بحث حول آیه «... لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَاتِ...» که بیانگر علت تعدد شرایع است
   • بحثی حول این مبحث کلامی که آیا حکم «مأمورٌ بِه» توسط خدا باید دارای حسن ذاتی باشد و یا حکم «نهی شده» توسط خدا باید دارای قبح ذاتی باشد؟
  • کلمات کلیدی: ابراهیم - اسماعیل - انجیل - شهرت - نصاری - علمای یهود و نصاری - شرایع - شریعت - امتحان - آزمایش - بلوی - ابتلاء - عقل - فترة - تحریف -احکام - رسالت - رسل

  جلسه 142 : رسالت (علت تعدد و اختلاف شرایع)

   • ادامه شرح آیه «... لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَاتِ...» که بیانگر علت تعدد شرایع است
   • شرح آیه «وَأنزَلنَا إلَیکَ الکِتَابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَینَ یَدَیهِ مِنَ الکِتَابِ وَمُهَیمِنًا عَلَیهِ فَاحکُم بَینَهُم بِمَا أنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِع أهوَاءَهُم عَمَّا جَاءَکَ مِنَ الحَقِّ...» و بیان این که چگونه قرآن مهیمن و نگهبان کتب پیشین است
   • بیان این که نسبت به پیامبر اسلام(ص) هر آن چه غیر وحی باشد، جزء هواء محسوب می شود و پیامبر(ص) نباید از آن پیروی کند
   • توضیح مفصل حول این که علت تعدد شرایع بلوی، امتحان و آزمایش مکلفین بوده است
  • کلمات کلیدی: تورات- علمای یهود و نصاری - شرایع - شریعت - امتحان - آزمایش - بلوی - ابتلاء- حضرت محمد(ص) - هوای نفس- ظنی الدلالة - قرآن - سنت - وحی - یهود و نصاری- تحریف قرآن - کتب آسمانی - ازدواج با دو خواهر

  جلسه 143 : رسالت (علت تعدد و اختلاف شرایع)

   • ادامه شرح آیه «... لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَاتِ...» که بیانگر علت تعدد شرایع است
   • بیان این که چرا یهودیان دعوت ایجابی (تبلیغ شریعت تورات) ندارند و تنها دعوت سلبی (بی دین کردن انسان ها) دارند؟
   • بیان این که چرا نمی شود در یک زمان چندین شریعت وجود داشته باشد؟
   • بیان این که چرا نمی شود که شریعت تورات یا شریعت انجیل آخرین شریعت الهی باشد؟
  • کلمات کلیدی: شیخ مرتضی آل یاسین - موسی(ع) - عیسی(ع) - یهود - نصاری - قرآن - حضرت محمد(ص) - شریعت - تعدد شرایع - تورات - انجیل - ابراهیم - نوح - نسخ - صوفیه - طریقت - امتحان- آزمایش - بلوی - ابتلاء

  جلسه 144 : رسالت (علت تعدد و اختلاف شرایع)

   • بیان سه احتمال موجود در کلمه «منکم» در آیه «... لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَاتِ...»
   • بیان سه احتمال موجود در کلمه «شرعة» و «منهاجا» در آیه «... لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَاتِ...»
   • توضیحی پیرامون دین و بیان این که کلمه «دین» نسبت به دنیا به معنای طاعت و نسبت به آخرت به معنای بروز طاعت است
   • توضیحاتی حول ملکوت اعمال و جزاء و چگونگی بروز اعمال
  • کلمات کلیدی: شریعت - منهاج - عربی - کتاب - سنت - قرآن - تورات - احکام اصلی و فرعی - ادریس(ع) - آدم(ع) - دین - طاعت - جزاء - ملکوت اعمال - شرایع

  جلسه 145 : رسالت (علت تعدد و اختلاف شرایع)

   • بیان این که منظور از کلمه «ما آتاکم» در آیه «... لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَاتِ...» تنها شریعت نیست بلکه منظور تمامی نعمت های خیر و شر است
   • توضیحاتی حول آیاتی که پیرامون آزمایش و ابتلاء است
   • بیان ده احتمال در کلمه «لِیَبلُوَکُم» در آیه «... لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَاتِ...»
   • بیان این که در تمامی شرایع در احکام اصلی اشتراک وجود داشته است وتنها اختلافات اندکی در احکام فرعی وجود داشته است
   • بیان این که چرا در آیه «قَالُوا یَا قَومَنَا إنَّا سَمِعنَا کِتَابًا أنزِلَ مِن بَعدِ مُوسَی مُصَدِّقًا لِمَا بَینَ یَدَیهِ یَهدِی إلَی الحَقِّ...» شریعت قرآن بعد از شریعت تورات ذکر شده در حالی که شریعت قبل از قرآن شریعت انجیل بوده است؟
   • اشاره به حرمت صید در غیر ضرورت با محوریت آیه «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیءٍ مِنَ الصَّیدِ تَنَالُهُ أیدِیکُم وَرِمَاحُکُم لِیَعلَمَ اللَّهُ مَن یَخَافُهُ بِالغَیبِ فَمَنِ اعتَدَی بَعدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ ألِیمٌ»
  • کلمات کلیدی: سلیمان - بلقیس - یهود - تورات - انجیل - قرآن - انجیل بارنابا - صید - نسخ - شریعت - احکام - امتحان - آزمایش - بلوی - ابتلاء - احکام اصلی - احکام فرعی

  جلسه 146 : رسالت (علت تعدد و اختلاف شرایع)

   • بیان خلاصه ای از مطالب بیان شده در شرح آیه «... لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَمِنهَاجًا وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُم أمَّةً وَاحِدَةً وَلَکِن لِیَبلُوَکُم فِی مَا آتَاکُم فَاستَبِقُوا الخَیرَاتِ...» که در جلسات قبلی گذشت
   • شرح مفصل آیه «وَلَو شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَّةً وَاحِدَةً وَلَا یَزَالُونَ مُختَلِفِینَ، إلَّا مَن رَحِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقَهُم...» و بیان این که منظور از «ذلک» اختلاف نیست
   • بیان این که اختلاف میان مذاهب و ادیان ناشی از تقصیرات و قصورات مکلفین بوده است و خدا هرگز خواهان اختلاف نبوده است
   • بیان این که در تمامی شرایع در احکام اصلی اشتراک وجود داشته است وتنها اختلافات اندکی در احکام فرعی وجود داشته است
  • کلمات کلیدی: قرآن - تورات - انجیل - ازدواج با دو خواهر - ازدواج با مشرک - یهود - نصاری - موسی - قصور - تقصیر - اختلاف - احکام فرعی - احکام اصلی - امتحان - آزمایش

  جلسه 147 : رسالت (احکام اشتراکی و اختلافی میان شرایع «ازدواج»)

   • بیان این که آیا ازدواج مسلمان با کافر در شریعت اسلام جایز است؟
   • شرح آیاتی که ازدواج زن مسلمان با کافر اعم از مشرک و کتابی را حرام دانسته و ازدواج مرد مسلمان را با زن مشرک حرام دانسته است
   • بیان این که آیا در قرآن که ازدواج زن مسلمان با کافر و ازدواج مرد مسلمان با مشرک حرام دانسته شده، این یک حکم استغراقی است یا یک ضابطه بوده و قابل تخصیص است؟
   • بیان این که آیا در شرایع قبلی ازدواج مومن و کافر جایز بوده است؟
   • بیان فرق میان عدالت و عصمت
  • کلمات کلیدی: ازدواج - آسیه(س) - مریم(س) - فرعون - زن نوح - زن لوط - مؤمن - مشرک - اهل کتاب - کافر - عدالت - عصمت - حضرت زینب(س) - حضرت ابوالفضل - اهل کتاب - ازدواج ناهمسان

  جلسه 148 : رسالت (احکام اشتراکی و اختلافی میان شرایع «روزه و نماز»)

   • بیان این که آیه روزه برشرایع قبلی جایز بوده است یا خیر؟ و در صورت وجوب آیا مانند روزه مسلمانان بوده است؟
   • شرح آیه «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ» که بیانگر وجود روزه در شرایع گذشته است
   • اشاره به آیاتی از کتب عهدین که نماینگر وجود روزه در شرایع گذشته است
   • بحثی حول روزه سکوت (بحث نهایی در تفسیر فارسی ترجمان فرقان ذیل آیه ۲۶ سوره مریم)
   • اشاره به این که نماز نیز در شرایع گذشته وجود داشته است با محوریت برخی از آیات قرآن
  • کلمات کلیدی: روزه - صلاة - صوم - صیام - نماز جماعت - مریم - روزه سکوت - رکوع - سجده - مبطلات روزه - روزه نذر- اسلام - تورات - انجیل - کتب عهدین

  جلسه 149 : رسالت (احکام اشتراکی و اختلافی میان شرایع )

   • اشاره به وجود نوامیس خمسه در تمامی شرایع و لزوم حفاظت آن بر مکلفین که عبارتند: ۱- عقیده صالح ۲- جان ۳- مال ۴- عرض ۵- عقل
   • بیان این که چرا سکون و عدم ترقی در نوامیس پنجگانه حرام است؟
   • شرح آیه «... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إن نَسِینَا أو أخطَأنَا رَبَّنَا وَلَا تَحمِل عَلَینَا إصرًا کَمَا حَمَلتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ...» و بیان این که احکام و حدود در شریعت تورات بسیار سختر از احکام و حدود در شرایع اسلام بوده است
   • اشاره به صحت ازدواج موقت (صیغه) در شریعت اسلام
   • بیان این که برای اثبات ازدواج با دو خواهر در شرایع گذشته نمی توان به آیه «... وَأن تَجمَعُوا بَینَ الأختَینِ إلَّا مَا قَد سَلَفَ...» استدلال کرد
  • کلمات کلیدی: شرب خمر - شرابخواری - گناهان کبیره و صغیره - امر به معروف و نهی از منکر - فحشاء - صیغه - ازدواج موقت - عائشه - ازدواج با دو خواهر - اهل کتاب - زنا - جهاد

  جلسه 150 : رسالت (احکام اشتراکی و اختلافی میان شرایع)

   • بیان این که حرام بر سه نوع است: ۱-حرام دائم در تمامی زمان ها مثل زنا ۲- حرام موقت مثل ازدواج با زن عمو در شریعت تورات ۳- حرام عقوبتی مثل حرمت خوردن برخی پرندگان بر یهود
   • بیان این که فروع نه گانه در اسلام در شرایع قبلی نیز وجود داشته است
   • اثبات حرمت ازدواج با دو خواهر در شریعت تورات
   • اثبات حرمت ازدواج با زناکار در شریعت تورات
   • اثبات عقلی برای حرمت شراب خواری در شرایع گذشته
  • کلمات کلیدی: مسیحیت - صوفیه - پولس - ربائب - ازدواج با زناکار - ازدواج با دو خواهر - فروع دین - خمس - زکات - امر به معروف و نهی از منکر- شراب خواری - رکوع و سجود - یهود - ازدواج نا همسان - تورات - ازواج

  جلسه 151 : رسالت (احکام اشتراکی و اختلافی میان شرایع)

   • اهمیت عقل و اشاره به این که نسبت دادن حلیت شراب به شرایع از بزرگترین اهانات به مقام ربوبیت است
   • اثبات اینکه شرب شراب از ابتدا در شریعت اسلام و تمامی شرایع حرام بوده است
   • اثبات اینکه نوشیدن آب انگور ثلثان نشده حلال است
   • بیان این که چرا تحریف گران کتب الهی نسبت هایی از قبیل زنا، شرب خمر و ... را به انبیاء می دهند
  • کلمات کلیدی: عقل - شراب - شرب خمر - عیسی(ع) - خلود در جهنم - فلسفه - فلاسفه - آب انگور ثلثان نشده - مریم - قرآن - انجیل برنابا - انجیل

  جلسه 152 : رسالت (عصمت رسولان)

   • شرح درجات شش گانه ایمان و کفر : ۱- عصمت، ۲- عدالت، ۳- ایمان، ۴- اسلام، ۵- نفاق، ۶- کفر
   • لزوم عصمت داشتن رسولان سه چیز است: ۱- تلقی وحی، ۲- القاء وحی، ۳- تطبیق وحی (عمل به وحی)
   • شرح مختصر آیه « سَنُقرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إلَّا مَا شَاءَ اللهُ...»
   • لزوم عصمت برای رسولان، در دوران رسالت
   • لفظ عصمت برای رُسُل در قرآن ذکر نشده است ولی لزوم آن از الفاظ دیگر قرآن به دست می آید (رسل، ارسلنا)
  • کلمات کلیدی: عصمت - عدالت - ایمان - اسلام - نفاق - کفر - وحی - حضرت محمد(ص) - تلقی وحی - القاء وحی - تطبیق وحی (عمل به وحی) - رسل - رسالت - امین - آدم - عصیان - اسامی انبیاء

  جلسه 153 : رسالت (عصمت رسولان)

   • رسولان باید این ۴ روح را دارا باشند که ملازم با یکدیگر است: ۱- روح الایمان، ۲- روح القدس، ۳- روح الوحی، ۴- روح تثبیت
   • چرا خدا صُلب و أرحام اجداد انبیاء را پاک گردانید و تنها به آن ها عصمت ربانی داد؟
   • بیان معنای کلمه «اصطفاء» با توضیحاتی حول آیاتی که لفظ «اصطفی» در آن آمده است
   • توضیح مختصر آیه ۳۲ فاطر «ثُمَّ أورَثنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَينَا مِن عِبَادِنَا...» برای اثبات عصمت ائمه اطهار(ع)
   • لفظ عصمت برای رُسُل در قرآن ذکر نشده است ولی لزوم آن از الفاظ دیگر قرآن به دست می آید (اصطفاء)
  • کلمات کلیدی: یوسف(ع) - یعقوب(ع) - روح الایمان - روح القدس - روح الوحی - روح تثبیت - حضرت محمد (ص) - آزَر - ابراهیم(س) - رسل - موسی(ع) - یحیی(ع) - ائمه(ع) - عصمت - اصطفاء - آدم

  جلسه 154 : رسالت (عصمت رسولان)

   • اصطفاء به معنای «طلب پاکی با تکلّف» است و نسبت به خدا به معنای «طلب پاک تر» است
   • توضیح مفصل آیه ۳۲ فاطر «ثُمَّ أورَثنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصطَفَينَا مِن عِبَادِنَا...» برای اثبات عصمت ائمه اطهار(ع)
   • لفظ عصمت برای رُسُل در قرآن ذکر نشده است ولی لزوم آن از الفاظ دیگر قرآن به دست می آید (اصطفاء، مخلص)
   • بیان فرق مخلِص و مخلَص
  • کلمات کلیدی: یوسف - عدالت - عصمت بشری - عصمت ربانی - رحمت الهی - قرآن - ایراث کتاب - ملائکه - عصمت ائمه اطهار(ع) - حضرت محمد(ص) - فرشته روح - فترس ملک - مخلِص و مخلَص - اصطفاء

  جلسه 155 : رسالت (عصمت رسولان)

   • لفظ عصمت برای رُسُل در قرآن ذکر نشده است ولی لزوم آن از الفاظ دیگر قرآن به دست می آید (مخلص)
   • شرح آیاتی که به صورت عام یا خاص انبیاء را مخلص دانسته است
   • منظور از «اولی الامر» در آیه «أطِيعُوا اللهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ مِنكُم... » فقهاء نیستند و این از آیاتی است که عصمت ائمه معصومین را ثابت می کند
   • جواب عقیده مسیحیان که قائلند «آدم (ع) گناه کرد و توبه اش مقبول نشد در نتیجه انسان ها ذاتی العصیان و ملعونند پس عیسی بالای صلیب رفت و لعنت انسان های تثلیثی را به دوش کشید»
  • کلمات کلیدی: عیسی(ع) - آدم(ع) - یوسف(ع) - عصمت - عصمت بشری - عصمت ربانی - مخلِص و مخلَص - مسیحیت - پولس - ولایت - صلیب - ذاتی العصیان - اولی الامر - ائمه معصومین

  جلسه 156 : رسالت (اثبات عدم خلیفة الله بودن انسان )

   • در قرآن حضرت آدم(ع) به صراحت رسول خوانده نشده، ولی آیاتی به اشاره او را رسول دانسته است
   • اشاره به این که آدم خلیفه ی انسان های منقرض شده است نه خلیفة الله
   • بیان اوضاع حوزه های علمیه و اشاره به دور بودن حوزات علمیه از قرآن و بی فایده بودن علوم حوزوی
   • شبهه مسیحیت که مدعی اند قرآن در آیه ی ۱۸۹ و ۱۹۰ سوره اعراف آدم را مشرک خوانده است!
   • بررسی داستان آدم و حوا از دیدگاه تورات
   • بر حسب نصوصی از قرآن حضرت آدم (قبل از رسالت) گناه و عصیان کرده است، و این توجیهات که ترک اولی بوده یا عالم تکلیف نبوده یا نهی ارشادی بوده همگی بر خلاف قرآن است
  • کلمات کلیدی: آدم و حوا - خدا - شیطان - شجره منهیّه - رسالت آدم - عصیان آدم - حوزه های علمیه - علوم حوزوی - خلافت آدم - تورات - انجیل - خلیفة الله

  جلسه 157 : رسالت (اثبات عدم خلیفة الله بودن انسان)

   • ادامه بررسی داستان آدم و حوا از دیدگاه تورات
   • اثبات عدم خلیفة الله بودن انسان و اثبات خلافت انسان از انسان های منقرض شده (نسناس ها)
   • چرا در آیه «وَإذ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَائِكَةِ إنِّي جَاعِلٌ فِي الأرضِ خَلِيفَةً...» تنها رسول الله(ص) خطاب قرار گرفته نه کل مکلفین؟
   • اشاره به لزوم وجود سنخیت میان خلیفه و مستخلفٌ منه و اشاره به عدم سنخیت میان انسان و خدا در هیچ بُعدی
   • بحثی ادبی حول مضاف و مضاف الیه و آنواع آن
  • کلمات کلیدی: آدم و حوا - تورات - خدا - انسان - خلیفة الله - مضاف و مضاف الیه - صفات خدا - خلافت آدم - خلافت - رسول - حضرت محمد(ص)

  جلسه 158 : رسالت(اثبات عدم خلیفة الله بودن انسان)

   • اشاره به اینکه در مناظره باید ابتدای بحث حول یک مطلب مطفقٌ علیه باشد تا از آن برای نفی و اثبات مختلفٌ فیه استفاده کرد
   • اشاره به همتا و مانند نداشتن الله در ذات و اسماء ذاتی و اسماء فعلی با محوریت عقل و آیه «لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ..»
   • اثبات این که آدم خلیفه انسان های منقرض شده است نه خلیفة الله
   • اثبات اینکه صفات ذاتی و فعلی خدا هرگز قابلیت اعطاء ندارد
   • توضیحاتی حول آیت رسالتی (معجزه) و وحی
  • کلمات کلیدی: آیت رسالتی (معجزه) - وحی - خدا - عیسی(ع) - ملائکه - شق القمر - صوفسطاییان - اصول مناظره - صفات ذاتی و فعلی خدا - ازلیت و حدوث- مشابهت با خدا - رسول

  جلسه 159 : رسالت (اثبات عدم خلیفة الله بودن انسان)

   • بیان ۴ احتمال موجود در خلافت انسان در آیه «وَإذ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَائِكَةِ إنِّي جَاعِلٌ فِي الأرضِ خَلِيفَةً...» : ۱- خلافت انسان از خدا، ۲- از نسناس ها، ۳- از جنیان، ۴- از ملائکه
   • از سوال ملائکه که گفتند: «قَالُوا أتَجعَلُ فِيهَا مَن يُفسِدُ فِيهَا وَيَسفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ...» می توان فهمید که منظور از «خلیفة» خلیفة الله نیست بلکه خلافت انسان از نسناس (انسان ها ی منقرض شده) است
   • آیه «وَإذ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَائِكَةِ إنِّي جَاعِلٌ فِي الأرضِ خَلِيفَةً... » چه ارتباط ویژه ای با رسول الله(ص) دارد که خطاب «ربک» آمده است؟
   • توضیحاتی حول امام مهدی(عج) و یارانشان و رجعت برخی انسان ها و انبیاء در دوران ظهور
  • کلمات کلیدی: خلیفة الله - جن - انسان - خلافت - خدا - نسناس - ملائکه - امام مهدی (عج) - انبیاء - رجعت - آدم - امیرالمومنین(ع) - رسول الله(ص) - یاران مهدی (عج)

  جلسه 160 : رسالت (عصمت رسولان)

   • اشاره به اینکه ولایت تشریعی و تکوینی و شرعی از اختصاصات حضرت حق سبحانه وتعالی است
   • خلاصه ای از مطالب بیان شده حول این که انسان خلیفه ی خدا یا از انسان های منقرض شده است؟
   • لزوم عصمت رسولان در دوران رسالت در سه بُعد تلقی و القاء و تطبیقِ (عمل) وحی
   • توضیح چگونگی مناظره کردن با افراد در مسائل اختلافی
   • بیان عقیده مسیحیان در رابطه با عصمت رسولان
  • کلمات کلیدی: ولایت تشریعی و تکوینی و شرعی - وکالت - خلافت - خلیفة الله - ملائکة - جن - انسان - نسناس - مسیحیان - انجلیان - عصمت رسل - طریقه مناظرة

  جلسه 161 : رسالت (عصمت رسولان)

   • شرح اینکه افراد در مناظرات از سه حال خارج نیستند : ۱-غالب ۲- مغلوب یا ۳- نه غالب نه مغلوب
   • بیان وضیعیت و چگونگی تبلیغ در پیروان شرائع تورات، انجیل و قرآن
   • شرح و رد عقیده مسیحیان که قائلند رسولان و تمامی انسان ها ذاتی العصیان و ملعونند، از این رو مسیح بار لعنتمان را به دوش کشیده است و...
   • شرح مختصری حول امر به معروف و نهی از منکر و این که آمر باید عامل به معروف و ناهی باید پرهیز کننده از منکر باشد
  • کلمات کلیدی: مسیحیان، یهودیان و مسلمانان - تورات، انجیل و قرآن - امر به معروف و نهی از منکر - مناظره - شرایط آمر و ناهی ـ عیسی(ع) - داود(ع) - انبیاء درکتب عهدین - عصمت رسولان

  جلسه 162 : رسالت (عصمت رسولان - عصیان آدم )

   • ذکر دلایل عقلی که عصمت رسولان در دوران رسالت را ثابت می کند
   • بیان این که عصمت برای رسول، لازمه دوران رسالت است نه قبل از آن
   • شرح آیه «لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعجَلَ بِه» و بیان این که آیا این آیه در صدد مذمّت رسول الله(ص) می باشد؟
   • بیان اینکه آدم(ع) قبل از رسالت به خاطر خوردن میوه ممنوعه مرتکب عصیان و گناه شده است و ترک اولی نبوده است
  • کلمات کلیدی: آدم(ع) - رسول الله(ص) - عصمت رسولان - شیطان - القاء وحی - تلقی وحی - عمل به وحی - رسالت - وجوب وصیت - عصیان آدم(ع) - مراحل نزول قرآن - تعجیل پیامبر(ص) در خواندن قرآن

  جلسه 163 : رسالت (عصمت رسولان - عصیان آدم )

   • آیه «وَإذ قُلنَا لِلمَلَائِكَةِ اسجُدُوا لِآدَمَ ...»(طه،۱۱۶) بعد از آیه «وَلَقَد عَهِدنَا إلَىٰ آدَمَ مِن قَبلُ فَنَسِيَ وَلَم نَجِد لَهُ عَزمًا»(طه،۱۱۵) به چه چیزی عطف شده است؟
   • بیان این که آدم(ع) قبل از رسالت به خاطر خوردن میوه ممنوعه مرتکب عصیان و گناه شده است و ترک اولی نبوده است
   • پاسخ به فرموده علامه طباطبایی که قائلند قبل از هبوط آدم به زمین شریعتی نبوده است لذا خوردن آدم از میوه ممنوعه گناه نبوده و ترک اولی بوده است
   • پاسخ به این ادعا که نهی خدا از خوردن میوه ممنوعه نهی ارشادی بوده است نه نهی وجوبی!
   • اشاره به این که خلود بی نهایت در جهنم محال و ظلم است
  • کلمات کلیدی: علامه طباطبایی - آیت الله خویی - وجود شریعت قبل از هبوط آدم - عده ی رجعیه- نهی ارشادی- ترک اولی- خلود در جهنم- آدم- عصیان آدم- نهی اخلاقی- شیطان- عصیان و گناه

  جلسه 164 : رسالت (عصمت رسولان - عصیان آدم )

   • پاسخ به فرموده علامه طباطبایی که قائلند قبل از هبوط آدم به زمین شریعتی نبوده است پس خوردن آدم از میوه ممنوعه گناه نبوده است بلکه ترک اولی بوده است
   • پاسخ به این ادعا که نهی خدا از خوردن میوه ممنوعه نهی ارشادی بوده است نه نهی وجوبی
   • پاسخ به این ادعا که اگر رسولان قبل از رسالت معصوم نباشند بعد از رسالت نیز قابل اعتماد و پیروی نیستند
   • اشاره به برخی از احادیث که صراحت به گنهکار بودن آدم(ع) دارند
  • کلمات کلیدی: علامه طباطبایی - عدم شریعت قبل از هبوط آدم - نهی ارشادی - ترک اولی - آدم - عصیان آدم - نهی اخلاقی - شیطان - عصیان و گناه - موسی - اجتباء - توبه آدم

  جلسه 165 : رسالت (شرک آدم و حواء )

   • اشاره به این که وظیفه مکلفین دو بعدی است: بعد اول ساختن خود، بعد دوم ساختن دیگران
   • توضیحی حول یکی از تهمت های وارده بر رسولان در انجیل که آمده است: عیسی(ع) فرمودند: تمام کسانی که قبل از من بوده اند دزدان و سارقانی بوده اند
   • طرح و پاسخی کوتاه به یکی از اشکالات مسیحیت بر قرآن که مدعی اند که قرآن در آیه ی ۱۸۹ و ۱۹۰ سوره اعراف آدم را مشرک خوانده است
  • کلمات کلیدی: حضرت محمد(ص) - حضرت علی(ع) - عمر بن الخطاب - حضرت عیسی(ع) - قرآن - سنت - عصمت انبیاء - انجیل - صوفیه - پولس - شرک آدم(ع) - حواء

  جلسه 166 : رسالت (شرک آدم و حواء )

   • بیان این که دشمنان قرآن دو دسته اند: ۱- کفار و معاندین که سعی بر تکذیب قرآن به وسیله خود قرآن دارند ۲- مسلمانان جاهل که پیش فرض های خود را بر قرآن تحمیل می کنند
   • اشاره به اینکه چرا قرآن به صورت بسیار ساده و روزنامه وار که نیاز به تفکر در آن نباشد نازل نشده است
   • شبهه مسیحیت و یهود که مدعی اند قرآن در آیه ی ۱۸۹ و ۱۹۰ سوره اعراف آدم و حوا را مشرک خوانده است!
  • کلمات کلیدی: حداد بیروتی - تحمیل - ذنب پیامبر(ص) - تفکر در قرآن - آدم و حوا - کفار - شیطان - شرک آدم - تکذیب قرآن - فصاحت و بلاغت قرآن - نفس واحده

  جلسه 167 : رسالت (شرک آدم و حواء )

  • پاسخ مفصل به شبهه مسیحیت و یهود که مدعی اند قرآن در آیه ی ۱۸۹ و ۱۹۰سوره اعراف آدم و حوا را مشرک خوانده است!
  • بیان تحمیلاتی که توسط مسیحیت و یهود بر آیات ۱۸۹ تا ۱۹۴ سوره ی اعراف صورت گرفته است
  • بیان احتمالاتی که در آیات ۱۸۹ و ۱۹۰ سوره ی اعراف وجود دارد با اثبات دو تا از این احتمالات و رد یکی از این احتمالات
  • کلمات کلیدی: آدم - حوا - نفس واحده - شرک آدم و حوا - خلق و جعل - جمع و تثنیه

  جلسه 168 : رسالت (شرک آدم و حواء )

   • بیان چگونگی انتشار نسل بشری در انسان های فعلی
   • توضیح حول آیاتی که عبارت «نفس واحدة» در آن آمده است
   • اشاره به این که در دومین نسل انسان (اولین فرزندان آدم) ازدواج با خواهر جایز بوده است و هرگز ازدواج با جن یا حوریه ای در کار نبوده است
   • بیان ۲۶ اشتباه ادبی که مسیحیان در تفسیر آیه ۱۸۹ و ۱۹۰ سوره اعراف مرتکب شده اند!
  • کلمات کلیدی: آدم و حواء - شرک آدم و حواء - نفس واحده - فصاحت و بلاغت قرآن - خلق و جعل - ازدواج با خواهر - دومین نسل انسان - انتشار نسل بشر

  جلسه 169 : رسالت (حضرت آدم- داستان هابیل و قابیل )

   • اشاره به مطالبی که درباره حضرت آدم(ع) در جلسات قبلی بیان شد
   • گناهی که حضرت آدم(ع) مرتکب شد، گناه بزرگی بود یا کوچک؟
   • اثبات اینکه، اگر آدم و حوا از میوه ممنوعه نمی خوردند باز هم به زمین فرستاده می شدند
   • بررسی داستان هابیل و قابیل از دیدگاه قرآن
  • کلمات کلیدی: داستان هابیل و قابیل- آدم و حواء - خلافت آدم - شجره منهیه - شیطان - دفاع در برابر متجاوز - قربانی - گناه - تعلیم آدم - عصیان آدم

  جلسه 170 : رسالت (داستان هابیل و قابیل)

   • یکی از نشانه های رسالت در زمان های قبلی این بوده است که آتش قربانی را بخورد
   • اثبات اینکه هابیل یکی از رسولان الهی بوده است
   • بررسی داستان قربانی هابیل و قابیل از دیدگاه قرآن
  • کلمات کلیدی: داستان هابیل و قابیل - دفاع در برابر متجاوز - قربانی - نشانه های رسالت - یهود - قربانی در مُنی - قتل ابتدائی - مقاتله با دیگران

  جلسه 171 : رسالت (داستان هابیل و قابیل)

   • اگر خدا مطلبی را در قرآن از کسی حتی شیطان نقل کند و آن را رد ننماید، پس آن مطلب صحیح است
   • بررسی داستان هابیل و قابیل از دیدگاه قرآن
   • بر مبنای آیاتی مثل «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثلُهَا» یا «فَمَنِ اعتَدَىٰ عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَىٰ عَلَيكُم»، چرا هابیل به قابیل گفت که اگر تو بخواهی مرا بکشی من هرگز دستم را برای کشتن تو دراز نمی کنم؟
   • رسولان باید خیر خواه دیگران باشد و آنان را از گناه کردن بر حذر دارند پس چرا هابیل به قابیل گفت که «إنِّي أُرِيدُ أن تَبُوءَ بِإثمِي وَإثمِكَ فَتَكُونَ مِن أصحَابِ النَّارِ»
  • کلمات کلیدی: داستان هابیل و قابیل - دفاع در برابر متجاوز - اعتداء به مثل - شیطان - قتل ابتدائی - مقاتله با دیگران - به بار کشیدن گناه دیگران

  جلسه 172 : رسالت (حضرت نوح)

   • اثبات اینکه پیامبران اولوالعزم از اول تکلیف و قبل از رسالت هم معصوم بوده اند
   • اثبات اینکه بر مبنای قرآن امکان دارد که برخی افراد دارای عمر بسیار طولانی باشند
   • پاسخ به برخی سوالات که درباره حضرت نوح(ع) وجود دارد
   • اشاره به اتهامات بیان شده در رابطه با حضرت نوح(ع) در کتب عهدین
   • اشاره به برخی از اتهاماتی که نسبت به انبیاء در کتب عهدین آمده است
  • کلمات کلیدی: حضرت نوح(ع) - تورات و انجیل - اولوالعزم - حضرت آدم(ع) - رسالت - حضرت محمد(ص) - امام مهدی(ع) - حضرت یونس(ع) - عمر طولانی - حضرت ابراهیم(س) - کنعان - شرب خمر - حضرت عیسی(ع)

  جلسه 173 : رسالت (حضرت نوح)

   • پاسخ به ادعای مسیحیان که می گویند: اگر در کتب عهدین انحرافاتی مثل شرب خمر به انبیاء نسبت داده شده است در احادیث اسلامی هم نسبت شرب خمر به حضرت محمد(ص) داده شده است!
   • بحث حول روایتی که می گوید: حضرت محمد(ص) در حج تشنه شد و شرب نبیذ کرد!
   • اثبات اینکه آب انگور ثلثان نشده در صورتی که مسکر نباشد حلال و پاک است
   • بیان اشکال مسیحیان (جمعیت مرسلین امریکا) که می گویند اگر کتب عهدین اتهاماتی را به حضرت نوح نسبت داده است قرآن نیز اتهاماتی را به حضرت نوح نسبت داده است که عبارتند از:
    • دعا کرد که خدایا برگمراهی ظالمان بیفزای «وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالًا»
    • دعا کرد که خدایا هیچ کافری را بر روی زمین باقی نگذار « لَا تَذَر علی الأرضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا»
    • دعا کرد که پسرم را نجات بده و او از اهل من است و این در حالی است که پسرش از کافران بود
  • کلمات کلیدی: حضرت نوح(ع) - حضرت محمد(ص) - شرب خمر - شرب نبیذ - ظنی الدلالة - خمر - إثم - آب انگور ثلثان نشده - اتهامات به انبیاء - کتب عهدین - ازدواج با زناکار - عدم انفصال زمین از خورشید

  جلسه 174 : رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)

   • استدلال بر صحیح بودن دعای حضرت نوح (ع) که خدایا هیچ کافری بر روی زمین باقی نگذار: «لَا تَذَر علی الأرضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّارًا»
   • توضیحاتی حول دعا کردن و اجابت آن توسط خدا
   • شرح آیه «قُل مَا يَعبَأُ بِكُم رَبِّي لَولَا دُعَاؤُكُم فَقَد كَذَّبتُم فَسَوفَ يَكُونُ لِزَامًا»
   • شرح آیه «وَإذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعوَةَ الدَّاعِ إذَا دَعَانِ فَليَستَجِيبُوا لِي وَليُؤمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرشُدُون»
  • کلمات کلیدی: مومن - کافر - حضرت نوح(ع) - اجابت دعا - یهود - دعا کردن - شیطان - نفرین - دعا برای مومن - دعا علیه کفار

  جلسه 175 : رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)

   • بیان اینکه برای هر مکلف ۴ وظیفه تسلسلی است: ۱- خودسازی، ۲- ساختن دیگران، ۳- امربه معروف و نهی از منکر، ۴- دعا برای مومنین و نفرین کفار
   • توضیحاتی حول دعا کردن و نفرین کردن و کسانی که لیاقت دعا یا نفرین را دارند
   • اثبات این که نفرین کردن کفار توسط حضرت نوح(ع) واجب بوده است
   • بررسی قضیه استغفار ابراهیم برای عمویش آزر، و اینکه بر مبنای قرآن نباید برای کفار استغفار کرد
   • دلایل این که چرا انسان باید دعا کند
  • کلمات کلیدی: مومن - کافر - حضرت نوح(ع) - اجابت دعا - نفرین - دعا برای مومن - دعا علیه کفار - امربه معروف و نهی از منکر - قوم یونس(ع) - استغفار ابراهیم برای عمویش آزر - نماز بر منافق - زنده کردن مردگان - حضرت عیسی(ع)

  جلسه 176 : رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)

   • عذاب خدا نسبت به کفار دو بُعد است که آن نیز دارای ابعادی است: ۱- در دنیا ۲- در برزخ به بعد
   • چرا دعای حضرت نوح برای آمدن عذاب ۹۵۰ سال طول کشید؟
   • بررسی آیه «وَأُوحِيَ إلَىٰ نُوحٍ أنَّهُ لَن يُؤمِنَ مِن قَومِكَ إلَّا مَن قَد آمَنَ فَلَا تَبتَئِس بِمَا كَانُوا يَفعَلُونَ»
   • بیان اینکه «لن یومن» ایمان آوردن قوم نوح را تا ابد محال دانسته است و آیا این با ایمان آوردن اختیاری قوم نوح پس از این وعده منافات ندارد؟
  • کلمات کلیدی: حضرت نوح(ع) - انقراض نسناس - تعذیب کفار - طوفان نوح(ع) - امام مهدی(ع) - طلوع خورشید از غرب - کنعان - قوم حضرت نوح(ع) - خلیفة الله - دعا کردن - جبر و اختیار - عمر خیام - نصیر الدین طوسی

  جلسه 177 : رسالت (حضرت نوح)

   • توضیحاتی حول مقام شامخ عصمت اهل بیت(ع) و منزلت قرآن
   • شرح آیات ۲۵ الی ۴۵ سوره هود که پیرامون قصه حضرت نوح(ع) می باشد
   • منظور از «احمِل فِيهَا مِن كُلٍّ زَوجَينِ اثنَينِ» چیست؟
   • چرا نوح(ع) در حال طوفان از پسرش خواست که در کشتی سوار شود حال آنکه باید کافرین هلاک می شدند؟
  • کلمات کلیدی: قرآن - حضرت محمد(ص) - عصمت بشری - عصمت ربانی - روح - امام باقر(ع) - حضرت نوح - کشتی نوح - قوم نوح - طوفان نوح - کنعان - زن نوح

  جلسه 178 : رسالت (حضرت نوح)

   • پاسخ به این که چرا نوح(ع) در حال طوفان از پسرش خواست که در کشتی سوار شود حال آنکه باید کافرین هلاک می شدند؟
   • منظور از «مِن قومک» در آیه «وَأُوحِيَ إلَىٰ نُوحٍ أنَّهُ لَن يُؤمِنَ مِن قَومِكَ إلَّا مَن قَد آمَنَ...» اهل و خانواده حضرت نوح نیست
   • پیرامون فرموده حضرت نوح «رَبِّ إنَّ ابنِي مِن أهلِي وَإنَّ وَعدَكَ الحَقُّ وَأنتَ أحكَمُ الحَاكِمِين» و جواب خدا
   • منظور از «أهلِک» در آیه «قَالَ يَا نُوحُ إنَّهُ لَيسَ مِن أهلِكَ إنَّهُ عَمَلٌ غَيرُ صَالِحٍ» چیست
  • کلمات کلیدی: حضرت نوح(ع) - کنعان - حضرت محمد(ص) - حضرت ایوب(ع) - دعا کردن - محدوده علم انبیاء و اهل بیت - زن نوح - اهل - قوم نوح

  جلسه 179 : رسالت ( طوفان نوح )

   • توضیحاتی پیرامون آب و نزول آب و ماندنش در زمین
   • اثبات این که تمامی موجوداتِ زنده، از انس، جن، روح، فرشته و... نیازمند به آب هستند با استدلال به آیه «وَجَعَلنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ»
   • بیاناتی حول طوفان جهان شمول حضرت نوح و بررسی برخی روایات در این رابطه
  • کلمات کلیدی: طوفان نوح(ع) - حضرت نوح(ع) - آب - ملائکه - جن - نبات - ماده - مادی - جسم - روح - حیات در آسمان - تکوین - آب شور و تلخ - محدوده دعوت حضرت نوح

  جلسه 180 : رسالت (حضرت نوح)

   • بررسی آیه «وَقِيلَ يَا أرضُ ابلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أقلِعِي وَغِيضَ المَاءُ وَقُضِيَ الأمرُ وَاستَوَت عَلَى الجُودِيِّ...»
   • بیان منظور از «سلاما» و «أُمَمٍ مِمَّن مَعَكَ» در آیه «قِيلَ يَا نُوحُ اهبِط بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّن مَعَكَ...»
   • اثبات صحت استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا در قرآن کریم
   • بیاناتی حول اسامی پنج تن روی کشتی حضرت نوح (ع)
  • کلمات کلیدی: فعل معلوم و مجهول - طوفان نوح - آب - کشتی نوح - اسم پنج تن در کشتی نوح - آدم(ع) - حضرت نوح(ع) - قوم نوح - حضرت محمد(ص) - معیت - جمع الجمع

  جلسه 181 : رسالت (حضرت نوح)

   • توضیحاتی حول کلمه «اهل» و این که اهلیت بر دو نوع است : ۱- اهلیت نسَبی ۲- اهلیت ایمانی
   • توضیحاتی حول کلمه «ذریة» و این که ذریه بر دو نوع است : ۱- ذریه نسَبی ۲- ذریة ایمانی
   • اثبات جهان شمول بودن طوفان نوح، و این که چطور دعوت توحیدی حضرت نوح به کل جهان رسیده است؟
   • توضیحاتی حول کشتی نوح و محل فرود آمدن آن
   • بیاناتی حول زرتشتیان و عقاید و کتب آنان
  • کلمات کلیدی: اهل نسَبی - اهل ایمانی - پسر نوح - زنازاده - ذریه - عالم ذر - سید و شیخ - ذریه نسبی - ذریه ایمانی - کوه جودی - سفینه نوح - تورات و انجیل - قرآن - صحف ابراهیم - زرتشت - گات های زرتشت

  جلسه 182 : رسالت (حضرت ابراهیم)

   • علت ذکر قصه گذشتگان در قرآن کریم چیست؟
   • بیان این که استخوان دارای روح است و رد فتوای مشهور که آن را بدون روح می داند
   • اثبات این که اسم حضرت ابراهیم در زبان سریانی «اَبرام» است نه «آبرام»
   • توضیحاتی حول قرائتهای قرآن، و تأکید بر؛ حذر نمودن از قرائت های غیر حفص از عاصم
   • بررسی شخصیت حضرت ابراهیم(س) از دیدگاه کتب عهدین
  • کلمات کلیدی: قصه های قرآنی - قرآن - قصه های تورات - احکام قرآنی - روح داشتن استخوان - حضرت ابراهیم(س) - امامت ابراهیم - کتاب عقائدنا - فرق اب و آب - قرائات قرآن - مالک و ملک - اسماعیل و اسحاق- ساره

  جلسه 183 : رسالت (حضرت ابراهیم)

   • شرح حدیث «اولنا محمد ،اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد»
   • بیاناتی حول مقام ، منزلت و عصمت ائمه معصومین (سلام الله علیهم)
   • بررسی اتهامات وارده بر حضرت ابراهیم در کتب عهدین
  • کلمات کلیدی: آیه تطهیر - اهل بیت - امام حسن(ع) - امام حسین(ع) - حضرت عیسی(ع) - حضرت ابراهیم(ع) - فلاسفه - حضرت محمد(ص) - خدا - فرشته های مرسل به سوی ابراهیم(ع)

  جلسه 184 : رسالت (حضرت ابراهیم)

   • ادامه بررسی اتهامات وارده بر حضرت ابراهیم در کتب عهدین
   • اشاره ای مختصر به شخصیت حضرت ابراهیم در قرآن
   • توضیحی مفصل حول کلمه ملکوت و رابطه آن با «مُلک» و «مِلک» و بیان منظور از آیاتی که دستور به نگرش در ملکوت آسمان و زمین داده شده است
  • کلمات کلیدی: حضرت ابراهیم(ع) - انواع ادعا - کتب عهدین - جاثلیق مسیحی - حضرت عیسی(ع) - فرشته های مرسل به سوی ابراهیم(ع) - آزر - ملکوت- مالک و ملک

  جلسه 185 : (قصه ی حضرت ابراهیم و ستاره پرستان)

   • ما دارای سه نوع ملکوت هستیم که یکی از آنها اختصاص به الله دارد و دو تای دیگر برای مکلفین است
   • شرح آیه «أوَلَم يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ...»
   • شرح آیه «وَكَذَٰلِكَ نُرِي إبرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ»
   • بیاناتی حول «یقین» و بیان منظور آیه « وَاعبُد رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأتِيَكَ اليَقِينُ»
   • بیان احتمالات موجود در فرموده ی حضرت ابراهیم : «هذا ربی» نسبت به ستارگان و ماه و خورشید
  • کلمات کلیدی: ملکوت - حضرت ابراهیم(ع) - حقیقة المُلک و حقیقة المِلک - فقر و غنا - حضرت محمد(ص) - دعوت رسالتی - ملکوت آسمان و زمین - یقین - یوسف(ع) - استفهام - هذا ربی

  جلسه 186 : رسالت (قصه ی حضرت ابراهیم و ستاره پرستان)

   • ملکوت دارای ۴ بعد است : ۱- ملکوتی عام برای کل مکلفین، ۲- ملکوت رسالتی، ۳- ملکوت رسولی، ۴-ملکوت علمی و قدرتی مطلق که مختص خداست
   • اشاره به گوناگونی ابعاد درجاتِ معرفتِ ملکوت (در سه بُعد اول ملکوت)
   • چرا ابراهیم(ع) در احتجاجش با ستاره پرستان به افولیت ستارگان که نماینگر تغییر ماده است استدلال کرد و به دیگر خواص ماده مثل زمان و حرکت و ترکب اشاره نکرد
  • کلمات کلیدی: ملکوت - حضرت ابراهیم(س) - ملکوت ماده - ملکوت آسمان و زمین - حضرت محمد(ص) - رسالت - زمان - حرکت - ترکّب - تغییر - افول ستارگان

  جلسه 187 : رسالت (قصه ی حضرت ابراهیم و ستاره پرستان )

   • بیاناتی حول معرفت الله و اشاره به اینکه ما خدا را به صورت سلبی می شناسیم
   • چرا حضرت ابراهیم درباره ستارگان، ماه و خورشید فرمود: «هذا ربی»؟
   • چرا ابراهیم(ع) نسبت به «شمس» گفت «هذا ربی» در حالی که «شمس» مونث مجازی است و صحیحش «هذه ربی» است؟
   • حضرت ابراهیم که در جواب مشرکین برای رفتن به جشن بزرگ گفت «إنّی سقیم : من مریضم» آیا مرتکب دروغ شد؟
  • کلمات کلیدی: ملکوت - حضرت ابراهیم(س) - معرفت الله - جمعیت صفات - مجارات - رسالت ابراهیم - هذا ربی - فطرت - شمسر- مذکر و مونث ادبی - کذب - توریه - صدق - تماثیل

  جلسه 188 : رسالت (دومین سالگرد حمله ی دوم به مسجد امام رضا)

   • بیاناتی به مناسبت دومین سالگرد حمله دوم به درس تفسیر آیت الله صادقی تهرانی در مسجد امام رضا (ع)
  • کلمات کلیدی: حمله به مسجد امام رضا(ع) - حضرت محمد(ص) - مظلومیت قرآن - حضرت ابراهیم(س) - امام حسین(ع) - امام زمان(ع) - امام علی(ع)

  جلسه 189 : رسالت (حضرت ابراهیم و قصه ی شکستن بت ها)

   • شرح آیات ۵۸ تا ۶۷ سوره ی انبیاء که حول قصه ی شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم(س) و گفتگویش با بت پرستان می باشد
   • بیان این که گفته ابراهیم(ع): «قَالَ بَل فَعَلَهُ كَبِيرُهُم...» دروغ نبوده بلکه توریه ای بجا بوده است
   • توریه بدون وجود مساله اهم، حرام بوده و دروغ حساب می شود
  • کلمات کلیدی: حضرت ابراهیم(س) - شکستن بت ها - بقای برجنابت تا اذان صبح - توریه - ازدواج موقت - کذب - صدق - مسح پا

  جلسه 190 : رسالت (درخواست احیای موتی ابراهیم از خدا)

   • شرح آیه «وَإذ قَالَ إبرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى قَالَ أوَلَم تُؤمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطمَئِنَّ قَلبِي...»
   • بحثی حول درجات مختلف یقین عقلی و یقین قلبی
   • پاسخ کسانی که می گویند این درخواست حضرت ابراهیم که « رَبِّ أرِنِي كَيفَ تُحيِي المَوتَى...» به خاطر شک داشتن حضرت ابراهیم به زنده شدن مردگان بوده است!
  • کلمات کلیدی: یقین به قیامت - حضرت ابراهیم(س) - یقین - زنده شدن مردگان - ایمان - ملکوت - علم و قدرت رب - یقین عقلی و یقین قلبی - ظن - شک

  جلسه 191 : رسالت (استغفار حضرت ابراهیم برای آذر)

   • توضیح حول دو آیه ای که حضرت محمد(ص) و حضرت ابراهیم(س) را اسوه حسنه معرفی کرده است
   • خواستن چیزهایی که محال است خدا مستجاب کند؛ حرام است
   • توضیحاتی حول حقیقت و مجاز و علت به کار بردن مجاز
   • توضیحاتی حول دو کلمه ی «أب» و «والد» و بیان اینکه «أب» دارای سه معناست: پدر، جد مادری و پدری، عمو
   • بیان این که آزر پدر ابراهیم نبوده است با پاسخ به اینکه چرا قرآن لفظ «أب» را برای آزر بکار برده است
   • بیان این که چرا حضرت ابراهیم برای آزر طلب آمرزش کرد؟
  • کلمات کلیدی: پدر ابراهیم - أب و والد - اسوه حسنه - حضرت محمد(ص) - قصور و تقصیر - یونس(ع) - حضرت ابراهیم(ع) - مجاز و حقیقت - عمر - حضرت زهرا(س) - آزر

  جلسه 192 : رسالت (حضرت ابراهیم)

   • ادامه ی بحث حول استغفار ابراهیم(س) برای آزر
   • بررسی قصه ی ابراهیم(س) و ذبح اسماعیل
   • سخنرانی اخلاقی حول عبودیت خدا در آشکار و نهان با محوریت حدیث «اعبد ربک کانک تراه ان لم تکن تراه فانه یراک»
  • کلمات کلیدی: اسماعیل(ع) - ابراهیم(س) - کلمه - آزر - ذبح اسماعیل - علم الیقین - حق الیقین - اسلام - آتش زدن ابراهیم - نماز - عبادت خدا - معصوم - ضالین - مُنی - رجم شیطان - رمی - قربانی

  جلسه 193 : رسالت (حضرت موسی)

   • مقایسه ای میان دو کتاب تورات و قرآن نسبت به شخصیت حضرت موسی(ع)
   • بیان اینکه چرا اسم موسی در قرآن بیشتر از اسم محمد(ص) و اسم موسی در تورات آمده است
   • بیان تشابهاتی که میان حضرت محمد(ص) و حضرت موسی(ع) وجود دارد
   • بیان اینکه چرا اسم موسی بیشتر از اسم دیگر انبیاء در قرآن ذکر شده است؟
   • بیان برخی از اتهامات وارده بر حضرت موسی(ع) در تورات
  • کلمات کلیدی: عصمت رسل - تورات - قرآن - حضرت موسی(ع) - انجیل - معاد - تحریف کتب عهدین - داوود(ع) - صوفیه - جبرئیل - اسماعیل - حضرت عیسی(ع) - هارون

  جلسه 194 : رسالت (کشتن قبطی توسط حضرت موسی)

   • شرح مفصل قصه کشتن قبطیِ مشرک، توسط حضرت موسی(ع) با محوریت آیه ۱۵ سوره قصص
   • بیان منظور حضرت موسی از «...إنِّي ظَلَمتُ نَفسِي فَاغفِر لِي...»
   • شرح مفصل حول دو کلمه «ظلم : انتقاص» و «اعتداء : تجاوز» و بیان اینکه این دو کلمه نص در حرمت ندارند بلکه ظهور در حرمت دارند
  • کلمات کلیدی: شیعه - حضرت عیسی(ع) - حضرت موسی(ع) - کشتار مومن و مشرک - اعتدی - ظلم - انتقاص - حضرت محمد(ص) - زمان رسالت موسی(ع) - کشتن قبطی

  جلسه 195 : رسالت (کشتن قبطی توسط حضرت موسی)

   • بررسی داستان کشته شدن قبطی توسط موسی(ع) از دیدگاه تورات
   • ادامه بحث حول منظور حضرت موسی از «...إنِّي ظَلَمتُ نَفسِي فَاغفِر لِي...»
   • بیان ادله ای که اثبات می کند حضرت موسی در زمان کشتن قبطی مقام رسالت نداشته است
   • بیان منظور از «ضالین» نسبت به موسی(ع) در آیه «قَالَ فَعَلتُهَا إذًا وَأنَا مِنَ الضَّالِّينَ»
  • کلمات کلیدی: حضرت موسی(ع) - کشتن قبطی - تورات - فرعون - کشتن کافر حربی - غفر - رسالت موسی - ظلم - نبوءت - حضرت محمد(ص) - ضال

  جلسه 196 : رسالت (حضرت موسی)

   • بحث حول اینکه آیا موسی(ع) دارای لکنت زبان بوده است؟
   • بحث حول قصه افکندن عصای ساحران و عصای موسی(ع)
   • بیان اتهامات وارده بر حضرت هارون در کتاب تورات
  • کلمات کلیدی: ظنی الدلالة - گره زبان موسی(ع) - ضالین - فرعون - تورات - خضر(ع) - هارون(ع) - افکندن عصای ساحران - سلیمان(ع) - تقیه - گوساله پرستی

  جلسه 197 : رسالت (رفتن حضرت موسی به کوه طور)

   • چرا حضرت موسی(ع) زودتر از قومش به کوه طور برای گرفتن الواح آسمانی رفت در حالی که خداوند هم به موسی(ع) و هم به قومش وعده داده بود که بیایند؟
   • شرح آیات ۸۳ تا ۸۵ سوره طه که حول رفتن موسی(ع) به کوه طور و گوساله پرست شدن قوم می باشد
   • بیان این که عجله در گرفتن طهارت و برطرف کردن حدث اکبر و اصغر قبل از وقت نماز راجح است
   • اشاراتی حول دو نوع نزول اجمالی و تفصیلی قرآن
   • شرح آیه «لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعجَلَ بِهِ» و پاسخ به اینکه آیا این آیه در بیان مذمت رسول الله(ص) می باشد؟
  • کلمات کلیدی: طهارت برای نماز - روزه - حج - موسی(ع) - هارون(ع) - حضرت محمد(ص) - مراحل نزول قرآن - سنت - قرآن - فتنه خیر و شر - سامری - عجله

  جلسه 198 : رسالت (رفتن حضرت موسی به کوه طور)

   • اشاره به اینکه کتاب مصباح الشریعه بهترین کتاب اخلاقی پس از قرآن است
   • شرح یکی از روایات پیرامون آیه «وَمَا أعجَلَكَ عَن قَومِكَ يَا مُوسَىٰ» که حول عجله حضرت موسی(ع) برای رفتن به کوه طور برای نزول الواح آسمانی بود
   • بیان علت غضب حضرت موسی(ع) بر حضرت هارون(ع) و گوساله پرستان
   • بیان علت تبدیل وعده سی شب به چهل شب توسط خداوند با اثبات صورت نگرفتن دروغ در این وعده
  • کلمات کلیدی: مصباح الشریعة - ضروریات روح و جسم - زینب(س) - موسی(ع) - حضرت محمد(ص) - نماز - عشق - شقف - امام زمان(ع) - علامه طباطبایی - هارون - میقات

  جلسه 199 : رسالت (رفتن حضرت موسی به کوه طور)

   • ادامه بحث حول علت غضب حضرت موسی(ع) بر حضرت هارون(ع) و گوساله پرستان
   • شرح آیات ۹۲ تا ۹۴ سوره طه که حول گفتگوی موسی(ع) با هارون(ع) پیرامون علت تخلف هارون(ع) از امر موسی(ع) می باشد
   • شرح آیه «...وَألقَى الألوَاحَ وَأخَذَ بِرَأسِ أخِيهِ يَجُرُّهُ إلَيهِ ...»
   • پاسخ اینکه چرا موسی(ع) هنگامی که دید قومش گوساله پرست شده اند الواح با ارزش آسمانی را بر روی زمین پرت کرد؟
   • پاسخ اینکه چرا حضرت هارون(ع) نهی از گوساله پرستی را بخاطر کشته نشدنش ترک کرد در حالی که افرادی مثل امام حسین(ع) جانش را به خاطر رسالت از دست داد؟
  • کلمات کلیدی: هارون(ع) - موسی(ع) - حضرت محمد(ص) - آیت الله مرعشی - ابراهیم(س) - انداختن الواح - خضر(ع) - شهادت امام حسین(ع) - زراره - استغفار

  جلسه 200 : رسالت (حضرت داوود)

   • تاکید بر لزوم دفاع مسلمین از رسولان الهی و کنار نهادن روایات جعلی و اهانتگر به مقام شامخ انبیاء الهی
   • توضیحاتی مختصر حول حضرت داوود(ع) از دیدگاه قرآن و تورات
   • پاسخ به اشکال تاریخی مسیحیان به قرآن که می گویند: قرآن سامری را در زمان حضرت موسی(ع) دانسته است در حالی که شهر سامره و شخص سامری ۵۰ سال پس از حضرت سلیمان(ع) بوده است
   • توضیحاتی حول داوری داوود(ع) میان دو دشمن که یکی از آنها گوسفند دیگری را به زور گرفته بود
   • بررسی داستان زنای داوود(ع) با زن اوریا از دیدگاه تورات
  • کلمات کلیدی: لوط(ع) - داوود(ع) - روایات - ایوب(ع) - قرآن - روایت جعلی - علت جعل روایات - تورات - نعجه - سامره - سامری - شامرون - موضوع و حکم - ردالشمس - ازدواج داوود با زن اوریا

  جلسه 201 : رسالت (حضرت داوود –حضرت سلیمان)

   • بررسی و ردّ داستان زنای داوود با زن اوریا (فرمانده کل قوای داوود) از دیدگاه تورات و متولد شدن سلیمان از این زنا !
   • بررسی نسبت دادن رقص در پیشگاه خدا و شراب خوراندن حضرت داوود در تورات
   • بیان عقیده مسیحیان در رابطه با علت به صلیب کشیده شدن مسیح (ع)
   • بررسی اتهامات وارده بر سلیمان نبی در کتب عهدین
  • کلمات کلیدی: زنای داوود - سلیمان - اوریا - ولد الزنا - رقص - صوفیه - رقص داوود - تورات - عیسی - مصلوب - پولس - بضعه - تعداد زنان داوود - ملک سلیمان - امی

  جلسه 202 : رسالت (حضرت سلیمان و سان دیدن اسبان)

   • بررسی آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره «ص» که پیرامون تمجید حضرت سلیمان و سان دیدن اسب ها در پیشگاه سلیمان نبی است
   • پاسخ کسانی که برای اثبات خرافه «ردالشمس» برای حضرت علی بر آیات ۳۱ تا ۳۳ سوره «ص» تحمیلاتی را روا می دارند
  • کلمات کلیدی: ردالشمس - اوّاب - توبه - سلیمان - تواب - سان دیدن سلیمان از اسب های جنگی - آیت الله کاشانی - حضرت علی(ع) - آیت الله خویی - بازگشت خورشید

  جلسه 203 : رسالت (آزمایش حضرت سلیمان – پادشاهی حضرت سلیمان)

   • بیان اینکه سان دیدن از اسب ها یکی از امتحانات و آزمایشات سلیمان نبی بود که با موفقیت از آن بیرون آمد
   • اثبات اینکه معراج پیامبر(ص) هم معراج جسمانی و هم معراج روحانی بوده است
   • بیان اینکه در آیه «وَلَقَد فَتَنَّا سُلَیمَانَ وَأَلقَینَا عَلَیٰ کُرسِیِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ» منظور از جسد افکنده شده بر تخت سلیمان چه کسی بوده است؟
   • شرح آیه «...وَهَب لِی مُلکًا لَا یَنبَغِی لِأَحَدٍ مِن بَعدِی...» و اینکه این آیه با تسلط جهانشمول حضرت مهدی(ع) منافات ندارد
   • شرح آیات ۳۴ و ۳۵ سوره «ص» که حول یکی دیگر از امتحانات حضرت سلیمان و دعای ایشان برای داشتن ملکی که شایسته احدی نباشد
  • کلمات کلیدی: رجوع الی الله - اوّاب - ایوب - فتنه - معراج پیامبر(ص) - سلیمان نبی - شیطان - جسد بر روی تخت سلیمان - غفران - استغفار پیامبر(ص) - سلطه امام زمان - لاینبغی - مکروه

  جلسه 204 : رسالت (پادشاهی حضرت سلیمان)

   • اثبات اینکه انبیاء تنها چیزی را از خدا درخواست می کنند که می دانند مورد رضایت خدا بوده و مستجاب می شود
   • ادامه بحث حول آیه «...وَهَب لِی مُلکًا لَا یَنبَغِی لِأَحَدٍ مِن بَعدِی...» و اینکه این آیه با تسلط جهانشول حضرت مهدی(ع) منافات ندارد
  • کلمات کلیدی: دعای انبیاء - حضرت محمد(ص) - حضرت نوح(ع) - حضرت سلیمان(ع) - ابراهیم(س) - دعا - لاینبغی - ملک سلیمان - پادشاهی - امام زمان(عج) - اجنه

  جلسه 205 : حدیث سلسلة الذهب

   • شرح حدیث سلسلة الذهب امام رضا به مناسبت میلاد امام رضا (ع)
   • بیاناتی حول توحید و تاکید بر لزوم نقش بستن لا اله الا الله در اعمال و افکار و گفتار مکلفین
   • بیاناتی حول مظلومیت و مهجوریت قرآن در میان مسلمین و بالاخص در حوزه های علمیه
   • پاسخ این سوال که چرا امام رضا قبول نکرد که ولی عهد باشد با اینکه ولایت حق مسلم ایشان بود
  • کلمات کلیدی: اهل بیت - حدیث سلسلة الذهب - توحید - امام رضا(ع) - لا اله الا الله - شروط توحید - حضرت محمد(ص) - مظلومیت قرآن - ظنی الدلالة - عیسی - امام علی(ع) - مامون

  جلسه 206 : حضرت عیسی

   • اشاره به افراط و تفریط هایی که در رابطه با حضرت عیسی مسیح(ع) صورت گرفته است
   • توضیحی حول اسم و وصف با شرح معنای کلمه «مسیح» که از اوصاف حضرت عیسی است
   • بیان معنای «کلمه» و اثبات اینکه کلمة الله بودن حضرت عیسی دلیل بر افضلیتش بر حضرت محمد(ص) نیست
   • اشاره به برخی از اتهامات وارده بر حضرت عیسی در کتب عهدین
  • کلمات کلیدی: عیسی(ع) - مریم(س) - مسیح(ع) - یحیی(ع) - اسم و وصف - حضرت محمد(ص) - کلمه - ولادت حضرت علی در کعبه - پسر خدا - مصلوب - انتساب

  جلسه 207 : ولادت حضرت عیسی

   • بیان اینکه در خلقت انسان ۳ چیز لازم است که عبارتند از : ۱- نطفه رجولیت ۲- نطفه انوثیت ۳- روح
   • بیان اعجازهایی که در ولادت حضرت عیسی(ع) صورت گرفته است
   • بیان اینکه روح چکیده و بر گرفته از جسم است و مادی محسوب می شود با محوریت آیه «ثُمَّ خَلَقنَا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً فَخَلَقنَا المُضغَةَ عِظَامًا فَکَسَونَا العِظَامَ لَحمًا ثُمَّ أَنشَأنَاهُ خَلقًا آخَرَ...»
   • اثبات اینکه در خلقت عیسی مسیح نطفه مرد هم وجود داشته است که به صورت اعجاز آمیز با روح وارد رحم مریم شده است
  • کلمات کلیدی: نفخ - مریم(س) - روح - جسم - آفرینش روح - القاء - تجرد روح - عیسی - آفرینش جسم - معراج جسمانی و روحانی - کلمه - نطفه رجولیت - نطفه انوثیت

  جلسه 208 : ولادت حضرت عیسی

   • بیان اینکه امور الهی دو نوع است: ۱- با سبب و علت (که سبب هم یا سبب خفی است یا سبب ظاهر) ۲- بدون سبب و علت
   • بیان عقیده فرق مختلف مسیحیت در رابطه با حضرت عیسی
   • ادامه بحث پیرامون اعجازهایی که در ولادت حضرت عیسی(ع) صورت گرفته است
   • بیان اینکه اگر در مکانی تعداد زن و مرد مساوی باشند مردی حق ندارد که بیشتر از یک زن بگیرد
  • کلمات کلیدی: سبب و اسباب - اراده خدا - ولادت انسان - جسم - روح - آفرینش - مریم(س) - عیسی(ع) - اَب، ابن، روح القدس - پسر خدا - ولادت عیسی(ع) - معاد - چهار همسری

  جلسه 209 : ولادت حضرت عیسی

   • شرح آیات ۱۶ تا ۲۴ سوره مریم حول بشارت مسیح به حضرت مریم توسط جبرئیل و افکنده شدن حضرت مریم(س) به مکانی دور برای حمل وضع عیسی(ع) و میوه دادن درخت خشک خرما و...
   • اشاره به محال بودن ازدواج میان جن و انس یا انس و ملک با محوریت آیه «قَالَت أَنَّیٰ یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَلَم یَمسَسنِی بَشَرٌ...»
  • کلمات کلیدی: عیسی(ع) - مریم(س) - یحیی(ع) - رحمان - تقوا - غلاماً زکیاً - وحی - رسول - کلمه خدا - بنی اسرائیل - رحمت رحیمی و رحمت رحمانی - عصمت - ازدواج جن و انس - ازدواج جن و ملک

  جلسه 210 : ولادت حضرت عیسی

   • ادامه شرح آیات ۱۶ تا ۲۴ سوره مریم حول بشارت مسیح به حضرت مریم توسط جبرئیل و افکنده شدن حضرت مریم(س) به مکانی دور برای حمل وضع عیسی(ع) و میوه دادن درخت خشک خرما و...
  • کلمات کلیدی: بیت اللحم - مسجد الاقصی - قدس - حضرت مریم(س) - فرات - حضرت عیسی(ع) - کلمه خدا - انتباذ - سریاً - سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره

  جلسه 211 : ولادت حضرت عیسی

   • شرح آیات ۲۶ تا ۲۹ سوره مریم و مطالب بیان شده توسط حضرت عیسی(ع) به مادرشان و برگشت مریم به سوی قومش و برخورد قوم با مریم مقدس
   • بیان حلیت روزه سکوت در شریعت تورات و اثبات حرمت آن در شریعت اسلام (رجوع شود به تفسیر فارسی «ترجمان فرقان» ذیل آیه ۲۶ سوره مریم)
   • مقایسه میان چگونگی ولادت عیسی مسیح(ع) در انجیل و قرآن
  • کلمات کلیدی: روزه سکوت - مریم(س) - هاجر(س) - عیسی(ع) - هارون(ع) - محمد علی باب - محل ولادت عیسی(ع) - راه شناخت اعلم

  جلسه 212 : شرح سخنان عیسی مسیح در گهواره

   • بیان اینکه چرا اولین سخنی که حضرت عیسی در گهواره فرمودند « إِنِّی عَبدُ اللَّهِ...» بود و در ابتدای سخن رفع اتهام از خود و مادرش نکردند
   • اشاره به آیاتی از انجیل که اثبات میکند حضرت عیسی(ع) پسر انسان و بشر بوده و پسر خدا نیست
   • بیان منظور رسول الله(ص) از حدیث «علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل»
   • اثبات اینکه خود حضرت عیسی دارای کتابی به نام انجیل بوده است و اناجیل موجود نوشته حواریون و غیره است
  • کلمات کلیدی: سخن گفتن حضرت عیسی در گهواره - مریم(س) - پسر خدا - الوهیت عیسی - آب - اَب - عبد الله - حضرت محمد(ص) - تغییر قبله - عبادت در برزخ و قیامت - اناجیل - انجیل بارنابا - تورات

  جلسه 213 : شرح سخنان عیسی مسیح در گهواره

   • اثبات اینکه سن رسالت حضرت عیسی(ع) در میان سالی بوده است نه در کودکی
   • شرح آیات ۳۰ الی ۳۲ سوره مریم که بیانگر ۸ مطلب توسط حضرت عیسی در گهواره می باشد
   • اثبات اینکه تمامی پدران و مادران حضرت محمد(ص) مومن و یکتاپرست بوده اند با محوریت آیه «الَّذِی یَرَاکَ حِینَ تَقُومُ - وَتَقَلُّبَکَ فِی السَّاجِدِینَ»
   • اثبات اینکه اختصاص زکات تنها به اموال نیست بلکه به علم و عقیده و ... نیز صورت می گیرد
  • کلمات کلیدی: سن بعثت عیسی(ع) - مریم(س) - یحیی(ع) - تکلم عیسی(ع) در گهواره - نماز - زکات - اصلاب و ارحام پدران انبیاء - ازدواج انبیاء - نیکی به والدین - زکات اموال - زکات علم

  جلسه 214 : شرح سخنان عیسی مسیح در گهواره

  • بیان دو معنی برای «سلام» که عبارتند از : ۱-معنای خبری (تو از طرف من در امن و سلامتی هستی) ۲-معنای انشایی و دعائی ( خدا تو را سالم بدارد)
  • شرح آیه «وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَومَ وُلِدتُ وَیَومَ أَمُوتُ وَیَومَ أُبعَثُ حَیًّا» که بیانگر عدم شمول صعقه و بیهوشی قیامت نسبت به عیسی مسیح می باشد
  • بیان اصول مناظره برای مغلوب کرد طرف مقابل
  • بیان اینکه عقاید فرق مختلف مسیحیت در رابطه با خدا ، روح القدس ، عیسی و مریم چیست
  • سلام - معانی سلام - برزخ - حیات - موت - صعقه - روح - جسم - عیسی - یحیی - بودا - اصول مناظره - فرق مسیحیت - مریم(س) - روح القدس - فلاسفه - عقل

  جلسه 215 : آویختن مسیح به صلیب

   • بیان ۴ نوع برخوردی که از طرف مکلفین در برابر رسل و رسالت های الهی صورت می گیرد
   • اشاره به علت تحریف های صورت گرفته در میان کتب عهدین و احادیث اسلامی
   • بیان تصوفات موجود در میان دین مسیحیت و دین اسلام و خصوصا در فرقه ضاله صوفیه
   • بیان اینکه داستان به صلیب کشیدن عیسی مسیح برای بخشش گناهان انسان برگرفته از داستان های خدایان بت پرستان مثل کریشنا و بودا و... می باشد
  • کلمات کلیدی: وحی - رسالت - برخورد با وحی - مشرک - نزول ملائکه - وحی بر رسل - تصوف - مسیحیت - یهود - پولس - مسلمانان - گریه برای امام حسین(ع) - کریشنا خدای هندو - بودا

  جلسه 216 : آویختن مسیح به صلیب

   • بیان اینکه هر کسی تنها مسئول اعمال خودش است و تنها در نتیجه است که احیانا بر روی دیگران نیز تاثیر گذار است
   • توضیحی حول جزای اعمال با بیان این کدامین گناهان با چه شرایطی قابل بخشش است
   • اشاره به عقیده مسیحیان در رابطه با علت به صلیب کشیده شدن مسیحیان
   • رد و بررسی عقیده پولس که قائل است مسیح ملعون است چون در تورات آمده است که هر کس به دار آویخته شود ملعون است
   • بررسی عقیده پولس و مسیحیان که قائلند: در شریعت انجیل دیگر نیازی به عمل به شریعت ناموس (تورات) وجود ندارد و هر کس به آن عمل کند داخل در ملکوت نمی شود
  • کلمات کلیدی: اعمال انسان - جزای اعمال - توبه - بخشش گناه - شفاعت - گناه کبیره و صغیره - تصوف - مسیحیت - عیسی(ع) - صلیب - بخشش گناهان - پولس - صوفیه

  جلسه 217 : آویختن مسیح به صلیب

   • بررسی گفته های برخی از علمای مسیحیت مثل دکتر فندر آلمانی و... که قائلند: در شریعت انجیل دیگر نیازی به عمل به شریعت ناموس (تورات) وجود ندارد و اگر به آن عمل کنیم مردن مسیح بی فایده است
   • بررسی گفته های برخی از علمای مسیحیت درباره به صلیب کشیده شدن مسیح(ع) برای بخشیده شدن گناه بندگان
  • کلمات کلیدی: قرآن - پولس - شریعت تورات - عیسی(ع) - شریعت عمل - انجیل - شریعت روح - موسی(ع) - نماز جمعه - خاتم النبین(ص) - فلاسفه - مصلب شدن مسیح - ورود در جهنم - ثالث ثلاثة

  جلسه 218 : آویختن مسیح به صلیب

   • بیان نظریه مصلوب شدن یا نشدن مسیح(ع) از دیدگاه اناجیل
   • بیان عقیده های فرق مختلف مسیحیت در رابطه با به صلیب کشیده شدن مسیح (ع)
   • شرح آیه «کُلُّ مَن عَلَیهَا فَانٍ - وَیَبقَیٰ وَجهُ رَبِّکَ ذُو الجَلَالِ وَالإِکرَامِ» که همه چیز را فانی و تنها خدا را باقی دانسته است
   • توضیحی مفصل حول کلمه «توفی» با بیان انواع توفی از دیدگاه قرآن و فرق آن با اماته
   • پاسخ به ایراد مسیحیان به قرآن که می گویند قرآن در یک جا عدم صلب و اثبات حیات برای مسیح دارد ولی در آیه ۱۵۵ سوره آل عمران او را مرده دانسته است
  • کلمات کلیدی: حواریون - مسیح(ع) - صلیب - ثالوث - یوحنا - لوقا - مصلوب شدن مسیح - فنا - فوت - موت - فقر ذاتی - برزخ - آخرت - توفی - روح انسانی - روح حیوانی - الاخذ وافیا - خواب

  جلسه 219 : آویختن مسیح به صلیب - ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی مسیح بعد از نزولش

   • شرح آیات ۵۲ الی ۵۵ سوره آل عمران حول متوفی شدن و به آسمان رفتن عیسی مسیح (ع)
   • شرح آیه «وَقَولِهِم إِنَّا قَتَلنَا المَسِیحَ عِیسَی ابنَ مَریَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰکِن شُبِّهَ لَهُم ...» که نفی قتل و صلب نسبت به عیسی مسیح دارد
   • بیان اینکه بسیاری روایات که درباره شرح آیات قرآن آمده است بیانگر معنای ظاهر قرآن نیست بلکه بیانگر مبداء و نتیجه و یکی از مصداق آیه و... می باشد
   • شروع بحث حول آیه «وَإِن مِن أَهلِ الکِتَابِ إِلَّا لَیُؤمِنَنَّ بِهِ قَبلَ مَوتِهِ وَیَومَ القِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیهِم شَهِیدًا» که بیانگر ایمان آوردن کل اهل کتاب در یک برهه زمانی به عیسی مسیح می باشد
  • کلمات کلیدی: خواب - مرگ - ارواح انسانی - اماته - موت - وفات - توفی - روح حیوانی - عیسی(ع) - مرگ مسیح - اسلام - ایمان - کفر - مکر - صلیب - به دارآویختن مسیح - امام زمان(ع) - نبأ العظیم - امام علی(ع) - موسی(ع) - آیه غار - اهل کتاب

  جلسه 220 : ایمان آوردن اهل کتاب به عیسی مسیح بعد از نزولش

   • بیان این که در آیه « وَإِن مِن أَهلِ الکِتَابِ إِلَّا لَیُؤمِنَنَّ بِهِ قَبلَ مَوتِهِ وَیَومَ القِیَامَةِ یَکُونُ عَلَیهِم شَهِیدًا» ضمیر «ه» در «موته» به عیسی مسیح(ع) بر میگردد نه به اهل کتاب
   • پاسخ به این ایراد که بین ایمان آوردن تمامی اهل کتاب به مسیح(ع) هنگام رجعتش با اختلاف بین یهود و نصاری تا روز قیامت منافات دارد
  • کلمات کلیدی: اهل کتاب - عیسی(ع) - ادبیات قرآن - زنده بودن یا نبودن مسیح(ع) -ایمان هنگام مرگ - مرجع ضمیر - رجعت - عداوت مسیحیان و یهودیان - ازدواج مومن با مشرک - ایمان - حضرت محمد(ص)

  جلسه 221 : حضرت محمد (ص)

   • بیان اینکه که در علوم بشری تنها جدیت و قابلیت لازم است اما در مسائل شرعی و عالم ربانی شدن علاوه بر دو شرط قبلی تقواء نیز نیاز است
   • بیان اینکه چرا در لا اله الا الله ابتدا سلب است بعد اثبات
   • بیاناتی حول اشرف مخلوقات حضرت رسول اکرم محمد(ص)
   • اشاره به لزوم فهمیدن لغت قرآن و راه صحیح به دست آوردن لغت قرآن
  • کلمات کلیدی: تقوی - جدیت - قابلیت - الله - نزول ملائکه - فلسفه - حضرت محمد(ص) - عیسی(ع) - لا اله الا الله - ذنب پیامبر - علمای نصرانی - نعل الاغ - قرآن - ذنب - لغت قرآن

  جلسه 222 : ذنب و استغفار پیامبراکرم «ص»

   • بیان اینکه «ذنب» به معنای دنباله دار از «ذَنَب» به معنای دُم است و در صورتی که دنباله وخیم دنیوی و دنباله خوب اخروی داشته باشد بزرگترین طاعت است(مثل ذنب پیامبر) و اگر دنباله وخیم اخروی داشته باشد بدترین گناه است
   • بیان اینکه «استغفار» از «غفر» به معنای کلاهخود است که عمل دفع و رفع را انجام می دهد و استغفار پیامبر(ص) به معنای دفع خطرات وخیمی است که رسالت قرآن را تهدید می کند
   • شرحی مختصر حول آیات اولیه سوره نجم که بیانگر جریاناتی از معراج پیامبر(ص) و مقام معرفتی ایشان به ساحت اقدس الله می باشد
  • کلمات کلیدی: ذنب - حضرت محمد(ص) - استغفار - موسی(ع) - امام حسین(ع) - دنباله - رسالت پیامبر(ص) - غفر - یوسف(ع) - عصمت ربانی - دفع و رفع - جبرئیل - لیلة المعراج

  جلسه 223 : ذنب و استغفار پیامبراکرم «ص»

   • اشاره به اینکه استغفار پس از انجام حرام یا ترک واجب باید بدون فاصله باشد
   • بیان اینکه «ذنب» به معنای دنباله دار از «ذَنَب» به معنای دُم است و در قرآن به این سه معنا استعمال شده است : ۱- طاعت موجب سختی در دنیا ۲- گناه و عصیان موجب عذاب اخروی ۳-کاری که نسبت به بعضی طاعت و نسبت به برخی دیگر گناه است
   • شرح آیه «فَاصبِر إِنَّ وَعدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاستَغفِر لِذَنبِکَ...» که امر به استغفار پیامبر(ص) برای ذنبش می باشد
   • شرح آیه «فَاعلَم أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاستَغفِر لِذَنبِکَ وَلِلمُؤمِنِینَ وَالمُؤمِنَاتِ...» که امر به استغفار پیامبر(ص) برای ذنب خود و مومنین می باشد
   • شرح مختصری از سوره نصر که بشارت به فتح مکه و دستور استغفار و تسبیح به پیامبر(ص) داده می شود
  • کلمات کلیدی: حضرت محمد(ص) - استغفار - ذنب - توبه - فسق - غفر - ثلاثة قروء - نصرت و یاری - رسالت پیامبر(ص) - ساعة - فتح مکه - ساعت مرگ - ساعت قیامت

  جلسه 224 : ذنب و استغفار پیامبر«ص»

   • بیان اینکه برخوردهایی که از طرف علمای اسلام با قرآن صورت گرفته است مملو از تحمیل ها و اهانت هایی به ساحت مقدس قرآن است
   • اشاره به اینکه تحمیل های صورت گرفته با قرآن چند گونه اند :۱- تحمیل مطلبی بر قرآن که با نصّ و ظاهر قرآن نه موافقت دارد و نه مخالفت ۲- تحمیل مطلبی که مخالف ظاهر قرآن است ۳- تحمیل مطلبی که مخالف نصّ قرآن است
   • شروع بحثی مفصل حول آیه «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِینًا، لِیَغفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ... » که بیانگر بشارت به فتح مکه و پوشش ذنب پیامبر(ص) می باشد
  • کلمات کلیدی: علامه طباطبایی(ره) - قرآن - تحریف - صلح حدیبیه - فتح مکه - حضرت محمد(ص) - امام علی(ع) - ایمان - اسلام - قلب ایمانی - تاریخ اسلام - امام زمان

  جلسه 225 : ذنب و استغفار پیامبر«ص»

   • بیان جواب های غلطی که توسط مفسرین در تفسیر آیه «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِینًا، لِیَغفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ...» برای اثبات یا رفع گناه از ساحت پیامبر اکرم(ص) آورده اند
   • ادامه بحث حول آیه «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِینًا، لِیَغفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ...» که بیانگر بشارت به فتح مکه و پوشش ذنب پیامبر(ص) می باشد
   • بیان ۱۰ دلیل که اثبات می کند که کلمه «ذنب» در آیه «إِنَّا فَتَحنَا لَکَ فَتحًا مُبِینًا، لِیَغفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِکَ وَمَا تَأَخَّرَ...» به معنای گناه نیست بلکه به معنای بالاترین طاعت است که موجب خطرات زیادی برای پیامبر گشته
  • کلمات کلیدی: امت محمد(ص) - حضرت محمد(ص) - آدم و حوا - نفرین و دعا نسبت به خدا - ترک اولی - ذنب پیامبر(ص) - ذنب - گناهان کبیره و صغیره - برزخ - شفاعت - استغفار - غفر

  جلسه 226 : پیامد های مثبت فتح مکه

   • شرح سه تا از پیامدهای مثبت فتح مکه که در سوره فتح به آن اشاره شده است : ۱- «وَیُتِمَّ نِعمَتَهُ عَلَیکَ» ۲- « وَیَهدِیَکَ صِرَاطًا مُستَقِیمًا» ۳- «وَیَنصُرَکَ اللَّهُ نَصرًا عَزِیزًا»
   • شرح آیاتی که بیانگر اتمام نعمت بر انبیاء و مومنین می باشد خصوصا اتمام نعمتی که در روز غدیر صورت گرفت
   • اشاره به اینکه در اسلام قانون؛ کتاب و سنت است و نقش دهنده قانون؛ رسول اکرم«ص» و پس از ایشان ائمه معصومین و در زمان غیبت، شورای علمای ربانی بر مبنای قرآن و سنت هستند
   • شرح آیاتی که پیامبر اکرم(ص) را «الی صراط مستقیم» و «علی صراط مستقیم» و «وَیَهدِیَکَ صِرَاطًا مُستَقِیمًا» دانسته است
   • شرح آیاتی که مومنین و رسول اکرم(ص) را مورد نصرت و یاری قرار داده است
  • کلمات کلیدی: غفر - فتح مکه - حضرت محمد(ص) - صراط مستقیم - نصرت پیامبر(ص) - اتمام نعمت - حکومت شورایی - استمرار رسالت - آیت الله خمینی - حکومت اسلامی

  جلسه 227 : رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس

   • اشاره به اینکه اگر مدعین رسالت حتی اگر کاذب هم باشند سعیشان برآن است که سخنان متضاد و بر خلاف خود و هدفشان نزنند تا به هدفشان برسند
   • بیان ۱۰ مورد از ایراداتی که علمای اهل کتاب با محوریت آیات قرآن بر حضرت محمد(ص) گرفته اند
   • شرح آیات ۱ الی ۲۴ سوره عبس که به خاطر تفسیر غلط تمامی مفسرین شیعه و سنی از آن آیات پیامبر اعظم(ص) مورد اهانت قرار گرفته اند
  • کلمات کلیدی: اهل کتاب - تحریف - مدعین رسالت - تحریف قرآن - حضرت محمد(ص) - سوره عبس - علامه طباطبایی - قرآن - مجمع البیان - عثمان - ابن ام مکتوم

  جلسه 228 : رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس

   • توضیحاتی حول معجزه و آیت رسالتی رسولان با اشاره به اینکه کتب انبیاء قبلی اثباتگر رسالت انبیاء نبوده است بر خلاف قرآن که خودش اثباتگر رسالت حضرت محمد(ص) می باشد
   • بیان اینکه اهل کتاب بعد از عیسی مسیح(ع) هیچ دلیلی برای اثبات رسالت موسی(ع) و عیسی(ع) نداشته اند و اگر قرآن تحریف شده باشد دیگر هیچ دلیلی بر رسالت حضرت محمد(ص) وجود نخواهد داشت
   • بیاناتی حول مظلومیت قرآن و اشاره به دلایلی که عدم تحریف قرآن را اثبات می کند
   • ادامه شرح آیات ۱ الی ۲۴ سوره عبس که به خاطر تفسیر غلط تمامی مفسرین شیعه و سنی از آن آیات پیامبر اعظم(ص) مورد اهانت قرار گرفته است
  • کلمات کلیدی: اهل کتاب - قرآن - معجزه - کتب انبیاء - آیت رسالتی - موسی(ع) - انبیاء - حضرت محمد(ص) - کتب انبیاء - قرآن - تحریف قرآن - قرائت قرآن - سوره عبس

  جلسه 229 : رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس

   • ادامه شرح آیات ۱ الی ۲۴ سوره عبس که به خاطر تفسیر غلط تمامی مفسرین شیعه و سنی از آن آیات پیامبر اعظم(ص) مورد اهانت قرار گرفته است
   • اشاره به برخی از احادیث که نزول این آیه را در شان نبی اعظم(ص) نمی دانند
  • کلمات کلیدی: عثمان - حضرت محمد(ص) - ابن ام مکتوم - مومن - معاند - سوره عبس - کشتن مومن - قرآن - خوش رویی - رسالت

  جلسه 230 : رفع اتهامات وارده بر حضرت محمد«ص» ناشی از تفسیر غلط سوره عبس

   • بیان اینکه مخاطب در خطاب های توبیخی آیات اولیه سوره عبس رسول الله(ص) نمی باشد
   • اشاره به آیاتی که بیانگر مدح اخلاق حضرت محمد(ص) می باشد و اثبات می کند که خطاب توبیخی در سوره عبس به رسول الله(ص) نیست
   • بیان اینکه اوامر و نواهی خداوند ۴ نوع می باشد: ۱. فرد تارک معروف و عامل منکر است و مورد امر و نهی قرار می گیرد ۲. امر و نهی خطاب به پیامبر(ص) می باشد تا مومنان را تشویق به انجام مامور و ترک منهی عنه کند ۳. شخص عامل معروف و تارک منکر است و امر و نهی اش به معنای استمرار عمل به معروف و ترک منکر است ۴. امر و نهی برای اولین بار برای بیان حکم شرعی است
   • اشاره به برخی از احادیث اهل سنت که سعی کرده اند مقام ابوبکر و عمر و عثمان را از پیامبر(ص) بالاتر ببرند!
   • شروع بحث حول آیه «ووجدک ضالّاً فهدی» که نسبت هدایت پس از ضلالت به پیامبر(ص) داده است
  • کلمات کلیدی: حضرت محمد(ص) - اخلاق حضرت محمد(ص) - سوره عبس - موسی(ع) - جنگ احد(ع) - مشورت پیامبر(ص) - رسالت حضرت محمد(ص) -امر به معروف و نهی از منکر - ضلالت و هدایت - ربوبیت - وحی

  جلسه 231 : ضلالت حضرت محمد «ص»

   • توضیحاتی حول هدایت و ضلالت با اشاره به اینکه هدایت در انسان و حیوان و نباتات به چه صورت است
   • توضیح و بیان اینکه هدایت بر دو نوع است: ۱· هدایت فطری و عقلی که انسان هیچ اختیاری در آن ندارد. ۲· هدایتی که با اختیار و تلاش و قابلیت و فاعلیت مکلف به او داده می شود
   • ادامه بحث حول آیه «ووجدک ضالّاً فهدی» که نسبت هدایت پس از ضلالت به پیامبر(ص) داده است
   • اشاره به آیاتی که هدایت انبیاء را به معنای اعطای رسالت دانسته است
   • اشاره به بطلان روایتی مثل خواندن سوره مومنون توسط امیرالمومنین هنگام ولادت و دابة الارض بودن علی(ع)
  • کلمات کلیدی: هدایت - ضلالت - هدایت حیوانات و جمادات - هدایت زمین - فطرت - عقل - صراط مستقیم - دابة الارض - وحی بر انبیاء - رسالت - حضرت محمد(ص)

  جلسه 232 : ضلالت حضرت محمد «ص» - عدم مذمت در تحریم زناشویی با ماریه ی قبطیه ی توسط پیامبر ص

   • ادامه بحث حول آیه «ووجدک ضالّاً فهدی» که نسبت هدایت پس از ضلالت به پیامبر(ص) داده است با شرح ۷ آیه اول سوره ضحی
   • بررسی آیه «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبتَغِی مَرضَاتَ أَزوَاجِکَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ» که بیانگر جریان تحریم همبستری با ماریه قبطه توسط پیامبر(ص) می باشد
   • اثبات اینکه تحریم زناشویی با ماریه قبطیه توسط پیامبر واجب و برای حفظ اهم (آبروی رسالت) بوده است
   • بیان اینکه تحریم چیزی که خدا حلال کرده است بر ۴ گونه است : ۱· تحریم برای مشاقه و محاده با خدا (شی حلال را برای مخالفت با خدا و خود رائ بودنش حرام کند) و تحریم جاهلانه یا عالمانه برای افتراء زدن به خدا ۲· تحریم چیزی که خدا که در کتابش نه حرام کرده و نه حلال و قاعده نیز بر حلیت است برای احتیاط ۳· تحریم عملی یعنی شخص می داند این عمل حلال است ولی بر خودش حرام می کند مثل برخی افراد که ازدواج را از روی عرفان بر خود حرام می کنند ۴· تحریم چیزی به خاطر حفظ اهم و مهمتر مثل جریان تحریم ماریه قبطیه برای حفظ آبروی رسالت
  • کلمات کلیدی: ظاهر مستقر - ظاهر غیر مستقر - حضرت محمد(ص) - ضلالت و هدایت - عائشه - حفصه - ماریه قبطیه - ازدواج - تحریم و تحلیل - ازدواج عیسی(ع)

  جلسه 233 : عدم مذمت در تحریم زناشویی با ماریه ی قبطیه ی توسط پیامبر ص- علت ترس پیامبر«ص» از مردم درازدواجشان با زینب

   • اشاره به اینکه رسول الهی برای تشخیص اهم از مهم باید احکام و درجات احکام را بداند
   • بیان اینکه تحریم زناشویی با ماریه قبطیه توسط پیامبر واجب و برای حفظ اهم (آبروی رسالت) بوده است
   • توضیحاتی حول درجات خضوع اعضاء و خشوع قلب
   • شروع بحث حول ۳۷ سوره احزاب که بیانگر جریان ازدواج پیامبر(ص) با همسر پسرخوانده اش زینب بنت جحش می باشد
  • کلمات کلیدی: احکام رسالت - عائشه - حفصه - ماریه قبطیه - حضرت محمد(ص) - جنگ بدر - زینب بنت جُحش - خضوع اعضاء - خشوع قلب - قلب - فواد - زید - ازدواج با پسرخوانده

  جلسه 234 : علت ترس پیامبر«ص» از مردم در ازدواجشان با زینب

   • توضیحاتی حول تفسیر به رأی و بیان انواع تفسیر به رأی
   • شرح مفصل آیات ۳۶ و ۳۷ سوره احزاب و جریان ازدواج پیامبر(ص) با همسر پسر خوانده اش زینب بنت جحش
   • طلاق دادن زن بدون دلیل توسط مرد جایز نیست
   • بیان اینکه آیه ۳۷ احزاب «... وَتُخفِی فِی نَفسِکَ مَا اللَّهُ مُبدِیهِ وَتَخشَی النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَاهُ...» در بیان مذمت رسول اکرم(ص) نمی باشد
  • کلمات کلیدی: زید - ازدواج با پسرخوانده - زینب بنت جُحش - حضرت محمد(ص) - طلاق - ازدواج - تفسیر به رأی - قرآن - حفظ رسالت - خشیت

  جلسه 235 : علت ترس پیامبر«ص» از مردم در ازدواجشان با زینب

   • بیان اینکه آیه ۳۷ احزاب «... وَتُخفِی فِی نَفسِکَ مَا اللَّهُ مُبدِیهِ وَتَخشَی النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخشَاهُ...» در بیان مذمت رسول اکرم(ص) نمی باشد
   • اشاره به برخی از آیات قرآن که بیانگر دو بُعد برای خشیت است: خشیت الله و خشیت فی الله
   • توضیحاتی حول سه نوع حرج : ۱-حرجی که شخص برای خودش ایجاد کرده ۲-حرجی که اجتماع برای خود و افراد ایجاد کرده ۳-حرجی که در به وجود آمدنش کسی مقصر نیست
  • کلمات کلیدی: زید - ازدواج با پسرخوانده - زینب بنت جُحش - حضرت محمد(ص) - خشیت - تقیه - موسی(ع) - ازدواج های پیامبر(ص) - حرج

  جلسه 236 : اذن رسول الله «ص» به منافقین برای شرکت در جنگ تبوک

   • توضیحاتی حول جنگ تبوک که میان مسلمین و رومیان با کمک مشرکین و مسیحیان عرب صورت گرفت
   • اشاره به اینکه بنابر نصوصی چند از قرآن، پیامبر اکرم(ص) تمامی غیب و همه موضوعات را نمی داند
   • شروع بحث حول آیه «عَفَا اللَّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الکَاذِبِینَ»
   • بیان اینکه پیامبر(ص) به خاطر اذن دادن به منافقین در جنگ تبوک مرتکب خطایی نشده است
   • بیان اینکه این اجازه آیا اذن به آمدن به جنگ بوده است یا اذن به شرکت نکردن در جنگ؟
   • شرح مختصر آیات ۳۸ تا ۴۷ سوره توبه و بررسی این احتمال که اذن درباه نیامدن منافقین به جنگ تبوک بوده است
  • کلمات کلیدی: جنگ تبوک - منافق - علم غیب پیامبر(ص) - رسالت - عصیان آدم(ع) - آیه غار - ابوبکر - یار غار - حضرت محمد(ص)

  جلسه 237 : اذن رسول الله «ص» به منافقین برای شرکت در جنگ تبوک

   • باید در دوران بین واجب و مستحب؛ واجب را مد نظر قرار داد
   • اشاره به مقام و ارزش قرآن کریم و لزوم تفکر هرچه بیشتر در قرآن
   • اشاره به آیاتی که اثبات میکنند الفاظ «عفو» و «توبه» همیشه در رابطه با گناه نیست
   • ادامه بحث حول آیه «عَفَا اللَّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الکَاذِبِینَ»
   • بیان اینکه پیامبر(ص) به خاطر اذن دادن به منافقین در جنگ تبوک مرتکب خطایی نشده است
  • کلمات کلیدی: نماز جمعه - مستحب - واجب - کار کردن در روز جمعه و حج - قرآن- عفو - روزه - تیمم بدل از وضو - نماز شب - توبه - حضرت محمد(ص)

  جلسه 238 : اذن رسول الله «ص» به منافقین برای شرکت در جنگ تبوک

   • اشاره ای به برخوردهایی که با قرآن صورت می گیرد: -قابل فهم ندانستن قرآن - قابل فهم دانستن قرآن اما تفسیر به رأی کردن آن به خاطر عدم دقت در آیات - قابل فهم دانستن قرآن به همراه تفکر صحیح در آیات قرآن
   • اشاراتی حول محکم و متشابه در قرآن با بیان اینکه متشابه تنها در مدلولات آیات است نه در دلالت
   • ادامه بحث حول آیه «عَفَا اللَّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم حَتَّیٰ یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَتَعلَمَ الکَاذِبِینَ»
   • شرح آیات ۴۳ تا ۴۹ سوره توبه و بررسی این احتمال که اذن درباه آمدن منافقین به جنگ تبوک بوده است و اینکه این احتمال قوی تر است
  • کلمات کلیدی: قرآن - حضرت محمد(ص) - تفسیر به رأی - محکمات و متشابهات - امر به معروف و نهی از منکر - منافقین - جنگ تبوک - علت قصور انبیاء

  جلسه 239 : عدم ترجمه ی عربی بودن قرآن از تورات

   • شروع بحث حول ادعای حداد بیروتی که برای اثبات اینکه قرآن ترجمه تورات است به آیه «فَإِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أَنزَلنَا إِلَیکَ فَاسأَلِ الَّذِینَ یَقرَءُونَ الکِتَابَ مِن قَبلِکَ...» استناد می کند!
   • بیان فرق های میان اعجاز قرآن و دیگر معجزات انبیاء
   • توضیح حول وظیفه مکلفین اعم از رسولان در برابر وحی
  • کلمات کلیدی: تورات - قرآن - حداد بیروتی - علمای اهل کتاب - وحی - آیات بصری و بصیرتی - انجیل - موسی(ع) - رسالت انبیاء - معجزات - نزول وحی - حضرت محمد(ص)

  جلسه 240 : عدم ترجمه ی عربی بودن قرآن از تورات

   • ادامه بحث حول ادعای حداد بیروتی که برای اثبات اینکه قرآن ترجمه تورات است به آیه «فَإِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أَنزَلنَا إِلَیکَ فَاسأَلِ الَّذِینَ یَقرَءُونَ الکِتَابَ مِن قَبلِکَ...» استناد می کند!
   • بیان دلایلی که ثابت می کند قرآن ترجمه کتب عهدین به عرب نیست
   • پاسخ این سوال که آیا مخاطب در آیه «فَإِن کُنتَ فِی شَکٍّ مِمَّا أَنزَلنَا إِلَیکَ فَاسأَلِ الَّذِینَ یَقرَءُونَ الکِتَابَ مِن قَبلِکَ...» شخص رسول الله(ص) می باشد؟
  • کلمات کلیدی: عیسی(ع) - تورات - قرآن - حداد بیروتی - علمای اهل کتاب - وحی - انجیل - نزول وحی - حضرت محمد(ص)

  جلسه 241 : عدم آگاهی پیامبر «ص» به آیات قرآن قبل از نزولش

   • اشاره به سه دیدگاهی که نسبت به انبیاء الهی وجود دارد : ۱- افراط ۲- تفریط ۳- منطق وحی (نه افراط و نه تفریط)
   • اشاره به اینکه انبیاء در بُعد جسمانی مانند دیگرانند و در بعد موضوعات احکام و غیر احکام دارای علم مطلق نبوده و احیانا دچار اشتباهاتی می شوند
   • اشاره به آیاتی از قبیل عنکبوت ۴۷ و ۴۸ و شوری ۵۲ و یوسف ۳ و ... که بیانگر این هستند که رسول الله(ص) قبل از نزول قرآن حتی یک آیه از قرآن را نمی دانسته اند
  • کلمات کلیدی: مسیحیت - عیسی(ع) - افراط و تفریط نسبت به انبیاء - حضرت محمد(ص) - احکام - موضوعات احکام - کتاب - اهل کتاب - مشرکین - روح - قرائات قرآن - سنت و روایات

  جلسه 242 : عدم تصمیم حضرت یوسف برای زنا با زلیخا

   • بیاناتی حول حضرت محمد(ص) و افراط و تفریط هایی که توسط شیعه و سنی و ... نسبت به ایشان صورت می گیرد
   • دفاع از مقام حضرت یوسف(ع) که از طرف مفسرین شیعه و سنی به خاطر عدم دقت در قرآن و بر مبنای احادیث مورد اتهامات قرار گرفته است
   • شرح آیه «وَلَقَد هَمَّت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَولَا أَن رَأَیٰ بُرهَانَ رَبِّهِ...» که بر مبنای تفسیر غلط مفسرین شیعه و سنی ، حضرت یوسف مورد تهمت هایی قرار گرفته اند
   • بیان ۷ دلیل برای جواب به مفسرین سنی که قائلند که حضرت یوسف قصد زنا با زلیخا داشت
  • کلمات کلیدی: سنی - شیعه - قرآن - حضرت محمد(ص) - آدم(ع) - یوسف(ع) - زلیخا - عصمت بشری و ربانی - یعقوب - برهان پروردگار - عصمت متصل و منفصل

  جلسه 243 : عدم تصمیم حضرت یوسف برای زنا با زلیخا

   • شرح آیه «وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَینَاهُ حُکمًا وَعِلمًا...» و اینکه حضرت یوسف(ع) در سنین کودکی به مقام رسالت رسید
   • بیان معنای کلمه «أَشُدَّهُ» با شرح آیاتی که کلمه «أَشُدَّهُ» در آن آمده است
   • شرح آیات ۲۳ تا ۲۵ سوره یوسف که حول جریان قصد زنا توسط زلیخا با حضرت یوسف است
   • بیان منظور از «برهان» در آیه «وَلَقَد هَمَّت بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَولَا أَن رَأَیٰ بُرهَانَ رَبِّهِ»
  • کلمات کلیدی: حضرت یوسف(ع) - اشد - برگشت مال یتیم - استوی- برهان - زلیخا - فطرت - عقل - عدالت - عادل - فحشاء - برهان

  جلسه 244 : درخواست یوسف از شاه مصر برای آزادی از زندان

   • شرح آیه «وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنهُمَا اذکُرنِی عِندَ رَبِّکَ فَأَنسَاهُ الشَّیطَانُ ذِکرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجنِ بِضعَ سِنِینَ» که در اثر تفسیر غلط اکثر مفسرین شیعه و سنی نسبت فراموش کردن یاد خدا به حضرت یوسف داده شده است.
   • اثبات اینکه منظور از ضمیر «ه» در آیه «...فَأَنسَاهُ الشَّیطَانُ ذِکرَ...» حضرت یوسف نیست
   • اثبات اینکه درخواست رهایی از زندان از پادشاه مصر توسط حضرت یوسف نه تنها گناه نبوده بلکه امری واجب بوده است
  • کلمات کلیدی: حضرت یوسف(ع) - مفسرین شیعه و سنی - روایات جعلی - تعبیر خواب - توسل - استغاثة - عصمت - یاد خدا - درخواست از غیر خدا

  جلسه 245 : مقام حضرت یوسف

   • اشاره به لزوم تفکر در قرآن کریم و محکومیت عدم تفکر در قرآن و انتخاب راه تحمیل و تفسیر به رأی نسبت قرآن کریم
   • اشاره به اینکه جامع قرآن کریم خود خدا بوده است با محوریت آیه «ان علینا جمعه و قرآنه»
   • شرح آیه «وَکَذَٰلِکَ یَجتَبِیکَ رَبُّکَ وَیُعَلِّمُکَ مِن تَأوِیلِ الأَحَادِیثِ وَیُتِمُّ نِعمَتَهُ عَلَیکَ...» که حول برگزیده شدن حضرت یوسف(ع) و تعلیم تأویل حوادث به ایشان است
   • اشاره به اینکه تعلیم بر تزکیه مقدم است اما تزکیه اصل و تعلیم فرع است
   • بیان اینکه تاویل به معنای تفسیر بر خلاف ظاهر نیست بلکه از کلمه عود به معنای ارجاع می باشد
   • بیان اینکه چرا حضرت یعقوب یوسف را بیشتر از دیگر فرزندانش دوست می داشت
  • کلمات کلیدی: سنت - قرآن - تفسیر به رأی - تحمیل بر قرآن - اولی الامر - جمع قرآن - حضرت یوسف(ع) - ربوبیت رحمانی و رحیمی - تعلیم و تزکیه - تأویل - یعقوب

  جلسه 246 : مقام حضرت یوسف

   • بیان زندان های جسمی و روحی و تهمت هایی که حضرت یوسف(ع) از طریق برادران، زنان مصر، مفسرین و... در آن قرار گرفته اند
   • شرح مختصر آیات ۸ الی ۲۵ سوره یوسف برای بیان مقام والای عصمت حضرت یوسف(ع)
   • توضیحاتی حول امتحان و ابتلاء و امتحاناتی که حضرت یوسف(ع) در آن قرار گرفتند
  • کلمات کلیدی: حضرت یوسف(ع) - برادران یوسف - مخلص بودن یوسف - برهان - زلیخا - مثوی - مخلص - عصمت - امتحان - ابتلاء - زندان یوسف

  جلسه 247 : مقام حضرت یوسف

   • توضیحاتی حول افضل مخلوقات حضرت محمد(ص) با محوریت آیات اولیه سوره نجم
   • بیاناتی اخلاقی حول اینکه اهل قرآن مانند اهل بیت(ع) باید ظلم ها و سختی ها را به خاطر خدا در راه اسلام تحمل کنند
   • شرح مختصری از آیات ۳۰ الی ۴۲ سوره یوسف برای بیان مقام والای عصمت حضرت یوسف(ع)
  • کلمات کلیدی: امتحان - فؤاد - قلب - حضرت محمد(ص) - حجاب های ظلمانی - حجاب های نورانی - جبرئیل - امام حسین(ع) - امام علی(ع) - حضرت یوسف(ع) - قرآن - زنان مصر - زلیخا

  جلسه 250 : حضرت یونس (علیه السلام)

   • پاسخ این سوال که آیا میان آیه ۱۴۴ صافات که آمده است اگر یونس استغفار نمی کرد تا روز قیامت در شکم نهنگ باقی می ماند با آیه ۴۹ قلم که آمده است اگر نعمت پروردگار یونس را شامل نمی شد او را در بیابانی خشک می انداخت تناقض وجود ندارد؟
   • پاسخ این سوال که با توجه به آیه «لاینال عهدی بالظالمین» چگونه رسالت به حضرت یونس رسید درحالی که از ظالمین بود؟
   • بیان اینکه آیا زمانی که یونس از دعوتش دست کشید و در شکم ماهی افتاد دارای مقام رسالت بوده است؟
   • بیان اینکه حضرت یونس بنابر آیه «...فَنَادَیٰ فِی الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ» مرتکب عصیان کوچکی شده است اما این عصیان قبل از رسالتش بوده است
  • کلمات کلیدی: حضرت یونس(ع) - توبه - وظیفه داعی الی الله - قوم یونس - امربه معروف و نهی از منکر - عصیان آدم(ع)

  جلسه 251 : حضرت یونس (علیه السلام)

   • بیان اینکه اگر در قرآن حرام یا حلالی از شرایع قبلی نقل و آن را نفی نکرد به معنای استمرار آن در شریعت قرآن است
   • شرح مفصل آیه « وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِ فَنَادَیٰ فِی الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبحَانَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ» که حول ترک دعوت و توبه یونس(ع) است
   • شرح آیات ۱۳۹ الی ۱۴۴ سوره صافات که حول داستان حضرت یونس است
   • استدلال به آیه «فَلَولَا أَنَّهُ کَانَ مِنَ المُسَبِّحِینَ لَلَبِثَ فِی بَطنِهِ إِلَیٰ یَومِ یُبعَثُونَ» برای اثبات امکان عمرطولانی برای حضرت مهدی(ع)
  • کلمات کلیدی: شیخ انصاری - ساختن مجسمه - ذاالنون - حوت - ظن - یقین - حضرت یونس(ع) - حضرت محمد(ص) - ظالمین - امکان عمر طولانی - عزیز

  جلسه 252 : آیات به ظاهر متناقض و بی ربط

   • بیان منظور از شهادت خدا در آیه «قُل أَیُّ شَیءٍ أَکبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِیدٌ بَینِی وَبَینَکُم وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا القُرآنُ...»
   • بیان اینکه برای اثبات وحیانی بودن قرآن به هیچ چیز به جز قرآن نیاز نیست
   • بحث حول آیه «أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ القُرآنَ وَلَو کَانَ مِن عِندِ غَیرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اختِلَافًا کَثِیرًا» که بیانگر یکی از دلایل وحیانی بودن قرآن است
   • توضیحاتی حول تدبر در قرآن و معنای لغوی آن که از دَبر به معنای پشت سر هم نهادن است
  • کلمات کلیدی: معجزه - قرآن - وحیانیت قرآن - تدبر در قرآن - نجاست کفار - حضرت محمد(ص) - تدبر - جمع قرآن - فهم قرآن

  جلسه 253 : آیات به ظاهر متناقض و بی ربط

   • وظیفه مکلفین در آیاتی که گمان می رود ما بین آنان تناقض یا عدم ارتباط است
   • توضیحاتی حول کلمه عدل و قسط با شرح مفصل آیه «وَأَنَّا مِنَّا المُسلِمُونَ وَمِنَّا القَاسِطُونَ... وَأَمَّا القَاسِطُونَ فَکَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا»
   • توضیحاتی حول کلمه «عَدل» و «عِدل» با اشاره به آیاتی که کلمه «یعدلون» در آن از ریشه «عِدل» است
   • بیان ارتباط میان ترس از رعایت نکردن قسط با یتیمان، و ازدواج با زنان در آیه «وَإِن خِفتُم أَلَّا تُقسِطُوا فِی الیَتَامَی فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...»
  • کلمات کلیدی: احادیث جعلی - تدبر در قرآن - تناقضات قرآن - تحریف قرآن - سوره ابولهب - قسط - عدل - عَلم - عِلم - ظلم - ازدواج با زنان - مال یتیم

  جلسه 254 : آیات به ظاهر متناقض و بی ربط

   • شرح آیه «وَیَستَفتُونَکَ فِی النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ یُفتِیکُم فِیهِنَّ وَمَا یُتلَیٰ عَلَیکُم فِی الکِتَابِ فِی یَتَامَی النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا تُؤتُونَهُنَّ مَا کُتِبَ لَهُنَّ...» که درباره ازدواج با زنان یتیم است
   • شرح آیه «وَإِن خِفتُم أَلَّا تُقسِطُوا فِی الیَتَامَی فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...» با بیان ارتباط میان ترس از رعایت نکردن قسط با یتیمان و ازدواج با زنان
   • بیان حرمت چند همسری در جایی که تعداد زن و مرد مساوی است
  • کلمات کلیدی: زن یتیم - یتیم - قسط - عدل - چند همسری - عدالت میان چند همسر - خوردن مال یتیم - آیت الله کاشانی - آیت الله خوئی - قرآن

  جلسه 255 : آیات به ظاهر متناقض و بی ربط

   • ادامه شرح آیه «وَإِن خِفتُم أَلَّا تُقسِطُوا فِی الیَتَامَی فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...» با بیان ارتباط میان ترس از رعایت نکردن قسط با یتیمان و ازدواج با زنان
   • پاسخ به اینکه میان آیه «وَلَن تَستَطِیعُوا أَن تَعدِلُوا بَینَ النِّسَاءِ...» که برقراری عدالت را میان همسران را محال دانسته با آیه «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم مِنَ النِّسَاءِ مَثنَیٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِن خِفتُم أَلَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً...» که جواز چند همسری را با شرط برقراری عدالت دانسته است، تناقض نیست
  • کلمات کلیدی: وحی - زن یتیم - یتیم - قسط - عدل - چند همسری - عدالت میان چند همسر - ازدواج - طلاق - میل - نشوز زن - قرآن - تناقض در قرآن

  جلسه 256 : حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

   • اشاره به برخی ظلم ها (مثل ارث نبردن زن از اموال غیر منقوله شوهر) که به نام اسلام در حق زنان روا داشته می شود
   • بیان وظیفه مرد در برابر زن ناشزi (نافرمان در زندگی زناشویی) بر مبنای آیه «... وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ وَاضرِبُوهُنَّ...»
   • اشاره به اینکه حد زنا تنها با وجود ۴ مرد عادل امکان پذیر است و علم قاضی موجب اجرای حد نیست
  • کلمات کلیدی: اطاعت زن از مرد - اجازه زن از شوهر - ارث زن از اموال منقول و غیر منقول - ظلم به زنان - توجیه - علم قاضی - حد زنا - نشوز

  جلسه 257 : حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

   • رد این فتوای فقیهان که: مرد می تواند زن را بی دلیل و بدون حالت عسر و حرج طلاق دهد
   • بیان ۷ موردی که میان زن و شوهر بدون طلاق انفصال حاصل می شود
   • اشاره به این مطلب که بر مبنای قرآن اگر مردی با زنی عقد کند و قبل از جماع با این زن، با دختر آن زن عقد کند، میان این زن و مرد بدون طلاق انفصال حاصل می شود (بر خلاف فتوای مشهور)
   • ادامه بحث حول وظیفه مرد در برابر زن ناشزه (نافرمان در زندگی زناشویی) بر مبنای آیه «... وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهجُرُوهُنَّ فِی المَضَاجِعِ وَاضرِبُوهُنَّ...»
  • کلمات کلیدی: ازدواج - طلاق - ازدواج با زناکار - ازدواج با دو خواهر - طلاق مبارات و خلع و رجعی - زن ناشزه - عقد لازم - افضاح زن - عده طلاق

  جلسه 258 : حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

   • اشاره به لزوم امر به معروف و نهی از منکر در میان زن و شوهر
   • بیان وظیفه زن در برابر مرد ناشز (نافرمان در زندگی زناشویی) بر مبنای آیه «وَإِنِ امرَأَةٌ خَافَت مِن بَعلِهَا نُشُوزًا أَو إِعرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا أَن یُصلِحَا بَینَهُمَا صُلحًا وَالصُّلحُ خَیرٌ...»
   • شروع بحث حول آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلَیٰ بَعضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَالِهِم...» که بیانگر قیام و پاسدار بودن مردان بر زنان است
  • کلمات کلیدی: امر به معروف و نهی از منکر - قائم - خبر - انشاء - زن - مرد - زن ناشزه - مرد ناشز - اجازه زن از شوهر - حقوق زن و شوهر

  جلسه 259 : حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

   • ادامه بحث حول آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلَیٰ بَعضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَالِهِم...» که بیانگر قیام و پاسدار بودن مردان بر زنان است
   • اشاره به اینکه قوّام بودن مردان بر زنان به معنای زورگویی نیست بلکه به معنای پاسداری است به علت افضلیت تکوینی جسمی، مالی و عقلی مردان بر زنان به صورت غالبی است
   • انتقاد از افکار شرعمداران که بسیاری از اختیاراتی را که باید زنان داشته باشند را مشروط به اجازه شوهران دانسته اند
  • کلمات کلیدی: حقوق زن و مرد - اجازه زن از شوهر - قائم - خروج زن بدون اذن شوهر - قیّومیت زن نسبت به مرد - روزه زن بدون اذن شوهر

  جلسه 260 : حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر

   • اشاره ای حول گناه کبیره و صغیره و راه تشخیص این دو از یکدیگر
   • بیان اینکه کلمات مذکور در قرآن از طایفه اناث (زنان) جمعا ۱۱۳ مورد؛ و از طایفه ذکور (مردان) جمعا ۹۷ مرتبه ذکر شده است؛ و علت آن ظلم های روا شده بر زنان است
   • ادامه بحث حول آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلَیٰ بَعضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَالِهِم...» که بیانگر قیام و پاسدار بودن مردان بر زنان است
   • انتقاد از ظلم هایی که بر حق زنان با نام قرآن و اسلام روا داشته می شود
  • کلمات کلیدی: گناهان کبیره و صغیره - قرآن - اسرائیلیون - مرد - زن - اسامی سوَر قرآن - آیه تطهیر - اهل بیت - مثل - ظلم به زنان

  جلسه 261 : مدت زمان خلقت آسمان ها و زمین

   • بررسی آیاتِ مدت خلقت کائنات که برخی آیات خلقت آسمان و زمین را ۶ یوم و آیه ۳۶ توبه آن را یک یوم و آیات ۹ الی ۱۲ سوره فصلت ظاهراً آن را ۸ یوم دانسته است
   • اشاره به اینکه منظور از «یوم» یک شبانه روز نیست بلکه یوم مطلق زمان را شامل است
   • بیان اینکه مدت خلقت آسمان و زمین در شش یوم بوده است
   • اشاره به متغییر بودن زمان دنیوی و برزخی و اخروی
   • توضیحاتی حول زمان و جگونگی به وجود آمدن زمان
  • کلمات کلیدی: خلقت آسمان و زمین - یوم - تورات - زمان - خلود در جهنم - یوم الاخرة - زمان برزخی و دنیوی - مادّه اولیه - ماده - حرکت ماده

  جلسه 262 : مدت زمان خلقت آسمان ها و زمین

   • توضیحاتی مختصر حول ماده و ۴ ویژگی آن که عبارتند از : ترکیب - حرکت - تغییر - زمان
   • صدق نکردن زمان برای خدا (مجرد) و صدق کردن آن بر ماده
   • اشاره به نسبی بودن زمان برای اثبات عدم تناقض میان آیه ۳۶ توبه که خلقت آسمانها و زمین در یک یوم و آیات دیگر که خلقت آنها در ۶ یوم دانسته است
  • کلمات کلیدی: زمان - ماده - ترکّب - تغییر - حرکت - ماده اولیه - شیخ طوسی - خدا - زمان دنیوی و اخروی - حرکت ماده - خلقت آسمان و زمین - یوم - صفات فعل و صفات ذات

  جلسه 263 : مدت زمان خلقت آسمان ها و زمین

   • اثبات قطعی بودن دلالت قرآن و قابل فهم بودن آن و انتقاد از نظریه ظنی الدلالة بودن قرآن
   • شرح مفصل آیات ۹ الی ۱۲ سوره فصلت که گمان می رود خدا مراحل خلقت آسمان و زمین را در ۸ یوم دانسته و با آیاتی که خلقت آنها را در ۶ یوم دانسته است در تناقض است
   • رد توجیهاتی که شیخ طوسی و علامه طباطبایی درباره آیه ۹ الی ۱۲ فصلت آورده اند تا خلقت آسمانها و زمین را در ۶ روز اثبات کنند
  • کلمات کلیدی: ظنی الدلالة - قطعی الدلالة - قرآن - تحمیل - کوه - خلقت زمین - ماده اولیه - رواسی - حرکت زمین - دخان - ماء - خلقت آسمانها - شیخ طوسی و علامه طباطبایی

  جلسه 264 : خلقت آسمان ها و زمین

   • بیان برخوردهای سلبی و ایجابی که از طرف مکلفین با قرآن صورت می گیرد
   • شرح مفصل آیه «وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِن فَوقِهَا وَبَارَکَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أَقوَاتَهَا فِی أَربَعَةِ أَیَّامٍ...» که بیانگر اعمال صورت گرفته بر زمین بعد از خلقت زمین و قبل از خلقت آسمان هاست
   • شرح آیات ۲۷ الی ۳۲ سوره نازعات که بیانگر اعمال صورت گرفته بر زمین بعد از خلقت آسمان هاست
   • اشاره به اینکه قرار دادن کوه ها و آب در زمین در دو مرحله؛ یکی قبل از خلقت آسمان ها و یک مرحله هم بعد از خلقت آسمان ها بوده است
  • کلمات کلیدی: تحریف قرآن - قرآن - ظنی الدلالة - برخورد با قرآن - ثلاثة قروء - رواسی - خلقت زمین - قرار دادن آب در زمین - نزول آب - قرار دادن کوه در زمین

  جلسه 265 : قیام لله تنها موعظه ی الهی

   • اشاره به جعل احادیث از طرف اهل سنت برای بالابردن مقام خلفاء و از طرف تشیع برای بالا بردن مقام ائمه (ع)
   • شرح مفصل آیه «قُل إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثنَیٰ وَفُرَادَیٰ ثُمَّ تَتَفَکَّرُوا مَا بِصَاحِبِکُم مِن جِنَّةٍ ...» که موعظه الهی را منحصر در قیام لله دانسته است
   • شرح آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ» که امر به تقوی الله است
   • بیان اینکه «اتقوا الله» دارای ۴ مرحله محال و عسر و حرج و تقوای در حد توان است که تنها تقوای در حد توان مورد امر است
   • توضیحاتی حول موت، فوت و حیات
  • کلمات کلیدی: خلفاء - امام علی(ع) - عمر - ولایت - حضرت محمد(ص) - تقوا - قیام لله - عسر- حرج - موت - مرگ - حیات - فوت - احادیث جعلی - موعظه

  جلسه 266 : تسبیح اختیاری تمامی اشیاء برای خدا اثباتگر عدم مرگ مطلق

   • تسبیح اختیاری تمامی اشیاء برای خدا اثباتگر عدم مرگ مطلق است
   • اشاره به نبود موت مطلق در کائنات و وجود حیات مطلق تنها برای خدا
   • شرح مفصل آیه «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبعُ وَالأَرضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِن شَیءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَلَٰکِن لَا تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم ...» برای اثبات باشعور بودن جمادات
   • اشاره به لزوم تسبیح خدا به وسیله حمدش و غلط بودن تسبیح تنها و حمد تنها
  • کلمات کلیدی: حیات برزخی - حیات یوم القیامة - موت - حیات - ماده اولیه - خدا - شیء - حیات مطلق - ممات مطلق - تسبیح - حمد - تسبیح تکوینی - شعور جمادات - فقه

  جلسه 267 : تسبیح اختیاری تمامی اشیاء برای خدا اثباتگر عدم مرگ مطلق

   • توضیحاتی حول قرآن با بیاناتی حول آیه «ورتل القرآن ترتیلا»
   • اشاراتی حول معرفت و مقام حضرت محمد(ص) در نزد حضرت حق با محوریت آیات اولیه سوری نجم
   • اشاره به افضلیت حضرت محمد(ص) بر تمامی رسل با محوریت آیاتی مثل «وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آتَیتُکُم مِن کِتَابٍ وَحِکمَةٍ ثُمَّ جَاءَکُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَکُم لَتُؤمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ...» و ...
   • اشاره به آیاتی که بیانگر تسبیح موجودات به صورت عمومی یا خصوصی است
  • کلمات کلیدی: قرآن - فؤاد - قلب - قرائت قرآن - حضرت محمد(ص) - نبی - وحی بر اولوالعزم - ماده اولیه - عصمت ملائکه - علامه طباطبایی - تسبیح موجودات

  جلسه 268 : تسبیح اختیاری تمامی اشیاء برای خدا اثباتگر عدم مرگ مطلق

   • اشاره به آیاتی که بیانگر خضوع و سجود موجودات به صورت عمومی یا خصوصی است
   • توضیح انواع تسبیح تکوینی و تشریعی و اختیاری
   • با توجه به آیه «... وَإِن مِن شَیءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ...» که تمامی اشیاء را تسبیح گوی خدا دانسته است پس روح کفار که یکی از اشیاست چگونه تسبیح می گوید؟
   • بیان اینکه ارواح مومنین و کفار و ارواح تمامی مکلفین به صورت تخصص از قاعده تسبیح عمومی خارج هستند
  • کلمات کلیدی: خضوع - تسبیح - سجود - تسبیح تکوینی و تشریعی - فطرت - عقل - روح کفار - تکلیف در حیوانات - تسبیح اختیاری - تسبیح موجودات

  جلسه 269 : تسبیح اختیاری تمامی اشیاء برای خدا اثباتگر عدم مرگ مطلق

   • با توجه به آیه «... وَإِن مِن شَیءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ...» که تمامی اشیاء را تسبیح گوی خدا دانسته است پس روح کفار که یکی از اشیاست چگونه تسبیح می گوید؟
   • بیان اینکه ارواح مومنین و کفار و ارواح تمامی مکلفین به صورت تخصص از قاعده تسبیح عمومی خارج هستند
   • توضیحاتی مختصر حول آیه «إِنَّا عَرَضنَا الأَمَانَةَ عَلَی السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ وَالجِبَالِ فَأَبَینَ أَن یَحمِلنَهَا وَأَشفَقنَ مِنهَا وَحَمَلَهَا الإِنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» که بیانگر عرض امانت تکلیف و خیانت انسان است
  • کلمات کلیدی: تسبیح - ارواح مومن و کافر - مکلف و غیر مکلف - تسبیح اختیاری و اجباری - امانت - انسان - آیت الله شاه آبادی - خیانت در امانت

  جلسه 270 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • تتمه بحث حول آیه «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبعُ وَالأَرضُ وَمَن فِیهِنَّ وَإِن مِن شَیءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَلَٰکِن لَا تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم ...» که بیانگر تسبیح گویی تمامی اشیاست
   • بیاناتی حول بقا و فنا در روح تسبیح و روح انسانی و روح نباتی و روح حیوانی
   • انتقاداتی به نظریه تجرد روح که توسط فیلسوفان مطرح است
   • بیان عقائد و نظرات مختلف درباره حیات یا عدم حیات روح پس از مرگ
  • کلمات کلیدی: روح - روح انسانی - روح کافر و مومن - روح تسبیح - خلود در بهشت یا جهنم - نفخ در صور - روح حیوانی و نباتی - معاد - روح تکلیقی - تجرد روح - مادیون - تناسخ

  جلسه 271 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • اشاره به نداشتن دلیل برای نفی حیات پس از مرگ توسط منکرین معاد
   • بحث با دهریون (مادیون) و منکرین حیات پس از مرگ
  • کلمات کلیدی: دهریون (مادیون) - ماده - اهل کتاب - مشرکین - برزخ - معاد - حیات پس از مرگ - فطرت - امکان - محال - توحید خدا - شرک

  جلسه 272 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • شرح مفصل آیات ۲۳ و ۲۴ سوره جاثیه که بیانگر عقیده مادیون درباره خدا و حیات پس از مرگ است
   • اشاره به بودن مقام جمع الجمع در قرآن (یعنی با یک لفظ چندین معنای متفاوت را اراده می کند و همزمان بطون مختلف دارد که با هم تناقض ندارند و تکاملی است)
   • شرح ۴ عقیده موجود درباره حیات پس از مرگ : ۱- مسخ ۲- نسخ ۳- رسخ ۴- فسخ
   • اشاره به اینکه مادیون درباره حیات پس از مرگ سه دسته اند (مسخ - نسخ - فسخ) و آیه «وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنیَا نَمُوتُ وَنَحیَا وَمَا یُهلِکُنَا إِلَّا الدَّهرُ...» هر سه نظر را بیان کرده است
  • کلمات کلیدی: مسخ - نسخ - فسخ - رسخ - حیات پس از مرگ - برزخ - قرآن - جمع الجمع - تناسخ - مادیون - عقل - قلب - فطرت

  جلسه 273 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • اشاره به اینکه موت و هلاک هر دو به معنای نابودی روح با جسم یا نابودی جسم و بقای روح استعمال میشود با این تفاوت که موت ظاهر در نابودی جسم و بقای روح و هلاکت ظاهر در نابودی روح با جسم است
   • بیانی فهرستی از نظرات مختلفه که در میان قائلین به حیات پس از مرگ موجود است
   • ادامه بحث حول آیه «وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنیَا نَمُوتُ وَنَحیَا وَمَا یُهلِکُنَا إِلَّا الدَّهرُ...» که بیانگر سه نظر (مسخ و فسخ و رسخ) مادیون درباره زندگی پس از مرگ است
   • رد نظریه تناسخ (انتقال روح از بدن انسانی به بدن انسان دیگر) و مسخ (انتقال روح از بدن انسانی به بدن حیوان)
  • کلمات کلیدی: هلاکت - موت - فوت - حیات پس از مرگ - برزخ - صعقه - معاد جسمانی - معاد روحانی - نفخ در صور - روح - جسم - مادیون

  جلسه 274 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • اشاره به اینکه وجود اختلاف میان مفسرین در تفسیر قرآن دلیل بر ظنی الدلالة بودن قرآن نیست
   • بیان اینکه وجود اختلاف در اثبات یا نفی یک موضوع دلیل بر ظنی بودن و نبودن دلیل در آن موضوع نیست
   • اشاره به نداشتن دلیل برای نفی حیات پس از مرگ توسط منکرین معاد
   • رد نظریه تناسخ (انتقال روح از بدن انسانی به بدن انسان دیگر) و مسخ (انتقال روح از بدن انسانی به بدن حیوان)
  • کلمات کلیدی: ظنی الدلالة - دلیل - قرآن - اختلاف - حیات پس از مرگ - برزخ - مادیون - جسم - روح - تناسخ - مسخ - رسخ - امکان - ظن - یقین

  جلسه 275 : تقلید در اصول و فروع دین

   • همانطور که تقلید در فروع دین با شرایطش جایز است تقلید در اصول دین نیز با شرایطش جایز است
   • اشاره به اینکه در باب تقلید یا باید اجتهاد خودی یا اجتهاد غیری و یا تقلید بر مبنای اعلم و اتقی بودن مجتهد داشت
   • بیان فرق میان کسانی که بلا دلیل از حق پیروی نمی کنند و کسانی که بلا دلیل از حق پیروی می کنند
   • فلسفه فرستادن رسل و انبیای الهی
  • کلمات کلیدی: اصول و فروع دین - تقلید - مجتهد - مقلد - برخورد با حق - اجتهاد - تکلیف - رسالت - معجزه - آیت رسالتی - ارسال رسولان - حجت الهی - فطرت - عقل - وحی

  جلسه 276 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • بیان ترتیب در اصول سه گانه توحید، رسالت، معاد
   • پاسخ اینکه آیا می شود کسی منکر توحید یا رسالت باشد و در عین حال به معاد اعتقاد داشته باشد؟
   • بحث با دهریون (مادیون) و منکرین حیات پس از مرگ
   • بیان چهار علت تبعیت از رسالت ها: ۱- شایستگی خدا ۲- منفعت دنیوی ۳- ترس از عذاب اخروی ۴- طمع به نعمت های بهشتی
  • کلمات کلیدی: مادیون - مشرکین - موحدین - عبودیت خدا - رسالت - توحید - معاد - نبوت - امام حسین(ع) - ماده - فطرت - شایستگی خدا - منفعت دنیوی - ترس از عذاب اخروی - طمع به نعمت های بهشتی

  جلسه 277 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • اشاره به اینکه اگر رسولان ادعای حیات پس از مرگ کنند و هیچ دلیلی برای آن نیاورند، مکلفین باید به خاطر معجزاتی که آنان می آورند به معاد ایمان بیاورند هر چند که بلا دلیل باشد
   • بیان آیاتی که اشاره به دلایل وجود حیات پس از مرگ است
  • کلمات کلیدی: تقلید - مجتهد - مقلد - اجتهاد - تکلیف - رسالت - معجزه - آیت رسالتی - وحی - فطرت - یوم - معاد - حیات پس از مرگ - قیامت

  جلسه 278 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • اشاره به اینکه منکرین حیات پس از مرگ باید آن را بپذیرند هرچند که احتمال وجود آن را بدهند
   • بحث با مادیون و مشرکین و تمامی کسانی که منکرین حیات پس از مرگ هستند
   • اشاره به لزوم وجود حیات پس از مرگ برای جزا و پاداش مخلوقین بر مبنای عدالت و قدرت خالق
   • بیان به دو دسته بودن احکام : ۱- احکامی که تا شریعت نیاید محکوم به عقاب نیست ۲- احکامی که بدون شریعت نیز محکوم به عقاب است
   • بیان نظریه های مختلفی که میان قائلین به حیات پس از مرگ موجود است
  • کلمات کلیدی: شریعت - مشرک - مادیون - معاد - حیات پس از مرگ - احتمال - یقین - ظن - تناسخ - اهل کتاب - رسالت - تکلیف - دنیا - برزخ - قیامت - رجعت - صعقه

  جلسه 279 : روح در خواب

   • بیان اینکه خواب از نمونه های حسی است که ثابت می کند روح پس از جدایی از بدن قابلیت برگشت در بدن را دارد
   • شرح آیه «اللَّهُ یَتَوَفَّی الأَنفُسَ حِینَ مَوتِهَا وَالَّتِی لَم تَمُت فِی مَنَامِهَا فَیُمسِکُ الَّتِی قَضَیٰ عَلَیهَا المَوتَ وَیُرسِلُ الأُخرَیٰ إِلَیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ» که خواب را نیمه مرگ دانسته است
   • اشاره به عدم تنافی میان آیاتی که خدا یا ملک الموت یا ملائکه را گیرنده جان ها دانسته است
   • توضیحاتی حول توفی که به معنای «الاخذ وافیا» می باشد
   • شرح آیه «وَهُوَ الَّذِی یَتَوَفَّاکُم بِاللَّیلِ وَیَعلَمُ مَا جَرَحتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ یَبعَثُکُم فِیهِ لِیُقضَیٰ أَجَلٌ مُسَمًّی...» که خواب را نیمه مرگ دانسته است
  • کلمات کلیدی: خواب - مرگ - برزخ - توفی - ملائکه - خدا - عزرائیل - ملک الموت - عیسی(ع) - جوارح - روح - جسم - حیات انسانی - حیات حیوانی

  جلسه 280 : روح در خواب

   • ادامه شرح آیه «اللَّهُ یَتَوَفَّی الأَنفُسَ حِینَ مَوتِهَا وَالَّتِی لَم تَمُت فِی مَنَامِهَا فَیُمسِکُ الَّتِی قَضَیٰ عَلَیهَا المَوتَ وَیُرسِلُ الأُخرَیٰ إِلَیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ» که خواب را نیمه مرگ دانسته است
   • اشاره به اینکه قرآن نیازی به تفسیر ندارد بلکه این انسان ها باید خود را تفسیر کنند و پرده های از روی فهمشان کنار بزنند
   • ادامه شرح آیه «وَهُوَ الَّذِی یَتَوَفَّاکُم بِاللَّیلِ وَیَعلَمُ مَا جَرَحتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ یَبعَثُکُم فِیهِ لِیُقضَیٰ أَجَلٌ مُسَمًّی...» که خواب را نیمه مرگ دانسته است
   • اشاره به اینکه رؤیاهای صادقانه اثباتگر اینند که ارواح خارج از بدن در وقت خواب توانایی شنیدن و خوردن و... را دارند
  • کلمات کلیدی: تفسیر - قرآن - محقق حلی - آیت الله بروجردی - خواب - مرگ - برزخ - توفی - روح - جسم - حیات انسانی - حیات حیوانی - رویای صادقانه

  جلسه 281 : روح در خواب

   • بیان آیات و نشانه های ذکر شده در آیه «اللَّهُ یَتَوَفَّی الأَنفُسَ حِینَ مَوتِهَا وَالَّتِی لَم تَمُت فِی مَنَامِهَا فَیُمسِکُ الَّتِی قَضَیٰ عَلَیهَا المَوتَ وَیُرسِلُ الأُخرَیٰ إِلَیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ»
   • اثبات قبض روح شدن پیامبر اکرم(ص) و سائرمعصومین(ع) توسط خدا بدون وساطت عزرائیل و دیگر ملائکه
   • شرح یکی از احادیث امام باقر(ع) حول خروج روح از جسم در خواب
   • توضیحاتی حول دو جسم انسان (جسم دنیوی و برزخی) و سه روح انسان (انسانی و حیوانی و نباتی)
  • کلمات کلیدی: روح انسانی - روح حیوانی - روح نباتی - جسم دنیوی - جسم برزخی - عزرائیل - ملائکه مرگ - خدا - پیامبر اکرم(ص) - روح - جسم - برزخ - خواب - علامه حلی - آیت الله مرعشی نجفی

  جلسه 282 : خواب

   • پاسخ اینکه آیا روح انسانی و روح حیوانی دچار خواب می شوند؟
   • توضیحاتی حول خواب اختیاری و غیر اختیاری
   • پاسخ مادیون که خواب را خیالات انسانی دانسته اند
   • توضیحاتی حول ملکوت و دیدن ملکوت در خواب
  • کلمات کلیدی: خواب - نوم - رویا - خواب اختیاری - خواب غیر اختیاری - روح انسانی - روح حیوانی - شهید چمران - وحی - شب قدر - ملکوت - حضرت محمد(ص)

  جلسه 283 : خواب

   • بیان مراحل روح و جسم در نشئات مختلف دنیا و برزخ و قیامت
   • بیان نخوابیدن روح حضرت محمد(ص) و سائر ائمه(ع) در سه نشئه دنیا، برزخ و قیامت
   • بیان رؤیاهای صادقه و وحی هایی که در خواب برای انبیاء الهی در قرآن ذکر شده است
  • کلمات کلیدی: رجعت - برزخ - قیامت - دنیا - عرفا - یقین - معرفت الله - حضرت محمد(ص) - ائمه معصومین(ع) - وحی در خواب - خواب - بنی امیه - احادیث جعلی - امام زمان(ع) - ابراهیم(ع) - اسماعیل(ع)

  جلسه 284 : خواب

   • اشاره به اینکه اگر تمامی ادراکات درونی و برونی با هم جمع شود هرگز قابلیت دریافت ملکوت و حقایق یا غیب گویی را ندارد
   • اشاره به امکان دریافت حقایق و ملکوت اشیاء در بیداری با وسائلی مثل عصمت و تقواء که دریافتش برای همگان امکان پذیر نیست
   • اشاره به اینکه استخاره اهل بیت به چه صورت بوده است با بیان اینکه قرآن بهترین وسیله برای استخاره و بطلان سحر است
   • توضیح حول رویای صادقه و کاذبه
  • کلمات کلیدی: برزخ - قیامت - خواب - ملکوت - علم غیب - تقوا - اعلم و اتقی - مرجع تقلید - رجعت - استخاره - قرآن - دفع سحر - خیال - رویا

  جلسه 285 : خواب

   • توضیحاتی حول کلمه تاویل و بیان منظور از تاویل خواب
   • اشاراتی حول داستان حضرت یوسف و تاویل خواب آن دو زندانی
   • بیان اینکه تمامی خوابها دارای تاویل ابتدایی هستند اما تاویل انتهایی تنها در برخی از خوابهاست
  • کلمات کلیدی: رویا - خواب - تاویل - حضرت یوسف(ع) - آیت الله بروجردی - خیال - تاویل خواب - خواب صادقه - خواب کاذبه - روح - جسم

  جلسه 286 : خواب

   • بیان اینکه در خواب های صادقه غالبا در سه چیز ارتباط است : ۱-حالت خود خوابی که می بیند ۲-تاویل ابتدایی ۳-تاویل انتهایی
   • بیان سخنرانی اخلاقی حول فانی بودن حیات دنیوی و باقی بودن حیات اخروی و لزوم آمادگی برای حیات اخروی
   • بیاناتی حول شفاعت با انتقاد از این عقیده که گریه بر امام حسین(ع) را وسیله بخشش تمامی گناهان دانسته اند
   • انتقاداتی از حوزه های علمیه و دروس حوزوی که مسلمان را کافر و کافر را کافرتر می کند
  • کلمات کلیدی: نفس مطمئنه - صورت - سیرت - قرآن - روح - جسم - خواب - موت - شفاعت - شهادت - علوم حوزوی - حوزه های علمیه - رویا - جنة

  جلسه 287 : زنده شدن مردگان در دنیا

   • اشاره به وجود برهان و دلیل برای تمامی حقایق
   • بیان اینکه چرا در آیه «فَضَرَبنَا عَلَیٰ آذَانِهِم فِی الکَهفِ سِنِینَ عَدَدًا» گوشها را خواب گرفته است نه قلبها و چشم ها را
   • اشاره به آیاتی که بیانگر مردن کسانی و زنده شدن آنان در دنیاست
   • شرح مفصل آیه «أَو کَالَّذِی مَرَّ عَلَیٰ قَریَةٍ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَیٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّیٰ یُحیِی هَٰذِهِ اللَّهُ بَعدَ مَوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَم لَبِثتَ ...» که بیان جریان احیای عُزَیر است
  • کلمات کلیدی: دلیل - برهان - حقایق - اصحاب کهف - خواب - عُزَیر نبی(ع) - پسر خدا - حضرت موسی(ع) - امام زمان(عج) - احیای موتی - ابراهیم(س) - نمرود - عمر طولانی

  جلسه 288 : زنده شدن مردگان در دنیا – لقاء الله

   • ادامه شرح آیه «أَو کَالَّذِی مَرَّ عَلَیٰ قَریَةٍ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَیٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّیٰ یُحیِی هَٰذِهِ اللَّهُ بَعدَ مَوتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ کَم لَبِثتَ ...» که بیان جریان احیای عُزَیر نبی(ع) است
   • توضیحاتی حول ملکوت و درخواست ابراهیم(ع) برای دیدن ملکوت احیاء در آیه «وَإِذ قَالَ إِبرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِی کَیفَ تُحیِی المَوتَیٰ»
   • بیان اینکه آیا ارواح حیوانات پس از مرگ دارای حیاتند یا دچار عدم می شوند؟
   • بیاناتی حول لقاء الله با اشاره به اینکه لقاء الله مربوط به هر سه نشئه دنیا و برزخ و قیامت است
  • کلمات کلیدی: رؤیت ملکوت - عُزَیر نبی(ع) - عمر طولانی - وحی - علم غیب - حضرت ابراهیم(ع) - ارواح حیوانات - علم ائمه - حیات پس از مرگ - لقاء الله - ترس از مرگ- سبیل الله

  جلسه 289 : لقاء الله

   • اشاره به محال بودن لقاء الله در بعد ذات و صفات و افعال خدا
   • بیان اینکه منظور از لقاء الله در بعد فاعلیت الله چیست ؟
   • بیان اینکه منظور از لقاء الله در بعد مفعولیت الله چیست ؟
   • اشاره به وجود عبودیت و عبادت در جهان پس از مرگ برای مومنین
   • شروع بحث حول علت ترس از مرگ
  • کلمات کلیدی: ماده اولیه - لقای رحمانی - لقای رحیمی - فقروا الی الله - جسمانیت خدا - لقاء الله - ربوبیت الله - زینب(س) - برزخ - عبودیت - عبادت - معرفت الله - ترس از مرگ

  جلسه 290 : آرزوی مرگ و فرار از آن

   • بیان علت ترس گروه های مختلف مکلفین از مرگ
   • اشاره به آیاتی که بیانگر امر خدا به یهود و منافقین برای درخواست مرگ است
   • بیان اینکه چرا معصومین(ع) هرگز آرزوی مرگ نمی کردند با اینکه لقاء الله پس ازمرگ برای آنان بهتر فراهم بوده است؟
  • کلمات کلیدی: یهود - بنی اسرائیل - ترس از مرگ - معصومین - تلمود - لقاء الله - وظیفه معصومین - آدم(ع) - حضرت محمد(ص) - فرار از مرگ - آرزوی مرگ

  جلسه 291 : آرزوی مرگ و فرار از آن- رجعت

   • بیاناتی معرفتی حول ذکر خدا و لقاء الله
   • اشاره به احادیثی حول لقاء الله و مذمت آروزی مرگ
   • شروع بحث حول رجعت (زنده شدن برخی از مردگان در زمان امام مهدی ع )
   • توضیحاتی حول فرماندهان و استانداران امام زمان (ع) و امکان دیدن ایشان
  • کلمات کلیدی: ذکر الله - نماز - لقاء الله - آروزی مرگ - توبه - شهادت - برزخ - رجعت - امام مهدی(عج) - لشکر امام زمان(ع) - رجعت بالاستعداد - رجعت بالاستدعاء - دیدار با امام زمان(ع)

  جلسه 292 : رجعت

   • اشاره به تبیان و نور بودن قرآن و عدم نیازش به تفسیر و مذمت تحمیل بر قرآن
   • شرح آیه محوری در بحث رجعت «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الأَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِم...»
   • اشاره به گروهایی که در زمان ظهور امام زمان (ع) رجعت می کنند
  • کلمات کلیدی: تفسیر - قرآن - رجعت - تفسیر به رأی - تحمیل - امام زمان - عمل صالح - اسلام - ایمان - یاران امام زمان(ع) - یهود - رجعت بالاستعداد - رجعت بالاستدعاء

  جلسه 293 : رجعت

   • مذمت اعتقاد داشتن به عقیده ای و تحمیل آن بر قرآن
   • اشاره به گروه هایی که در زمان ظهور امام زمان (ع) رجعت می کنند
   • اشاره به آیاتی که وعده رجعت به رسولان و مومنین داده شده است
   • ادامه شرح آیه محوری در بحث رجعت «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الأَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِم...»
   • بیاناتی حول خلیفة الله و اثبات خلافت آدم(ع) از انسان های منقرض شده
  • کلمات کلیدی: قرآن - تفسیر به رأی - تحمیل - رجعت بالاستعداد - رجعت بالاستدعاء - خلیفه - خلیفه الله - انبیاء - رجعت - سلیمان(ع) - داوود(ع) - آدم(ع) - انسان - جن - ملائکه

  جلسه 294 : رجعت

   • اشاره به آیاتی که وعده رجعت به رسولان و مومنین داده شده است
   • ادامه شرح آیه محوری در بحث رجعت «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الأَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِم...»
   • بیان مسئولیت مسلمین در پنج زمان حیات پیامبر(ص)، حیات ائمه(ع)، غیبت صغری، غیبت کبری، پس از ظهور
   • توضیحاتی حول محدوده و میزان تسلط امام مهدی (ع)
  • کلمات کلیدی: صالحین - رجعت - خلیفه - ظهور امام زمان(ع) - غیبت صغری - غیبت کبری - قرآن - امام مهدی(عج) - سلیمان(ع) - سلطه امام مهدی(عج) و سلیمان(ع) و داوود (ع) - یهود و نصاری

  جلسه 295 : رجعت

   • شرح آیه «إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُوا فِی الحَیَاةِ الدُّنیَا وَیَومَ یَقُومُ الأَشهَادُ» که دلیل بسیار قطعی بر اثبات رجعت است
   • ادامه شرح آیه محوری در بحث رجعت «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الأَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِم...»
   • اشاره به آیاتی که وعده رجعت به رسولان و مومنین داده شده است
  • کلمات کلیدی: قرآن - امام مهدی(عج) - رجعت - دفاع از اسلام - تمکین - خلافت - رسل الهی - یوسف(ع) - ذوالقرنین - صلاة - زکات

  جلسه 296 : رجعت

   • شرح آیه «أَمَّن یُجِیبُ المُضطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکشِفُ السُّوءَ وَیَجعَلُکُم خُلَفَاءَ الأَرضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَا تَذَکَّرُونَ» که بشارت رجعت به مومنین است
   • ادامه شرح آیه محوری در بحث رجعت «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الأَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِم...»
   • توضیحاتی حول تقیه و جواز آن در اسلام
  • کلمات کلیدی: شریعت - قدرت - تقیه - نماز مسافر - شرک - طاعت - ترس از خدا - رجعت - خوف

  جلسه 297 :

   • بیان منظور از خوف در آیه محوری در بحث رجعت «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الأَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذِینَ مِن قَبلِهِم وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُم دِینَهُمُ الَّذِی ارتَضَیٰ لَهُم وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم أَمنًا...»
   • توضیحاتی حول خشوع ، خضوع ، خشیت ، خوف ، رهبت و بیان فرق میان اینها
   • شرح برخی از آیات که حول خشیت الله می باشد
  • کلمات کلیدی: خوف - خشیت - اکمال دین - رهبت - خضوع ظاهر - خشوع باطن - خشیت - استماع قرآن - حضرت محمد(ص) - قرآن - زبور

  جلسه 298 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • شرح یکی دیگر از آیات رجعت «الَّذِینَ آمَنُوا وَلَم یَلبِسُوا إِیمَانَهُم بِظُلمٍ أُولَٰئِکَ لَهُمُ الأَمنُ وَهُم مُهتَدُونَ»
   • شرح مختصری از آیات ۹۲ الی ۹۷ سوره انبیاء که بشارت به رجعت مومنین محض و کافرین محض داده شده است
   • شروع بحث حول یکی دیگر از آیات رجعت «وَلَقَد کَتَبنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ أَنَّ الأَرضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ» با بیان اینکه منظور از «الذکر» و «الزبور» چیست
  • کلمات کلیدی: ابراهیم(ع) - آدم(ع) - ایمان - انسانهای آسمانی - رجعت کفار - رجعت مومنین - اسلام - جمع الجمع - قرآن - زبور - زبور داوود - امت واحده

  جلسه 299 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • شرح یکی دیگر از آیات رجعت «قَالَ مُوسَیٰ لِقَومِهِ استَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصبِرُوا إِنَّ الأَرضَ لِلَّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِینَ»
   • ادامه بحث حول یکی دیگر از آیات رجعت «وَلَقَد کَتَبنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ أَنَّ الأَرضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ» با اشاره به اینکه منظور از زبور در این آیه تنها زبور داود نیست
   • شرح مفصل حول کلمات: قرآن - صحیفه - کتاب - وحی - ذکر - زبور
  • کلمات کلیدی: زبور - زبور داوود - رجعت - قوم موسی - قرآن - قرآن الفجر - جمع قرآن - حضرت محمد(ص) - صحیفه - کتاب - وحی - ذکر - تذکره

  جلسه 300 : بقا یا فنا روح پس از مرگ

   • اثبات اینکه داشتن زبور مختص داود (ع) نیست بلکه تمامی انبیاء دارای زبور بوده اند
   • توضیح مفصل حول معنای لغوی « زبور »
   • ادامه بحث حول یکی دیگر از آیات رجعت «وَلَقَد کَتَبنَا فِی الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ أَنَّ الأَرضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ»
   • اثبات اینکه زمام داری امور در زمان حکومت امام زمان (ع) در اختصاص صالحین (معصومین و تالی تلو معصوم) است
  • کلمات کلیدی: زبور - زبور داوود - زبر - صالحین - مومنین - تذکیر - تنذیر - تبشیر - حکومت امام زمان(ع) - رجعت - بشارت به رجعت

  جلسه 301 : رجعت

   • منظور قرآن از «الصالحون» در اکثر موارد معصومین(ع) هستند
   • آیاتی که لفظ «الصالحون» درباره معصومین(ع) به کار رفته است
  • کلمات کلیدی: عیسی(ع) ـ ابراهیم(ع) ـ یحیی(ع) ـ حضرت محمد(ص) ـ اهل بیت(ع) ـ رسول ـ نبی ـ اولوالعزم ـ رجعت ـ دولت امام زمان(ع) ـ صالحون

  جلسه 302 : رجعت

   • آیاتی که در آن به مومنین محض و صالحین بشارت رجعت داده شده است
   • اشاره به قسمتهایی از کتاب زبور حضرت داود(ع) که به رجعت صالحان بشارت داده شده است
   • اثبات اینکه بازگشت کفار در رجعت، با آیاتی که بازگشت کفار را مردود دانسته است در تضاد نیست
   • انتقاد از نسبت دادن «دابة الارض» به امیرالمومنین توسط شیعه و سنی
  • کلمات کلیدی: صالحون ـ زبور ـ رجعت ـ امام علی(ع) ـ دابة الارض ـ رد الشمس ـ داود(ع) ـ رجعت کفار

  جلسه 303 : رجعت

   • بیان اینکه آیا رجعت همه رسل و ائمه معصومین(ع)، یکجا و در زمان واحد است یا یکی پس از دیگری است؟
   • توضیحاتی حول آیه محوری در بحث اجتهاد و تقلید «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَه أُولَٰئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ»
   • رد برخی از شرایطی که برای مرجع تقلید شمرده شده است، از جمله زنده بودن و مرد بودن
   • توضیحاتی حول چهار قول احسن، حسن، قبیح، اقبح
  • کلمات کلیدی: مرجعیت ـ مرجع تقلید ـ کیفیت رجعت ـ تقلید ـ شروط تقلید ـ تقلید متجزی ـ تقلید در اصول و فروع ـ قول احسن، حسن، قبیح، اقبح ـ شرایط مرجع تقلید

  جلسه 304 : رجعت

   • اثبات اینکه بازگشت کفار در رجعت، با آیاتی که بازگشت کفار را مردود دانسته است در تضاد نیست
   • فهرست آیاتی که در آن به کفار، رسل، صالحین و... وعده رجعت داده شده است
   • شاره به احادیثی حول بحث رجعت
   • شرح مختصری از دعای عهد
  • کلمات کلیدی: متقین ـ زیارت امین الله ـ صالحین ـ رجعت کفار ـ رجعت مومنین ـ زیارت جامعه کبیره ـ اهل بیت النبوة ـ قرآن ـ دعای عهد ـ ذکر ـ امام زمان

  جلسه 305 : رجعت

   • شروع بحث حول آیه «وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَیْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُکَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کَانُوا بِآیَاتِنَا لَا یُوقِنُونَ» (نمل،۸۲)
   • بیان منظور از «دابة الارض» در آیه مذکور
   • توضیحات مفصل حول کلمه «دابة» با انتقاد شدید از مفسرین شیعه که «دابة الارض» در آیه مذکور را وجود نازنین امیرالمومنین(ع) دانسته اند!
  • کلمات کلیدی: دابة ـ حیوان ـ گاو بنی اسرائیل ـ امام علی(ع) ـ شرابخوار ـ ایمان ـ شراب ـ دابة الارض ـ شیعه و سنی ـ اهل بیت(ع) ـ رجعت

  جلسه 306 : رجعت

   • مقایسه قرآن و احادیث از نظر تحکیم و صحت و سقم
   • بیان علت خارج شدن حیوانی از زمین در آخرالزمان برای صحبت با کفار در آیه «دابّة الارض» (نمل،۸۲)
   • جاعلان حدیث در برخی روایات «دابة الارض» را به امیرالمومنین نسبت داده اند!
   • اشاره به ارث بردن زن از اموال منقول و غیر منقول شوهر
  • کلمات کلیدی: متن حدیث ـ سند حدیث ـ جعل حدیث ـ قرآن ـ سنت ـ دابة الارض ـ ارث زن ـ ارث از اموال غیرمنقول ـ شیعه و سنی ـ امام علی(ع) ـ باردار شدن عمر

  جلسه 307 : رجعت

   • ادامه بحث حول آیه «دابة الارض» (نمل،۸۲)
   • شرح آیات ۸۲ الی ۸۶ سوره نمل که وعده به رجعت کفار و نزول عذاب بر آنهاست
  • کلمات کلیدی: ناس ـ دابة الارض ـ رجعت مومنین - رجعت کافران ـ قیامت ـ صعقه ـ نفخ صور ـ آیت الله آشتیانی ـ قرآن ـ امام زمان(ع)

  جلسه 308 : افساد یهودیان در آخرالزمان

   • اشاره به سردمداران ظلم و فساد در آخرالزمان که عبارتند از: ۱ـ بنی اسرائیل ۲ـ یأجوج و مأجوج ۳ـ من محض الکفر محضا
   • اشاره به اینکه منظور از «المسجد الاقصی» در آیه اول سوره اسراء، همان «سدرة المنتهی» واقع در سوره نجم است
   • بحث حول آیه ۴ الی ۷ سوره «اسراء» که اخبار از فساد جهان شمول یهود در دو مرحله، و مغلوب شدنشان در دو مرحله دیگر است
  • کلمات کلیدی: یهود ـ بنی اسرائیل ـ قضا ـ یأجوج و مأجوج ـ رجعت مومنین ـ رجعت کفار ـ مسجد الاقصی ـ حضرت محمد(ص) ـ فساد ـ یحیی ـ مسجد کوفه

  جلسه 309 : افساد یهودیان در آخرالزمان

   • اثبات آنکه اولین قبله مکلفین کعبه بوده و نه مسجد الاقصی
   • اشاره به اینکه منظور از «المسجد الاقصی» در آیه اول سوره اسراء، همان «سدرة المنتهی» واقع در سوره نجم است
   • ادامه بحث حول آیه ۴ الی ۷ سوره «اسراء» که اخبار از فساد جهان شمول یهود در دو مرحله، و مغلوب شدنشان در دو مرحله دیگر است
  • کلمات کلیدی: یهود ـ بنی اسرائیل ـ مسجد الاقصی ـ حضرت محمد(ص) ـ فساد ـ مسجد کوفه ـ قبله مسلمین ـ قدس ـ کعبه ـ مسجد الحرام ـ سدرة المنتهی

  جلسه 310 : افساد یهودیان در آخرالزمان

   • اشاره به بطلان بسیاری از مسائلی که میان علمای اسلام ضروری دانسته شده است!
   • بیان حول کلمه «اسرائیل» و جایگاه یعقوب(ع) در کتب عهد قدیم
   • اشاره به برخی از عقائد یهودیان درباره غیر یهود
   • ادامه بحث حول آیه ۴ الی ۷ سوره «اسراء» که اخبار از فساد جهان شمول یهود در دو مرحله، و مغلوب شدنشان در دو مرحله دیگر است
  • کلمات کلیدی: اسرائیل ـ یعقوب ـ یهود ـ بنی اسرائیل ـ ضرورت ـ قرآن ـ بعث ـ قتل حضرت یحیی(ع) ـ قتل حضرت زکریا(ع) ـ فساد بنی اسرائیل ـ وعده ـ عبد

  جلسه 311 : افساد یهودیان در آخرالزمان

   • ادامه بحث حول آیه ۴ الی ۷ سوره «اسراء» که اخبار از فساد جهان شمول یهود در دو مرحله، و مغلوب شدنشان در دو مرحله دیگر است
   • منظور از افساد یهود در آیه «وَقَضَیْنَا إِلَیٰ بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی الْکِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیرًا» (اسراء،۴)
  • کلمات کلیدی: اسرائیل ـ یهود ـ قتل حضرت زکریا(ع) ـ قتل حضرت یحیی(ع) ـ قرآن ـ انقلاب ایران ـ افساد یهود ـ بخت النصر ـ نوامیس خمسه ـ عباد لنا

  جلسه 312 : افساد یهودیان در آخرالزمان

   • ادامه بحث حول آیات ۴ تا ۷ سوره «اسراء» که از فساد جهان شمول یهود در دو مرحله و مغلوب شدنشان در دو مرحله دیگر خبر می دهد
   • اشاره به سخت تر بودن اصلاح جهان شمول نسبت به فساد جهان شمول
   • اشاره به اینکه قدرت نوعاً، انسان صالح را فاسد، و انسان فاسد را فاسدتر می کند
  • کلمات کلیدی: اسرائیل ـ یهود ـ انقلاب ایران ـ افساد یهود ـ افساد ـ اصلاح ـ فرعون ـ مردم قم ـ عباداً لنا

  جلسه 313 : افساد یهودیان در آخرالزمان

   • ادامه بحث حول آیات ۴ تا ۷ سوره «اسراء» که از فساد جهان شمول یهود در دو مرحله و مغلوب شدنشان در دو مرحله دیگر خبر می دهد
   • اشاره به لزوم جنگ سرد و جنگ گرم با کفار مفسد تا زمان ظهور امام مهدی (ع) با محوریت آیه «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ...» (اسراء،۴)
   • اشاره به اهمیت دریافت صحیح شریعت و تبلیغ آن به صورت جمعی و فردی
   • بیان منظور از امداد یهود در آیه «ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْنَاکُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ...» (اسراء،۵)
  • کلمات کلیدی: جنگ سرد ـ جنگ گرم ـ اصلاح ـ افساد ـ تبلیغ ـ افساد یهود ـ داود(ع) ـ جنگ طائف ـ امداد الهی ـ عباداً لنا

  جلسه 314 : افساد یهودیان در آخرالزمان

   • ادامه بحث حول آیات ۴ تا ۷ سوره «اسراء» که از فساد جهان شمول یهود در دو مرحله و مغلوب شدنشان در دو مرحله دیگر خبر می دهد
   • بیان علت غالب شدن یهود بر «عباداً لنا» در آخرین مرحله افساد جهانشمول
   • اشاره به برخی از احادیث وارده حول آیات ۴ الی ۷ سوره «اسراء»
   • اشاره به سنگینی مسئولیت قرآنیّون در زمان فعلی
  • کلمات کلیدی: قرآن ـ عباداً لنا ـ افساد جهان شمول یهود ـ اصلاح ـ امام زمان(ع) ـ یهود ـ بنی اسرائیل ـ یاران امام زمان(ع)

  جلسه 315 : افساد یاجوج و ماجوج

   • شروع بحث حول فساد یأجوج و مأجوج در آخر الزمان با محوریت آیه «وَحَرَامٌ عَلَیٰ قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا یَرْجِعُونَ ـ حَتَّیٰ إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ» (انبیاء،۹۶)
   • شروع بحث حول داستان ذوالقرنین و برخوردش با یأجوج و مأجوج با محوریت آیات ۹۳ الی ۹۸ سوره کهف
  • کلمات کلیدی: قصه ـ قرآن ـ یأجوج و مأجوج ـ ذوالقرنین ـ شیطان ـ امام زمان(ع) ـ افساد یهود ـ سد ذوالقرنین

  جلسه 316 : افساد یاجوج و ماجوج

   • اشاره به یکسان نبودن فهم مکلفین نسبت به آیات رسالتی (معجزات)
   • اشاره به امکان تبدیل عصا به مار از نظر علمی برای اثبات یکسان نبودن فهم انسانهای زمان موسی(ع) و زمان کنونی نسبت به معجزه موسی (ع)
   • ادامه بحث حول فساد یأجوج و مأجوج در آخرالزمان با محوریت آیه «وَحَرَامٌ عَلَیٰ قَرْیَةٍ أَهْلَکْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا یَرْجِعُونَ ـ حَتَّیٰ إِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ» (انبیاء،۹۶)
   • ادامه بحث حول داستان ذوالقرنین و برخوردش با یأجوج و مأجوج با محوریت آیات ۹۳ الی ۹۸ سوره کهف
  • کلمات کلیدی: عصای موسی ـ موسی(ع) ـ معجزه و علم ـ افساد بنی اسرائیل ـ افساد یأجوج و مأجوج ـ ذوالقرنین ـ سد ذوالقرنین ـ اختلاف پروتون و الکترون مواد ـ دیوار چین

  جلسه 317 : افساد یاجوج و ماجوج

   • ادامه بحث حول داستان ذوالقرنین و برخوردش با یأجوج و مأجوج با محوریت آیات ۹۳ الی ۹۸ سوره کهف
   • قومی که «... لَا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلًا» بودند چطور به ذوالقرنین فهماندند که مورد هجوم یأجوج و مأجوج هستند؟
   • پاسخ این سوال که با توجه توانایی ذوالقرنین بر خرق عادت و ساختن سد به تنهایی، پس چرا از آن قوم درخواست کمک جسمانی کرد؟
   • بیان اینکه چرا ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج را نابود نکرد؟
   • بیان خاطراتی از حمله به درس تفسیر آیت الله صادقی تهرانی در مسجد امام رضا (ع)
  • کلمات کلیدی: ذوالقرنین ـ یأجوج و مأجوج ـ فقه ـ تبلیغ ـ افساد یأجوج و مأجوج ـ دیوار چین ـ سد ذوالقرنین ـ کوروش ـ حمله به مسجد امام رضا(ع) ـ قرآن

  جلسه 318 : افساد یاجوج و ماجوج

   • بحثی لفظی و معنوی حول دو کلمه «یأجوج و مأجوج» در زبان عربی
   • اشاره به اینکه بهترین کلمات معرّب کلماتی هستند که در آنها هم رعایت لفظ و هم رعایت معنا شده باشد
   • بیان اینکه منظور از «یأجوج و مأجوج» چه کسانی هستند
  • کلمات کلیدی: یأجوج و مأجوج ـ کوک و ماکوک ـ مغول ـ چنگیز خان مغول ـ کلمات معرب ـ یعقوب ـ اسرائیل ـ موسی ـ فساد و اصلاح ـ ظالم و مظلوم ـ قبول ظلم

  جلسه 319 : افساد یاجوج و ماجوج – حیات برزخی

   • بیان سخنان پایانی حول افساد بنی اسرائیل و یأجوج و مأجوج
   • اشاره به وجود یا عدم وجود آیه ای صریح در قرآن برای اثبات حیات برزخی
   • شروع بحث حول آیه «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ» (بقره،۱۵۴) از آیات بیانگر حیات برزخی
  • کلمات کلیدی: رجعت ـ افساد بنی اسرائیل ـ افساد یأجوج و مأجوج ـ برزخ ـ قیامت ـ دنیا ـ روح ـ جسم ـ قرآن ـ رساله نوین ـ قرآن ـ شهید ـ صعقه ـ نفخ صور

  جلسه 320 : حیات برزخی

   • اشاره به یکسان بودن ائمه معصومین(ع) در علم و شجاعت و زهد
   • بیان منظور از آیاتی که اشاره به معیّت الله و همراهی خدا دارد
   • بیان منظور از آیاتی که اشاره به عندیّت و عند الله بودن دارد
   • بیاناتی حول منزلت امام سجاد(ع) به مناسبت میلاد امام زین العابدین(ع)
  • کلمات کلیدی: امام زین العابدین(ع) ـ ائمه اطهار(ع) ـ عند الله ـ مع الله ـ ابوبکر ـ رسول الله ـ علم امام ـ شجاعت امام ـ زهد امام ـ شهید ـ معرفت الله ـ وضو

  جلسه 321 : حیات برزخی

   • توضیحاتی حول اصول دین (توحید ـ معاد ـ نبوت) و فروعات اصول دین مثل (عدل ـ تجرد ـ امامت ـ برزخ و...)
   • اشاره به اینکه منکرین اصول دین (توحید ـ معاد ـ نبوت) و ضروریات صد در صد احکامی (روزه ـ حج ـ نماز و...) مسلمان نیستند ولی منکرین فروعات اصول دین مثل (عدل ـ تجرد ـ امامت ـ برزخ و...) مسلمانند هرچند از مسلمین ضعیف العلم و الایمان هستند
   • اشاره به یکی از دلایل عقلی اثباتگر حیات برزخی
   • بیان ده موت، که آیه «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ وَلَٰکِنْ لَا تَشْعُرُونَ» (بقره،۱۵۴) رد می کند
  • کلمات کلیدی: اصول دین ـ توحید ـ معاد ـ نبوت ـ فروعات اصول دین ـ عدل ـ تجرد ـ امامت ـ برزخ ـ معاد ـ حیات برزخی ـ ضروریات احکامی ـ روح ـ جسم

  جلسه 322 : حیات برزخی

   • ادامه بحث حول آیه ۱۵۴ سوره مبارکه بقره که از آیات بیانگر حیات برزخی است
   • اشاره به یکی از دلایل عقلی اثباتگر حیات برزخی
   • اثبات لزوم معاد جسمانی همراه با معاد روحانی
   • بیاناتی حول اینکه آیا ثواب و عقاب مربوط به روح است یا جسم؟
  • کلمات کلیدی: ملا صدرا ـ معاد روحانی ـ معاد جسمانی ـ جسم برزخی ـ جسم دنیوی ـ برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت ـ جسم ـ روح ـ ثواب ـ عقاب

  جلسه 323 : حیات برزخی

   • ادامه بحث حول آیه ۱۵۴ سوره مبارکه بقره که از آیات بیانگر حیات برزخی است
   • رد نظرات یازده گانه ای که ممکن است درباره زندگی پس از مرگ وجود داشته باشد بر مبنای آیه ۱۵۴ سوره مبارکه بقره
   • شروع بحث حول آیه «حَتَّیٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ـ لَعَلِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَکْتُ ۚ کَلَّا ۚ إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۖ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ» (مومنون،۱۰۰) از دیگر آیات بیانگر حیات برزخی
  • کلمات کلیدی: برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت ـ جسم ـ روح ـ ثواب ـ عقاب ـ مرگ مطلق ـ صعقه ـ نوم ـ شهداء ـ یاد نیک پس از مرگ

  جلسه 324 : حیات برزخی

   • ادامه بحث حول آیه ۱۰۰ سوره مبارکه مومنون، که از آیات بیانگر حیات برزخی است
   • شرح آیه «وَأَعُوذُ بِکَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ» با بیاناتی حول شیاطین جن و انس و درونی (نفس)
   • شرح آیات ۹۷ الی ۱۰۰ سوره مومنون که حول درخواست رجوع به دنیا توسط مضِلین و مضَلین است
  • کلمات کلیدی: مضِلین و مضَلین ـ برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت ـ جسم ـ روح ـ ثواب ـ عقاب ـ مرگ مطلق ـ شیاطین جن و انس و درونی (نفس)

  جلسه 325 : حیات برزخی

   • شرح آیات درخواست رجوع به دنیا برای انجام کارهای صالح توسط مجرمین و کافرین
   • اشاره به اینکه کسانی که حجت الهی و زمان کافی برای تفکر در آن را نداشته اند اهل جهنم نیستند اگر چه مشرک و... باشند با محوریت آیه ۳۷ سوره مبارکه فاطر: «وَهُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِی کُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْکُمْ مَا یَتَذَکَّرُ فِیهِ مَنْ تَذَکَّرَ وَجَاءَکُمُ النَّذِیرُ»
  • کلمات کلیدی: جرم ـ درخواست برگشت به دنیا ـ برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت ـ قرآن ـ عزیر نبی ـ حشر حیوانات ـ حساب و جزاء

  جلسه 326 : ظهور امام مهدی (ع)

   • جمع بندی مطالب حول رجعت و حکومت امام مهدی(ع) که در سخنرانیهای شماره ۲۹۱ الی ۳۰۷ بیان شد
   • بیان چگونگی تشکیل قیام امام مهدی (ع) از دیدگاه روایات صحیحة
   • بیان منظور روایاتی که امام زمان(ع) را دارای کتاب و سنت و امر و حکم جدید دانسته است
  • کلمات کلیدی: امام زمان(ع) ـ رجعت ـ کتاب جدید ـ دین جدید ـ حوزه های علمیه ـ یاران امام مهدی ـ فرماندهان امام مهدی ـ قرآن ـ تغییر کتاب و سنت

  جلسه 327 : حیات برزخی

   • اشاره به اینکه جسم برزخی همان جسمی است که در خواب از بدن خارج می شود
   • اشاره به اینکه عذاب و پاداش در خود قبر صورت نمی گیرد بلکه در عالم برزخ است
   • توضیحاتی حول دوازده برزخی که ما بین دنیا و آخرت است
  • کلمات کلیدی: برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت ـ قرآن ـ جسم برزخی ـ جسم دنیوی ـ خواب ـ عذاب قبر ـ مقام جمع الجمع معصومین ـ حساب و جزاء

  جلسه 328 : حیات برزخی

   • اشاره به اینکه در معاد در بین روح و جسم و صورت جسم کدام یک بازگردانده می شود
   • توضیحاتی حول سه احتمال (مرگ مطلق ـ نوم ـ صعقه) درباره حیات پس از مرگ
  • کلمات کلیدی: مرگ مطلق ـ نوم ـ صعقه ـ خواب ـ جسم برزخی ـ جسم دنیوی ـ اعاده روح و جسم و صورت جسم ـ برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت

  جلسه 329 : حیات برزخی

   • اشاره به دلیلی عقلی که وجود حیات برزخی را اثبات می کند
   • انتقاد ازعلامه طباطبایی که برای اثبات حیات برزخی به آیه «کَیْفَ تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وَکُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْیَاکُمْ ۖ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» (بقره،٢٨) استدلال کرده اند
   • توضیحاتی حول آیه «قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَأَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَیٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِیلٍ» (غافر،١١)، از دیگر آیات بیانگر حیات برزخی
  • کلمات کلیدی: مرگ مطلق ـ نوم ـ صعقه ـ خواب ـ اعاده روح و جسم و صورت جسم ـ برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت ـ علامه طباطبایی

  جلسه 330 : حیات برزخی

   • شرح آیات ۱۰۳ الی ۱۰۸ سوره هود (از آیات بیانگر وجود حیات برزخی برای گنهکاران و سعادتمندان)
   • اشاره به آیاتی که وجود برزخ برای گنهکاران را ثابت می کند
  • کلمات کلیدی: برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت ـ هدایت و ضلالت خدا ـ بهشتیان ـ جهنمیان ـ حساب و جزاء ـ قیامت صغری و کبری ـ السماوات و الارض

  جلسه 331 : حیات برزخی

   • اشاره به آیاتی که وجود برزخ برای مومنین را ثابت می کند
   • توضیحات پایانی حول برزخ با بیان اشتراکات و اختلافات میان برزخ و دنیا، برزخ و قیامت
   • اشاره به نبودن حساب و جزای برزخی در بدن دنیوی و قبر
   • شروع بحث حول قیامت و اشاره به مطالبی که باید در مبحث قیامت مطرح شود
  • کلمات کلیدی: شفاعت ـ برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت ـ جسم دنیوی ـ جسم برزخی ـ روح ـ جسم ـ قیامت صغری ـ قیامت کبری ـ برزخ مومنین ـ شب اول قبر

  جلسه 332 : حیات برزخی

   • بیان ارتباط پس از مرگ میان بدن برزخی و بدن دنیوی
   • توضیحاتی حول زیارت قبور و علت آن
   • اشاراتی حول شهید و گواه بودن رسول الله(ص) بر اعمال و کردار و افکار مکلفین
   • اشاره به برخی از احادیث وارده در مبحث قیامت
  • کلمات کلیدی: شفاعت در برزخ ـ علم غیب ـ شهادت و گواهی ـ حدیث ـ قرآن ـ بدن برزخی و بدن دنیوی ـ برزخ ـ معاد ـ دنیا ـ مرگ ـ موت

  جلسه 333 : حیات برزخی

   • توضیحاتی حول امکان ارتباط میان زندگان (جسام دنیوی) و مردگان (اجسام برزخی)
   • اشاره به اینکه اسامی را که خدا برای چیزی یا شخصی برمی گزیند، اسامی جامده (غیر معبّر معنا) نیست بلکه اسامی موصوفه (معبّر معنا) است
   • توضیحاتی حول برخی از اسامی قیامت مثل یوم الساعة، یوم الآخر، قیامت و...
  • کلمات کلیدی: یوم الساعة ـ یوم الآخر ـ آخرت ـ برزخ ـ معاد ـ قیامت ـ جسم برزخی ـ جسم دنیوی ـ تغابن ـ اسامی قیامت ـ زمان ـ یوم ـ ساعت

  جلسه 334 : حیات برزخی

   • پاسخ این سوال که عذاب و ثواب برزخی مربوط به جسم برزخی است یا جسم دنیوی یا هم جسم برزخی و هم جسم دنیوی؟
   • اشاره به برخی از احادیث حول کیفیت جسم برزخی و مربوط بودن عذاب و ثواب به جسم برزخی
   • نفی و اثبات نسبت به برخی از احادیث وارده حول فشار قبر مخصوصا حدیث اثبات عذاب قبر برای سعد بن معاض
  • کلمات کلیدی: سعد بن معاض ـ جسم برزخی ـ جسم دنیوی ـ عذاب قبر ـ عذاب و ثواب برزخی ـ حدیث ـ خواب ـ برزخ ـ روح و جسم ـ قبر ـ فشار قبر

  جلسه 335 : اسامی قیامت

   • توضیحاتی حول کلمه قبر که به معنای پوشش است با اشاره به اینکه عذاب و ثواب برزخی مربوط به جسم برزخی است نه جسم دنیوی
   • توضیحات مفصل حول کلمه «قیامت» و بیان علت عدم نامگذاری «عالم دنیا» به «عالم قیامت»
   • اشاره به چیزهایی که روز قیامت اقامه و بر پا میشود که عبارتند از: قیامة الفصل و العدل و الحساب و الجزاء و العذاب و الوزن و الاعمال و الکتاب و البیان والاشهاد و الناس
  • کلمات کلیدی: قیامة الفصل ـ قیامة العدل ـ قیامة الحساب ـ قیامة الجزاء ـ قیامة العذاب ـ قیامة الوزن ـ قیامة الاعمال ـ قیامة الکتاب ـ قیامة البیان ـ قیامة الاشهاد ـ قیامة الناس ـ قیامت ـ دنیا ـ برزخ ـ قبر ـ فشار قبر

  جلسه 336 : اسامی قیامت

   • شرح مفصل معنای کلمه «یوم» و اشاره به آیاتی که کلمه «یوم» به معنای ۲۴ ساعت یا شب یا روز به کار رفته است
   • شرح مفصل حول کلمه «الساعة» از اسامی یوم القیامة
   • بیان علت استعمال اکثری کلمه «الساعة» برای یوم القیامة
   • بیان منظور از حدیث «علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل»
  • کلمات کلیدی: ماده اولیه ـ زمان ـ یوم ـ ساعت ـ امامان معصوم(ع) ـ حضرت محمد(ص) ـ علمای امت پیامبر(ص) ـ یوم القیامة ـ برزخ ـ دنیا ـ اخلاق الله

  جلسه 337 : معاد جسمانی

   • بیان اینکه چه چیزهای در معاد بازگشت داده می شود
   • شرح مفصل حدیثی از عیسی مسیح که برای اثبات معاد جسمانی به این مثال اگر دو نفر کار خیر یا شری را انجام دهند و تنها یکی از آنان ثواب یا عقاب شود ظلم است، تمسک جسته اند
   • بیان احتمالاتی که در معاد روحانی یا جسمانی وجود دارد
   • این مطلب که هرچند سال یکبار، اجزای بدن انسان از بین رفته و اجزای جدید تشکیل می شود، چطور با معاد جسمانی بدن سازگاری دارد
  • کلمات کلیدی: معاد ـ صعقه ـ بدن برزخی ـ بدن دنیوی ـ معاد جسمانی ـ معاد روحانی ـ اعضای اصلی و مهمان بدن انسان ـ روح ـ جسم

  جلسه 338 : معاد جسمانی

   • اثبات لزوم وجود روح و جسم برزخی و جسم دنیوی در یوم القیامة
   • بیان انواع احتمالات حول معاد جسمانی و معاد روحانی
   • شروع بحث حول شبهه آکل و ماکول
   • شروع بحث حول آیات ۱۰ و۱۱ سوره سجده که درباه سوال منکرین معاد جسمانی و معاد روحانی است
  • کلمات کلیدی: شبهه آکل و ماکول ـ بازگشت جسم دنیوی ـ بازگشت روح ـ بازگشت جسم برزخی ـ روح ـ جسم ـ معاد ـ قیامت ـ معاد جسمانی ـ معاد روحانی

  جلسه 339 : معاد جسمانی

   • ادامه بحث حول آیات ۱۰ و۱۱ سوره سجده درباره توفّای روح وجسم توسط ملک الموت برای رفع انکار معاد جسمانی و روحانی است
   • توضیحاتی اخلاقی و عرفانی حول لقاء الله و معرفت حق
   • اشاره به اینکه قبض روح معصومین(علیهم اسلام) بر عهده خداست نه ملک الموت
  • کلمات کلیدی: توفّی ـ ملک الموت ـ روح ـ جسم ـ معاد ـ قیامت ـ معاد جسمانی ـ معاد روحانی ـ قرآن ـ روح الارواح ـ ظلالت ـ کافر ـ لقاء الله

  جلسه 340 : معاد جسمانی

   • بیان منظور از «توفی» در آیه «وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِی الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِی خَلْقٍ جَدِیدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ کَافِرُونَ ـ قُلْ یَتَوَفَّاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ ثُمَّ إِلَیٰ رَبِّکُمْ تُرْجَعُونَ»
   • ادامه بحث حول آیات ۱۰ و۱۱ سوره سجده که حول توفی روح وجسم توسط ملک الموت برای رفع انکار معاد جسمانی و روحانی است
   • رفع شبهه آکل و ماکول که برای انکار معاد جسمانی مطرح است
  • کلمات کلیدی: اجزای اصلی و فرعی و مهمان بدن ـ شبهه آکل و ماکول ـ معاد جسمانی ـ معاد روحانی ـ روح ـ جسم ـ توفی ـ ملک الموت ـ معاد ـ قیامت

  جلسه 341 : معاد جسمانی

   • بیاناتی حول صعقه یوم القیامة که همگان به جز «من شاء الله» دچار بیهوشی می شوند
   • بیان چگونگی احیاء یوم القیامة، برای کسانی که دچار صعقه (بیهوشی) برخواسته از نفخ صور نمی شوند
   • بررسی آیاتی که لفظ اعاده با مشتقاتش در آن آمده است
  • کلمات کلیدی: یوم القیامة ـ صعقه ـ بیهوشی ـ حضرت محمد(ص) ـ معصومین(ع) ـ اماته ـ احیاء ـ اعاده ـ معاد ـ انشاء ـ نفخ صور ـ احیای موتی

  جلسه 342 : معاد جسمانی

   • شرح آیه ۹۹ سوره اسراء و آیه ۸۱ سوره یس و آیات ۶۰ تا ۶۲ سوره واقعه و آیات ۴۰ و۴۱ سوره معارج که صراحت در احیاء و انشاء و تبدیل مثل مردگان است
  • کلمات کلیدی: یوم القیامة ـ صعقه ـ بیهوشی ـ اماته ـ احیاء ـ اعاده ـ معاد ـ انشاء ـ احیای موتی ـ قسم ـ تبدیل امثال ـ روح ـ جسم ـ تبدیل روح ـ تبدیل جسم

  جلسه 343 : معاد جسمانی

   • شرح کلمه «دنیا» و بیان اینکه آیا سبّ و دشنام دنیا صحیح است؟
   • بیان منظور از «خیرا» در آیه «عَلَیٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَیْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ»
   • بیان مباحث باقی مانده در مبحث قیامت
  • کلمات کلیدی: روح ـ جسم ـ دنیا ـ دانی ـ دنو ـ معصومین ـ کفار ـ حساب و جزاء ـ شفاعت ـ انفجار سماوات ـ سبّ دنیا ـ معرفت الله ـ معاد جسمانی

  جلسه 344 : موضوع سخنران

   • توضیحاتی حول قیامت تدمیر (ویرانی آسمانها و زمین) و قیامت تعمیر (بازسازی مجدد هستی)
   • بیان مصادیق «الا من شاء الله» که صعقه و تدمیر (ویرانی آسمانها و زمین) شامل آنان نمی شود
   • اشاره به آیاتی که بیانگر قیامت تدمیر (ویرانی آسمانها و زمین) است
   • اشاره به آیاتی که حول تدمیر زمین و کوه ها آمده است
  • کلمات کلیدی: معصومین ـ قیامت تدمیر ـ قیامت تعمیر ـ حرکت زمین ـ انسانهای آسمانی ـ زلزال زمین ـ قیامت ـ ویرانی هستی ـ عیسی(ع) ـ یحیی

  جلسه 345 : کیفیت قیامت

   • اثبات عدم شمول قیامت تدمیر (ویرانی آسمانها و زمین) نسبت به معصومان (من شاء الله) و سدرة المنتهی و جنة الماوی (بهشت)
   • اثبات وجود بهشت در زمان حاضر و عرم وجود جهنم در این زمان
   • اشاره به آیاتی که بیانگر انفجار و نابودی آسمانها دارد
  • کلمات کلیدی: قیامت تدمیر ـ ویرانی آسمانها و زمین ـ سدرة المنتهی ـ جنة الماوی ـ وجود بهشت ـ وجود جهنم ـ آسمان ـ زمین

  جلسه 346 : کیفیت قیامت

   • اشاراتی به بیشتر بودن مجهولات انسانها نسبت به معلوماتشان
   • طرح این سوال که آیا قیامتی که در قرآن آمده قبلا سابقه داشته است؟
   • طرح برخی از سوالات که درباره بعد و قبل و کیفیت قیامت مطرح می شود
   • توضیحاتی حول یکی از مباحث فلسفی که بر مبنای دائم الفیض بودن خدا هستی را نیز ازلی می دانند
  • کلمات کلیدی: قیامت ـ خلود در جهنم ـ حوریه ـ مجهولات و معلومات انسان ـ خورشید ـ ازلیت جهان ـ خلود در بهشت ـ رحمت الهی

  جلسه 347 : کیفیت قیامت

   • بیان اینکه در آیه «یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی» آیا خدا پاسخ پرسشگران را داده است؟
   • ادامه بحث که آیا قیامتی که در قرآن آمده است، قبلا سابقه داشته است؟
   • اشاره به مخفی بودن زمان قیامت بر غیر خدا
   • اثبات خلیفة الله نبودن انسان و اثبات خلافتش از انسانهای منقرض شده
  • کلمات کلیدی: قیامت ـ روح ـ قرآن ـ وحی ـ زمان قیامت ـ نماز مسافر ـ خلافت انسان ـ خلیفة الله ـ انسانهای منقرض شده ـ ذات خدا

  جلسه 348 : کیفیت قیامت – بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

   • ادامه بحث که آیا قیامتی که در قرآن آمده است، قبلا سابقه داشته است؟
   • ادامه بحث فاصله میان قیامت تدمیر و قیامت تعمیر
   • بیان اینکه آیا بهشت و اهل بهشت دارای ابدیت هستند یا خیر؟
   • پاسخ این سوال که پس از انفجار آسمانها و زمین در قیامت تدمیر آیا آسمانها و زمینهای مجددی آفریده می شود؟
   • اشاراتی حول ازلیت و ابدیت و سرمدیت
  • کلمات کلیدی: خلود در جهنم ـ خلود در بهشت ـ اهل الجنة ـ الجنة ـ ازلیت ـ ابدیت ـ سرمدیت ـ قیامت تدمیر ـ خلود ـ فضل و عدل خدا ـ جزاء عمل

  جلسه 349 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

   • پاسخ این اشکال که بهشتیان و زمان بهشت که محدود هستند چگونه می توانند نا محدود ابدی باشند
   • اشاره به اینکه اگر خدا آنی اراده بقاء عالم هستی را بردارد عالم هستی اعدام نمی شود بلکه منعدم می گردد
   • پاسخ این سوال که انسان در دنیا به خاطر امید به آینده بهتر زنده است ولی در بهشت که که ابدیت دارد و به بهترین وجه زندگی می کند دیگر به چه امیدی زنده است؟
   • اشاره به برخی از آیات که ابدیت اهل بهشت را بیان می کند
  • کلمات کلیدی: خلود در جهنم ـ خلود در بهشت ـ اهل الجنة ـ الجنة ـ ازلیت ـ ابدیت ـ سرمدیت ـ خلود ـ فضل و عدل خدا ـ انعدام و اعدام عالم هستی

  جلسه 350 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان – اهانت اعظم طارق به ولی عصر (عج)

   • توضیحاتی حول درجات اهل بهشت و درکات اهل جهنم
   • علت آنکه جهنّم هفت در دارد
   • بیاناتی مفصل حول اهانت اعظم طارق به ساحت مقدس ولی عصر (عج)
   • قرائت بیانیه ای که آیت الله صادقی تهرانی حکم اعدام اعظم طارق را داده اند
  • کلمات کلیدی: امام زمان(ع) ـ منجی ـ اعظم طارق ـ مرتد ـ سابّ النبی ـ درجات اهل بهشت ـ درکات اهل جهنم ـ ابواب جهنم ـ خلود در جهنم
  جلسه 351 : اهانت اعظم طارق به ولی عصر (عج)

  ۱-اشاره به اینکه ابدیت درباره ی موجود غیر ابدی به معنای زندگی تا وقت مرگ است.

  ۲-اثبات عدم وجود عصیان و گناه در بهشت و اهل بهشت

  ۳-توضیحاتی حول تکلیف و محرمات و واجبات در دنیا و بهشت

  ۴-قرائت فرازهایی از دعای ندبه به مناسبت اهانت اعظم طارق به ولی عصر (عج)

  کلمات کلیدی:

  اعظم طارق- ولی عصر- حوزه های علمیه- محرمات- واجبات- عصیان در دنیا و بهشت- ابدیت- خلود- تکلیف- جزاء- خمر- عبادت-

  جلسه 352 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان - اهانت اعظم طارق به ولی عصر (عج)

  ۱-بیاناتی حول مکان جهنم و بهشت

  ۲-پاسخ این سوال که اگر وسعت بهشت بر مبنای آیاتی از قرآن اندازه ی آسمانها و زمین است پس مکان جهنم کجاست؟

  ۳-شرح مفصل آیه ی «وَسَارِعُوا إِلَیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ» که حول وسعت بهشت است.

  ۴-بیاناتی حول معراج پیامبر (ص) با محوریت آیات اولیه ی سوره ی نجم

  کلمات کلیدی:

  مکان جهنم و بهشت- حضرت محمد ص- عرض- طول- حج- عمره- مغفرت- خیرات- السماوات و الارض- احادیث- معراج-

  جلسه 353 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-اثبات اینکه کائنات و مخلوقات منحصر به السماوات و الارض تکلیف نیست بلکه کائنات و مخلوقات سه گانه ی دیگر نیز موجود است.

  ۲-بیاناتی حول معراج پیامبر (ص) با محوریت آیات اولیه ی سوره ی نجم

  ۳-بیاناتی حول اثبات عدم وجود فعلی جهنم و اثبات وجود فعلی بهشت

  کلمات کلیدی:

  السماوات و الارض- کائنات- سدرة المنتهی- بهشت- جهنم- مکان بهشت و جهنم- حضرت محمد ص- معراج- الافق الاعلی

  جلسه 354 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-بیان فلسفه و علت عذاب الهی نسبت به گنهکاران

  ۲-اشاره به غاضب نشدن خدا نسبت به گنهکاران و مفرّح نشدنش نسبت به مومنین

  ۳-بیان علت تعذیب الهی نسبت به گناهان شخصی مثل ترک نماز، روزه و...

  ۴-بیان اینکه وظیفه ی رسولان الهی ابتداء تنذیر (بیم دادن) سپس تبشیر (بشارت دادن) است.

  کلمات کلیدی:

  تبشیر و تنذیر رسل- علت عذاب الهی- انتقام الهی- غضب الهی- عدالت الهی- خلود در جهنم- ملکوت اعمال

  جلسه 355 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-بیان اینکه عذاب گنهکاران بر مبنای چیست؟ فضل الهی، عدل الهی، ظلم

  ۲-پاسخ این سوال که آیا خدا در عذاب گنهکاران در صورتی که ظلم به بهشتیان نباشد تخفیف می دهد؟

  ۳-اشاره به آیاتی که وجود جهنم را اثر اعمال گنهکاران می داند و وجود فعلی آن را نفی می کند.

  ۴-توضیحاتی حول عدم خلود جهنمیان

  کلمات کلیدی:

  خلود در جهنم- صلاء- عذاب- وجود جهنم- فضل الهی- عدل خدا- ظلم خدا- تخفیف عذاب- رحمت الهی-

  جلسه 356 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-بحث مفصل حول آیه ی «وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ ۚ قَالَ عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ۖ وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ...» که رحمت الهی را مشمول جهنمیان نیز دانسته است.

  ۲-انتقاداتی از عقیده ی خلود بی نهایت نسبت به جهنمیان

  ۳-بیان منظور از آیه ی «وَإِنْ مِنْکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ کَانَ عَلَیٰ رَبِّکَ حَتْمًا مَقْضِیًّا» که تمامی انسانها را مدخولین در جهنم دانسته است

  ۴-انتقاداتی از حوزه های علمیه که قدرت آزاد اندیشی و قبول انتقادات علمی را ندارند.

  ۵-انتقاداتی نسبت به علامه ی مجلسی و احادیث جعلی که در کتاب بحار الانوار جمع آوری نموده اند.

  کلمات کلیدی:

  علامه ی مجلسی- احادیث جعلی- خلود در جهنم- معنای خلود- رحمت الهی- تخفیف عذاب- ورود در جهنم- حوزه های علمیه

  جلسه 357 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-انتقاداتی از عقیده ی خلود بی نهایت نسبت به جهنمیان

  ۲-ایراد برخی از سوالات موجود حول بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان مثل:

  · علت تعذیب الهی خصوصا در گناهان شخصی مثل ترک نماز و روزه و... در کسانی که مخلد در آتش هستند و سزاوار بهشت را ندارند چیست؟

  · کودکان غیر مکلف و مجانین وارد بهشت می شوند یا جهنم؟

  · آیا قیامت شامل مجانین و کودکان ما دون تکلیف نیز هست؟

  · اختلاف درجات در بهشت تنها در بعد روحی است یا بعد جسمی را نیز شامل است؟

  · و...

  کلمات کلیدی:

  بهشت و جهنم مجانین و کودکان- خلود- شرک- تعذیب الهی- درجات بهشت- بهشت- جهنم-

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی به صورت کامل ولی دومی که از دقیقه ی ۳۳: ۵۴ دقیقه شروع می شود ناقص است.

  جلسه 358 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  بحث حول برخی از سوال های ایراد شده در سخنرانی قبلی که عبارتند از:

  •علت تعذیب الهی خصوصا در گناهان شخصی مثل ترک نماز و روزه و... در کسانی که مخلد در آتش هستند و سزاوار بهشت را ندارند چیست؟

  •کودکان غیر مکلف و مجانین وارد بهشت می شوند یا جهنم؟

  •آیا قیامت شامل مجانین و کودکان ما دون تکلیف نیز هست؟

  کلمات کلیدی:

  بهشت و جهنم کودکان غیر مکلف و مجانین- بهشت- جهنم- بهشتیان- جهنمیان- تعذیب الهی- عدل الهی- رحمت الهی- خلود

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی ادامه ی سخنرانی دوم از جلسه ی قبل است و دومی که از دقیقه ی ۲۰: ۴۵ دقیقه شروع می شود ناقص است.

  جلسه 359 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-ایراد برخی از سوالات حول بهشت و جهنم کودکان غیر مکلف و مجانین مثل:

  · کودکان غیر مکلف و مجانین وارد بهشت می شوند یا جهنم؟

  · آیا قیامت شامل مجانین و کودکان ما دون تکلیف نیز هست؟

  · اگر مجانین وارد بهشت بشوند آیا با سائر بهشتیان در یک مکان و رتبه هستند؟

  · و...

  ۲-پاسخ این سوال که علت تعذیب الهی خصوصا در گناهان شخصی مثل ترک نماز و روزه و... در کسانی که مخلد در آتش هستند و سزاوار بهشت را ندارند چیست؟

  کلمات کلیدی:

  بهشت و جهنم کودکان غیر مکلف و مجانین- بهشت- جهنم- بهشتیان- جهنمیان- تعذیب الهی- عدل الهی- رحمت الهی- خلود

  این یک سخنرانی کامل ولی تکراری از سخنرانی دوم از شماره ی ۳۵۸ و سخنرانی اول از شماره ی ۳۵۹ که ادامه ی #ی دوم از شماره ی ۳۵۸ هست، می باشد.

  جلسه 360 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-ادامه ی بحث حول اینکه آیا مجانین و کودکان مادون تکلیف دارای حشر و بهشت و جهنم هستند؟

  ۲-بیاناتی حول جزاء و حساب حیوانات بر مبنای آیه ی «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُکُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَیٰ رَبِّهِمْ یُحْشَرُونَ»

  ۳-اثبات عدم لزوم احیاء ی همه ی مجانین و کودکان غیر مکلف و عدم لزوم ورود آنان به بهشت

  کلمات کلیدی:

  بهشت و جهنم کودکان غیر مکلف - بهشت- جهنم- بهشتیان- تعذیب الهی- عدل الهی- رحمت الهی- خلود- حشر حیوانات

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی ادامه ی سخنرانی دوم از جلسه ی شماره ی ۳۵۹ است و دومی که از دقیقه ی ۱۴: ۳۵ دقیقه شروع می شود ناقص است.

  جلسه 361 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-اشاره به امکان ورود به بهشت برای کودکانی غیر مکلف که حداقل یکی از والدینش مومن هستند بر مبنای آیاتی همچون آیه ی ۲۴ طور «یطوف علیهم غلمان لهم...» وآیه ی ۱۷ واقعه «یطوف علیهم ولدان مخلدون» و «لهم فیها ما یشاءون»

  ۲-بیاناتی حول خلود ابدی در جهنم که نسبت دادن بزرگترین ظلم به خدای متعال است.

  ۳-توضیحاتی حول کلمه ی خلود و ابدی

  ۴-بیان اینکه آیا عذاب الهی نسبت به جهنمیان در حد ظلم است یا عدل یا فضل.

  کلمات کلیدی:

  بهشت و جهنم کودکان غیر مکلف - بهشت- جهنم- بهشتیان- تعذیب الهی- عدل الهی- رحمت الهی- خلود- فلاسفه- علامه ی طباطبایی

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی به صورت کامل ولی دومی که از دقیقه ی ۳۳: ۴۲ دقیقه شروع می شود ناقص است.

  جلسه 362 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-ذکر آیاتی که بیانگر چیزها و کسانی است که آتش افروزان جهنم هستند.

  ۲-بیان اینکه آیا دلیلی برای اثبات خلود بی نهایت بهشت و بهشتیان وجود دارد؟

  ۳- اشاره به امکان ورود به بهشت برای کودکانی غیر مکلف مومنان بر مبنای آیاتی همچون آیه ی ۲۴ طور «یطوف علیهم غلمان لهم...» وآیه ی ۱۷ واقعه «یطوف علیهم ولدان مخلدون» و «لهم فیها ما یشاءون»

  ۴-بیان سرانجام کودکان غیرمکلف که والدینش کافر بوده و استحقاق بهشت نداشته اند.

  کلمات کلیدی:

  بهشت و جهنم کودکان غیر مکلف - بهشت- جهنم- بهشتیان- خلود بهشت- خلود جهنم- جهنمیان- آتش افروزان جهنم- توالد در بهشت

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی ادامه ی سخنرانی دوم از سخنرانی جلسه ی قبل و دومی که از دقیقه ی ۱۷: ۲۴ دقیقه شروع می شود ناقص است.

  در این سخنرانی ایشان کودکان غیرمکلف که والدینش کافر بوده اند، را از بهشتیان نداسته اند اما در تفسیر فارسی ترجمان فرقان ذیل آیه ی ۱۷ واقعه این کودکان را نیز از بهشتیان دانسته اند.

  جلسه 363 : بهشت و بهشتیان و جهنم و جهنمیان

  ۱-توضیحاتی حول سه دسته از مخلدین در نار که عبارتند از:

  ۱. انسانهای شقی که سزاوار خلود تا اتمام نار را ندارند اما سزاوار رفتن به بهشت را دارند

  ۲. انسانهای شقی که سزاوار خلود تا اتمام نار را ندارند و سزاوار رفتن به بهشت را هم ندارند.

  ۳. انسانهای اشقی که سزاوار خلود تا اتمام نار را دارند.

  ۲-بیان این که آیا بر مبنای آیاتی که جزاء را موافق با عمل دانسته است عذاب جهنم از نظر کمّ و کیف موافق عمل دنیویست؟

  ۳-بحث حول آیاتی که گمان خلود ابدی ناری برای جهنمیان می رود.

  کلمات کلیدی:

  بهشت- جهنم- خلود در جهنم- گیرانه های جهنم- مخلدین در آتش- جلود- روح- جسم- موافقت جزاء و عمل- ابدیت-

  جلسه 364 : خلود در جهنم

  ۱-بیاناتی حول ابواب و درکات جهنم و ابواب و درجات بهشت

  ۲-بیاناتی حول شفاعت و کسانی که مستحق شفاعت هستند.

  ۳-بیاناتی حول خلود ابدی در جهنم که نسبت دادن بزرگترین ظلم به خدای متعال است.

  ۴-بحث حول آیاتی که گمان خلود ابدی ناری برای جهنمیان می رود.

  کلمات کلیدی:

  بهشت- جهنم- خلود در جهنم- گیرانه های جهنم- مخلدین در آتش- جلود- روح- جسم- شفاعت- درکات جهنم- درجات بهشت-قرآن

  جلسه 365 : خلود در جهنم

  ۱-اشاراتی حول نصوص و ظواهر مستقر و غیر مستقر قرآن و راه صحیح رسیدن به معارف قرآن

  ۲-بحث حول آیاتی که گمان خلود ابدی ناری برای جهنمیان می رود. (آیات ۵۶ نساء و ۹۷ اسراء و ۲۲ حج و۶۵ فرقان و ۲۶ مدثر)

  کلمات کلیدی:

  قرآن- نصوص و ظواهر مستقر و غیر مستقر قرآن- - گیرانه های جهنم- مخلدین در آتش- خلود در جهنم- مذهب تفکیک- سقر

  جلسه 366 : خلود در جهنم

  ۱-بحث حول آیاتی که گمان خلود ابدی ناری برای جهنمیان می رود. (آیات ۱۷ ابراهیم و۱۶ هود)

  ۲-بحث حول اینکه آیا میتوان به آیه ی (کل نفس ذائقة الموت) برای محدود بودن عمر جهنمیان استناد کرد؟

  ۳-بحث حول آیه ی «إِلاَّ مَوْتَتَنَا الْأُولی‏ وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبینَ» برای اثبات محدود بودن عمر جهنمیان.

  ۴- بیاناتی حول خلود ابدی در جهنم که نسبت دادن بزرگترین ظلم به خدای متعال است.

  کلمات کلیدی:

  بهشت- جهنم- خلود در جهنم- گیرانه های جهنم- مخلدین در آتش- خلود- موت- صعقه- مرگ- مرگ در جهنم-

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی کامل و دومی که از دقیقه ی ۳۷: ۳۵ دقیقه شروع می شود ناقص است.

  جلسه 367 : خلود در جهنم

  ۱-اشاره به آیاتی که حول صَلیء و گیرندگان آتش چهنم است.

  ۲-بیان چگونگی عقاب و عذاب محدود در برابر گناه محدود از نظر کم و کیف

  ۳-بیان معنای شفاعت و انواع شفاعت در افعال ربانی و افعال بشری

  ۴-اشاره به نیازمند بودن تمامی انسانها حتی معصومین به شفاعت

  کلمات کلیدی:

  جهنم- خلود در جهنم- گیرانه های جهنم- مخلدین در آتش- خلود- شفاعت- عیسی ع- جبر و اختیار- حضرت محمد ص- استغفار-توبه

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی ادامه ی سخنرانی دوم از جلسه ی قبل و دومی که از دقیقه ی ۲۱: ۵۴ دقیقه شروع می شود ناقص است.

  جلسه 368 : خلود در جهنم - شفاعت

  ۱-بیان اینکه چه چیزها و چه کسانی می توانند شافع باشند که عبارتند از: توبه، انجام حسنات کبیره و ترک محرمات کبیره، ترک کفر، رحمت الهی، مزید ایمان، انسانهای شفیع

  ۲-توضیحاتی حول رجوع الی الله که با الفاظی از قبیل رجوع، توبه، اواب، غفر، عفو در قرآن آمده است.

  ۳- بحث حول آیه ی محوری در بحث توبه «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ ۗ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا»

  کلمات کلیدی:

  توبه- گناهان کبیره- گناهان صغیره- حسنات کبیره- غفر- استغفار- جهل- جهالت- عفو- اتجاه الی الله- شفاعت- رجوع الی الله- رحمت الهی- مزید ایمان- ترک کفر

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی ادامه ی سخنرانی دوم از جلسه ی قبل و دومی از دقیقه ی ۱۱: ۴۲ دقیقه شروع می شود.

  جلسه 369 : شفاعت

  ۱- ادامه ی بحث حول آیه ی محوری در بحث توبه «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ ۗ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا» (نساء آیه ی ۱۷)

  ۲-اشاره به آیاتی که بیانگر شرائط پذیرش توبه است.

  ۳-پاسخ این سوال که اگر فردی بدون شرائط مذکوره برای پذیرش توبه، توبه حقیقی کند توبه اش مورد پذیرش است یا خیر و اگر مقبول شود با آیه ی ۱۷ نساء که پذیرش را محصور در «بجهالة» و «من قریب» دانسته است، مخالفت ندارد؟

  کلمات کلیدی:

  توبه- شفاعت- سلام بر کفار- اصلاح گناه- توبه ی حقیقی- توبه ی هنگام مرگ- قوم یونس-

  جلسه 370 : شفاعت

  ۱-بیان اینکه چه چیزها و چه کسانی می توانند شافع باشند که عبارتند از: توبه، انجام حسنات کبیره و ترک محرمات کبیره، ترک کفر، رحمت الهی، مزید ایمان، انسانهای شفیع

  ۲-اشاره به آیاتی که بیانگر شرائط پذیرش توبه است.

  ۳-بیان منظور از حدیث «حب علی حسنة لا یضر معها سیئة»

  کلمات کلیدی:

  توبه، انجام حسنات کبیره و ترک محرمات کبیره، ترک کفر، رحمت الهی، مزید ایمان- حب علی ع- عمل صالح- اصلاح گناه

  جلسه 371 : شفاعت

  ۱-نقد عقیده ی مسیحیان در باب شفاعت که با به صلیب کشیده شدن و ملعون شدن مسیح خود را از بار گناه پاک کرده اند.

  ۲-بیان اینکه شفاعت در چه مواردی موثر است.

  ۳-طرح این سوال که آیا شفاعت ابطال واجبات و محرمات و تشویق انسانها به انجام گناهان نیست.

  کلمات کلیدی:

  پولس- عیسی ع- تثلیث- صلیب- ملعون شدن مسیح- شفاعت- توبه- اصلاح گناه-

  این سخنرانی مشتمل بر دو سخنرانی است که اولی ادامه ی سخنرانی جلسه ی قبل و دومی از دقیقه ی ۸: ۲۰ دقیقه شروع می شود.

  شرح آیات مشکله ی قرآن

  جلسه 372 : شفاعت

  ۱-بیاناتی حول مقام و ارزش قرآن کریم و رابطه ی میان ثقل اکبر (قرآن) و ثقل اصغر (اهل بیت)

  ۲-شرح مفصل آیه ی «ایاک نعبد و ایاک نستعین»

  ۳-بیاناتی حول عبادت و عبودیت و عبدیت و فرق میان اینها

  کلمات کلیدی:

  عبودیت- عبدیت- قرآن- ثقل اصغر- ثقل اکبر- سوره ی حمد- نماز جماعت- حضرت محمد ص- آیات مشکله ی قرآن عبادت

  جلسه 373 : عبادت الله

  ۱-شرح مفصل آیه ی «ایاک نعبد و ایاک نستعین»

  ۲-بیان رابطه ی میان طاعت مطلقه و عبادت مطلقه و طاعت غیر مطلقه و عبادت غیر مطلقه

  ۳-اشاره به جواز یاری خواستن از غیر خدا به اذن الهی و در راه خدا

  کلمات کلیدی:

  توسل- استعانت از غیر خدا- حضرت محمد ص- طاعت مطلقه- عبادت مطلقه- سوره ی حمد- عبادت- عبودیت- عبدیت-

  جلسه 376 : عبادت الله

  ۱-ادامه ی شرح مفصل آیه ی «ایاک نعبد و ایاک نستعین»

  ۲-شرح اینکه هر یک از احکام خمسه (واجب- مستحب- حرام- مرجوع- مباح) قابلیت تغییر حکم را دارند.

  ۳- اشاره به نقش و فعل خداوند در افعال خیر و شر مکلفان

  کلمات کلیدی:

  واجب- مستحب- حرام- مرجوع- مباح- افعال خیر و شر- جبر و اختیار- معرفت الله- عبادت- حضرت محمد ص- عبودیت

  جلسه 377 : عبادت الله

  ۱-ادامه ی شرح مفصل آیه ی «ایاک نعبد و ایاک نستعین»

  ۲-اثبات مبطل بودن نماز در صورت انجام عمل حرام در نماز بر مبنای آیه ی «ایاک نعبد و ایاک نستعین»

  ۳- پاسخ این سوال که چرا در نماز با «اهدنا الصراط المستقیم» طلب هدایت الهی می کنیم در صورت که خود عبادت نماینگر هدایت است.

  ۴-بیان هدف از خلقت انسان بر مبنای آیات قرآن

  کلمات کلیدی:

  عبادت- یقین- تقواء- هدف خلقت- هدایت الهی- استعانت- عبودیت- نماز- انجام حرام در نماز- مبطلات نماز-

  جلسه 378 : عبادت الله

  ۱-شرح آیه ی «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» از آیات بیانگر هدف خلقت انسان

  ۲-لزوم نقش بستن لا اله الا الله در تمامی ابعاد معرفتی، عقیدتی، عبودتی و علمی و... زندگی

  ۳-بیاناتی حول لقاء الله، معرفت الهی، عبادت، تقواء و...

  کلمات کلیدی:

  لقاء الله، معرفت الهی، عبادت، تقواء- انسانهای منقرض شده- انسانهای آسمانی- ناس- ملائکه- جن- هدف خلقت-

  جلسه 379 : عبادت الله

  ۱-بیاناتی حول عبادت که هدف خلقت انسان است.

  ۲-اشاره به بی فایده بودن معرفت الهی بدون عبادت الله

  ۳-بیاناتی حول طاعت شرکی و طاعت الحادی و طاعت توحیدی

  ۴-بیاناتی حول لقاء الله که از متشابهات بین خلق و خالق است.

  کلمات کلیدی:

  لقاء الله- طاعت الله- طاعت شرکی- معرفت الله- عبودیت- یقین- تقواء- رکوع- سجود- حضرت محمد ص- شرک- صوفیه- ایمان

  جلسه 380 : عبادت الله – لقاء الله

  ۱-بیان معنای لقاء الله و انواع لقاء الله

  ۲-بیان اینکه در لقاء الله که دو فاعل است که یکی بر دیگری مقدم است آیا لقاء الله مقدم است یا لقاء عبد؟

  ۳-بحث حول آیه ی «وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِی الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفی‏ خَلْقٍ جَدیدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ کافِرُونَ» از آیات لقاء الله

  کلمات کلیدی:

  لقاء الله- لقاء ذات الله- لقاء معرفتی- معنای لقاء- فطرت- عقل- لقاء عبد- لقاء رب- لقاء یوم القیامة-

  جلسه 381 : لقاء الله

  ۱-بیاناتی حول لقاء الله توسط فطرت، عقل، شرع، قلب، صدر و فؤاد

  ۲-شرح حدیث «اعبد ربک کانک تراه و ان لم تکن تراه فانه یراک» از احادیث حول لقاء الله

  ۳-شرح آیات سلبی لقاء الله که حول کسانی که به لقاء الله امیدی ندارند یا آن را تکذیب می کنند.

  ۴-پاسخ به کسانی عبادت را به خاطر عظمت خدا و حقارت خودشان ترک می کنند.

  کلمات کلیدی:

  فطرت- عقل- شرع- لب- صدر- فواد- لقاء الله- لقاء قلبی- عبادت الله- رجوع الی الله- روئیت الله- کتاب- سنت-

  جلسه 382 : لقاء الله

  ۱-بیان اینکه در لقاء الله اکثرا لقاء فاعلی اول از طرف عبد و لقاء فاعلی دوم از طرف خداست.

  ۲-توضیح حول لقاء الله ای که لقاء فاعلی اول از طرف خدا و لقاء فاعلی دوم از طرف عبد است.

  ۳-بیان چهار رکنی که ملاقات فاعلی عبد دارای آن است.

  ۴-ادامه ی شرح آیات سلبی لقاء الله که حول کسانی که به لقاء الله امیدی ندارند یا آن را تکذیب می کنند.

  ۵-توضیح حول آیاتی که حول لقاء ربوبیت الله است.

  کلمات کلیدی:

  لقاء الله- لقاء رب- دیدن الله- مشرکین- عبادت غیر الله- ملاقات- ربوبیت رب- لقاء علمی و قدرتی و رحمتی الله-

  جلسه 383 : لقاء الله

  ۱-شرح آیات ایجابی لقاء الله و لقاء رب که حول کسانی است که امید به لقاء الله دارند.

  ۲- بیان مقدماتی که برای لقاء الله بر حسب قرآن لازم است.

  کلمات کلیدی:

  صبر- صلاة- خضوع- خشوع- قرآن- تورات- علمای یهود- کدح- تقواء- عمل صالح- لقاء الله- حضرت محمد ص- ربوبیت-

  جلسه 384 : لقاء الله

  ۱-ادامه ی شرح آیات ایجابی لقاء الله و لقاء رب که حول کسانی است که امید به لقاء الله دارند.

  ۲-شرح مفصل آیه ی «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَیٰ إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُکُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» از آیات لقاء رب

  ۳-توضیحات مفصل حول شرک و درکات هفتگانه ی شرک

  ۴- بیاناتی حول ریا و انواع آن

  کلمات کلیدی:

  ریا- شرک- عبادت به طمع بهشت و ترس نار- لقاء الله- لقاء رب- حضرت محمد ص- توحید- نبوت- اصول دین- وحی- عمل صالح-

  جلسه 385 : لقاء الله - ریا

  ۱-ادامه ی شرح آیه ی «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَیٰ إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُکُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» از آیات لقاء رب

  ۲-شرح حدیث «الطرق الی الله بعدد انفاس الخلائق = راه های به سوی خدا به عدد نفس های مخلوقات است»

  ۳-بیان اینکه در میان درکات هفت گانه ی شرک کدامشان مبطل عمل است.

  ۴-شرح آیه ی «یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَیٰ رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ» از آیات لقاء الله

  کلمات کلیدی:

  شرک- توحید- طرق الی الله- قرآن- ریا- صوفیه- کدح- لقاء الله- لقاء رب- ملائکه- جن- عمل صالح-

  جلسه 386 : لقاء الله - ریا

  ۱-ادامه ی شرح آیه ی «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَیٰ إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُکُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» از آیات لقاء رب

  ۲-بیاناتی حول ریا کردن و آیا اینکه ریا با تمامی درکاتش مبطل عمل است؟

  ۳-اثبات مبطل نبودن هر عملی که نتیجه اش لقاء رب نباشد.

  ۴-بحث حول آیه ی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَیٰ کَالَّذِی یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ...» که ریا را موجب ابطال عمل دانسته است.

  کلمات کلیدی:

  عمل صالح- ایمان- شرک الوهیتی و ربوبیتی و احترامی- لقاء الله- لقاء رب- توحید- ریا در انفاق مال

  جلسه 387 : لقاء الله - ریا

  ۱-ادامه ی بحث حول آیه ی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَیٰ کَالَّذِی یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ...» که ریا را موجب ابطال عمل دانسته است.

  ۲-شرح آیه ی «إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَی الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَالَیٰ یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا» که ریا را از نشانه های نفاق دانسته است.

  ۳-شرح آیه ی «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّه...» که ریاء رو مبطل جهاد دانسته است.

  ۴-ادامه ی شرح آیه ی «قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَیٰ إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُکُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا» از آیات لقاء رب

  ۵-بیان اینکه آیا در ریا عبادت غیر الله می شود؟

  ۶-پاسخ این سوال که آیا کمک گرفتن در مقدمات وضو، مبطل وضو است؟

  کلمات کلیدی:

  نماز- منافقین- حضور قلب در نماز- ظواهر نماز- زینت های نماز- ریا کردن- کمک در مقدمات وضو- شرک احترامی و عبودیتی

  جلسه 388 : لقاء الله - ریا

  ۱-بیان اینکه آیا در ریا عبادت غیر الله می شود؟

  ۲-بیان اینکه آیا ریا کردن قبل یا بعد از عبادت علاوه بر حرمتش، مبطل عمل نیز هست؟

  ۳-بحث حول آیاتی که حول لقاء یوم الآخر است.

  کلمات کلیدی:

  ابطال کفر و الحاد- محرمات روزه- مشرک- شرک- ریا- ابطال عمل- لقاء یوم الآخر- شرک احترامی و عبودیتی-

  جلسه 389 : لقاء الله - ریا

  ۱-شرح آیه ی «وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ کَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰکِنْ لَا یَعْلَمُونَ» از آیات مشکله ی قرآن

  ۲-بیان مطالبی و سوالاتی حول یکی از مشکلترین آیات «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ ۖ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ» که عبارتند از:

  · چرا این خطاب عمومی نبوده و با کلمه ی «ربک» تنها خطاب به رسول الله شده است.

  · آیا مراد از الملائکه تمامی فرشتگان است؟

  · منظور از «الارض» فقط این زمین است؟

  · آیا منظور از «خلیفة» خلیفة الله است؟

  · آیا ملائکه از «خلیفة» خلیفة الله فهمیدند؟

  · و...

  کلمات کلیدی:

  فطرت- عقل- سفیه- الناس- حضرت محمد ص- الارض- خلیفة الله- انسانهای منقرض- ملائکه- جعل و خلق- مَثَل- مِثل

  جلسه 390 : خلیفة الله

  ۱-اثبات اینکه منظور از «الملائکه» در آیه ی «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً...» تمامی ملائک است.

  ۲-اثبات اینکه منظور از «الارض» در آیه ی «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً...» هر هفت ارض موجود در هفت آسمان است.

  ۳- اثبات اینکه زمان اسم فاعل «جاعل» در آیه ی «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً...» زمان آینده است.

  ۴- اثبات اینکه منظور از «خلیفة» در آیه ی «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً...» خلیفة الله نیست.

  ۵-بیاناتی حول اینکه میان مستخلف و مستخلف عنه سنخیت باشد و میان انسان و الله هیچ سنخیتی نیست.

  کلمات کلیدی:

  خلیفة- خلیفة الله- ارض- ملائکه- خلافت- سنخیت مستخلف و مستخلف عنه- خلود در جهنم- مَثَل- مِثل- جعل و خلق- اسم فاعل

  جلسه 391 : خلیفة الله

  ۱-اثبات اینکه عقیده به خلافت انسان از خدا توهین به الله و ملائکة الله می باشد.

  ۲-اثبات اینکه در میان احتمالات پنجگانه در خلافت انسان (خلافت انسان از خدا، ملائکة، جن، حیوان، انسانهای منقرض) تنها خلافتش از انسانهای منقرض شده صحیح است.

  ۳-اشاره به برخی از احادیث وارده در مبحث خلافت انسان از انسانهای منقرض شده.

  ۴-بحث حول منظور از «الاسماء» در آیه ی «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ» با بیان معنای کلمه ی (اسم) و انواع اسماء لفظی، حقیقی، عینی و شبحی

  کلمات کلیدی:

  اسماء لفظی، حقیقی، عینی و شبحی- اسماء الله- ذات و علم و حیات و قدرت خدا- خلافت انسان از خدا، ملائکة، جن، حیوان، انسانهای منقرض

  جلسه 392 : خلیفة الله

  ۱-شرح این مطلب که میان خلیفة الله و خلق الله عموم و خصوص مطلق است.

  ۲-اثبات اعتراضی نبودن و استفهامی بودن سوال ملائکه در آیه ی «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ ۖ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ»

  ۳-بیان حکمت خلقت انسان که مورد سوال ملائکه قرار گرفت.

  ۴-بیان منظور از عبارت «نحن نسبح بحمدک = ما به وسیله ی حمدت تو را تقدیس می کنیم»

  ۵- ادامه ی بحث حول منظور از «الاسماء» در آیه ی «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ»

  کلمات کلیدی:

  حضرت محمد ص- ائمه ی معصومین- اسماء لفظی، عینی، حقیقی- انسانهای منقرض- حکمت خلقت انسان- ملائکه- تسبیح- حمد- خلیفة الله- ماده ی اولیه خلقت

  جلسه 393 : خلیفة الله

  ۱-ادامه ی بحث حول منظور از «الاسماء» در آیه ی «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ»

  ۲-شرح مفصل حول اسماء الله و اسماء خلقی (اسماء عینی، لفظی، حقیقی، شبحی)

  ۳-اشاره به اینکه کل کائنات اسماء الله هستند که نگرش به وسیله ی آنها باعث مزید معرفت و پی به وجود و خالقیت و ربوبیت الله برد.

  ۴-اثبات مکلف و معصوم بودن ملائکه و افضلیت عصمت بشری بر عصمت ملائکه

  کلمات کلیدی:

  اسماء الله- اسماء خلقی- عصمت ملائکه- مکلف بودن ملائکه- عصمت بشری- دروغ- اسماء عینی، لفظی، حقیقی، شبحی- آدم- حضرت محمد ص-

  جلسه 394 : خلیفة الله

  ۱-ادامه ی بحث حول منظور از «الاسماء» در آیه ی «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ»

  ۲-بیان آن دسته ار اسماء (چیزهای که دال علی الله هستند) که مورد تعلیم آدم قرار نگرفته اند و از «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا...» خارج هستند.

  ۳-پاسخ این سوال که چرا ضمیر (هم) و اسم اشاره (هولاء) که برای عقلاء هستند به (الاسماء) که مونث مجازی هستند و از نظر ادبی (ها یا هنّ) بر می گردد، استفاده شده است؟

  ۴-اثبات اینکه تمامی ملکوت محمدیة (ص) به حضرت آدم و ملائکه تعلیم داده نشده است.

  کلمات کلیدی:

  اسماء الله- عصمت بشری- اسماء عینی، لفظی، حقیقی، شبحی- آدم- حضرت محمد ص- ملکوت محمدیة- خلیفة الله- ملائکه

  جلسه 395 : خلیفة الله

  ۱-اشاره به اینکه کائنات دلالتگر بر الله از نظر ماده یکی هستند و این فهم و کوشش مستدل است که معرفت بیشتری از دیگران به دست می آورد.

  ۲-اشاره به اینکه آدم و سائر معصومین و صالحین و فاسقین این نسل انسانی همگی مشمول (خلیفة) در آیه ی «وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً...» هستند.

  ۳-اثبات بودن رسل در نسلهای منقرض گذشته ی انسانی

  ۴-بحث حول آیاتی که این نسل انسانی را در صورت افساد تهدید به انقراض می کند.

  کلمات کلیدی:

  انقراض انسان- انسانهای منقرض- خلیفة الله- اسماء الله- رسالت در حیوانات- قیامت- قوم عاد- قوم نوح- رجعت-

  جلسه 396 : خلیفة الله

  ۱-اثبات اینکه بر مبنای آ یه ی «وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاقَ‏ النَّبِیِّینَ لَما آتَیْتُکُمْ مِنْ کِتابٍ وَ حِکْمَةٍ ثُمَّ جاءَکُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ...» شبحی از روح ملکوتی محمدیه (ص) که به آدم تعلیم داده شده به تمامی انبیاء نیز تعلیم داده شده است.

  ۲-بیان بشارتی از کتب عهد عتیق که که بیانگر ارائه شبحی از روح ملکوتی محمدیان (ص) بر حضرت آدم است.

  ۳-قرائت تقریظ آیت الله محمد تقی آملی و تقریظ علامه ی طباطبایی که بر کتاب بشارت عهدین نوشته اند.

  ۴-اشاره به اینکه خطاب (انسان و بشر و...) در قرآن در صورت عدم قرینه انسانهای منقرض شده را نیز در بر می گیرد.

  کلمات کلیدی:

  ملکوت محمدیان- نبی- نبیء- رسول- انسان- بشارات عهدین- محمد تقی آملی- علامه ی طباطبایی- آدم ع- اشرف مخلوقات

  جلسه 397 : خلیفة الله

  ۱-بیان سوالاتی که در آیه ی حمل امانت مطرح است «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً»

  ۲-پاسخ این سوال که منظور از «الانسان» در این آیه تنها انسانهای نسل اخیر است یا انسانهای منقرض شده و انسانهای که بعد از قیامت در بعد احتمال خلق می شوند را نیز شامل است؟

  ۳-شرح مفصل حول انسان و قابلیتهایش و چرا به بشر انسان گفته شده است.

  ۴-توضیحات حول امانت و در چه صورتهایی خیانت در امانت صورت می گیرد.

  کلمات کلیدی:

  آیت الله شاه آبادی- فطرت- عقل- انسان- جن- ملائکه- شعور انسان- امانت- خیانت در امانت- حیوان- اشرف مخلوقات-

  جلسه 398 : آیه ی حمل امانت الهی

  ۱-بیان منظور از کلمه ی «عرضنا» در آیه ی مربوطه و شرح آیاتی که کلمه ی «عرض» در آنها آمده است.

  ۲-بیان منظور از امانت الهی که به تمامی کائنات داده شده است و تنها انسان در بازگشتش خیانت کرده است.

  ۳-توضیحات حول امانت و در چه صورتهایی خیانت در امانت صورت می گیرد.

  کلمات کلیدی:

  ملائکه- سلمیان- عرض امانت- هدایت فطری و عقلی- خیانت در امانت- جهالت انسان- ولایت- خلق و هدایت

  جلسه 399 : آیه ی حمل امانت الهی

  ۱-بحث حول تاکیدات لفظی و معنوی موجود در آیه ی عرض امانت «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً»

  ۲-بیان منظور از عرض و به نمایش گذاشتن امانت در آیه ی عرض امانت الهی

  ۳-بیان منظور از «الامانة» در آیه ی عرض امانت الهی

  ۴-بیاناتی حول خلقت موجودات و هدایت شعوری موجودات

  کلمات کلیدی:
  الکوثر- حضرت محمد ص- تاکید لفظی و معنوی- جمعیت صفات الهی- عرض امانت- خلقت و هدایت موجودات- شعور کائنات

  جلسه 400 : آیه ی حمل امانت الهی

  ۱-بیاناتی حول چهار مرحله که در تمامی موجودات موجود است: وجود، شعور، هدایت، عرض هدایت.

  ۲-بحث حول منظور از «الامانة» در آیه ی حمل امانت الهی «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً»

  ۳-اثبات اینکه تمامی موجودات اعم از جماد و نبات و... دارای شعور و تسبیح اختیاری هستند.

  ۴-اشاره به اینکه تمامی موجودات حتی جمادات ونباتات دارای قوه ای هستند که آنها را امر به خیانت در هدایت الهیشان می کند.

  کلمات کلیدی:

  وجود- شعور- هدایت- عرض هدایت- امانت الهی- خیانت در امانت- تسبیح تکوینی و تشریعی- تسبیح جماد و نبات-

  جلسه 401 : آیه ی حمل امانت الهی

  ۱-اثبات اینکه منظور از «الامانة» در آیه ی حمل امانت، امانتهای چهارگانه ی وجود، حیات، شعور و هدایت را شامل است.

  ۲-اثبات اینکه تمامی موجودات اعم از جماد و نبات و... دارای شعور و تسبیح اختیاری هستند.

  ۳-اشاره به آیات و احادیثی که مسبّح بودن و شعور داشتن تمامی موجودات را بیان می کند.

  کلمات کلیدی:

  وجود- شعور- هدایت- عرض هدایت- امانت الهی- خیانت در امانت- تسبیح تکوینی و تشریعی- تسبیح جماد و نبات- حیات

  جلسه 402 : آیه ی حمل امانت الهی

  ۱-اشاره به ساجد بودن تمامی اشیاء هستی و مسجد بودن تمام هستی

  ۲-پاسخ این سوال که اگر تمامی اشیاء هستی اعم از جمادات و نباتات و... مکلف هستند، حساب و جزاء آنان به چه صورت است؟

  ۳-بحث حول روایاتی که منظور از «الامانة» در آیه ی حمل امانت را (ولایت یا صلاة) دانسته است.

  ۴-بیاناتی حول امانت الهی و اثبات اینکه کل موجودات هستی هیچ اختیاری برای رد این امانت نداشته اند چون جزئی از آنان بوده است.

  ۵-پاسخ به کسانی که آیه ی امانت را در تمجید انسان دانسته اند.

  کلمات کلیدی:

  حساب و جزاء کائنات- حمل امانت الهی- شعور- وجود- حیات- هدایت- ولایت- مسجد- صلاة- آیت الله شاه آبادی- فطرت

  جلسه 403 : آیه ی حمل امانت الهی

  ۱-بیاناتی مفصل حول امانات متصل و درونی و امانات منفصل و برونی

  ۲-بحث حول آیه ی «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ‏ إِلی‏ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً»

  ۳-بیان مطالبی حول چیزهایی که خدا آن را از مسخرات انسان قرار داده است.

  ۴-بیاناتی حول خیانت در امانت با اشاره به لزوم تکامل در امانات الهی که قابلیت تکامل دارند.

  ۵-اشاراتی حول فطرت و بیدار شدن فطرت در انسانها

  کلمات کلیدی:

  فطرت- شعور- حیات- وجود- هدایت- امانت متصل و منفصل- خیانت در امانت- تکامل انسان- مسخرات انسان

  جلسه 404 : آیه ی حمل امانت الهی

  ۱-بیان اینکه معروض علیه (کسی که امانت بر او عرضه شده) در عرض امانت شعور است.

  ۲-بیان ارتباط میان آیه ی حمل امانت الهی «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...» و آیه ی اشهاد «... أَشْهَدَهُمْ عَلی‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ‏ قالُوا بَلی‏ شَهِدْنا...» و آیه ی فطرت «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً فِطْرَتَ‏ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها...»

  ۳-بیان مطالبی حول آیه ی فطرت «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ» که عبارتند از:

  • چرا خطاب (اقم) مفرد آمده است نه جمع؟

  • منظور از (وجهک) چیست؟

  • آیا (فطرت الله) بدل از (وجهک) است یا مفعول برای فعل محذوف؟

  • (وجهک- الدین- فطرت الله) هر سه یک چیزند یا سه چیز متفاوت؟

  • و...

  ۴-بحث حول برخی آیات که کلمه ی (وجه) در آن آمده است.

  کلمات کلیدی:

  تحریف قرآن- فطرت- آیه ی ذریه- آیه ی اشهاد- آیه ی عرض امانت- شعور- هدایت- تکلیف- وجود- حیات- آخوند خراسانی- قرآن- وجوه ظاهری و باطنی- آیت الله شاه آبادی- وجه

  جلسه 405 : آیه ی حمل امانت الهی - فطرت

  ۱-بیان منظور از به پاداشتن و اقامه ی فطرت

  ۲-توضیح مفصل حول (وجهک) با بیان اینکه چرا از فطرت تعبیر به (وجهک) شده است؟

  ۳-توضیح مفصل حول کلمه ی فطرت و برخی از آیات که لفظ (فاطر یا فطر) آمده است.

  ۴- شرح مفصل حول فطرت انسان

  کلمات کلیدی:

  فطرت- روح- جسم- وجه- وجوه ظاهری و باطنی- تبدیل و تغییر- فاطر- ماده ی اولیه- خلقت روح- اقامه ی فطرت-

  جلسه 406 : آیه ی فطرت

  ۱-بیان نقش ادبی (فطرت الله) در آیه ی «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...»

  ۲-بیان علت نامگذاری فطرت به فطرت در حالی که انقطاعات فراوانی در عالم هستی موجود است.

  ۳-بیان منظور از (ذریتهم) در آیه ی «وَ آیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّیَّتَهُمْ‏ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ» و آیه ی «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ‏...»

  ۴-بیاناتی حول انشاء و جداسازی روح از جسم بر مبنای آیه ی «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ...»

  ۵- بیان جایگاه روح انسانی و فطرت در بدن

  ۶- بیان منظور از اقامه ی فطرت در آیه ی «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...»

  کلمات کلیدی:

  فطرت- ذریه- عقل- روح- جسم- جایگاه روح- قلب- صدر- فواد- خلقت روح- ذریه ی روح و ذریه ی جسم- جایگاه فطرت

  جلسه 407 : آیه ی فطرت

  ۱-بیاناتی حول زیربنای جسم (نطفه) و زیربنای روح (فطرت)

  ۲-بیاناتی حول افضلیت و ارزش فطرت انسانی نسبت به سائر مخلوقات خدا

  ۳-توضیح مفصل حول اینکه چگونه باید فطرت شناخت و آن را به پاداشت؟

  ۴-بیاناتی حول تبدیل و تغییر و فرق میان این دو

  کلمات کلیدی:

  شریعت- فطرت- عقل- تبدیل- تغییر- قرآن- جمع الجمع در قرآن- دین قیّم- روح- جسم- نطفه- خلقت روح و جسم

  جلسه 408 : آیه ی فطرت

  ۱-بیان اینکه فطرت چیست و جایگاه روح و فطرت کجاست؟

  ۲- بیان مطالبی حول آیه ی فطرت «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ»

  ۳-بیان مطالبی حول مقامات حضرت زهراء (س) و افراط و تفریط هایی که در حق ایشان می شود به مناسبت ولادتشان

  ۴-بیان معنای کلمه ی (سید) و چه کسانی سید محسوب می شوند.

  کلمات کلیدی:

  فطرت- روح- جسم- حضرت زهراء- افراط و تفریط- حضرت محمد س- ام ابیها- سید- سیادت- وحی- کوثر- عصمت-

  جلسه 409 : آیه ی فطرت

  ۱-بیاناتی حول قرآن و دالّات و مدلولات قرآن

  ۲-ادامه ی بحث حول آیه ی فطرت «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ»

  ۳-بیاناتی حول کلمه ی (حنیفا) در آیه ی مربوطه و منظور از دین و فطرت و اقامه ی حنیف

  کلمات کلیدی:

  قرآن- دالات و مدلولات قرآن- فطرت- روح- جسم- اقامه ی فطرت- حنیف و جنیف-

  جلسه 410 : آیه ی فطرت

  ۱-بیان فرق میان «اقم وجهک للدین» و «اقم وجهک الی الدین» و فرق میان «هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم» و «هذا القرآن یهدی الی التی هی اقوم»

  ۲-بیان منظور از (اقم – وجهک – الدین – حنیفا) در آیه ی فطرت

  ۳-اشاره به آیاتی که حول حنافت و جنافت عقل، لب، قلب، صدر و فؤاد است.

  ۴-شرح یکی از احکام فطرت که حب کمال مطلق است.

  کلمات کلیدی:

  احکام فطرت- حب کمال مطلق- فرق الی و لام- قرآن- قلب- صدر- فواد- عقل- لب- حنیف و جنیف- دین- شریعت- روح- وجه

  جلسه 411 : آیه ی فطرت

  ۱-بیان اینکه در نیروهای پنجگانه ی (فطرت- عقل- حس- علم- شریعت) کدام یک معصوم بوده و می تواند انسان را از لغزشها و انحرافات نگه دارد؟

  ۲-بیان اینکه فطرت اجمالی و دین تفصیلی و عقل اقامه کننده ی فطرت انسان را به هدایت برسانند.

  ۳-بیان اینکه عقل و فطرت تکلیف آور هستند هر چند که شخص فاقد وجوه خارجی بصر و سمع و لسان باشد.

  ۴-شرح یکی از احکام فطرت که حب کمال مطلق است.

  کلمات کلیدی:

  حب کمال مطلق- فطرت- عقل- حس- علم- شریعت- طنطاوی- علم مطلق- مطلق علم- دین- هدایت و ضلالت-

  جلسه 412 : آیه ی فطرت

  ۱-پاسخ این سوال که آیا غیر مسلمان نیز مخاطب آیه ی «فاقم وجهک للدین حنیفا...» هستند؟

  ۲-اشاره به اینکه عقل بر مبنای کتاب درونی (فطرت) و کتاب برونی (شریعت) می تواند سلوک الی الله داشته باشد.

  ۳-اشاره به اینکه دین حنیف همان شریعت قرآن است که از آن اعراض می شود و به دین جنیف گرایش می شود.

  ۴-شرح یکی از احکام فطرت که حب کمال مطلق است.

  کلمات کلیدی:

  شریعت- فطرت- دین- عقل- قرآن- حنیف و جنیف- حب کمال مطلق- شریعت درونی و برونی- وجود خدا- توحید

  جلسه 413 : آیه ی فطرت

  ۱-بیان معنای کلمه ی دین و منظور از (للدین) در آیه ی «فاقم وجهک للدین حنیفا...»

  ۲-بیاناتی حول دو اقامه ای که باید عقل داشته باشد: ۱-اقامه ی خودی (عقل را به تعقل وا داشتن) ۲-اقامه ی غیری (اقامه ی فطرت)

  ۳-اشاره به اینکه وقتی انسان با نگاه معصوم (عقل متفکر) و دین معصوم درونی (فطرت) به دین معصوم برونی (قرآن) توجه کند خطاها بسیار کم شده ولی متاسفانه اکثریت مردم نکات مذکوره را رعایت نمی کنند.

  ۴-بیان انتقاداتی شدید از علمای اسلام که دین حنیف (قرآن) را کنار گذاشته و به غیر قرآن مراجعه کرده اند.

  کلمات کلیدی:

  یهود- نصاری- مسلمین- مهجوریت قرآن- دین حنیف- فطرت- عقل- اقامه ی عقل- شریعت- مشرک- بحار الانوار-

  جلسه 414 : آیه ی فطرت

  ۱-بیان اوصاف ذاتی و غیر ذاتی که در آیه ی فطرت برای فطرت بیان شده است.

  ۲-بیان اینکه حب کمال مطلق (حب خدا) که از احکام فطرت است توحید، نبوت و معاد را در پی دارد.

  ۳-شرح یکی از احکام فطرت که حب حیات است.

  ۴-بیان اینکه عالم محضر خداست و انسان باید تمامی حبّ و طاعتش برای کمال مطلق (خدا) باشد.

  کلمات کلیدی:

  فطرت- احکام فطرت- وجود خدا- توحید- معاد- نبوت- حب کمال مطلق- حب حیات- طاعت خدا- عصیان خدا

  جلسه 415 : آیه ی فطرت

  ۱-پاسخ این سوال که (ذلک) در آیه ی «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا ۚ لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ» اشاره ی به چیست؟

  ۲-بیان اینکه آیا وجود آیات مشکل فهم، در قرآن با (بیان للناس) بودن قرآن در تعارض نیست؟

  ۳-شرح آیه ی «... إِنَّما یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ غَفُورٌ»

  ۴-شروع بحث حول دومین آیه ی قرآن حول فطرت (آیه ی ذریه) «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ‏ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی‏ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ»

  کلمات کلیدی:

  خشیت الله- آیات مشکله قرآن- فهم قرآن- عالم ذر- آیه ی ذریه- فطرت- علماء بالله- خشوع و خضوع- ظن عقلی و قلبی

  جلسه 416 : آیه ی فطرت – آیه ی ذریة (معروف به آیه ی ذر)

  ۱-اشاره به اهمیت بیشتر چیزهایی که در قرآن تکرار بیشتری دارد.

  ۲-شرح آیه ی «وَاتَّقُوا الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِینَ» که از فطرت تعبیر به (الجبلة) شده است.

  ۳-اشاره به اینکه (بنی آدم) در آیه ی «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ‏ ذُرِّیَّتَهُمْ...» تمامی انسانهای نسل اخیر از حضرت آدم و تمامی فرزندانش تا روز قیامت را شامل است.

  ۴-بحث حول محدود بودن و نبودن زمان اخذ میثاق در زمان خاص.

  ۵-اشاره به مردود بودن عالم ذر از دیدگاه قرآن

  کلمات کلیدی:

  ستة ایام- ذریه- آدم- بنی آدم- انسانهای منقرضه- فطرت- الجبلة- عالم ذر- خلقت آسمانها و زمین- عالم ذریه- اخذ میثاق- قرآن

  جلسه 417 : آیه ی ذریة (معروف به آیه ی ذر)

  ۱-اثبات اینکه اخذ میثاق از فطرتهای انسانها در آیه ی ذریة از زمان بلوغ عقلی هر مکلف است.

  ۲-اشاره به اینکه (بنی آدم) در آیه ی «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ‏ ذُرّیتهمِ...» تمامی انسانهای نسل اخیر از حضرت آدم و تمامی فرزندانش تا روز قیامت را شامل است.

  ۳-بیان منظور از (ظهورهم) در آیه ی «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ‏ ذُرّیتهمِ...»

  ۴-اشاره به مردود بودن عالم ذر از دیدگاه آیه ی ذریه

  کلمات کلیدی:

  بنی آدم- حضرت آدم- فطرت- ذریه- عقل- اخذ میثاق- عالم ذر- ذریه ی روح- ذریه ی جسم- شرک-

  جلسه 418 : آیه ی ذریة (معروف به آیه ی ذر)

  ۱-بیاناتی حول لغت قرآن و اینکه با توجه به ادبیات و لغت قرآن میتوان مراداتش را فهمید.

  ۲-بیان منظور از (اخذ) در آیه ی ذریه «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ‏ ذُرّیتهمِ...»

  ۳-بیاناتی حول کلمه ی (اشهاد) و منظور از کلمه ی (اشهدهم) در آیه ی ذریه

  ۴-اشاره به آیاتی که کلمه ی (ظَهر=کمر) به معنای کمر روح استفاده شده است.

  ۵-بیان معانی کلمه ی (ذریة) که در قرآن استعمال شده است.

  کلمات کلیدی:

  قیامت- فطرت- جسم- روح- عالم ذریه- اشهاد- شهادت- عقل- علم- حس- اخذ- لغت قرآن- ظهر روح و جسم-

  جلسه 419 : آیه ی ذریة (معروف به آیه ی ذر)

  ۱-ادامه ی شرح آیه ی ذریة «وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی‏ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ‏ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی‏ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی‏ شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ»

  ۲-بیان فرق میان حجتهای درونی و برونی الهی با حجتهای درونی و برونی شیطانی

  ۳-بیاناتی حول منطق بشری و تناقضات موجود در آن

  ۴-شرح احادیث موافق و مخالف با آیه ی ذریة

  ۵-اشاره به نبودن عالم ذر و جعلی بودن احادیث عالم ذر

  کلمات کلیدی:

  عالم ذر- فطرت- ذریه- منطق بشری- حجت الهی- حجت شیطانی- کتاب کافی- احادیث جعلی- اخذ- عقل- حضرت آدم

  جلسه 420 : آیه ی ذریة (معروف به آیه ی ذر)

  ۱-بیاناتی حول سه بعد معرفتی و عمل سه بعدی انسان

  ۲-اشاره به سه نظر موجود حول روح: ۱- فلاسفه الهی (تجرد روح) ۲- فلاسفه مادی (ماده بودن روح) ۳- فلاسفه قرآنی (مادی بودن روح)

  ۳-بحث مفصل حول ماده و مادی

  ۴-شروع بحث حول آیه ی ۱۴ مومنون «ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ‏ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقینَ» از آیات اثباتگر مادی بودن روح

  کلمات کلیدی:

  مجرد- ماده- مادی- تجرد روح- روح- جسم- معرفت نفس- معرفت الله- عمل- فلاسفه مادی و الهی- خلقت روح و جسم-

  جلسه 421 : روح

  ۱-اشاره به لزوم عدم تبعیت از فرمایشات دیگران و تبعیت از قرآن و سنت در اجتهاد صحیح

  ۲-اشاره به اینکه وجود از دو حال مجرد و ماده خارج نیست.

  ۳-بحث حول اولین دلیل فلاسفه بر تجرد روح: مادیات شعور ندارند و چون روح شعور دارد پس ماده نیست زیرا تجرد و شعور ملازم یکدیگرند.

  ۴-رد دومین دلیل فلاسفه بر تجرد روح: ماده متغیر است ولی علم و فکر و فطرت و عقل وسائر جوانب روح متغیر نیست پس روح مجرد است.

  کلمات کلیدی:

  ماده و مجرد- تجرد روح- فلسفه- فلاسفه- تغیر ماده- شعور مادیات- وجود- اجتهاد- قرآن- آیت الله شاه آبادی-

  جلسه 422 : روح

  ۱-ادامه ی رد دومین دلیل فلاسفه بر تجرد روح: ماده متغیر است ولی علم و فکر و فطرت و عقل وسائر جوانب روح متغیر نیست پس روح مجرد است.

  ۲-ادامه ی بحث حول اولین دلیل فلاسفه بر تجرد روح: مادیات شعور ندارند و چون روح شعور دارد پس ماده نیست زیرا تجرد و شعور ملازم یکدیگرند.

  ۳-بحث حول سومین دلیل فلاسفه بر تجرد روح: قرآن عالم را دو عالم خلق و امر (الا له الخلق و الامر) دانسته که عالم خلق برای مادیات و عالم امر برای مجردات است.

  ۴-بیان علت اینکه چرا خدا خود را صاحب اسماء دانسته نه صاحب اوصاف؟

  ۵-اثبات الحادی بودن به کار بردن وصف مجرد برای خدا.

  کلمات کلیدی:

  حرکت- تغییر- مجرد- ماده- تجرد روح- فلاسفه- فلسفه- صفت- اسم- اسماء الحادی- واجب الوجود- منطق بشری- اجتماع نقیضین

  جلسه 423 : روح

  ۱-بیان اینکه به کار بردن لفظ (مجرد) برای خدا دارای ۳ معنای محتمل است که دو تای آن اشتباه و یکی از آن صحیح است.

  ۲-شرح تصورات چهارگانه انسان: ۱-تصور ایجابی محیط ۲-سلبی محیط ۳-نه ایجابی و نه سلبی محیط ۴-ایجابی جزئی

  ۳-پاسخ این سوال که خدایی که نمیتوان او را تصور کرد چگونه قابلیت تصدیق دارد.

  ۴-اشاره به عدم امکان دوگانگی در لا محدود برای اثبات عدم تجرد روح

  کلمات کلیدی:

  تجرد روح- ماده- مجرد- لا محدود- ثصور- تصدیق- اجتماع و ارتفاع نقیضین- خدا- غیر مادی- مادی- فلسفه- فلاسفه

  جلسه 424 : روح

  ۱-شرح مفصل حول امتناع ذاتی و امتناع نسبی

  ۲-اشاره به عدم وجود یک حدیث حول تجرد روح در میان احادیث که بسیار دچار جعلیات بوده اند.

  ۳-بیان اینکه چه زمانی ظاهر مستقر تبدیل به نص قرآنی می شود.

  ۴-شرح آیات ۱۲ و ۱۴ سوره ی مومنون که صراحت بر مادیت روح دارد.

  کلمات کلیدی:

  امتناع ذاتی- امتناع نسبی- معرفت الله- مجرد- ماده- مجسمه سازی- ظاهر مستقر- نص قرآن- انسان- روح- جسم- تجرد روح- فلسفه- فلاسفه

  جلسه 425 : روح

  ۱-شرح حول دو نوع خلق: ۱-خلق در برابر عدم خلق ۲-خلق در متن خلق

  ۲-شرح چگونگی تبدیل شدن نطفه به انسان بر مبنای آیه ی «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ -ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ»

  ۳-ادامه ی شرح آیات ۱۲ و ۱۴ سوره ی مومنون که صراحت بر مادیت روح دارد.

  ۴-پاسخ این سوال که آیا غیر از خدا خالقی است که خدا خود را (احسن الخاقین) می داند؟

  کلمات کلیدی:

  قرآن- خلق- عدم خلق- نطفه- خلقت انسان-خالق- ماده- مجرد- تجرد روح- عیسی ع- جنین انسان- روح حیوانی و نباتی و انسانی

  جلسه 426 : روح

  ۱-اشاره به ۱۰ آیه که صراحت یا ظاهر کالنّص بر مادی بودن روح دارد.

  ۲-بیان اینکه لفظ روح ۷ بار در قرآن ذکر شده که در ۶ مورد مختص روح انسانی و در ۱ مورد اعم از روح انسانی و غیر انسانیست.

  ۳-شرحی حول آیه ی «یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و لا اوتیتم من العلم الا قلیلا»

  ۴-بیان تعداد دفعاتی که لفظ روح، عقل، لب، قلب، صدر، فؤاد و فطرت در قرآن ذکر شده است همراه با بیان علت اختلاف دفعات ذکر.

  ۵-بیاناتی مختصر حول کلمه ی (نفس) و معنای آن

  کلمات کلیدی:

  روح، عقل، لب، قلب، صدر، فؤاد و فطرت- نفس- قرآن- جسم- حضرت عیسی- مریم ع- تجرد روح- ماده- مادی

  جلسه 427 : روح

  ۱-شرح آیات ۷ الی ۹ سوره ی سجده که حول خلقت انسان از خاک و نفخ و دمیدن روح در جسم انسان است.

  ۲-بیان منظور از روح در آیه ی «وَکَذَٰلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا کُنْتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَلَا الْإِیمَانُ...»

  ۳-اشاره به اینکه جبرئیل مامور ارسال وحی بر تمامی رسولان نبوده است.

  ۴-شرح آیه ی ۲ نحل و ۱۵ غافر که کلمه ی (روح) را برای تمامی وحی ها به کار رفته است.

  ۵-بحث حول مصداق (الروح) در «تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ»

  کلمات کلیدی:

  روح القدس- روح وحی- جبرئیل- ملک الموت- الروح- خلقت انسان- روح ایمان- عزرائیل- ملائکة-

  جلسه 428 : روح

  ۱-بیاناتی حول انزال (نزول دفعی) و تنزیل (نزول تدریجی) قرآن

  ۲-بیان حکمت وساطت جبرئیل در رساندن وحی به رسول الله (ص)

  ۳-بیان حکمت نزول دو مرتبه ی قرآن بر رسول الله (ص)

  ۴-اشاره به حقانیت ائمه ی معصومین (ع) با استناد به آیات سوره ی قدر

  کلمات کلیدی:

  انزال قرآن- تنزیل قرآن- نزول قرآن- حضرت محمد ص- شب قدر- معراج- الروح- قرآن- تورات- ائمه معصومین ع-

  جلسه 429 : روح

  ۱-بیاناتی حول شخص (الروح) که در ۴ جای قرآن از او یاد شده است.

  ۲-توضیحاتی حول شب قدر و نزول قرآن در آن

  ۳-بیاناتی حول نفس و رابطه ی آن با روح

  ۴-بیاناتی حول آیه ی «یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و لا اوتیتم من العلم الا قلیلا» که برای تجرد روح به آن استدلال می شود.

  ۵-انتقاد از ۲ تا از ارکان فلسفه (الواحد لا یصدر منه الا الواحد) و (الروح مادی الحدوث و روحانی البقاء)

  کلمات کلیدی:

  تجرد روح- مادی- قرآن- ملاصدرا- فلسفه- فلاسفه- نفس- شب قدر- نزول قرآن- انزال و تنزیل قرآن- الروح- حدوث و قدیم

  جلسه 430 : روح

  ۱-بیان علت بحث حول مادی یا غیر مادی (مجرد) بودن روح

  ۲-اشاره به ۱۰ خصوصیت مادیات که فریادگر فقرشان است: ۱-آغاز ۲-انجام ۳-تعدد ۴-ترکب ۵-ابعاد ۶-زمان ۷-مکان ۸-وزن ۹-حرکت ۱۰-تغییر

  ۳-شرحی مختصر حول آیه ی «وَ مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ‏ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» که اثباتکر مادی بودن کل مخلوقات است.

  ۴-اشاره به آیات اثباتگر مادی بودن روح

  ۵-رد عقیده ی ملاصدرا حول روح (الروح مادی الحدوث و روحانی البقاء)

  کلمات کلیدی:

  روح- مادی- غیر مادی- ملاصدرا- فلاسفه- فلسفه- علوم حوزوی- انسان- زوجین- خصوصیات ماده- مجرد-

  جلسه 431 : روح

  ۱-اشاره به اینکه عقل که از عقال (کنترل) است که باید دارای دوجنبه ی ایجابی و سلبی باشد.

  ۲-بیان اینکه (لُب) چیست و اولوالالباب چه کسانی هستند.

  ۳-بیاناتی حول صدر و قلب و فؤاد نورانی و ظلمانی

  کلمات کلیدی:

  لب- عقل- قلب- صدر- فؤاد- نفس- روح- فطرت- تعقل- اولوالالباب- عقال-

  جلسه 432 : روح

  ۱-بیان اینکه وجود خداﷻ و مادی بودن روح تنها مدلولاتی هستند که بیشترین دلیل بر آن موجود است.

  ۲-بحث حول مرکب بودن روح (از بزرگترین دلائل بر مادیت روح)

  ۳-اشاره به برخی از دلائل عقلی که مثبت مادیت روح است.

  ۴-اشاره به اینکه اعتقاد به تجرد روح،منافی توحید خدا و مخلوق بودن روح است.

  کلمات کلیدی:

  روح- ماده- مادی- ترکب- تجرد روح- فلسفه- فلاسفه- توحید خدا- وجود خدا- خصوصیات ماده- فقر مادیات

  جلسه 433 : روح

  ۱-بیاناتی حول ۳ مکتب موجود در برخورد با قرآن: ۱-انفصال ۲-تفکیک ۳-تناقض

  ۲-شرح مفصل حول کلمه ی (نفس) و تقسمات آن

  ۳-بیان اینکه اطمینان مربوط به قلب است و آیات اطمینان قلبی یا اطمینان الی الهدی است یا اطمینان الی الهواء یا مشترک الی الهواء و الی الهداست.

  ۴-شرح آیه ی «یا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعی‏ إِلی‏ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً» که قلب مطمئنه در این آیه هم اطمینان الی الهدی و هم الی الهواء است.

  ۵-بیاناتی مختصر حول شرح صدر و ضیق و تنگی صدر

  کلمات کلیدی:

  شرح صدر- ضیق صدر- عقل- اطمینان قلبی- قلب- اطمینان الی الهدی و الهواء- نفس- قرآن- مکتب تفکیک- عبادت الله

  جلسه 434 : روح

  ۱-شرح مفصل حول عقل و نفس اماره و نفس لوامه

  ۲-اشاره به آیاتی که اوصاف خیر انسان را ذکر کرده است.

  ۳-اشاره به آیاتی که اوصاف شر انسان را ذکر کرده است.

  ۴-شرح آیه ی «فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» که طبع اولیه ی انسان را متمایل به فسق و فجور دانسته است.

  کلمات کلیدی:

  عقل- لب- نفس اماره- نفس لوامه- نفس- شیطان- فسق انسان- انسان- روح-

  جلسه 435 : روح

  ۱-بیان اینکه (لُب) چیست و چرا (لب) برای عقل به کار می رود نه برای نفس اماره؟

  ۲-اشاره به آیاتی که حول (اولوالالباب) است.

  ۳-شرح مختصر حول آیه ی «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ‏ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»

  ۴-شرح مختصر حول آیه ی «الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏ أُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ»

  کلمات کلیدی:

  قصاص- اولوالالباب- لب- عقل- نفس اماره- نفس- ترازوی اعمال- احسن القول- تقلید- قلب- تقوی- تذکر

  جلسه 436 : روح

  ۱-اشاره به اینکه فرماندهی علمی روح با عقل و فرماندهی عملیش با صدر و قلب و فؤاد است.

  ۲-بیان معنای کلمه ی (ذات الصدور) در قرآن

  ۳-بحث حول آیاتی که اوصاف خیر و شر صدر را بیانگر است.

  ۴-بحث حول آیاتی که حول شرح و ضیق (تنگی) صدر رسول الله ﷺ است.

  کلمات کلیدی:

  ذات الصدور- صدر- عقل- لب- قلب- فواد- حصرت محمد ص- حرج- انشراح و ضیق صدر- امام علی ع- موسی ع

  جلسه 437 : روح

  ۱-بحث حول اوصاف خیر و شر که برای قلب روح در قرآن ذکر شده است.

  ۲-بحث حول اوصاف خیر و شر که برای فؤاد روح در قرآن ذکر شده است.

  ۳-اشاره به آیاتی از قرآن و عهدین حول رجعت به مناسبت میلاد امام زمان (ع)

  کلمات کلیدی:

  روح- فطرت- عقل- قلب- لب- صدر- فؤاد- امام زمان ع- رجعت- مادر موسی ع-

  جلسه 438 : روح

  ۱-شروع بحث حول آیه «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی‏ زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضی‏ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی‏ نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیمٌ»

  ۲-پاسخ این سوال که آیا فهم قرآن نیاز به مقدماتی دارد؟

  ۳-بیاناتی حول تفسیر و انواع تفسیر به رای

  ۳-بیاناتی حول انواع علوم تجربی و چگونگی برخورد با آیاتی که حول علوم تجربیست.

  کلمات کلیدی:

  تفسیر- تفسیر به رای- تحمیل بر قرآن- فهم قرآن- علوم تجربی- ادبیات قرآن- استفسار- قرآن- انعکاس اعمال

  جلسه 439 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-بیاناتی حول محکم و متشابه در قرآن

  ۲-شرح آیه ی «وَ جاءَ رَبُّکَ وَ الْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا» از آیات متشابه قرآن

  ۳-شرح انواع نور و بیان منظور از «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...»

  ۴-اشاره به مقدمات مورد نیاز برای فهم قرآن

  کلمات کلیدی:

  نور- محکم- متشابه- قرآن- فهم قرآن- قطعی الدلاله- ظنی الدلالة- آمدن الله- ذات و اسماء ذات و فعل خدا-

  جلسه 440 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-اشاره به اینکه وجود آیات متشابه در قرآن دلیل بر ظنی الدلاله بودن آن نیست.

  ۲-ادامه ی بحث حول منظور از (نور) در آیه ی «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ...»

  ۳-بحث حول منظور از (السماوات و الارض) در آیات قرآن

  ۴-بیاناتی حول فرق میان مِثل و مَثَل

  کلمات کلیدی:

  مِثل و مَثَل- محکم و متشابه- نور- ظنی الدلاله- السماوات و الارض- هدایت الهی- ذات و اسماء ذات و فعل خدا-

  جلسه 441 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-بحث حول اینکه واضع لغات چه کسی است؟

  ۲-بیاناتی حول اسماء مختص خالق، اسماء مختص مخلوق و اسماء مشترک الاستعمال بین خالق و مخلوق

  ۳-شرح مفصل حول حقیقت و مجاز در الفاظ

  ۴-شرح حدیثی از رسول الله ﷺ (نورٌ انّی اری = نوری است که او را دیدم) در جواب کسی که از رسول الله ﷺ پرسید آیا در معراج پروردگارت را دیدی؟

  کلمات کلیدی:

  واضع لغت- حقیقت و مجاز در لغت- روئیت خدا- نور- ید الله- رسول الله ﷺ- شناخت خدا- اسماء خالق و مخلوق

  جلسه 442 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-اشاره به عدم فهم حقیقت افعال و صفات خدا برای مخلوقات

  ۲- بحث حول برخی آیات نور که حول انوار معنویست.

  ۳- بیاناتی حول آیاتی که خدا را دارای (مَثَل = نماینده) دانسته است.

  کلمات کلیدی:

  افعال و صفات خدا- ربوبیت حساب و جزاء- مَثَل- نور معنوی- هدایت- انوار محمدیة ﷺ-

  جلسه 443 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-پاسخ این سوال که علت مثال آوردن خدا برای برخی از موضوعات در قرآن چیست؟

  ۲- اشاره به مثالهایی که توسط عرفاء و فلاسفه برای اثبات ادعای بی دلیلشان می آورند.

  ۳-بیاناتی حول تشبیه و علت اینکه انوار محمدی ﷺ به «مِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ» تشبیه شده نه به «شمس» که نورانی تر است.

  ۴-بیاناتی حول انوار محمدی ﷺ که به عنوان مَثَل نور هدایت الهی آمده است.

  کلمات کلیدی:

  انوار محمدی ﷺ- هدایت الهی- عرفاء- فلاسفه- وحدت وجود- تشبیه- مَثَل- مثالهای قرآنی-

  جلسه 444 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-بیاناتی حول امثال با شرح آیه ی «وَ لا یَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسیراً»

  ۲-بیاناتی حول قلب نورانی محمدی ﷺ و بیان علت اینکه انوار محمدی ﷺ به «مِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ» تشبیه شده نه به «شمس» که نورانی تر است.

  ۳- شرح عبارت «... مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی‏ زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضی‏ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی‏ نُورٍ...»

  کلمات کلیدی:

  نور محمدی ﷺ- مشکاة- مصباح- امثال قرآنی- مَثَل- هدایت الهی- نور- قلب ظلمانی و نورانی- نور وحی

  جلسه 445 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-توضیح حول ورود هدایت الهی در قلب های با ظرفیت های مختلف

  ۲-ادامه ی بحث حول عبارت «... مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی‏ زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضی‏ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلی‏ نُورٍ...»

  ۳-بیان مصادیق مشکات، مصباح، زجاج و زیت

  ۴-بیان اینکه عدم کامل بودن هادی بودن حضرت محمدﷺ بدون نور وحی

  کلمات کلیدی:

  قلب محمدی ﷺ- نور محمدی ﷺ- مشکاة- مصباح- هدایت الهی- نور- قلب ظلمانی و نورانی- نور وحی-

  جلسه 446 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-بیان متعلَّق کلمه ی (فی بیوت) در آیه ی «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ»

  ۲-توضیح مفصل حول کلمه ی (بَیت) و آیاتی که حول بیوت معنوی و جسمانی است.

  ۳-اشاره به احادیثی که بیت حضرت علی (ع) را افاضل مصادیق (بیوت) در آیه ی «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ» دانسته است.

  کلمات کلیدی:

  هدایت الهی- بیت- بیوت- حضرت محمد ص- حضرت علی و زهرا- بیت جسمانی و روحانی- صفات ذات و فعل خدا-

  جلسه 447 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-اشاره به لزوم تبعیت از معصومین (ع) که از مصادیق (نور علی نور) و بیوت سازماندهی هدایت هستند.

  ۲-اشاره به اینکه در زمان غیبت تنها علمای قرآنی مصداق (نور علی نور) اند و دیگر علماء شأنیت تقلید را ندارند.

  ۳-ادمه ی بحث حول آیه ی «فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ - رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ ۙ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ»

  ۴-شرح آیه ی «مِنَ الْمُؤْمِنینَ رِجالٌ‏ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی‏ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدیلاً»

  کلمات کلیدی:

  تقلید- مرجع تقلید- اذن تکوینی و تشریعی- علماء- معصومین ع- رجال- صدق- تجارت- عبودیت- هدایت

  جلسه 448 : شرح آیه ی مشکات

  ۱-توضیح حول کلمه ی (شهادت) و منظور از شهادت خدا بر وحدانیت خویش در آیه ی «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ»

  ۲-بیان عقیده ی مشرکین حول وحدانیت خدا

  ۳-اشاره به حرمت و ظالمانه بودن تسویه قرار دادن بین فاضل و افضل

  ۴-شرح آیه ی ««شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ»

  کلمات کلیدی:

  شهادت- شهادت خدا- تسویه- وحدانیت خدا- توحید- خدا- مشرکین- شرک- الله- قسط- تلقی- لقاء- اولوالعلم

  جلسه 449 : آیه ی شهادت خدا بر وحدانیت خویش

  ۱-ادامه ی شرح آیه ی ۱۸ آل عمران «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِکَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ»

  ۲-بیاناتی حول شهادت و بیان فرق شهادت خداﷻ و شهادت مکلفین

  ۳-بیاناتی حول قرآن که یکی از شاهدین بر وحدانیت الله ﷺ است.

  ۴-شرحی حول برخی از آیات که اتخاذ معبودانی توسط خدا را نفی می کند.

  کلمات کلیدی:

  اتخاذ معبود- شرک- مشرکین- شهادت- تلقی- لقاء- توحید- الله- وحدانیت خدا- قرآن- شهداء- ملائکه- اولو العلم-

  جلسه 450 : آیه ی شهادت خدا بر وحدانیت خویش

  ۱-شروع بحث حول آیه ی «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ»

  ۲-اشاره به پاسخگو بودن قرآن به تمامی اشکالات فعلی و شأنی حول حقائق

  ۳-بیاناتی حول شی مطلق، لا شی مطلق و شی نسبی و عدم تعلق قدرت خدا به شی محال ذاتی

  ۴-توضیحاتی حول دو نوع استحاله ذاتی و استحاله حکمتی

  کلمات کلیدی:

  شی مطلق - لا شی مطلق- شی نسبی- خدا- توحید- آلهه- قرآن- استحاله ذاتی و استحاله حکمتی- فساد در هستی

  جلسه 451 : استحاله وجود چند خدا

  ۱-بحث حول مرجع ضمیر (لفسدتا) در آیه ی «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ»

  ۲-بیان ایرادات موجود در فرض وجود چند خدا اصلی که دارای تناسب کلی یا تضاد کلی یا اشتراک میان برخی صفات و اختلاف در صفاتی دیگر باشند.

  ۳-بیان ایراداتی که در فرض وجود یک خدای اصل و چند خدای فرع موجود است.

  کلمات کلیدی:

  توحید- وجود خدایان- فساد در الوهیت- خدا- اتخاذ آلهه- مادی- مجرد- فساد در هستی

  جلسه 452 : استحاله وجود چند خدا

  ۱-بحث حول این فرضیه که وجود چند خدای دارای علم و قدرت یکسان موجب تضاد و فساد هستی نیست.

  ۲-اشاره به اینکه مشورت در امور موجب عدم اختلاف نیست بلکه موجب کاستی اختلافات است.

  ۳-شرح آیه ی «الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرَیٰ فِی خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَیٰ مِنْ فُطُورٍ» که نفی تضاد نابودگر کل هستی با یکدیگر و اثبات سازگاری آنها کرده است.

  کلمات کلیدی:

  خدا- وجود خدایان- تعدد خدا- تفاوت- سازگاری هستی- اختلاف- مشورت- توحید- فساد در هستی

  جلسه 453 : استحاله وجود چند خدا

  ۱-توضیح مفصل حول تعداد اصول دین

  ۲-پاسخ این سوال که چرا اصول دین توحید، نبوت و معاد است نه وجود خدا، رسالت و برزخ؟

  ۳-شرح حدیثی که سوره ی توحید را ثلث قرآن دانسته است.

  ۴-اشاره به شأن نزول و احادیثی حول منزلت سوره ی توحید

  کلمات کلیدی:

  توحید- وجود خدا- نبوت- رسالت- معاد- برزخ- سوره ی توحید- مادیین- مشرکین- قرآن- امامت- عدل- ملحد